Matematická olympiáda

Ešte sme sa v škole po vianočných prázdninách ani poriadne nezohriali a už sme sa pustili do riešenia úloh matematickej olympiády na rôznych úrovniach. Hneď 13. januára sme cestovali do Žiliny na krajské kolo matematickej olympiády v kategórii A. Kristínka Beláková zo septimy B a Lenka Gloneková a Martin Koban z oktávy A si museli privstať. Z Martina štartovali o pol siedmej. Príklady boli naozaj náročné. Čítať ďalej

EXPERT GENIALITY SHOW

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 8. ročníka celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show v počte 56 žiakov od prímy po septimu. Celkovo sa do súťaže zapojilo zo Slovenska 8872 žiakov zo 414 škôl. Tak ako aj minulý rok, opäť naši študenti dokázali, že majú prehľad a výborné vedomosti v rôznych oblastiach. Priamo na mieste konania súťaže si mohli vybrať 2 témy, ktoré im najviac vyhovujú. Každá téma sa riešila 30 minút. Čítať ďalej

Olympiáda v anglickom jazyku

Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do olympiády v anglickom jazyku. Do okresného kola postúpilo spolu 5 žiakov, ktorí reprezentovali našu školu v 5 rôznych kategóriách. V dňoch 14.1.2015 a 15.1.2015 sa uskutočnili okresné kolá. Organizátorom okresného kola pre mladších žiakov bol CVČ Kamarát. V konkurencii základných škôl nás zastupovali v kategórii 1A Zuzana Ľudviková, ktorá obsadila 2. miesto, a kategóriu 1B zastupovala Martina Lasabová, ktorá obsadila 1. miesto, a teda postupuje do krajského kolá. Čítať ďalej

Deň otvorených dverí

Pozývame záujemcov o štúdium - žiakov piateho ročníka základných škôl a ich zákonných zástupcov na Deň otvorených dverí v našej škole. Pripravili sme popoludnie plné tvorivých aktivít, hier, zábavy a pre rodičov množstvo dôležitých informácií. Tešíme sa na vás! Čítať ďalej

Adventné matematické súťaže

Hoci Vianoce klopú na dvere a mnohí už myslia na oddych v teple domova či zasnežené kopce plné radovánok, venovali sme sa v predposlednom decembrovom týždni aj logike, matematickému zdôvodňovaniu a riešeniu jednoduchších či zložitejších úloh v dvoch školských kolách matematických súťaží. Hneď v utorok 9. decembra o 8,00 sa traja študenti najvyšších ročníkov v tichu učiteľskej zborovne pustili do štvorhodinového boja s príkladmi školského kola matematickej olympiády v najvyššej kategórii A. Čítať ďalej

Mliečny minimaratón

Dňa 18.12.2014 sa v našej škole uskutočnil Deň mlieka. Naše pani profesorky sa ho rozhodli osláviť pomocou netradičnej súťaže. Každý žiak našej školy si priniesol mliečnu desiatu a preukázal sa ňou na stanovišti dvoch mliečnych hliadok. Tí ju následne označili a žiak tak získal obrázok kravičky. Najviac získaných kravičiek sa podarilo nazbierať príme B. Na základe toho získali ako víťazi tejto súťaže sladkú mliečnu odmenu. Čítať ďalej

Drogová prevencia

Do sociálnej patológie, ktorej sa venujeme aj počas praktických cvičení z biológie v septime, sme zaradili besedu s pani MUDr. Murgašovou, lekárkou, ktorá pracuje priamo na detskom oddelení Univerzitnej nemocnice v Martine. Vybrali sme tému primárnej prevencie, keďže neustále vzrastá počet mladých ľudí, ktorí majú problém s alkoholom, nelegálnymi drogami, či inými druhmi závislostí. P. Murgašová nás uviedla do problematiky, zoznámila nás so základnou klasifikáciou závislostí i drog. Kládla dôraz na negatívny účinok drog na mladý organizmus, Čítať ďalej

Tvorivý dejepis

Na školskej chodbe pri minigalérii sú aj tento rok vystavené trojrozmerné exponáty a postery žiakov sekúnd. Tí mali tento rok na hodinách dejepisu spracovať ľubovoľným spôsobom tému Stredoveký hrad. Mali za úlohu priblížiť naše stredoveké hrady, prípadne ich zrúcaniny, alebo si vytvoriť svoj vlastný, podľa svojej fantázie. Výsledky ich práce dokazujú, že máme žiakov, ktorí sú nie len múdri, ale naozaj aj výnimočne zruční a projekty sú skutočne na výbornej úrovni. Žiakov môžeme pochváliť za prístup aj samotnú prezentáciu. Čítať ďalej

Infoservis v oblasti kariérneho poradenstva

Žiaci oktáv sa v tomto období rozhodujú, „kam na vysokú“. Zúčastniť sa Dňa otvorených dverí jednotlivých univerzít alebo fakúlt je jednou z možností, ako si vybrať tú správnu vysokú školu. Pri rozhodovaní sú dôležité informácie z prvej ruky, teda od študentov, ktorí sú absolventmi alebo sú ambasádormi jednotlivých škôl. Práve túto možnosť majú oktaváni priamo u nás škole. V novembri sa prezentovala Medelejevova univerzita v Brne – Provozně ekonomická fakulta. V decembri sa stretli s ambasádorkou Masarikovej univerzity v Brne. Čítať ďalej

Šachom proti drogám

V sobotu 13. decembra sme sa zúčastnili jedného z veľmi mála turnajov družstiev: ŠACHOM PROTI DROGÁM 2014. Turnaj sa uskutočnil v ZŠ P. Mudroňa v Martine. Z prihlásených 24 družstiev bojovalo nakoniec 18, z toho 3 naše: Gymlet / DEEP MT "A", Gymlet / DEEP MT "B" a ZŠ J.Kronera / DEEP MT "C". Keďže niektorí žiaci ochoreli, museli sme povolať náhradníkov. Za "A" nastúpili gymnazisti: David Frnda, Marek Ladňák a Noe Štekláč. Zostavu doplnil Pavol Ruman z Dražkoviec (namiesto Nosáka). Za "B" hrali gymnazisti: Ondrej Franko, Adam Hjadlovský a Ondrej Krčula. Na druhú šachovnicu nastúpil Andrej Mallý z Bystrička [2] ( Marek Zumrík nastupoval za Lunu). Čítať ďalej


1 ... 91 92 93 94 95 ... 105  |  staršie novinky