Brantner privítal našich kvintánov

Minulý týždeň sa konala tradičná, no mimoriadne obľúbená exkurzia do spoločnosti Brantner Fatra. Kvintáni sa spoločne vybrali na okraj mesta, aby sa dozvedeli o komplexných službách v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré táto firma pre naše mesto vykonáva. Po krátkej prezentácii, pri ktorej im bola objasnená história firmy a vysvetlená samotná podstata činnosti Brantneru v Martine, si pozreli niekoľko zaujímavých videí o recyklácii a nakoniec sa už oblečení v oranžových reflexných vestách vydali spoločne do priestorov, kde sa recyklačná teória privádza do praxe. Čítať ďalej

EXKURZIA POVAŽIE

V stredu 6.6.2018 sa žiaci sekúnd zúčastnili exkurzie Považie. Tá v sebe zahŕňala veľa zaujímavých zastavení, výstav i exponátov. Prvou zastávkou bol hrad Strečno. Prehliadka hradu bola zaujímavá, muselo sa prekonávať aj niekoľko výškových rozdielov v podobe schodov. To však neubralo na nádhernom výhľade, ktorý sa naskytol zo samého vrcholu hradnej veže na celú dolinu Strečna. V putovaní žiaci pokračovali prehliadkou Budatínského zámku a zámockého parku. A verte, bolo na čo pozerať. Ako prvú im predviedli drotársku technológiu z minulosti. Videli ukážku zariadenia miestnosti bývalých majiteľov, galériu malieb či prehliadku dobových odevov. Čítať ďalej

Septimáni po stopách Turzovcov

Žilinský región je považovaný za jednu z najkrajších klenotníc prírodného a kultúrneho dedičstva. Študenti nášho gymnázia ho spoznávajú už od prímy prostredníctvom exkurzií, besied, výstav a projektov. V závere školského roka sa študenti septimy vydali po stopách Turzovcov. Prvé zastavenie bolo v Necpaloch. Navštívili evanjelický artikulárny kostol. V sprievode pána farára Húsku obdivovali genius loci tohto miesta. Dominantou chrámu je tzv. Turzovský oltár darovaný Jurajom Turzom do Turca a vzácny organ, ktorý znie nielen v čase bohoslužieb, ale i počas koncertov. Čítať ďalej

Záver základoškolskej debaty na akademickej pôde

Aj v tomto školskom roku náš debatný klub rozvíjal základoškolskú debatu, ktorá je určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ a nižších ročníkov osemročných gymnázií. V rámci stredoslovenského regiónu o postup do celoslovenského finále bojovalo 12 tímov v troch regionálnych súťažných kolách. Zo spomínaných dvanástich tímov 11 splnilo kritériá, z týchto tímov postúpili do celoslovenského finále prvé tri najlepšie, medzi nimi náš tím Gymlet 2, ktorý obsadil prvé miesto v našom regióne. Čítať ďalej

Akadémia k 25. výročiu vzniku školy

Je akýmsi nepísaným pravidlom, že školy oslavujú svoje výročia rozsiahlym literárno-dramatickým programom. Rovnako sme k 25. výročiu vzniku našej školy pristúpili aj my. Pripravili sme akadémiu pod názvom Kamelot a viac ako 70 účinkujúcich sa predstavilo spolužiakom aj verejnosti dňa 14.6.2018 v kine Strojár. Programom všetkých prítomných sprevádzala trojica kamelotov – Andrej Bánovčín, Ondrej Jurkovič a Michal Stančok. Sudičky - Viktória Majková, Tereza Beláňová, Sandra Drábiková a Miriam Kudlačová darovali našim študentom do vienka vytrvalosť, tvorivosť a zodpovednosť. Čítať ďalej

Vyhodnotenie súťaže Paulinyho Turiec

Slávnostné vyhodnotenie 21. ročníka literárnej súťaže Paulinyho Turiec, ktorú vyhlásilo Gymnázium V. Paulinyho-Tótha v Martine v spolupráci so Slovenským literárnym ústavom Matice slovenskej, sa uskutočnilo 5. júna 2018. Do súťaže sa zapojilo 56 autorov so 105 prácami zo základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl i umeleckých škôl prevažne zo Žilinského samosprávneho kraja. Prvé miesto v 2. kategórii – poézia získala Emma Urbanová zo septimy B. Srdečne blahoželáme! Čítať ďalej

Martiniáda v príme B

Študujeme v Martine, pohybujeme sa v Martine, poznávame významné mesto s kultúrnou a politickou históriou. Aj takto by sa dal charakterizovať projekt zrealizovaný na začiatku júna v rámci hodín občianskej náuky. Dňa 7. a 8. 6. 2018 sa žiaci prím zúčastnili Martiniády, teda Martinskej mozaiky. Na vyučovacích hodinách občianskej náuky si pod vedením pani profesorky Šomodíkovej zodpovedne pripravovali prezentácie o Martine na základe vopred zadanej čiastkovej témy. Každý mal možnosť vyskúšať si neľahkú úlohu sprievodcu priamo v teréne. Čítať ďalej

SPOZNAJME SVOJE MESTO - exkurzia prímy A

Je dôležité vedieť, odkiaľ pochádzame a kde žijeme. A to nám napovie, kto vlastne sme. O tom sa presvedčili aj študenti prímy A na neobyčajnej exkurzii. Na hodinách občianskej náuky si prostredníctvom projektového vyučovania pripravili základné informácie o najdôležitejších historických, kultúrnych a spoločenských lokalitách nášho mesta. Dňa 7.6.2018 sa spoločne pod vedením pani profesorky Šomodíkovej a triednej pani profesorky vybrali spoznávať rodné mesto. Čítať ďalej

Ocenenia najúspešnejších študentov

Každý rok sa naši študenti zúčastňujú rôznych olympiád a vedomostných súťaží, v ktorých sú mimoriadne úspešní. Dňa 13.6.2018 bolo v CVČ Kamarát ocenených 39 žiakov, ktorí získali v okresných kolách 1. miesto. Spomedzi nich bolo 15 gymleťákov, ktorí vyhrali geografickú či biologickú olympiádu, olympiádu z fyziky a mnoho ďalších. Získali trofej v tvare múdrej sovy a diplom. Všetkým gratulujeme a dúfame, že našu školu budú reprezentovať aj naďalej. Čítať ďalej

Na Kalokagatii víťazne

V regionálnom kole v Župnej kalokagatie dňa 12.6.2018 naše zmiešané družstvo v zložení Natália Beláková, Dominika Dvorská, Michal Digaňa, Martin Maťovčík a Radovan Papaj v najlepšom bežeckom čase a s najmenšou penalizáciou s prehľadom zvíťazilo a postúpilo tak do krajského kola. Srdečne blahoželáme a v septembri držíme palce! Čítať ďalej


1 2 3 4 ... 100  |  staršie novinky