Výbor Rodičovského združenia pri Gymnáziu Jozefa Lettricha

Zloženie výboru RZ

Predseda výboru RZ:
Jozef Jakubec - tercia B

Ekonóm
Tatiana Človiečiková - IV.B

Členovia výboru RZ:

Stanislav Pšenka – príma A
Jana Štípalová – príma B
Silvia Michalková - sekunda A
Ivan Kocan - sekunda B
Zuzana Kleinová - tercia A
Alexandra Jurčíková - tercia B
Klaudia Hjadlovská - kvarta A
Zuzana Kovačková - kvarta B
Jana Roobová – kvinta A
Jozef Jakubec – kvinta B
Dalibor Murgaš – sexta A
Marián Ťaptík – sexta B
Dariana Dlábiková – septima A
Iveta Demčíková – septima B
Iveta Ščurová – oktáva A
Anton Kica – oktáva B

Štatút rodičovského združenia
Dodatok k štatútu rodičovského združenia

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2018/2019

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 08.10.2018

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2017/2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 05.03.2018
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 04.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 09.10.2017

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2016/2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 20.03.2017
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 05.12.2016
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 10.10.2016

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2015/2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 18.04.2016
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 07.12.2015
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 12.10.2015