Aktuality

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Prevádzkový poriadok vonkajšieho školského areálu

Ponuka práce v školskej jedálni

Poistenie žiakov

Oznam školskej jedálne

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

Unicef

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

Martinus

..........................................................

Mimoriadne úspešný rok našich chemikov

Tento školský rok sa našim chemikom neskutočne darilo, vyhrali takmer všetky kategórie chemickej olympiády. Martin Orságh vyhral v chemickej olympiáde najvyššiu kategóriu A na krajskom a celoslovenskom kole, Martin Škuta vyhral kategóriu B a C v krajských kolách a Martin Štípala vyhral okresné kolo kategórie D. Medaila unikla chemikom len na krajskom kole kategórie D, ale aj 4. miesto Martina Štípalu je cenný úspech. Úspechom je umiestnenie aj ďalších žiakov v týchto súťažiach, pretože úlohy sú mimoriadne náročné a nie je ľahké byť ich úspešným riešiteľom. Prvé miesto v krajskom kole SOČ tiež patrilo Martinovi Orsághovi, ale kvôli príprave na medzinárodnú olympiádu sa nemohol zúčastniť celoslovenského kola. Čítať ďalej

Kvasinky

V dňoch 31.5. až 2.6. sa tradične ako každý rok uskutočnilo projektové vyučovanie pre žiakov sekundy. Prvý deň bol teoretický, kde sa žiaci dozvedeli rôzne zaujímavosti o kvasinkách, ich využití, výskyte a potrebe v priemyselnej výrobe. Vo štvrtok si znalosti overili praktickou činnosťou pri chemických a biologických experimentoch s využitím vedomostí z fyziky. Znalosti z informatiky využili pri vyhľadávaní informácií o rýchlosti biochemických a chemických dejov a o kvasinkách. Matematiku, výtvarnú výchovu, mediálnu výchovu a iné predmety využili tretí deň pri príprave posteru na danú vylosovanú podtému - výroba piva, chleba, mliečnych výrobkov a octu. Čítať ďalej

Rozlúčka s maturantmi v divadle

Tak už je to tu, toľko sme sa jej báli, záverečná... Slová pesničky známej slovenskej skupiny sa v utorok 30. 6. 2017 v divadle naplnili do bodky. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení našim čerstvým maturantom – žiakom oktávy A a B bolo toho dôkazom. Slávnosť otvoril svojím klavírnym vystúpením Tomáš Revilák spolu so svojím kolegom zo ZUŠ. Nasledovala pieseň v podaní Katky Jakubcovej, ktorá rozozvučala sálu Národného domu. Potom sa všetkým prítomným prihovoril pán riaditeľ, ktorý zároveň ocenil najlepších študentov v oboch oktávach. Nasledovali príhovory triednych profesoriek Benitky Tomagovej a Gabiky Franekovej, ktoré nenechali nejedno oko v sále suché. Potom už každá z nich odovzdala svojim študentom maturitné vysvedčenia a pochvalné listy. Čítať ďalej

Nie je projekt ako projekt

Andrej Kameništiak z triedy kvarta A je expert na projekty z fyziky. Tentokrát na hodine fyziky ohúril odborným spracovaním témy jednosmerný elektromotor. Vybral sa do Kocky na Severe, kde je 25 metrov dlhá autodráha pre malé autíčka. Tam nameral parametre pretekárskeho autíčka - napätie, zrýchlenie, otáčky, popísal správanie sa autíčka. Všetko spracoval do prehľadnej tabuľky a grafu. Natočil i video, ktorým priblížil zrealizovaný pokus. Ako všetci poznajú Andreja, očakávali ešte niečo navyše. Andrej očakávania nesklamal. Priniesol zbierku autíčok a niektoré aj rozobral, aby ukázal umiestnenie a napojenie elektromotora v samotnom autíčku. Čítať ďalej

Nemčina hravo

Na Deň detí v príme B sa uskutočnila netradičná hodina nemeckého jazyka. Samozrejme, boli aj cukríčky, veď primáni sú ešte deti! Oveľa zaujímavejšie bolo, že sa naučili hrať na klavíri nemeckú pesničku Hallo, Jakob! A to všetci! Urobili to jednoducho. Každej note priradili číslo, a tak celú pieseň prepísali do číselného radu. Čísla na klavír rozložil Michal Stančok, ktorý má s hrou na klavír skúsenosti. Bez jeho odbornej pomoci by to nezvládli! Takto si každý vyskúšal zahrať pieseň, kým ostatní spievali. Čítať ďalej

