Aktuality

Deň otvorených dverí

Informácia o plese

Krúžky v našej škole

Poistenie žiakov

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

Unicef

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

Martinus

..........................................................

Viac o Michelangelovi

V našej škole podporujeme nielen rozvoj tvorivosti a umeleckého cítenia našich žiakov, ale posilňujeme vzdelávací obsah aj o dôležité otázky kultúry a umenia. Aj preto v pobočke Turčianskej knižnice v našej škole pribudlo niekoľko nových informačných bulletinov o renesančnom umelcovi Michelangelovi. Pripravila ich Emma Urbanová, študentka septimy B v rámci práce stredoškolskej odbornej činnosti. Návštevníci tak majú príležitosť pokochať sa jeho najvýznamnejšími dielami. Ak sa zaujímate o umenie a kultúru, môžete si zo školskej knižnice informačný materiál vziať aj vy. Pozor, počet je limitovaný! Čítať ďalej

Najlepší matematici začali v tomto školskom roku veľkolepo

Na prelome starého a nového roku sa začali súťažné kolá matematických súťaží. Už tradične sme začali školskými kolami matematickej olympiády a pytagoriády. Serióznosť, dôslednosť a pokoj skúsených matematikov z najvyšších ročníkov sa miešala s nadšením a džavotom našich najmladších študentov. December bol skrátka plný matematiky, ale aj veľkých matematických úspechov, ktoré pokračovali na začiatku nového kalendárneho roka v januári. Hneď 4.12. sa naši najstarší študenti zúčastnili školského kola matematickej olympiády v najvyššej kategórií A. Čítať ďalej

Školské kolo dejepisnej olympiády

10. ročník dejepisnej olympiády priniesol žiakom našej školy v školskom kole úspech vo všetkých kategóriách. Tohtoročné zadania riešilo až 43 žiakov, z toho bolo 20 úspešných. Úlohy boli rozdelené do troch oblastí: - podľa učiva z daného ročníka - monotematická časť pre kat. F, E: Staroveké Grécko kat. C, D: Totalitné diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami - regionálna história Úspešní súťažiaci kategórie F, E, C, D z 1. a 2. miesta postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 15. februára 2018. Čítať ďalej

Školské kolo olympiády z ruského jazyka

V poradí už 48. ročník olympiády z ruského jazyka sa začal v decembri školským kolom. V štyroch kategóriách súťažilo 24 žiakov. Všetci splnili úroveň úspešný riešiteľ. Kategória A 1 - nultý ročník pre začínajúcich v ruskom jazyku (len ŠK) 1. Zigová Lenka 2. Vecel Lukáš 3. Jurčík Tomáš Kategória A 1 1. Machovčáková Rebeka 2. Beláňová Margaréta Kategória B 1 1. Buocik Matej 2. Feja Ján 3. Drábiková Sandra Kategória B 2 1. Beláková Natália 2. Maruniak Martin 3. Škuta Martin Čítať ďalej

Predvianočné turnaje

Predvianočný čas, to nie sú len prípravy na najkrajšie sviatky roka, ale pre športovcov aj čas mnohých turnajov. Nie je tomu inak ani v školskom športe a naša škola ich víta ako príležitosť na zmeranie si síl s inými a naberanie skúsenosti do ďalších súťaží. Najprv nás čakal už druhý ročník mixového turnaja vo volejbale, ktorý organizovala ZŠ Dubčeka. Radi sa ho zúčastňujeme, lebo tam vládne milá atmosféra, žiaci si overujú svoje herné činnosti a hlavne je to turnaj, v ktorom si chlapci s dievčatami môžu bezpečne spolu zašportovať. Tak ako minulý rok naši volejbalisti aj tento rok s prevahou vyhrali. Čítať ďalej

Vianoce v škole

Už niekoľko rokov sa lúčime s kalendárnym rokom školským kultúrnym programom. Preto naši žiaci posledný vyučovací deň strávili najskôr vianočnými aktivitami v triede spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Starší žiaci potom absolvovali výchovný koncert a mladší sa zúčastnili na vianočnom programe v telocvični školy. Sviatočné literárno-dramatické pásmo doplnené o hudobné a tanečné vystúpenia, to všetko bolo dôkazom toho, že v škole máme naozaj talentovaných študentov. Vianočné piesne nám všetkým pripomenuli, že sa blížia najkrajšie sviatky roka, sviatky radosti, lásky a pokoja. Čítať ďalej

Zdravé ukončenie projektu

Dnešný deň je v mnohých ohľadoch výnimočný. Nielen tým, že je to posledný vyučovací deň v roku 2017, ale aj tým, že sme úspešne ukončili projekt Zdravie a bezpečnosť v školách. A ako inak, ak nie zdravo? Naši terciáni pripravili pre svojich spolužiakov zdravé ovocné šaláty, rozdávali ovocie a zaujímavé recepty na zdravé jedlá. Zároveň sme ocenili zdravými balíčkami aj najaktívnejšie triedy v oblasti zdravého životného štýlu. Sú to príma A, príma B a tercia A. Blahoželáme! Čítať ďalej

Excelentné umiestnenie Lukáša Račka

Pod záštitou UNESCO sa každoročne organizuje súťaž v písaní filozofickej eseje pod názvom International Philosophy Olympiad. V tomto roku mohli aj slovenskí študenti postúpiť na túto medzinárodnú súťaž, a to prostredníctvom slovenskej filozofickej olympiády, ktorú organizovala Katedra filozofie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Slovenského kola filozofickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 14. novembra 2017 na FF KU v Ružomberku, sa zúčastnilo približne 100 študentov stredných škôl z celej SR. Študenti si pre napísanie eseje vyberali jednu z troch tém. Našu školu reprezentoval Lukáš Račko z oktávy B Čítať ďalej

Keď trieda zabáva triedu - Die Klasse für die Klasse

Predvianočný čas na hodinách nemeckého jazyka sa niesol v znamení zábavy a učenia. Počas jednotlivých vyučovacích hodín si žiaci sekundy až septimy pripravili aktivity zamerané na upevňovanie slovnej zásoby a komunikácie. Trieda A zabávala triedu B a naopak. Rôznorodé hry a súťaže realizované v nemeckom jazyku spríjemnili vyučovanie. Žiaci hádali slovíčka, texty nemeckých pesničiek, skladali texty, kreslili na základe prečítaného príbehu. Hrou sa jednoducho učili. Atmosféru hodín dotvárala vôňa vianočného čaju a koláčikov. Čítať ďalej

Dávid Bače úspešný v celoštátnom finále Sárovej Bystrice

Súťaž zameraná na moderátorské a hlásateľské schopnosti, čítanie spravodajského textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom, vlastná relácia. To všetko je Sárova Bystrica. Celoslovenská postupová súťaž sa realizuje na úrovni troch kôl - regionálne, krajské a celoslovenské. V tomto roku mali možnosť dvaja študenti našej školy - Dávid Bače a Veronika Murgašová ako respondentka v disciplíne rozhovor - zúčastniť sa celoštátneho finále v Banskej Bystrici. Čítať ďalej


1 2 3 ... 86  |  staršie novinky