Aktuality

Zámer priameho nájmu - automat

Zámer priameho nájmu - bufet

Prevádzkový poriadok vonkajšieho školského areálu

Poistenie žiakov

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

Unicef

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

Martinus

..........................................................

EXKURZIA POVAŽIE

V piatok 9.6. 2017 sa tak ako každoročne žiaci sekúnd zúčastnili na exkurzii Považie. Tá v sebe zahŕňala veľa zaujímavých zastavení, výstav i exponátov. Prvá zastávka bola na hrade Strečno. Po náročnom výstupe žiakov čakala zaujímavá expozícia. Prehliadka hradu bola z bezpečnostných dôvodov opravy hradného brala obmedzená. To však nikomu neubralo na nádhernom výhľade, ktorí sa všetkým naskytol zo samého vrcholu hradnej veže na celú dolinu Strečna. V hradnej kaplnke čakal dokonca aj klavirista, ktorý celú výstavu oživil. Ďalšia cesta viedla na prehliadku Budatínského zámku. Po 10 rokoch rekonštrukcie je opäť otvorený verejnosti v plnej paráde aj so zámockým parkom. A verte, bolo sa na čo pozerať! Čítať ďalej

Sme druhí na Slovensku

Náš debatný klub sa venuje aktivite, ktorá nemá zastúpenie v Turci na žiadnej inej škole, a to rozvoju debatných zručností študentov vo veku 2. stupňa základnej školy a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Súťaž pre túto vekovú kategóriu sa volá Debatiáda, je organizovaná ako postupová súťaž v troch regiónoch - západ, stred a východ. Najlepšie tímy z týchto regiónov postupujú do celoslovenského turnaja. Tu majú dokázať, ako dobre sa naučili nielen niečo tvrdiť, ale i vysvetliť a dokázať, ako vedia organizovať reč, spochybniť argumenty oponenta a neposlednom rade ukázať svoje prezentačné schopnosti. Našim debatérom z Gymletu 2 ml. v zložení Aneta Migátová a Roland Nepela sa podarilo postúpiť do celoslovenského kola základoškolského debatného programu. Čítať ďalej

Naši atléti v lige a na THM opäť prví!

Blíži sa koniec školského roku, ktorý bol pre našich atlétov veľmi úspešný. V rámci 37. ročníka atletickej ligy, ktorej súčasťou sú aj Turčianske hry mládeže, naša škola obhájila 1. miesto. Dôkazom výbornej tímovej spolupráce telocvikárov pri výbere a príprave pretekárov a samozrejme, dôkazom šikovnosti a talentu mladých atlétov boli štyri 1. miesta družstiev na THM v každej kategórii (ml. žiačky, ml. žiaci, st. žiačky, st. žiaci) a 8 zlatých, 5 strieborných a 8 bronzových medailí v kategórii jednotlivcov! Čítať ďalej

Slovesná jar

Slovesná jar, najstarší slovenský literárny festival, s ktorým sme v Martine privítali začiatok leta, sa tento rok nesie v znamení 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Žiaci sexty B sa zúčastnili na jeho úvodnom programe dňa 6.6.2017. Pozostával z historicky ladených scénok ochotníckeho divadla z Liptovského Mikuláša a príhovorov p. Mariána Tkáča, predsedu MS a p. Igora Váleka - šéfredaktora časopisu Slovensko. Pripomenuli význam tejto národnobuditeľskej a literárnej osobnosti. Program bol moderovaný p. Petrom Cabadajom – vedeckým tajomníkom MS. Čítať ďalej

Naša Kalokagatia

Dňa 6.6.2017 naša škola z poverenia ŽSK koordinovala regionálne kolo Kalokagatie. Dlhé prípravy a aj samotná realizácia celej súťaže dokonale preverili schopnosti všetkých zúčastnených. Nielen našich pani profesoriek Sedláčkovej, Šomodíkovej, Tomagovej, Hruškovej, Behúňovej, Takácsovej v úlohe vrchníkov (teda rozhodcov) na jednotlivých stanoviskách, ale aj koordinátorku celej akcie p.p. Šimečkovú. Poďakovanie patrí aj pánovi Kožuchovi, ktorý zabezpečil streľbu zo vzduchovky, a triede IV.B, ktorá sa zodpovedne postavila k úlohe technickej čaty. Na šiestich stanoviskách sa plnili praktické aj teoretické úlohy. Boli to streľba zo vzduchovky, CO, topografia, zdravotnícka príprava a rúčkovanie na lane. Teoretické úlohy boli z rôznych oblastí, napríklad štát a právo, bezpečnosť pri práci, šport, ale aj ďalšie. Jednoducho bolo naplnené krédo kalokagatie – súhra mysle a tela. Čítať ďalej

