Aktuality

Kam zmizla triedna kniha oktávy A?

18. gymnaziálny ples

Otvorenie tartanovej dráhy - videozáznam

Poistenie žiakov

Oznam školskej jedálne

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

Unicef

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

Martinus

..........................................................

Pasovací večierok

Na Svätého Mikuláša neskúša sa, neučí sa... Veta, ktorá tradične zdobí tabule v triedach dňa 6. decembra. Čím bol tohtoročný Mikuláš výnimočný? Pre našich primánov určite tým, že okrem sladkostí dostali aj „skautskú" šatku, krásny odznak a „desatoro“ pre primánov. To všetko pre nich pripravili na pasovací ceremoniál študenti kvinty A. Aby si primáni darčeky zaslúžili, museli v skautskom tábore plniť rôzne náročné úlohy. Tým sa nevyhli ani triedne pani profesorky a zahraniční študenti. Čítať ďalej

Mikulášska latka v silnej konkurencii

Dňa 5.12. 2016 počas IV. ročníka Mikulášskej latky sa v silnej konkurencii 67 pretekárov zrodili hodnotné výkony v skoku do výšky. Tento rok si pohár Najlepšia skokanka neodniesla Dianka Šálková, ktorá má doma už tri z predchádzajúcich ročníkov, ale získala ho Terka Ťaptíková. Prekvapením bol Matúš Komora, ktorý si vyskákal Pohár najlepšieho skokana a zosadil tak z trónu Alexa Molnára hodnotným výkonom 170 cm. Najlepší z kategórie starších žiakov budú reprezentovať našu školu 8.12.2016 na Vianočnej latke v Turanoch. Čítať ďalej

Hodina kódu aj v našej škole

V pondelok 5. decembra 2016 odštartovala v našej škole i na celom Slovensku populárna celosvetová iniciatíva Hodina kódu. Jej cieľom je ukázať, že základy programovania sa môže naučiť každý bez ohľadu na vek. Tento rok vyzývajú deti k programovaniu športovec Filip Šebo či herečka Zuzana Haasová. Hodina kódu potrvá až do 11.decembra a zapojiť sa do nej môže každý, nielen školáci. Iniciatívu Hodina kódu zastrešuje nezisková organizácia Code.org a podporuje ju viac ako 100 partnerov, vrátane veľkých technologických firiem. Cieľom tejto iniciatívy je motivovať ľudí k získaniu praktických digitálnych zručností a ukázať im, že programovanie môže byť aj zábava. Čítať ďalej

Mikulášku, dobrý strýčku...

Vianočné sviatky sa nezadržateľne blížia a všade vôkol nás cítiť tú čarovnú atmosféru. V utorok 6.12.2016 zavítala mikulášska nálada aj do našej školy. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. Počas veľkej prestávky si všetci mohli v rámci zdravého životného štýlu zatancovať a zacvičiť s Mikulášom a jeho pomocníkmi čertom a anjelom. Čítať ďalej

Kristýna Raimerová na medzinárodnej olympiáde

Po úspešnom celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku sa Kristýne Raimerovej z kvinty B podarilo prebojovať sa aj na medzinárodné kolo do Moskvy. Výsledky elektronického testovania na začiatku septembra ju zaradili medzi tím piatich Slovákov, ktorí dostali pozvanie do hlavného mesta Ruskej federácie. Svoje jazykové zručnosti obhájila výborne. Naviac organizátori, Štátny inštitút ruského jazyka A. S. Puškina, pripravili pre mladých lingvistov zaujímavý kultúrno-spoločenský program. Čítať ďalej

Na Mikuláša sa rozdávali nielen sladkosti

Šiesty december sa v našej škole niesol nielen v predvianočnej atmosfére, ale aj v duchu viacerých podujatí. Okrem tradičných mikulášskych aktivít sa v škole konala zbierka Snehová vločka, ale aj stretnutie, na ktorom boli pasovaní naši najmladší študenti – primáni. Aby toho nebolo málo, jedinečné podujatie bolo pripravené aj pre terciánov a kvartánov. Všetkým študentom, ktorí publikovali v zbierke Putovanie za spomienkami, bola odovzdaná táto jedinečná, v poradí už 10. publikácia. Takmer 50 študentov v nej uverejnilo svoje práce, ktoré vznikli na základe rozprávania príbuzných o živote v minulosti a dnes. Čítať ďalej

Škola roka 2015/2016

Slovenská asociácia športu na Slovensku v zastúpení p. Šmidtovej a pod zastrešením Centra voľného času Kamarát v našom meste každý rok organizuje veľké množstvo postupových športových súťaží pre žiakov ZŠ aj SŠ. Po ich skončení a zosumarizovaní všetkých výsledkov na konci roka vyhlási Školu roka. Práve takéto vyhlásenie výsledkov pre vekovú kategóriu žiakov ZŠ, teda pre nižšie ročníky osemročných gymnázií, sa konalo 5. 12. 2016 v Olympijskom klube Martin. Spomedzi 24 škôl okresu Martin bola naša škola najúspešnejšia s 26 účasťami na rôznych postupových športových súťažiach a s 339 bodmi v nich. Čítať ďalej

IT Fitness test 2016

Až 80 % študentov našej školy sa zapojilo do testovania IT znalostí prostredníctvom IT Fitness testu. Cieľom online testovania bolo zistiť úroveň základných vedomostí a zručností v oblasti používania IKT. Keď že sme patrili medzi školy s najvyšším počtom zapojených žiakov, boli sme ocenení a získali sme okrem diplomu aj tablet a počítač. Ďakujeme a veríme, že aj skvalitňovaním počítačového vybavenia v škole sa zlepšia IT zručnosti našich žiakov. Čítať ďalej

Mikulášsky volejbalový turnaj

ZŠ Dubčeka organizovala v piatok 2.12. Mikulášsky volejbalový turnaj miešaných družstiev. Na ihrisku museli byť minimálne dvaja chlapci alebo dve dievčatá. Naše družstvo tvorili traja chlapci a sedem dievčat. Z celkového počtu siedmich družstiev v súťaži skončilo to naše ako prvé. Vyhrali všetky zápasy. Gratulujeme a veríme, že o rok, ak sa takéto milé stretnutie zorganizuje, si to znova tak úspešne zopakujú. Čítať ďalej

Opäť úspešní v porovnávacích testoch

Už niekoľko rokov spolupracujeme s NÚCEM – Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania a využívame elektronické testovanie žiakov na overenie ich vedomostí a zručností v jednotlivých predmetoch. V našej škole sa v jesennom 2. kole do testovania zapojili sexty v oblasti čitateľskej gramotnosti, septimy z finančnej gramotnosti a oktávy z matematiky. Naša škola opäť dosiahla výborný percentil (percentil znamená koľko percent škôl dosiahlo horšie výsledky ako naša škola). Úspešnosť našich žiakov v testovaní potvrdila kvalitu vzdelávania v našej škole. Čítať ďalej


1 2 3 ... 62  |  staršie novinky