Netradičná beseda s naším absolventom

1. októbra sa konala beseda s naším absolventom Michalom Račkom, ktorý v súčasnosti študuje v Imperial College London vo Veľkej Británii. Účelom jeho návštevy bolo informovať študentov oktávy o možnostiach a podmienkach štúdia v zahraničí. Cenné rady sa týkali i maturít, nakoľko podľa jeho slov výborné maturitné vysvedčenie je jednou z dôležitých podmienok prijatia na vysokú školu. Čítať ďalej

Noc výskumníkov

Deň 26. september 2014 strávili niektorí naši žiaci inak ako obvykle. Tradičné vyučovanie vymenili za zaujímavé podujatie pod názvom Noc výskumníkov v Žiline. Žiaci z tercií a kvárt so záujmom o vedu a techniku spolu s pani profesorkami Haštovou a Poloncovou strávili príjemný deň v Auparku, kde sa akcia konala. Pridali sa k veľkému počtu netrpezlivých návštevníkov. K najnovším technickým novinkám sa mohli dostať až po chvíľke čakania, všetci však boli nadšení vynálezmi a praktickými ukážkami. Čítať ďalej

Európsky deň jazykov v našej škole

26. september je deň, ktorý vyhlásila Európska únia za Európsky deň jazykov. V poslednom období sa stal jedným z významných dní Európskej únie. Preto sa aj naša škola už po druhýkrát rozhodla zorganizovať netradičné podujatie pri tejto príležitosti. Tento školský rok sme sa rozhodli pre zmenu, a to prostredníctvom zapojenia všetkých žiakov našej školy. Pre žiakov sme pripravili v priestoroch školy farebne označené zóny, v ktorých museli žiaci komunikovať len v určenom jazyku. Takto sme chceli zmotivovať žiakov ale aj učiteľov, aby sa nebáli rozprávať aj medzi sebou neformálne v jazykoch, ktoré sa vyučujú v našej škole. Čítať ďalej

Expo Sciences Europe 2014

Podujatie Expo Sciences Europe 2014 (ESE 2014) je medzinárodná prezentačná prehliadka vedecko-výskumných prác organizovaná každé dva roky v inej európskej krajine. V tomto roku sa ESE uskutočnilo na Slovensku, v dňoch 7. – 12. 9. 2014 na Žilinskej univerzite v Žiline. Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 26 delegácií z krajín Európy a niekoľkých mimoeurópskych krajín - Alžírsko, Irán, Mexiko. Účastníci za Slovensko zastupovali ŠIOV (účastníci postupujúci z 1. miesta na Celoštátnej prehliadke SOČ) a AMAVET (účastníci postupujúci z celoslovenského kola prezentačnej súťaže Festival vedy a techniky). Čítať ďalej

Náš žiak bude reprezentovať Slovensko na IJSO 2014

Súťaž IJSO je určená mladým vedcom, ktorí v danom kalendárnom roku konania súťaže nedovŕšia 16 rokov. Je to súťaž venovaná oblastiam fyziky, chémie a biológie. Tento rok sa do celoslovenského kola v dňoch 25. - 27. mája 2014 na Štrbskom plese v Tatrách kvalifikoval i náš žiak Ivan Hašto z tercie B. Odborná komisia na celoslovenskom kole spomedzi zúčastnených vybrala sedem žiakov na základe testov a experimentov z fyziky, chémie a biológie a Ivan Hašto skončil na priebežnom 4. mieste. Čítať ďalej

Exkurzia Turiec

Ako každý rok, tak aj tento odštartovali primáni sériu geografických exkurzií tou najdôležitejšou, a to je exkurziou po Turci a okolí. 17.9. 2014 sme sa ráno zobudili do hmlistého rána, ale to nás neodradilo vydať sa na cestu poznávania známych či menej známych miest a zákutí v Turci. Všetci sme nasadli do dvoch autobusov, ktoré nás previezli rodným mestom a okolím. Sprievodkyne nám robili naše pani triedne a pani profesorky Franeková a Kubizňová, ktoré sa s nami podelili o množstvo zaujímavých informácií, príbehov a faktov. Čítať ďalej

Výsledky testovania IT Fitness 2014

Na prelome mesiacov máj a jún 2014 sa 280 žiakov a niekoľko učiteľov školy počas hodín informatiky i v rámci svojho voľného času zapojilo do testovania informatických zručností IT Fitness 2014. Škola sa v počte zapojených žiakov zaradila medzi najaktívnejšie stredné školy na Slovensku a obsadila tretie miesto. Predbehli nás len žiaci zo SPŠE v Prešove o 7 súťažiacich a z OA v Trnave o 4 súťažiacich. Pri takomto veľkom počte žiakov sme v porovnaní s uvedenými strednými školami dosiahli dokonca lepšiu úspešnosť - nad 50,6 . Čítať ďalej

Zlato v Kazachstane

Z exotickej ázijskej krajiny sa vrátila naša výprava rádiových orientačných bežcov s historickým úspechom, keď na klasických tratiach, šprinte a vo foxoringu pozbierala celkom 11 medailí a vyrovnala tak bilanciu minuloročných majstrovstiev Európy v Poľsku. Medzi najúspešnejšie pretekárky sa zaradila aj naša kolegyňa Anka Šimečková (W50) s tromi zlatými medailami z individuálnych pretekov vo frekvenčnom pásme 3,5 MHz, 144 MHz a v šprinte. Ďalšie medaily získala v súťaži družstiev – zlatú a striebornú. Čítať ďalej

Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní v Thajsku

Na prelome júla a augusta sa v thajskom Bangkoku stretli stredoškoláci zo 45 krajín sveta, aby súťažne debatovali na tézy o zakázaní neplatených študentských stáží; zrušení patentov pre zelené technológie; výhodách turizmu do slumov; nutnosti súdenia bývalých diktátorov medzinárodným trestným tribunálom; zákaze navštevovania verejných škôl deťom, ktoré nie sú zaočkované alebo o správnosti zákazu konania významných športových podujatí v nedemokratických krajinách. Čítať ďalej

Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

V utorok 16.9.2014 sa konali Majstrovstvá okresu stredných škôl v cezpoľnom behu. Naša nová atletická posila Samuel Simonides zo sexty B dobehol na 2. mieste a Kristína Beláková zo septimy B si vybojovala 3. miesto. Srdečne blahoželáme ! Čítať ďalej


1 ... 91 92 93 94 95 ... 100  |  staršie novinky