Mimoriadne úspešný rok našich chemikov

Tento školský rok sa našim chemikom neskutočne darilo, vyhrali takmer všetky kategórie chemickej olympiády. Martin Orságh vyhral v chemickej olympiáde najvyššiu kategóriu A na krajskom a celoslovenskom kole, Martin Škuta vyhral kategóriu B a C v krajských kolách a Martin Štípala vyhral okresné kolo kategórie D. Medaila unikla chemikom len na krajskom kole kategórie D, ale aj 4. miesto Martina Štípalu je cenný úspech. Úspechom je umiestnenie aj ďalších žiakov v týchto súťažiach, pretože úlohy sú mimoriadne náročné a nie je ľahké byť ich úspešným riešiteľom. Prvé miesto v krajskom kole SOČ tiež patrilo Martinovi Orsághovi, ale kvôli príprave na medzinárodnú olympiádu sa nemohol zúčastniť celoslovenského kola. Čítať ďalej

Kvasinky

V dňoch 31.5. až 2.6. sa tradične ako každý rok uskutočnilo projektové vyučovanie pre žiakov sekundy. Prvý deň bol teoretický, kde sa žiaci dozvedeli rôzne zaujímavosti o kvasinkách, ich využití, výskyte a potrebe v priemyselnej výrobe. Vo štvrtok si znalosti overili praktickou činnosťou pri chemických a biologických experimentoch s využitím vedomostí z fyziky. Znalosti z informatiky využili pri vyhľadávaní informácií o rýchlosti biochemických a chemických dejov a o kvasinkách. Matematiku, výtvarnú výchovu, mediálnu výchovu a iné predmety využili tretí deň pri príprave posteru na danú vylosovanú podtému - výroba piva, chleba, mliečnych výrobkov a octu. Čítať ďalej

Rozlúčka s maturantmi v divadle

Tak už je to tu, toľko sme sa jej báli, záverečná... Slová pesničky známej slovenskej skupiny sa v utorok 30. 6. 2017 v divadle naplnili do bodky. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení našim čerstvým maturantom – žiakom oktávy A a B bolo toho dôkazom. Slávnosť otvoril svojím klavírnym vystúpením Tomáš Revilák spolu so svojím kolegom zo ZUŠ. Nasledovala pieseň v podaní Katky Jakubcovej, ktorá rozozvučala sálu Národného domu. Potom sa všetkým prítomným prihovoril pán riaditeľ, ktorý zároveň ocenil najlepších študentov v oboch oktávach. Nasledovali príhovory triednych profesoriek Benitky Tomagovej a Gabiky Franekovej, ktoré nenechali nejedno oko v sále suché. Potom už každá z nich odovzdala svojim študentom maturitné vysvedčenia a pochvalné listy. Čítať ďalej

Nie je projekt ako projekt

Andrej Kameništiak z triedy kvarta A je expert na projekty z fyziky. Tentokrát na hodine fyziky ohúril odborným spracovaním témy jednosmerný elektromotor. Vybral sa do Kocky na Severe, kde je 25 metrov dlhá autodráha pre malé autíčka. Tam nameral parametre pretekárskeho autíčka - napätie, zrýchlenie, otáčky, popísal správanie sa autíčka. Všetko spracoval do prehľadnej tabuľky a grafu. Natočil i video, ktorým priblížil zrealizovaný pokus. Ako všetci poznajú Andreja, očakávali ešte niečo navyše. Andrej očakávania nesklamal. Priniesol zbierku autíčok a niektoré aj rozobral, aby ukázal umiestnenie a napojenie elektromotora v samotnom autíčku. Čítať ďalej

Nemčina hravo

Na Deň detí v príme B sa uskutočnila netradičná hodina nemeckého jazyka. Samozrejme, boli aj cukríčky, veď primáni sú ešte deti! Oveľa zaujímavejšie bolo, že sa naučili hrať na klavíri nemeckú pesničku Hallo, Jakob! A to všetci! Urobili to jednoducho. Každej note priradili číslo, a tak celú pieseň prepísali do číselného radu. Čísla na klavír rozložil Michal Stančok, ktorý má s hrou na klavír skúsenosti. Bez jeho odbornej pomoci by to nezvládli! Takto si každý vyskúšal zahrať pieseň, kým ostatní spievali. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 78  |  staršie novinky