Aktuality

2 % z dane - tlačivo

2 % z dane - informácia

Putovanie za spomienkami

Krúžky v našej škole

Poistenie žiakov

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

Unicef

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

Martinus

..........................................................

Ako sme celý týždeň kódili

Aj v našej škole chceme ukázať študentom, že každý z nich zvládne programovanie a poskytujeme im množstvo zaujímavých podujatí na dosiahnutie tohto cieľa. Programovanie rozvíja zručnosti ako logika, tvorivosť, či riešenie problémových úloh. Ak študenti začnú skoro, získajú základy pre úspech v akejkoľvek profesijnej dráhe 21. storočia. Aj z tohto dôvodu sa každoročne zapájame do aktivity Hodina kódu, ktorá sa koná vždy počas týždňa vzdelávania a informatiky. V roku 2017 sa tento týždeň uskutočnil od 4. do 10. decembra. Tento týždeň sa koná každoročne počas výročia narodenín pioniera výpočtovej techniky admirála Grace Murray Hoppera (9. december 1906). Čítať ďalej

Prednášky na hodinách slovenského jazyka

V priebehu novembra v rámci školskej slohovej práce dostali študenti kvarty A a kvarty B za úlohu spracovať ľubovoľnú tému formou prednášky. Študenti si zostavili poznámky, z ktorých vytvorili prednášku. Práce mohli byť doplnené krátkou prezentáciou s obrázkami. Tie objasňovali problém alebo výstižne dopĺňali prednášaný obsah. Cieľom každého študenta bolo zaujať svojou originálnou témou a obohatiť publikum o nové vedomosti. Na hodinách vládla príjemná atmosféra a rozsiahla škála tém obsahovala vedné odbory matematiky a fyziky, biológie, históriu bicykla, vodného póla či význam a definíciu farieb, problematiku farbosleposti alebo Downovho syndrómu. Čítať ďalej

Slávnostné rodičovské združenie sekundy B

Deň pred Mikulášom sa v našej škole konali posledné tohtoročné rodičovské združenia. Stalo sa už dobrým zvykom, že hlavne žiaci z nižších ročníkov pripravia pre svojich rodičov umelecký program s tematikou najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Žiaci zo sekundy B poňali svoje vystúpenie trochu netradične. V úvode sa predstavili dievčatá so svojím tvorivým projektom z chémie o vode, nasledoval prednes Shakespearových sonetov v angličtine a aj v slovenčine. Potom si rodičia vypočuli sviatočné slová o Vianociach Čítať ďalej

Sedem statočných, expedícia FLL a zlato

Piatok 1. decembra sa študenti našej školy zúčastnili na súťaži FLL v Žiline. Ich vzrušujúca expedícia je popísaná v nasledovných riadkoch. 31. november 2017 16.30 - neskoré popoludnie a my sme ešte stále v škole. Posledné úpravy, posledná kontrola, nesmieme na nič zabudnúť. Každý omyl bude kruto potrestaný. Máme všetko? Čo ešte zabaliť? 1. december 2017 3.00 – myšlienky na to, čo nás čaká, nepokojný spánok nedovoľuje oddýchnuť si tak, ako by sme potrebovali. 5.00 – mrazivé ráno, budík zvoní o dve hodiny skôr ako štandardne. Treba vstať a vyraziť. Expedícia bude náročná a my nevieme, čo nás na jej konci čaká. Čítať ďalej

V Chebe o sedemnástich rokoch Československej histórie

Dňa 22. - 24. 11. 2017 sa náš trojčlenný tím opäť zúčastnil československého finále dejepisnej súťaže, ktorá bola tento rok zameraná na obdobie rokov 1949 - 1967 pod názvom Čas strachu a nádejí. Naše študentky sa na súťaž pripravovali takmer rok. Aj prázdninové dni boli venované štúdiu. No posledné týždne boli neuveriteľné náročné a najlepšou kamarátkou sa im stala odborná literatúra aj internet, kde hľadali fotografie známych politikov, hercov, športovcov, politických väzňov, cirkevných hodnostárov, video ukážky spevákov, politikov, súdnych procesov a ešte veľa ďalších informácií. Čítať ďalej

Slnečná zimná hodina telesnej

Piatok 1.12., krásny slnečný zimný deň a šiesta hodina telesnej výchovy. Prečo nevyužiť také nádherné počasie a netráviť ho vonku? A tak tercia B (jej zdatnejšia časť, ktorá sa nebojí zimy a snehu) vybehla v rámci hodiny telesnej a športovej výchovy na školské ihrisko s jasným cieľom. Teda vlastne dvoma. Postaviť snehuliakov a poriadne sa vyblázniť pri guľovačke. Aj keď sneh vôbec nebol ideálny ani na jednu z týchto činností, predsa len sa ciele podarilo splniť. Veď posúďte sami! Čítať ďalej

Stolný tenis

Naša škola je domovom stolnotenisového klubu v Martine, a tak by bolo hanbou, keby sme medzi našimi žiakmi nemali šikovných pingpongistov. Postupová súťaž SŠ sa konala u nás 28.11. a boli sme úspešní. Chlapci v zložení Dominik Maruniak, Martin Maruniak, Filip Straka a Andrej Jašek vybojovali 1. miesto. Dievčatá mali premiéru v zložení Dominika Dvorská, Zuzka Ľudviková a Barborka Damková a získali 3. miesto. Chlapci postúpili na krajské majstrovstvá, ktoré sa budú konať v januári budúceho roka. Držíme im palce! Čítať ďalej

Naši plavci - primáni

Plávanie patrí k najzdravším a pre život najpotrebnejším pohybom človeka, a preto aj naša škola umožňuje svojim najmladším žiakom - primánom, aby sa ho naučili, zdokonalili alebo prostredníctvom neho urobili niečo pre svoje zdravie. Už piaty rok organizujeme základný plavecký kurz v Aquaparku Dolný Kubín. Je to síce ďalej ako naša plaváreň, ale podmienky na vyučovanie sú lepšie a posledné minúty výcviku šantenia na atrakciách vodného sveta stoja za to. Čítať ďalej

Astrostop

Na konci novembra sa v priestoroch Astronomickej pozorovateľne M.R.Štefánika v Martine uskutočnil XXIV. ročník astronomickej vedomostnej súťaže ASTROSTOP. Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa ZŠ a nižších ročníkov osemročných gymnázií okresu Martin a Turčianske Teplice. Na jej úspešné zvládnutie sa predpokladajú u súťažiacich vedomosti z astronómie minimálne v rozsahu školského učiva. Tematické okruhy sú slnečná sústava, všeobecná astronómia, kozmonautika v službách astronómie, história astronómie... Čítať ďalej

TVORIVO A ZÁBAVNE SO ZPMP

Medzi základné aktivity klubu študentov G8 patrí aj stretávanie sa s klientmi združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a spoločné trávenie príjemných popoludní. Keďže sa blíži čas vianočný, tentokrát sa naši študenti rozhodli pripraviť tvorivé dielne. V piatkové novembrové popoludnie sa všetci stretli v našej škole, aby navzájom vytvorili krásne vianočné pozdravy a maľovali na textilné tašky, ktoré pripravila a ušila Katarína Kubeková (V.A). Všetci spoločne tak strávili čas tvorením a rozprávaním sa o blížiacich sa sviatkoch. Výsledkom vzájomnej spolupráce boli jedinečné pohľadnice s čarom Vianoc. Čítať ďalej


1 ... 3 4 5 6 7 ... 88  |  staršie novinky