Aktuality

Deň otvorených dverí

18. gymnaziálny ples

Otvorenie tartanovej dráhy - videozáznam

Poistenie žiakov

Oznam školskej jedálne

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

Unicef

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

Martinus

..........................................................

Začiatok nového roku s Venčekom

Koncom septembra začali žiaci sexty navštevovať kurz spoločenského tanca, ktorý tradične viedla lektorka Beáta Pišná. Na kurze sa zúčastnilo z našej školy vyše 40 študentov a naučili sa anglický a viedenský valčík, rumbu, tango, cha-chu, jive... Vyvrcholením kurzu bol záverečný Venčekový ples, ktorý sa uskutočnil 14. januára 2017 v školskej jedálni v Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha. Celkovo sa na plese zúčastnilo vyše 160 ľudí, z toho 64 tanečníkov. Počas večera vystupovali okrem našich žiakov aj tanečníci z Martico New Age a TK DEEP, konala sa súťaž o kráľa a kráľovnú tanečného parketu a takisto tradičná dámska a pánska volenka. Čítať ďalej

Predvianočný basketbalový turnaj

V stredu 21. decembra 2016 sa konal v telocvični ZŠ A. Dubčeka basketbalový turnaj dievčat o Pohár pani riaditeľky. Našim dievčatám zanietenie pre hru nechýbalo, aj keď strelecky sa im veľmi nedarilo. Skončili tak na 3. mieste za domácimi a za ZŠ Jahodníckou. Čítať ďalej

O dvanástich mesiačikoch a ešte mnohom inom

Už niekoľko rokov sa žiaci našej školy lúčia s kalendárnym rokom vlastným kultúrnym programom. Preto posledný vyučovací deň strávili trochu netradične – vianočnými aktivitami v triede spolu so svojimi triednymi učiteľmi a neskôr na vianočnej akadémii v telocvični školy. Zmodernizovaná rozprávka O dvanástich mesiačikoch doplnená o hudobné a tanečné vystúpenia, to všetko bolo dôkazom toho, že v škole máme naozaj talentovaných študentov. Čítať ďalej

Posledná hodina angličtiny v roku 2016

Poslednú hodinu anglického jazyka sme v tercii A venovali Vianociam a navodili sme si tú pravú vianočnú atmosféru. Otestovali sme si vedomosti o reáliách sviatkov v anglicky hovoriacich krajinách formou kvízu a súťaží, popritom sme si trošku zamaškrtili a zaspievali. Najlepšie družstvá boli ocenené sladkou odmenou a po celú hodinu vládla príjemná sviatočná atmosféra. Usilovným študentom prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku, nech im chuť do práce a súťaživosť, ale aj ochota podeliť sa o výhry so spolužiakmi vydrží i naďalej. Čítať ďalej

Školské kolo geografickej olympiády

O tom, že geografia patrí k obľúbeným predmetom v našej škole, svedčí aj vysoká účasť žiakov na jej súťažiach. V stredu 7. decembra sa viac ako 70 žiakov popasovalo s úlohami školského kola geografickej olympiády. Súťažilo sa v 2 kategóriách, kategórii F - príma a sekunda a kategórii E - tercia a kvarta. Žiaci museli zvládnuť dva testy, prvý z teoretickej časti a druhý z praktickej časti, kde ich čakala práca s atlasom, s mierkou mapy, určovaním svetových strán či azimutom. Naši žiaci ukázali, že majú vynikajúce vedomosti, o čom svedčí aj fakt, že až 53 účastníkov bolo úspešnými riešiteľmi. Čítať ďalej

Knižná burza pokračuje

Na jeseň sme sa zúčastnili knižnej burzy s cieľom vyzbierať príspevok na renováciu záhrady v SNM. Táto vydarená akcia pokračovala aj v zime, a tak sa v decembri mohli už po druhýkrát stretnúť milovníci kníh a spojiť príjemné s užitočným. Mnohí predávali staršie knihy, iní nakupovali knižky za výhodné ceny. Počas celej akcie sa mohli účastníci zahriať vianočnou kapustnicou, punčom, či pochutiť si na vianočných perníčkoch. Hoci v tomto období vrcholí príprava na nadchádzajúce sviatky, teší nás, že sa nájdu ľudia, ktorí milujú knihy a literatúru a zároveň sú ochotní prispieť na dobrú vec. Dúfame, že knižné burzy sa stanú tradíciou a budú pokračovať aj naďalej. Najbližšia sa uskutoční na jar v priestoroch Slovenského národného múzea. Čítať ďalej

Naše volejbalistky opäť nesklamali

Po úspechu na Mikulášskom turnaji v ZŠ Dubčeka sa naše volejbalistky zúčastnili aj Vianočného turnaja, ktorý organizovala ZŠ Hurbanova. Zúčastnilo sa ho sedem základných škôl a hralo sa v dvoch skupinách. Naše dievčatá vyhrali vo svojej skupine nad ZŠ Sučany, Spojenou evanjelickou školou a aj nad domácim družstvom. Vo finále sa stretli so ZŠ Dubčeka, nad ktorou hladko vyhrali obidva sety, a tak dosiahli pekné prvé miesto. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. Čítať ďalej

Školské kolo dejepisnej olympiády

9. ročník dejepisnej olympiády priniesol žiakom našej školy v školskom kole úspech vo všetkých kategóriách. Tohtoročné zadania riešilo 49 žiakov, z toho bolo 11 úspešných. Úlohy boli rozdelené do troch oblastí: 1. podľa učiva z daného ročníka, 2. monotematická časť pre kat. F, E: Anjouovci a pre kat. C, D: Osvietenstvo a 3. regionálna história. Čítať ďalej

Školské kolo Pytagoriády

V adventnom čase sa pravidelne každý rok uskutočňuje aj v našej škole matematická súťaž zameraná na správnosť a rýchlosť riešenia matematických príkladov. Aj tento rok 8. decembra sa študenti prímy, sekundy a tercie popasovali s 15 príkladmi, ktoré preverili ich pohotovosť, precíznosť a matematickú logiku. Školského kola tejto obľúbenej matematickej súťaže sa zúčastnilo 137 žiakov. V návrhu na postup do okresného kola posielame okresnej komisii všetkých úspešných riešiteľov, ktorým, samozrejme, blahoželáme. Čítať ďalej

Školské kolo matematickej olympiády kategória A

Matematika je asi Mikulášov najobľúbenejší predmet. Preto na svoje meniny 6. decembra naplánoval pre najšikovnejších matematikov školské kolo matematickej olympiády kategórie A. Hneď ráno si siedmi statoční od Mikuláša prebrali nielen zadania školského kola, ale aj malú sladkosť a štvorhodinový matematický maratón mohol začať. S náročnými zadaniami bojovali naozaj statočne, bez zbraní a s mozgami nabitými vedomosťami vysoko nad rámec stredoškolskej matematiky. Čítať ďalej


1 2 3 ... 64  |  staršie novinky