Aktuality

Zámer priameho nájmu - automat

Zámer priameho nájmu - bufet

Prevádzkový poriadok vonkajšieho školského areálu

Poistenie žiakov

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

Unicef

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

Martinus

..........................................................

INEKO zverejnilo porovnanie škôl

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnilo výsledky celkového hodnotenia gymnázií za predchádzajúci školský rok 2016/2017. Od školského roku 2008/2009, odkedy sa porovnanie realizuje, patríme k školám s výbornými výsledkami (koeficient 7,00 – 7,9). Výsledky hodnotenia nás utvrdzujú v tom, že v našej škole poskytujeme kvalitné vzdelávanie. Podľa výsledkov za školský rok 2016/2017 sme v rámci Žilinského kraja skončili na 4. mieste z 32 gymnázií. Čítať ďalej

Martin Orságh počas leta reprezentoval Slovensko

V dňoch 6. - 15. júla sa konala medzinárodná chemická olympiáda v Thajsku, ktorej sa zúčastnil náš študent Martin Orságh po absolvovaní troch náročných výberových sústredení. Cestoval s prestupom cez Dubaj a po docestovaní mal deň na aklimatizáciu kvôli päť hodinovému časovému posunu. Nasledovali 2 dni zaujímavých výletov po Thajsku, vrátane návštevy kráľovského paláca. Štvrtý deň sa konala súťaž v praktickej činnosti, ktorá trvala 4 hodiny a skladala sa z troch samostatných úloh (spektrofotometické stanovenie pH roztoku, stanovenie rozpustnosti soli titráciou a organickej syntézy), ktoré tvorilo dokopy 7 podúloh. Čítať ďalej

Gymbiketour počas leta

Utorok 17. augusta 2017 sa uskutočnil už 8. ročník našej tradičnej akcie Gymbiketour. Na parkovisku pred Biotikou sa stretla skupina skalných bicyklových nadšencov – učiteľov našej školy a ich rodinných príslušníkov. Počasie bolo úžasné, svietilo slniečko, pofukoval jemný vetrík. Boli vytvorené ideálne podmienky, aby vyrazili na tradičnú cestu do Záboria, kde bola prvá zastávka. Tu sa pridal k tímu aj pán riaditeľ s manželkou. Aby rozohriate svaly nezachladli a kondícia neustúpila, pokračovala skupina zo Záboria v smere stúpania cez Jaseno na Kľúč. Pokochali sa nádherným výhľadom z vyhliadkovej veže a plní elánu, že ten kopec všetci zvládli, sa spustili dole do Belej. Čítať ďalej

Otvorenie školského roku 2017/2018

Pondelok 4. septembra sme slávnostne otvorili nový školský rok, už 25. v histórii našej školy. Študenti sa stretli tentokrát netradične v telocvični školy, keďže počasie tomuto slávnostnému dňu veľmi neprialo. Vypočuli si nielen príhovor riaditeľa školy, ale aj krátky pozdrav predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára, ktorý vyzdvihol úspechy našich žiakov a poukázal na dobré meno nášho gymnázia. Čítať ďalej

Slávnostné otvorenie školského roku

Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 sa uskutoční dňa 4.9.2017 o 9.00 hod. na multifunkčnom ihrisku. Zraz žiakov bude o 8.45 hod. Čítať ďalej

Pekné prázdniny a príjemnú dovolenku!

Želáme všetkým našim študentom pekné a pokojné prázdniny, plné relaxu, dobrodružstiev a nových zážitkov. Našim kolegom želáme príjemnú dovolenku, veľa oddychu a načerpanie síl a energie. Čítať ďalej

Prázdniny v škole - PRÍMA KLUB

Každý študent sa netrpezlivo teší na prázdniny. Naši budúcoroční primáni sa netrpezlivo tešili na školu, na prázdniny v škole. Čakali ich dva dni plné zážitkov, nových priateľstiev a skúseností v Príma klube GJL. Prvý deň bol venovaný vzájomnému spoznávaniu sa - so svojimi spolužiakmi, s triednymi učiteľkami a taktiež mali možnosť stretnúť učiteľov telesnej a etickej výchovy. Tento deň sa niesol v znamení športových a etických hier a špeciálnu časť tvorili aktivity pripravené staršími študentmi z kvarty A - členmi Klubu študentov G8. Počas druhého dňa sa študenti zamerali na tímovú prácu, a to prostredníctvom tvorivých dielní s názvom TO SME MY. Čítať ďalej

Slávnostné ukončenie školského roku

Posledný deň školského roku je spojený s bilancovaním úspechov či neúspechov, s hodnotením študijných výsledkov a prehodnocovaním školských aktivít. Častejšie ako inokedy znejú slová poďakovania, chvály a uznania. A nakoniec si 462 našich študentov prevezme vysvedčenia z rúk svojich triednych učiteľov. V našej škole už tradične oceňujeme študentov za ich celoročnú prácu a za mimoriadne úspechy v okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách súťaží. Aj tento rok si na multifunkčnom ihrisku viac ako 60 žiakov prevzalo odmeny z rúk riaditeľa školy. Ďalších vyše 60 bolo ocenených v triedach a takmer 100 žiakov dostalo pochvalné listy od svojich triednych učiteľov. Čítať ďalej

Beh olympijského dňa

Záver školského roka patrí tradične výletom a triednickým prácam, ale v našom gymnáziu sa ešte stále športovalo. 23. jún bol venovaný Olympijskému dňu a oslávili sme ho behom na 400 m všetkých tried od prímy po kvintu po novej tartanovej dráhe. Najúspešnejšou triedou sa stala V.A , ktorá pri najvyššom percentuálnom zastúpení zabehla najlepší čas. Čítať ďalej

Ako sme objavovali martinskú históriu

Ako? Aj slovom, aj obrazom prostredníctvom fotoobjektívu a videokamery. Po nedávnej exkurzii študenti tercie A a tercie B vytvorili zaujímavé dielka. Vďaka ich tvorivým schopnostiam, postrehu a citu pre nevšedný okamih môžeme teraz obdivovať originálne žiacke videofilmy, fotokomiks a fotoalbum z historického centra Martina. Video zaujímavo a pútavo spracovali M. Kostka, S. Sochuľák, K. Kraľovanská, D. Pokrievková a M. Nosáľ. Úžasný fotokomiks predstavili spolužiakom E. Šímová a J. Rumanová. A za nevšedný fotoalbum ďakujeme L. Grendárovej a S. Drábikovej. Vyrastajú nám nielen múdri, ale aj tvoriví, ambiciózni a životaschopní mladí ľudia. Čítať ďalej


1 2 3 ... 78  |  staršie novinky