Spoznajme sa navzájom

Aj tento rok sme v rámci aktivít ku Dňu študentov ponúkli žiakom podujatie Spoznajme sa navzájom. Je už tradíciou, že v našej škole študujú v rámci výmenného pobytu Rotary klubu zahraniční študenti. Naopak, naši žiaci majú možnosť vycestovať a stráviť určitý čas v zahraničí. Podujatie bolo rozdelené na 3 tematické časti. V prvej z nich sa nám predstavili naše dve zahraničné študentky - Patrícia Sanches de Stefano z Mexika a Lívia Gazire z Brazílie. Ponúkli nám informácie nielen o svojej rodnej krajine, o meste, v ktorom žijú, ale aj o svojej rodine, priateľoch, škole, zvykoch a jedle Čítať ďalej

Spolupráca s Nadáciou Milana Šimečku

V Bratislave sa uskutočnil úvodný seminár elearningového kurzu Holokaust ako nástroj výchovy k postojom, ktorý organizovala Nadácia Milana Šimečku hlavne pre učiteľov dejepisu. Príjemné prostredie hotela Mercure, výborní lektori a veľmi zaujímavý program splnil očakávania vkladané do tohto seminára. Zaujímavá vychádzka po stopách bratislavských Židov, ale aj práca s portálom iwitness.usc.edu, ktorý je venovaný výpovediam svedkov, ktorí prežili holokaust, oživil priebeh seminára. Účastníkom poskytol nové informácie, impulzy, nápady a pravdaže nové kontakty a priateľstvá s učiteľmi dejepisu z celého Slovenska. Čítať ďalej

Deň zdravia

Motivovanie žiakov k zdravému životnému štýlu a zdravej výžive môže mať rôzne podoby. Netradičnou formou si tento deň pripomenuli aj naši študenti formou podujatia Trieda ponúka triedu dňa 14. novembra. Po ukončení triednickej hodiny a pred začiatkom množstva podujatí ku Dňu študentov sme sa všetci stretli v školskej jedálni. Tu nás čakali „zdravé dobroty“ od výmyslu sveta pripravené spolužiakmi z jednotlivých tried a ročníkov. Neverili by ste, aké chutné môžu byť zdravé jedlá. Čítať ďalej

Deň láskavého činu

V rámci osláv Dňa študentov sme v našej škole oslávili aj World Kindness Day, oslava ktorého oficiálne pripadá na trinásty november. Tento deň nám pripomína, že by sme mali byť k sebe láskavejší, milší, mali by sme byť voči sebe ohľaduplnejší a ústretovejší. Preto sme v príme A vyrábali šikovné pozdravy pre všetkých učiteľov, pre pána školník, ale aj panie upratovačky, či kuchárky a poďakovali sa im za všetku starostlivosť o nás. Vo vestibule školy si zas môžete poprezerať motivačné plagáty, ktoré maľovali v kvarte B a ktoré by nám mali pripomínať, že Svetový deň láskavého činu môžeme oslavovať po celý rok. Čítať ďalej

Tradičný basketbalový zápas

Tradičný zápas profesori - študenti skončil tiež tradične. Profesori vyhrali 39:36. Treba však objektívne priznať, že najmä zásluhou "hosťujúcich" hráčov - našich absolventov Sáry Šmalovej a Riša Worobela. Zápas mal veľmi dobrú úroveň. Takže študenti - možno na budúci rok to už vyjde. Dôležité je, že dnes vyhral šport, pohyb, basketbal. Čítať ďalej

Exkurzia Spiš

Keď sme sa kdesi uprostred septembra dozvedeli, že ideme na exkurziu Spiš, veľmi sme sa potešili. Hneď na úvod dňa sme dostali pracovné listy (prvá reakcia:"Čo?!"), ale po ich vyplnení sme si uvedomili, že máme možnosť získať jednotky (Yes!!!). Povedzme si na rovinu, počasie mohlo byť lepšie, ale aj tak sme sa mali fajn. Najviac nám pršalo v Levoči, keď sme mali rozchod (koľká irónia, čo?). Ale dôležité je, že sme sa zabavili, čo to naučili, ale hlavne opäť utužili nielen triedne, ale aj medzitriedne vzťahy. Čítať ďalej

Patrik Lettrich ocenený Pamätným listom sv. Gorazda

Viac ako 80 študentov, ktorí v uplynulom školskom roku úspešne reprezentovali Slovensko na medzinárodných predmetových olympiádach, športových a umeleckých súťažiach, si dňa 11.11.2014 prevzalo z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Pellegriniho významné ocenenie Pamätný list sv. Gorazda. Ocenenia odovzdal v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov. K oceneným študentom patril aj Patrik Lettrich, študent oktávy B, za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na olympiáde Európskej únie v prírodných vedách a získanie bronzovej medaily. Na slávnostnom odovzdávaní ocenenia sa zúčastnil aj riaditeľ školy. Čítať ďalej

Odkaz svätého Martina

Súťažný projekt Odkaz sv. Martina má svoje jubilejné desiate pokračovanie. Každý ročník je venovaný inej téme, ktorá však má vždy súvis so sv. Martinom – jeho životom, vlastnosťami a jeho odkazom pre súčasnosť. V 10. ročníku sa usporiadatelia súťaže zamerali na Medzinárodný rok rodiny 2014 – Rodina je dôležitou súčasťou života každého z nás. Našu školu úspešne reprezentovali Alexandra Kubisová a Kristián Demčík formou prezentácie a literárnou tvorbou Emma Urbanová. V literárnych prácach žiakov získala Emma svojou poviedkou Za zavretými dverami 3. miesto a Alexandra Kubisová s Kristiánom Demčíkom za prezentáciu v PWP s názvom Rodinu poznáš aj podľa jazyka tiež 3. miesto. Čítať ďalej

Testovanie SCIO

Študenti už vedia, že viaceré vysoké školy vyžadujú aj zistenie všeobecných predpokladov pre štúdium na VŠ. V čase digitálnych technológií je bežné takéto testovanie, ale aj tréning testovania je dôležitý. Počas hodín informatiky v období od 20.10 do 7.11.2014 naši študenti dostali šancu vyskúšať si tento spôsob testovania. Uvedomili si, že čítať text s porozumením je nevyhnutné, tiež overili svoje logické myslenie a všeobecný prehľad. Výhodou testovania SCIO bolo aj to, že v krátkom čase dostanú spätnú väzbu, v ktorých oblastiach vynikajú a v ktorých ešte majú rezervy. Do testovania sa zapojili študenti kvinty, sexty a septimy. Čítať ďalej

Kaligramy na hodinách francúzštiny

Napísať kaligram? Na hodinách francúzštiny to nie je nemožné. Napriek prvotnej neistote sa žiaci postupne dozvedali informácie o Apollinairovi, francúzskom básnikovi, ktorý sa narodil poľsko-litovskej šľachtičnej. Aby získal francúzske občianstvo, dobrovoľne sa prihlásil do 1.svetovej vojny, bojoval v oblasti Champagne, kde bol zranený do hlavy. Trepanácia a zdĺhavá liečba... a písanie, neprestával písať básne. Bolo to práve na fronte, kde začal písať kaligramy. Nepísal verše v strofách, ale svoje básne písal vo forme obrazov. Taký bol Guillaume Apollinaire, básnik, ktorý prezentuje rodiaci sa literárny smer surrealizmus, Picassov priateľ, autor básne Pod mostom Mirabeau a autor zbierok Alkoholy a Kaligramy. Čítať ďalej


1 ... 94 95 96 97 98 ... 105  |  staršie novinky