Aktuality

Zámer priameho nájmu - automat

Zámer priameho nájmu - bufet

Prevádzkový poriadok vonkajšieho školského areálu

Poistenie žiakov

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

Unicef

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

Martinus

..........................................................

Najúspešnejšia škola na THM 2017

21.6. 2017 sa za účasti organizátorov a zástupcov jednotlivých škôl uskutočnilo vyhodnotenie THM 2017. Z našej školy sa tejto slávnostnej udalosti zúčastnili pani profesorka Sedláčková a pán riaditeľ. V úvode stretnutia prevzali naši zástupcovia od organizátorov THM pohár pre najúspešnejšiu školu THM 2017. Ocenili skutočnosť, že naša škola je každoročne v hodnotení škôl úspešná a posledné roky pravidelne vyhráva. Zároveň s pohárom dostali všetky školy aj ročenku THM 2017, v ktorej sa o našej škole píše okrem iného: Čítať ďalej

Martin Orságh ocenenený

V rámci vyhodnotenia súťaží udelil Žilinský samosprávny kraj už po tretíkrát aj ocenenia pre žiakov, ktorí počas školského roku dosiahli mimoriadne úspechy v olympiádach, medzinárodných súťažiach, mali výborný prospech či prejavili výnimočné prosociálne správanie a nezištnú pomoc ľuďom v okolí. Nominovaných bolo 58, ocenených 24 žiakov z celého Žilinského samosprávneho kraja. K oceneným patrí aj náš študent Martin Orságh, ktorý dosiahol významné úspechy v chemických súťažiach a bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej chemickej olympiáde v Thajsku. Čítať ďalej

Peer to peer

Posledné dve záverečné hodiny anglického jazyka v tercii A študenti poňali opäť netradične, tento raz sa skupiny postarali o program sami a jedna druhej pripravili divadelné predstavenie, karaoke, kvízy, rolové úlohy, zábavné úlohy a nakoniec si spolu zaspievali a trošku aj zatancovali. Vďaka peer to peer učeniu spoznali, že vyučovať nie je vždy ľahké, že je náročné motivovať, naučiť aj zabaviť sa zároveň. Tieto dve hodiny však dokázali, že im to ide fantasticky a vyučujúce mohli byť hrdé na to, čo všetko už za tie tri roky zvládli. Čítať ďalej

Posvietili sme si na osvietené storočie

V piatok 16. júna na hodine dejepisu sa žiaci v sekunde A aspoň na chvíľu vrátili do 18. storočia, keď vládla Mária Terézia. Na počesť svojich okrúhlych narodenín panovníčka zvolala zasadnutie, na ktorom sa zúčastnilo mnoho osvietených radcov a vzácnych hostí. Bol tu jej manžel František Štefan Leopold Vaudémonsko-Lotrinský. Ďalším vzácnym hosťom bol Fridrich II., pruský kráľ. Prítomný bol aj Adam František Kollár, ktorého Mária Terézia menovala za člena Dvorskej školskej komisie. Ovplyvnil svojimi názormi školské reformy. Nie všetkým sa však jeho a osvietenské názory pozdávali. Syn Márie Terézie Jozef II. ako jej spoluvládca si dovolil kritizovať pomalé zavádzanie reforiem. Čítať ďalej

Keď hráme a hráme sa

Cez rozprávku, hru, fantáziu, tvorivosť vedie cesta k srdcu človeka. Cez rozprávky poznávame od detstva svoje miesto na tomto svete, vytvárame si predstavy o dobre a zle, priateľstve a zrade, odvahe a zbabelosti. Rozprávka je blízka všetkým generáciám. Stalo sa už tradíciou, že jazykové vyučovanie v ruštine býva obohatené dramatizovaným rozprávkovým príbehom. V posledných týždňoch vrcholil nácvik štyroch rozprávok: všetkým známa Červená čiapočka (príma), Husi, Baba Jaga a Máša (kvarta), Prorocký sen (kvinta) a najnovšia, na „doskách“ GYMLETU prvýkrát inscenovaná rozprávka Sadko v podaní sextánov. Čítať ďalej

Plávanie na THM

Na tohtoročných Turčianskych hrách mládeže excelovali nielen naši atléti, ale aj plavci. Mnohí mali akurát v tom čase sústredenie pred Majstrovstvami Slovenska v Štúrove, a tak ich zastúpili iní, možno nie takí “profíci “, ale na konečnom výsledku to nebolo vidieť. Tak sme mohli k medailovej žatve z predchádzajúcich športových disciplín pridať 4 zlaté, 5 strieborných a 1 bronzovú medailu. Čítať ďalej

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV ENGLISH WRITING COMPETITION

Keď sa opýtate študentov, ktorý predmet patrí medzi ich obľúbené, vo väčšine prípadov je ich odpoveď anglický jazyk. Sme nesmierne radi, že študenti našej školy nám to dokazujú každý deň na vyučovacích hodinách ako aj výsledkami zo súťaží. A preto sa PK Anglického jazyka rozhodla v závere školského roku usporiadať originálnu súťaž v tvorivom písaní v anglickom jazyku. Študenti mali jeden celý mesiac na to, aby si vybrali zo štyroch stanovených tém a napísali esej, príbeh, rozprávanie, prípadne báseň na voľnú tému. Čítať ďalej

Projektové práce z matematiky

Koniec školského roku sa nezadržateľne blíži a s ním sú spojené aj netradičné hodiny matematiky zamerané na prípravu, realizáciu a prezentáciu projektových prác v jednotlivých ročníkoch. Žiaci tercií mali za úlohu realizovať a následne vyhodnotiť pomocou grafov a iných štatistických charakteristík (modus, medián, aritmetický priemer) anketový prieskum na ľubovoľnú tému. Čítať ďalej

Exkurzia v spoločnosti Brantner Fatra

V rámci ročníkových exkurzií kvintáni dňa 6.6.2017 navštívili spoločnosť Brantner Fatra. Exkurzia súvisela s vyučovaním geografie a preberaním učiva o geoekológii a globálnych environmentálnych problémoch znečisťovania životného prostredia. Keďže v súčasnosti je celosvetovým trendom problematika triedenia a recyklovania odpadov, návšteva sa uskutočnila v spoločnosti, ktorá sa venuje týmto problémom. Exkurzia sa skladala z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V teoretickej časti bol premietnutý film o triedení a recyklovaní odpadu a jeho následnom spracovaní. Čítať ďalej

Olympiáda Mladých Vedcov

IJSO je vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov vo veku do 16 rokov. Na Slovensku sú to najmä základné školy a osemročné gymnáziá. Unikátnosť súťaže spočíva v tom, že každý žiak musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Odmenou za poctivú a náročnú prípravu je možnosť účasti na medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa tradične koná v decembri. Okrem individuálnych skúšok (testy a riešenie úloh) súťažia na IJSO aj trojčlenné družstvá o najlepšie zvládnutý experiment pokrývajúci fyziku, chémiu a biológiu. Tento rok pokúšal šťastie Marek Zumrik z tercie A. Čítať ďalej


1 2 3 4 ... 78  |  staršie novinky