Aktuality

Krúžky v našej škole

Prevádzkový poriadok vonkajšieho školského areálu

Poistenie žiakov

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

Unicef

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

Martinus

..........................................................

Deň študentov v našej škole

Deň študentov bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november ako pripomienka udalostí zo 17. novembra 1939, keď bolo v Prahe po protinacistickej demonštrácii popravených deväť študentov a tisíce ďalších bolo poslaných do koncentračného tábora. Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali významnú úlohu študenti. V našej škole si Deň študentov organizujú samotní študenti. Navrhnú a pripravia množstvo podujatí tak, aby si nielen pripomenuli historické udalosti, ale hlavne strávili príjemný a pokojný deň plný humoru, zábavy a relaxácie. Obohatením dňa pre študentov kvinty a sexty bol výborný výchovný program Svet médií, ktorý absolvovali v kine Moskva. Čítať ďalej

O vode trochu inak

Voda - životodarná tekutina. Sekundáni to už vedia. V rámci predmetu chémia sa žiaci sekundy A niekoľko dní venovali téme VODA. V niekoľkočlenných skupinách riešili rôzne úlohy - teoretické, experimentálne, tvorili poster, zahrali si scénku, vyrobili plagát. Svoje poznatky a informácie zaujímavo prezentovali na hodinách chémie ako spisovatelia, spotrebitelia a výtvarníci, vedci, stavbári a herci, novinári. Svojich úloh sa zhostili veľmi dobre. Všetci sa zhodli na tom, že voda je nenahraditeľná tekutina pre život a je dôležité, aby sme s ňou neplytvali a vážili si, že ju máme na "dosah ruky" kedykoľvek otočíme kohútikom. Čítať ďalej

Slovnaft ocenil Martina Orságha

Dňa 7.11.2017 sa v Bratislave uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťaže Najdiplomovka 2017. Súťaž je tradičnou súčasťou spolupráce Slovnaftu s kľúčovými slovenskými univerzitami. Jej cieľom je prehĺbiť prepojenie univerzít s odbornou praxou, čím sa uľahčí príprava študentov najmä technických smerov. Spoločne s odovzdaním ceny Najdiplomovka spoločnosť Slovnaft ocenila aj mladých chemikov, ktorí dosiahli výborné umiestnenie na Medzinárodnej chemickej olympiáde. Medzi ocenenými bol aj náš oktaván Martin Orságh, ktorý reprezentoval Slovenskú republiku na Medzinárodnej chemickej olympiáde v Thajsku. Čítať ďalej

ODKAZ SVÄTÉHO MARTINA

Rok 2017 je medzinárodným rokom trvalo udržateľného turizmu. Cieľom 13. ročníka súťažného projektu Odkaz sv. Martina bolo vyzdvihnúť priaznivý vplyv cestovného ruchu na zmiernenie chudoby v menej rozvinutých regiónoch alebo krajinách, na ochranu životného prostredia, zlepšenie kvality života, ako aj vyzdvihnutie kultúrneho a historického dedičstva krajiny. Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách, v prvej s literárnou prácou na hlavnú tému Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, v druhej PowerPoint prezentáciou na tému Cesta, ktorá ovplyvnila ľudstvo. Čítať ďalej

Beseda o finančnej gramotnosti v sexte

14. novembra sa netradične obidve sexty stretli na spoločnej hodine finančnej matematiky v kultúrnej sále na zaujímavej prednáške, ktorú sme pre nich v spolupráci s rodičmi pripravili. Zaujímavé informácie o poskytovateľoch pôžičiek, rizikách pri ich uzatváraní, finančných plánoch aj klamlivej reklame rozšírili učivo finančnej matematiky a doplnili vedomosti našich študentov v oblasti finančnej gramotnosti. Takýchto praktických rád nie je nikdy dosť. Čítať ďalej