Najinteligentnejší tínedžer na Slovensku je z našej školy

Naši študenti sa s veľkým úspechom zapojili do regionálnych kôl IQ olympiády a postúpili do finále, teda celoslovenského kola. Finále IQ olympiády sa konalo 15. mája 2017 v krásnom prostredí Oravského hradu v Oravskom Podzámku, kde bolo pozvaných 20 najlepších účastníkov z každého z troch semifinálových kôl, spolu 60 žiakov. Najúspešnejším z nich, ale v podstate najúspešnejším zo 14 tisíc žiakov bol Richard Kramár z našej školy. Čítať ďalej

Rozkvitnuté arborétum

Dňa 18.5.2017 žiaci kvínt absolvovali exkurziu do Topoľčianok, kde si mohli prezrieť priestranné stajne Národného žrebčína a obdivovať vzácne kone. Ďalšou zastávkou bolo Arborétum Mlyňany. Počasie bolo super, nálada tiež, no ideálny deň na potulky po botanickej záhrade. Ešte pred prehliadkou žiaci využili čas na nákup okrasných rastlín v miestnom obchode, ktorý je súčasťou botanickej záhrady. Potom sa rozdelili na dve skupiny a začalo sa objavovanie. Pani sprievodkyne im ukázali tie najzaujímavejšie druhy, dozvedeli sa veľa zaujímavostí o stálozelených rastlinách z celého sveta. Arborétum je rozdelené na časti podľa svetadielov. Postupne prešli európsku časť, potom ázijskú a nakoniec americkú. Čítať ďalej

Tajomstvá mesta Martin

Dňa 17.05. 2017 sa žiaci tercie A zúčastnili dejepisnej exkurzie v centre mesta Martin. Počas prvých troch vyučovacích hodín v sprievode pani profesorky Kubizňovej a pani profesorky Najšelovej prezentovali svoje referáty na vopred vybranú tému a absolvovali prehliadku historických pamiatok. Témy na seba systematicky nadväzovali a týkali sa priemyslu, hospodárstva, literatúry či dokonca počiatkov Tatra banky. Obohatením boli pútavé vstupy pani profesorky Kubizňovej, ktoré obsahovali nielen zaujímavosti, ale aj nové informácie. Čítať ďalej

Škola plná talentov

Počas maturitných dní sa vo štvrtok 25. mája 2017 konalo podujatie s názvom Talenty Gymnázia Jozefa Lettricha, ktorého cieľom bolo inšpirovať študentov k rozvíjaniu záujmových činností a motivovať k reprezentácii našej školy v rôznych súťažiach. Hlavnými aktérmi podujatia boli, samozrejme, študenti, ktorí disponujú hudobným, tanečným či recitačným talentom. Mali sme možnosť vypočuť si príjemné zvuky flauty v podaní Emy Oslancovej a Kristíny Raimerovej, oceniť zručnosti Ondreja Jurkoviča a Tomáša Reviláka v hre na keyboarde a na akordeóne, obdivovať originálny spev Kataríny Jakubcovej a Martiny Lasabovej a taktiež pohybové nadanie dievčat zo sekundy Emy Hvizdákovej, Patrície Najšelovej, Emy Kalnickej a Petry Gáťovej. Čítať ďalej

THM 2017

V pondelok 22.5. 2017 sa začal prvý deň 57. ročníka THM už tradične volejbalovým turnajom. Družstvá chlapcov a dievčat získali za druhé miesta strieborné medaily, hoci nechýbalo veľa a mohli mať zlato. V utorok prišiel náš deň. V atletických disciplínach sme ako už tradične excelovali. Svedčí o tom 21 medailí. Najúspešnejší bol Janko Bartoš - 3x zlatý. V skoku do výšky prekonal 173 cm, k tomu pridal 1. miesto v behu na 60 m a bol aj členom zlatej štafety na 4x60 m. Tri medaily získal aj Rišo Franek - zlato v skoku do diaľky, ako člen víťaznej štafety na 4x60 m a striebro v behu na 60 m. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 77  |  staršie novinky