Aktuality

Slávnostné otvorenie školského roku

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Prevádzkový poriadok vonkajšieho školského areálu

Ponuka práce v školskej jedálni

Poistenie žiakov

Oznam školskej jedálne

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

Unicef

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

Martinus

..........................................................

Pekné prázdniny a príjemnú dovolenku!

Želáme všetkým našim študentom pekné a pokojné prázdniny, plné relaxu, dobrodružstiev a nových zážitkov. Našim kolegom želáme príjemnú dovolenku, veľa oddychu a načerpanie síl a energie. Čítať ďalej

Prázdniny v škole - PRÍMA KLUB

Každý študent sa netrpezlivo teší na prázdniny. Naši budúcoroční primáni sa netrpezlivo tešili na školu, na prázdniny v škole. Čakali ich dva dni plné zážitkov, nových priateľstiev a skúseností v Príma klube GJL. Prvý deň bol venovaný vzájomnému spoznávaniu sa - so svojimi spolužiakmi, s triednymi učiteľkami a taktiež mali možnosť stretnúť učiteľov telesnej a etickej výchovy. Tento deň sa niesol v znamení športových a etických hier a špeciálnu časť tvorili aktivity pripravené staršími študentmi z kvarty A - členmi Klubu študentov G8. Počas druhého dňa sa študenti zamerali na tímovú prácu, a to prostredníctvom tvorivých dielní s názvom TO SME MY. Čítať ďalej

Slávnostné ukončenie školského roku

Posledný deň školského roku je spojený s bilancovaním úspechov či neúspechov, s hodnotením študijných výsledkov a prehodnocovaním školských aktivít. Častejšie ako inokedy znejú slová poďakovania, chvály a uznania. A nakoniec si 462 našich študentov prevezme vysvedčenia z rúk svojich triednych učiteľov. V našej škole už tradične oceňujeme študentov za ich celoročnú prácu a za mimoriadne úspechy v okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách súťaží. Aj tento rok si na multifunkčnom ihrisku viac ako 60 žiakov prevzalo odmeny z rúk riaditeľa školy. Ďalších vyše 60 bolo ocenených v triedach a takmer 100 žiakov dostalo pochvalné listy od svojich triednych učiteľov. Čítať ďalej

Beh olympijského dňa

Záver školského roka patrí tradične výletom a triednickým prácam, ale v našom gymnáziu sa ešte stále športovalo. 23. jún bol venovaný Olympijskému dňu a oslávili sme ho behom na 400 m všetkých tried od prímy po kvintu po novej tartanovej dráhe. Najúspešnejšou triedou sa stala V.A , ktorá pri najvyššom percentuálnom zastúpení zabehla najlepší čas. Čítať ďalej

Ako sme objavovali martinskú históriu

Ako? Aj slovom, aj obrazom prostredníctvom fotoobjektívu a videokamery. Po nedávnej exkurzii študenti tercie A a tercie B vytvorili zaujímavé dielka. Vďaka ich tvorivým schopnostiam, postrehu a citu pre nevšedný okamih môžeme teraz obdivovať originálne žiacke videofilmy, fotokomiks a fotoalbum z historického centra Martina. Video zaujímavo a pútavo spracovali M. Kostka, S. Sochuľák, K. Kraľovanská, D. Pokrievková a M. Nosáľ. Úžasný fotokomiks predstavili spolužiakom E. Šímová a J. Rumanová. A za nevšedný fotoalbum ďakujeme L. Grendárovej a S. Drábikovej. Vyrastajú nám nielen múdri, ale aj tvoriví, ambiciózni a životaschopní mladí ľudia. Čítať ďalej

Najúspešnejšia škola na THM 2017

21.6. 2017 sa za účasti organizátorov a zástupcov jednotlivých škôl uskutočnilo vyhodnotenie THM 2017. Z našej školy sa tejto slávnostnej udalosti zúčastnili pani profesorka Sedláčková a pán riaditeľ. V úvode stretnutia prevzali naši zástupcovia od organizátorov THM pohár pre najúspešnejšiu školu THM 2017. Ocenili skutočnosť, že naša škola je každoročne v hodnotení škôl úspešná a posledné roky pravidelne vyhráva. Zároveň s pohárom dostali všetky školy aj ročenku THM 2017, v ktorej sa o našej škole píše okrem iného: Čítať ďalej

Martin Orságh ocenenený

V rámci vyhodnotenia súťaží udelil Žilinský samosprávny kraj už po tretíkrát aj ocenenia pre žiakov, ktorí počas školského roku dosiahli mimoriadne úspechy v olympiádach, medzinárodných súťažiach, mali výborný prospech či prejavili výnimočné prosociálne správanie a nezištnú pomoc ľuďom v okolí. Nominovaných bolo 58, ocenených 24 žiakov z celého Žilinského samosprávneho kraja. K oceneným patrí aj náš študent Martin Orságh, ktorý dosiahol významné úspechy v chemických súťažiach a bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej chemickej olympiáde v Thajsku. Čítať ďalej

Peer to peer

Posledné dve záverečné hodiny anglického jazyka v tercii A študenti poňali opäť netradične, tento raz sa skupiny postarali o program sami a jedna druhej pripravili divadelné predstavenie, karaoke, kvízy, rolové úlohy, zábavné úlohy a nakoniec si spolu zaspievali a trošku aj zatancovali. Vďaka peer to peer učeniu spoznali, že vyučovať nie je vždy ľahké, že je náročné motivovať, naučiť aj zabaviť sa zároveň. Tieto dve hodiny však dokázali, že im to ide fantasticky a vyučujúce mohli byť hrdé na to, čo všetko už za tie tri roky zvládli. Čítať ďalej

Posvietili sme si na osvietené storočie

V piatok 16. júna na hodine dejepisu sa žiaci v sekunde A aspoň na chvíľu vrátili do 18. storočia, keď vládla Mária Terézia. Na počesť svojich okrúhlych narodenín panovníčka zvolala zasadnutie, na ktorom sa zúčastnilo mnoho osvietených radcov a vzácnych hostí. Bol tu jej manžel František Štefan Leopold Vaudémonsko-Lotrinský. Ďalším vzácnym hosťom bol Fridrich II., pruský kráľ. Prítomný bol aj Adam František Kollár, ktorého Mária Terézia menovala za člena Dvorskej školskej komisie. Ovplyvnil svojimi názormi školské reformy. Nie všetkým sa však jeho a osvietenské názory pozdávali. Syn Márie Terézie Jozef II. ako jej spoluvládca si dovolil kritizovať pomalé zavádzanie reforiem. Čítať ďalej

Keď hráme a hráme sa

Cez rozprávku, hru, fantáziu, tvorivosť vedie cesta k srdcu človeka. Cez rozprávky poznávame od detstva svoje miesto na tomto svete, vytvárame si predstavy o dobre a zle, priateľstve a zrade, odvahe a zbabelosti. Rozprávka je blízka všetkým generáciám. Stalo sa už tradíciou, že jazykové vyučovanie v ruštine býva obohatené dramatizovaným rozprávkovým príbehom. V posledných týždňoch vrcholil nácvik štyroch rozprávok: všetkým známa Červená čiapočka (príma), Husi, Baba Jaga a Máša (kvarta), Prorocký sen (kvinta) a najnovšia, na „doskách“ GYMLETU prvýkrát inscenovaná rozprávka Sadko v podaní sextánov. Čítať ďalej


1 2 3 ... 77  |  staršie novinky