Aktuality

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Prevádzkový poriadok vonkajšieho školského areálu

Ponuka práce v školskej jedálni

Poistenie žiakov

Oznam školskej jedálne

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

Unicef

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

Martinus

..........................................................

Plávanie na THM

Na tohtoročných Turčianskych hrách mládeže excelovali nielen naši atléti, ale aj plavci. Mnohí mali akurát v tom čase sústredenie pred Majstrovstvami Slovenska v Štúrove, a tak ich zastúpili iní, možno nie takí “profíci “, ale na konečnom výsledku to nebolo vidieť. Tak sme mohli k medailovej žatve z predchádzajúcich športových disciplín pridať 4 zlaté, 5 strieborných a 1 bronzovú medailu. Čítať ďalej

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV ENGLISH WRITING COMPETITION

Keď sa opýtate študentov, ktorý predmet patrí medzi ich obľúbené, vo väčšine prípadov je ich odpoveď anglický jazyk. Sme nesmierne radi, že študenti našej školy nám to dokazujú každý deň na vyučovacích hodinách ako aj výsledkami zo súťaží. A preto sa PK Anglického jazyka rozhodla v závere školského roku usporiadať originálnu súťaž v tvorivom písaní v anglickom jazyku. Študenti mali jeden celý mesiac na to, aby si vybrali zo štyroch stanovených tém a napísali esej, príbeh, rozprávanie, prípadne báseň na voľnú tému. Čítať ďalej

Projektové práce z matematiky

Koniec školského roku sa nezadržateľne blíži a s ním sú spojené aj netradičné hodiny matematiky zamerané na prípravu, realizáciu a prezentáciu projektových prác v jednotlivých ročníkoch. Žiaci tercií mali za úlohu realizovať a následne vyhodnotiť pomocou grafov a iných štatistických charakteristík (modus, medián, aritmetický priemer) anketový prieskum na ľubovoľnú tému. Čítať ďalej

Exkurzia v spoločnosti Brantner Fatra

V rámci ročníkových exkurzií kvintáni dňa 6.6.2017 navštívili spoločnosť Brantner Fatra. Exkurzia súvisela s vyučovaním geografie a preberaním učiva o geoekológii a globálnych environmentálnych problémoch znečisťovania životného prostredia. Keďže v súčasnosti je celosvetovým trendom problematika triedenia a recyklovania odpadov, návšteva sa uskutočnila v spoločnosti, ktorá sa venuje týmto problémom. Exkurzia sa skladala z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V teoretickej časti bol premietnutý film o triedení a recyklovaní odpadu a jeho následnom spracovaní. Čítať ďalej

Olympiáda Mladých Vedcov

IJSO je vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov vo veku do 16 rokov. Na Slovensku sú to najmä základné školy a osemročné gymnáziá. Unikátnosť súťaže spočíva v tom, že každý žiak musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Odmenou za poctivú a náročnú prípravu je možnosť účasti na medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa tradične koná v decembri. Okrem individuálnych skúšok (testy a riešenie úloh) súťažia na IJSO aj trojčlenné družstvá o najlepšie zvládnutý experiment pokrývajúci fyziku, chémiu a biológiu. Tento rok pokúšal šťastie Marek Zumrik z tercie A. Čítať ďalej

EXKURZIA POVAŽIE

V piatok 9.6. 2017 sa tak ako každoročne žiaci sekúnd zúčastnili na exkurzii Považie. Tá v sebe zahŕňala veľa zaujímavých zastavení, výstav i exponátov. Prvá zastávka bola na hrade Strečno. Po náročnom výstupe žiakov čakala zaujímavá expozícia. Prehliadka hradu bola z bezpečnostných dôvodov opravy hradného brala obmedzená. To však nikomu neubralo na nádhernom výhľade, ktorí sa všetkým naskytol zo samého vrcholu hradnej veže na celú dolinu Strečna. V hradnej kaplnke čakal dokonca aj klavirista, ktorý celú výstavu oživil. Ďalšia cesta viedla na prehliadku Budatínského zámku. Po 10 rokoch rekonštrukcie je opäť otvorený verejnosti v plnej paráde aj so zámockým parkom. A verte, bolo sa na čo pozerať! Čítať ďalej

