Aktuality

2 % z dane - tlačivo

2 % z dane - informácia

Putovanie za spomienkami

Krúžky v našej škole

Poistenie žiakov

Informácie školskej jedálne

Smernica ŽSK

.......................................................... ..........................................................

Unicef

..........................................................

Zriaďovateľ

..........................................................

iŠKVP

..........................................................

ŠKVP

..........................................................

Vyhodnocovacia správa

..........................................................

E-kniha

..........................................................

Školská jedáleň

..........................................................

Martinus

..........................................................

Martinská mozaika

Tak ako pre pochopenie súčasnosti i budúcnosti treba poznať svoju minulosť, tak aj pre poznanie sveta je nevyhnutné poznať svoje okolie. Tento motív sa stal základom výchovnej edukácie, ktorej fenoménom je spojenie poznávania histórie a priestoru v územnom jadre kultúry slovenského národa. Práve toto motto sme pretavili do poznávacej exkurzie žiakov prímy nášho gymnázia. Mesto Martin vďaka svojej bohatej kultúrno-historickej a národnej púti poskytuje nepreberné množstvo artefaktov v podobe budov, pietnych miest či prírodných zákutí. Čítať ďalej

Regionálne kolo Sárovej Bystrice 2014

Mladí moderátori prezentovali svoje schopnosti v regionálnom kole súťaže Sárova Bystrica dňa 21. októbra 2014. Regionálneho kola sa zúčastnilo 6 súťažiacich z Turca, z toho dvaja z našej školy – Lucia Zvedelová a David Bače. Súťažili v štyroch disciplínach: interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým hosťom a moderovanie bloku vlastnej relácie. Porota zaradila do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu. Hodnotený bol celkový prejav, výslovnosť, presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav, či úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka. Čítať ďalej

Narodeniny dvakrát do roka?

V príme A to je možné. V rámci hodiny anglického jazyka, na ktorej sme sa zamerali na zvyky anglicky hovoriacich krajín, sme si teóriu vyskúšali aj v praxi. Koho by nepotešilo mať narodeninovú party dvakrát? My sme si s nadšením party zorganizovali. Na oslave sme hrali zábavné hry a rozprávali sa výlučne po anglicky. Okrem skvelej nálady sme si neformálne zopakovali anglickú slovnú zásobu. Čítať ďalej

Economic Ideas Forum 2014

Nadácia Martens Centre v dňoch 16. - 17. októbra 2014 organizovala v Bratislave medzinárodnú konferenciu inovačných ekonomických myšlienok. Podujatie odohrávajúce sa v starej budove NR SR bolo otvorené prezidentom SR, Andrejom Kiskom, a prednášali na ňom rôzni ekonomickí experti, riaditelia neziskových organizácií či ministri z krajín EÚ, napr. Pedro Mota Soares (Portugalsko) alebo Enikő Győri (Maďarsko). Konferencia sa niesla v duchu obnovy ekonomického rastu krajín EÚ, pričom je nutné obnoviť záväzok ku kľúčovým princípom reformy, inovácií, sociálnej spravodlivosti a efektívnej investície. Čítať ďalej

Tri nezabudnuteľné dni v Opave

Ako každý rok ani tento nebol výnimkou a uskutočnil sa jedinečný družobný výmenný pobyt v Mendelovom gymnáziu v Opave. Na začiatku školského roku každému padlo vhod obohatiť každodenné stereotypné vyučovanie o spoznávanie iných ľudí, získavanie nezabudnuteľných zážitkov a nadväzovanie nových priateľstiev. Na začiatku prvého dňa bola trochu náročná a zdĺhavá cesta do Čiech. Potom nasledovalo zvítanie a následné rozdelenie do rodín. Večerný program si zostavil každý podľa vlastných predstáv, absolvoval buď večernú prechádzku mestom alebo pohodový večer s rodinami. Čítať ďalej

Žena v tiesni

Dňa 10. októbra 2014 sa dievčatá - septimánky zúčastnili na besede s názvom Žena v tiesni. Krízové centrum ŽENA V TIESNI je poradňa pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a zároveň prevádzkuje Krízovú linku. Komplexne sa zaoberá násilím páchanom na ženách v rámci Žilinského kraja a Slovenska. Cieľom besedy bolo informovať dievčatá o podobách a nebezpečenstve fyzického a psychického násilia, upozorniť na to, že je nutné byť ostražitý, lebo aj ten najväčší tyran sa javí spočiatku ako ideálny partner - pozorný, milý, chápavý... Čítať ďalej

Gymleťáci a Európsky týždeň programovania

V treťom októbrovom týždni sa naši žiaci pod vedením učiteľov informatiky i samotní vyučujúci zapoja do Európskeho týždňa programovania CodeWeek 2014. Code Week vznikol z iniciatívy zvýšiť povedomie a záujem študentov o programovanie. Čítať ďalej

Exkurzia Poľsko 2014

V dňoch 17. - 19. 9.2014 sa niektorí študenti sext a septím zúčastnili exkurzie do Poľska. Začala návštevou Osvienčimu. Každý by toto pietne miesto mal vidieť aspoň raz za život. Mnoho smutných kútov koncentračného tábora nás dojalo, uvedomili sme si, aké zverstvá sa páchali počas vojny. Históriu si treba pripomínať, aby sa už nikdy neopakovala. Približne po dvoch hodinách sme sa presunuli na ďalšie smutné miesto – Brezinku, vyhladzovací tábor. Čítať ďalej

Štúrovci v Turci

Vo štvrtok 25. septembra 2014 sa v prednáškovej miestnosti Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine uskutočnil cyklus tvorivých dielní spojených s prednáškou na tému Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“. Cieľom rovnomenného projektu, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj a pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, bolo priblížiť študentom a pedagógom pôsobenie predstaviteľov štúrovskej generácie v Turci, ako aj pripomenutie si stôp a pamätihodností z tohto obdobia nachádzajúcich sa v našom regióne. Čítať ďalej

Netradičná beseda s naším absolventom

1. októbra sa konala beseda s naším absolventom Michalom Račkom, ktorý v súčasnosti študuje v Imperial College London vo Veľkej Británii. Účelom jeho návštevy bolo informovať študentov oktávy o možnostiach a podmienkach štúdia v zahraničí. Cenné rady sa týkali i maturít, nakoľko podľa jeho slov výborné maturitné vysvedčenie je jednou z dôležitých podmienok prijatia na vysokú školu. Čítať ďalej


1 ... 80 81 82 83 84 ... 90  |  staršie novinky