Kurz na ochranu života a zdravia

V dňoch 2., 3. a 6. novembra 2017 po jesenných prázdninách sa naši septimáni zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia. Každý rok ho vedie pani profesorka Šimečková a integruje v ňom spôsobilosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, pri pobyte či pohybe v prírode a v situáciách, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. V prvý deň mali naplánovanú turistickú vychádzku na Martinské hole, ale keďže počasie im neprialo, zvolili si trasu z Kolónie Hviezda na "hodinovku" pod hoľami, potom na Podstráne a odtiaľ na Bystričku. Čítať ďalej

Škultétyho rečňovanky

V meste Veľký Krtíš, rodisku Augusta Horislava Škultétyho, sa už po 26. rok uskutočnila známa celoslovenská literárna súťaž. Zo stoviek prác, ktoré boli do súťaže zaslané, boli vybrané iba tie najkvalitnejšie. Tentokrát bola medzi ocenenými i študentka našej školy Emma Urbanová. Vo svojej kategórii získala tretie miesto. Po tom, ako si súťažiaci prevzali ceny v budove Mestského úradu, premiestnili sa do Hontiansko-novohradskej knižnice, kde bolo prichystané občerstvenie a beseda so spisovateľmi a členmi odbornej poroty. Mladí literárni tvorcovia sa tak dozvedeli niekoľko cenných rád, ktoré v nasledujúcom ročníku súťaže určite využijú. Emmke k tomuto úspechu blahoželáme. Čítať ďalej

Vločka, Belko, Sivka a Zara na hodine biológie

Na hodinách biológie v príme A o domácich zvieratách učili študenti študentov. Pripravili si krásne prezentácie o svojich domácich miláčikoch. Na prvej hodine počuli úžasnú prezentáciu o výstavných psíkoch od našej spolužiačky Niky. Na túto hodinu ich prišla pozrieť aj snehobiela huňatá Vločka. Nebola snehová. Je to fenka psieho plemena samojed. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o všetkých plemenách severských záprahových psov, medzi ktoré patrí aj samojed. Naučili sa niečo aj o psích športoch (napr. canicross, v ktorom naša spolužiačka súťaží). Za živú ukážku vďačíme Maťke, ktorá dostala nápad a zorganizovala ho. Na ďalšej hodine biológie Paťka porozprávala zaujímavosti o pastierskych a ovčiarskych psoch, Barborka o malých škrečkoch a Emka doniesla ukázať svoju milú mačičku plemena britská kráľovská modrá. Čítať ďalej

Tajomstvá vody

Žiaci II.B triedy robili na viacerých vyučovacích hodinách chémie projekt o vode. Vylosovali si zaujímavé úlohy, ktoré riešili v skupinách ako spisovatelia, herci, vedci, novinári či výtvarníci. Projekty boli nielen výtvarne pekne spracované, ale spolužiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o vode. Pri prezentácii žiaci robili pokusy, z ktorých vyvodili závery, zostavili model vody, dokonca zahrali povrchovú, podzemnú či dažďovú vodu. Odzneli aj praktické návody, ako s vodou šetriť, ale aj rozprávka o kvapke vody. Na vodu sa dá pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Nie je podstatné, ktorý projekt nakoniec získal najviac bodov, víťazmi boli všetci. Čítať ďalej

Vtedy to začalo ...

... a dnes v novej podobe pokračuje. V zlatých 20-tych rokoch v medzivojnovom období sa otvárali nové možnosti v doprave, v medicíne, v architektúre, v športe, v kultúre, skrátka vojnové ľady sa prelomili a svet sa nevedel nasýtiť pokojného mierového života. Žiaci kvarty A a kvarty B si vychutnali tieto jedinečné roky napríklad sprítomnením prvého letu cez oceán, udeľovaním Oskara, pretekali na Tour de France, tvorili ako dadaisti, počúvali prvé rozhlasové vysielanie, vybojovali pre ženy rovnocenné postavenie, posedeli si na kabaretnom predstavení, svietili naplno a všade elektrinou, liečili penicilínom, vozili sa na automobiloch, obdivovali módu Coco Chanel, sledovali futbalové zápasy a olympijské súťaženie. Čítať ďalej


1 2 3 ... 82  |  staršie novinky