Sme druhí na Slovensku

Náš debatný klub sa venuje aktivite, ktorá nemá zastúpenie v Turci na žiadnej inej škole, a to rozvoju debatných zručností študentov vo veku 2. stupňa základnej školy a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Súťaž pre túto vekovú kategóriu sa volá Debatiáda, je organizovaná ako postupová súťaž v troch regiónoch - západ, stred a východ. Najlepšie tímy z týchto regiónov postupujú do celoslovenského turnaja. Tu majú dokázať, ako dobre sa naučili nielen niečo tvrdiť, ale i vysvetliť a dokázať, ako vedia organizovať reč, spochybniť argumenty oponenta a neposlednom rade ukázať svoje prezentačné schopnosti. Našim debatérom z Gymletu 2 ml. v zložení Aneta Migátová a Roland Nepela sa podarilo postúpiť do celoslovenského kola základoškolského debatného programu. Čítať ďalej

Naši atléti v lige a na THM opäť prví!

Blíži sa koniec školského roku, ktorý bol pre našich atlétov veľmi úspešný. V rámci 37. ročníka atletickej ligy, ktorej súčasťou sú aj Turčianske hry mládeže, naša škola obhájila 1. miesto. Dôkazom výbornej tímovej spolupráce telocvikárov pri výbere a príprave pretekárov a samozrejme, dôkazom šikovnosti a talentu mladých atlétov boli štyri 1. miesta družstiev na THM v každej kategórii (ml. žiačky, ml. žiaci, st. žiačky, st. žiaci) a 8 zlatých, 5 strieborných a 8 bronzových medailí v kategórii jednotlivcov! Čítať ďalej

Slovesná jar

Slovesná jar, najstarší slovenský literárny festival, s ktorým sme v Martine privítali začiatok leta, sa tento rok nesie v znamení 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Žiaci sexty B sa zúčastnili na jeho úvodnom programe dňa 6.6.2017. Pozostával z historicky ladených scénok ochotníckeho divadla z Liptovského Mikuláša a príhovorov p. Mariána Tkáča, predsedu MS a p. Igora Váleka - šéfredaktora časopisu Slovensko. Pripomenuli význam tejto národnobuditeľskej a literárnej osobnosti. Program bol moderovaný p. Petrom Cabadajom – vedeckým tajomníkom MS. Čítať ďalej

Naša Kalokagatia

Dňa 6.6.2017 naša škola z poverenia ŽSK koordinovala regionálne kolo Kalokagatie. Dlhé prípravy a aj samotná realizácia celej súťaže dokonale preverili schopnosti všetkých zúčastnených. Nielen našich pani profesoriek Sedláčkovej, Šomodíkovej, Tomagovej, Hruškovej, Behúňovej, Takácsovej v úlohe vrchníkov (teda rozhodcov) na jednotlivých stanoviskách, ale aj koordinátorku celej akcie p.p. Šimečkovú. Poďakovanie patrí aj pánovi Kožuchovi, ktorý zabezpečil streľbu zo vzduchovky, a triede IV.B, ktorá sa zodpovedne postavila k úlohe technickej čaty. Na šiestich stanoviskách sa plnili praktické aj teoretické úlohy. Boli to streľba zo vzduchovky, CO, topografia, zdravotnícka príprava a rúčkovanie na lane. Teoretické úlohy boli z rôznych oblastí, napríklad štát a právo, bezpečnosť pri práci, šport, ale aj ďalšie. Jednoducho bolo naplnené krédo kalokagatie – súhra mysle a tela. Čítať ďalej


1 2 3 4 ... 77  |  staršie novinky