Výbor Rodičovského združenia pri Gymnáziu Jozefa Lettricha

Zloženie výboru RZ

Predseda výboru RZ:
Jozef Jakubec - tercia B

Hospodár
Martina Adamjaková - oktáva A

Členovia výboru RZ:

Silvia Michalková – príma A
Ivan Kocan – príma B
Zuzana Kleinová - sekunda A
Alexandra Jurčíková - sekunda B
Klaudia Hjadlovská - tercia A
Zuzana Kovačková - tercia B
Jana Roobová - kvarta A
Jozef Jakubec - kvarta B
Dalibor Murgaš – kvinta A
Marián Ťaptík – kvinta B
Darina Dlábiková – sexta A
Iveta Demčíková – sexta B
Iveta Ščurová – septima A
Anton Kica – septima B
Jana Václavíková – oktáva A
Alena Káčeríková – oktáva B

Dodatok k štatútu rodičovského združenia

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2016/2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 20.03.2017
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 05.12.2016
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 10.10.2016

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2015/2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 18.04.2016
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 07.12.2015
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 12.10.2015