Aktuality

Krúžky v našej škole

Prevádzkový poriadok vonkajšieho školského areálu

Poistenie žiakov

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

..........................................................

Unicef

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

Martinus

..........................................................

Korešpondenčný seminár KSICHT

V školskom roku 2013/2014 sa konal ďalší ročník korešpondenčného seminára s netradičným názvom KSICHT (Korešpondenčný Seminár Inšpirovaný Chemickou Tematikou). Ide o súťaž, ktorej sa môže zúčastniť každý stredoškolák, ktorého záľubou je chémia. Korešpondenčný seminár ma štyri súťažné série úloh, ktoré riešiteľ musí vyriešiť do vopred stanoveného termínu a odoslať autorom úloh. Cenou pre najlepších je týždňové sústredenie na Př F UK a tiež možnosť študovať odbor chémia na Univezite Karlovej bez prijímacích skúšok. Čítať ďalej

Matematika nemusí byť strašiakom

Ak neveríte, príďte sa pozrieť do našej školy. Tento školský rok si matematika v našej škole našla nových priaznivcov, prívržencov a obdivovateľov. Veď doteraz sa nikdy nekonalo také množstvo matematických podujatí a aktivít ako v tomto roku. Všetko sa začalo podujatím Matematika prevažne nevážne počas Dňa študentov, pokračovalo Matematickým geocachingom a projektovou konferenciou Metamorfózy matematiky a vyvrcholilo netradičnými a zaujímavými projektmi z matematiky takmer vo všetkých ročníkoch. Čítať ďalej

Exkurzia Liptov

Horúce letné slnko dokáže potešiť asi každého. Študenti z prímy A a prímy B sa slnečného 11. júna vybrali na exkurziu po Liptove. Navštívili Liptovskú Maru a keltské sídlo Havránok. Archeologická lokalita sa nachádza na vŕšku Úložisko pri vodnej nádrži Liptovská Mara. Našlo sa tu sídlisko z mladšej doby železnej (300 - 100 pred n.l.). Stavby obydlia, obetiská, pec a rôzne predmety boli čiastočne rekonštruované a tvoria archeologické múzeum v prírode. Čítať ďalej

Debatná bilancia

Stalo sa už tradíciou rozlúčiť sa s debatným rokom prostredníctvom exhibičnej debaty v našej škole. V piatok 20. júna sa stretli členovia debatného klubu GYMLET, ich spolužiaci a hostia na záverečnom hodnotiacom stretnutí. Program sa začal exhibičnou debatou na tému: „ Geneticky modifikované potraviny by mali byť v EÚ zakázané“. Nasledovalo vystúpenie Lucie Valachovej, ktorá oboznámila prítomných s priebehom a udalosťami debatného roka. Čítať ďalej

Kalokagatia

V tomto školskom roku naša škola organizovala regionálne kolo súťaže Kalokagatia. Kalokagatia úzko súvisí s gréckymi dejinami, veď obyvatelia mesta Atény boli vyznávačmi harmonického rozvoja tela aj duše. Na tomto princípe je postavená aj táto novodobá súťaž. Študenti stredných škôl počas zdolávania trate, ktorá má tri kilometre a je vytýčená v teréne, musia plniť fyzické ( okrem behu je to streľba zo vzduchovky, prechod vodorovným lanom, hod granátom na cieľ, práca s mapou a buzolou a praktická prvá pomoc) aj teoretické úlohy. Čítať ďalej

Krása pohybu - pohybom ku kráse

Taký bol názov projektu, ktorý podporil ŽSK v rámci výzvy Vráťme šport do škôl. Hlavným výstupom bolo uskutočnenie aktivity pod názvom Deň pohybu. A tak sa stalo, že 19. jún patril medzi tie krajšie dni v tomto školskom roku. Prečo? Pretože celá škola športovala. Deň pohybu obsahoval množstvo zaujímavých aktivít. Na trinástich stanovištiach všetci prítomní žiaci a dokonca aj niektorí učitelia tancovali, behali, skákali, vybíjali sa, zdolávali prekážkovú dráhu, posilňovali, nosili, hádzali... Čítať ďalej

Publicistika zážitkovo

Niet asi človeka, ktorý sa vo svojom živote nekontaktuje s publicistickým štýlom. Nie je dôležité len vedieť si vyberať kvalitné texty či články, ale aj získať zručnosti pri ich písaní. Naša škola má v publicistike a žurnalistike už svoju tradíciu, veď školský časopis Gymlet je na výslní už niekoľko rokov a triedny časopis Magazín tercie B už tiež získal svoje ocenenia. Triedny spravodajca septimy B, ktorý pripravili študenti na hodinách slovenského jazyka, mapuje najdôležitejšie okamihy v školskom živote študentov. Čítať ďalej

Posledný týždeň v GJL s Lauren

Ako ten čas letí. Len nedávno medzi nás prišla naša americká lektorka Lauren a už sa s ňou musíme rozlúčiť. Keďže sa Lauren rozhodla, že posledný týždeň a posledné hodiny s jej študentmi budú výnimočné, pripravila pre každú skupinu piknik v areáli školy. Je dôležité povedať, že zapojila do príprav aj samotných študentov. Najprv si všetko naplánovali a pripravili do posledného detailu. Čítať ďalej

O Slovensku všeobecne a aktuálne

Žilinský samosprávny kraj organizoval už 7. ročník vedomostnej súťaže pre žiakov stredných škôl Mladý Slovák. V školskom kole sa na prvých priečkach umiestnili Dárius Čoreja, Eduard Lazorík a Petra Šufliarska. 12. júna sa uskutočnilo v Žiline krajské kolo. Svoje jazykovedné, geografické a historické vedomosti obhájil na 3. mieste Dárius Čoreja a Eduard Lazorík získal hodnotenie úspešný riešiteľ. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu! Čítať ďalej

Načo pôjdem domov?

Pondelok bola v škole odstávka vody a bolo nutné vymyslieť náhradný program. Preto triedy od prímy po kvartu mali cvičenia v prírode a ostatní šťastlivci riaditeľské voľno. Tak sme sa aj my, žiaci tercie B, v pondelok 16. 6. 2014 ráno pred deviatou zhromaždili pred školou. Niektorí išli do nového lanového parku a iní na naplánované aktivity. Tí, ktorí sa s prekážkami v lanovom parku potrápili rýchlejšie, si ešte išli obehnúť to, čo my ostatní - pár stanovíšť v lese, kde sme sa naučili (alebo si zopakovali), čo potrebuje turista, ako sa vyberá kliešť, určuje azimut, stavia stan a dokonca sme si vyskúšali aj geocaching. Čítať ďalej


1 ... 75 76 77 78 79 ... 82  |  staršie novinky