Zoznam profesorov

Vedenie školy

Riaditeľ školy: Mgr. Libo Igor (igor@gymlet.sk)
Zástupcovia riaditeľa školy: PaedDr. Kuková Eva (kukova@gymlet.sk), RNDr. Vladárová Marta (vladarova@gymlet.sk)
Výchovný poradca: Mgr. Šomodíková Izabela – NAS, OBN, ETV (somodikovai@gmail.com)

Pedagogickí zamestnanci

Ing. Behúňová Alena - CHE, ETV (behunova@gymlet.sk)
Mgr. Cabadajová Jana - DEJ
PaedDr. Franeková Gabriela - BIO, GEG (franekova@gymlet.sk)
Mgr. Ing. Galbavá Viera - NBK
PaedDr. Hajtmanská Jana - ANJ, BIO (jhajtmanska@gmail.com)
Mgr. Haštová Lívia - MAT, FYZ, THD (hastova@gymlet.sk)
PaedDr. Holjenčíková Daniela - BIO (holjencikova@gymlet.sk)
Mgr. Hrušková Lucia - ANJ (hruskova@gymlet.sk)
PaedDr. Jurisová Ružena – NBE
PaedDr. Juríková Monika - SJL (jurikovam1@gmail.com)
RNDr. Kožárová Jana - MAT (kozarova@gymlet.sk)
PhDr. Kršková Janka - SJL (janka.krskova@gmail.com)
Mgr. Kubizňová Vlasta - RUJ, DEJ (kubiznova@gymlet.sk)
RNDr. Lauková Ľubica (llaukova@gmail.com) - FYZ, INF
Mgr. Líšková Viera - NEJ (prevendarova@gmail.com)
Mgr. Lobotková Martina - ANJ (lobotkova@gymlet.sk)
Mgr. Lovásová Monika - SJL, NEJ (lovasova@gymlet.sk)
Mgr. Najšelová Andrea - SJL, ETV (najselova1@post.sk)
Mgr. Nemilá Jana - SJL
PaedDr. Nosák Vladimír - SJL, ANJ, UKL (nosak@gymlet.sk)
Mgr. Ozaniak Lukáš - TSV (lukas.ozaniak@gmail.com)
Mgr. Poloncová Diana - MAT, FYZ (poloncova@gymlet.sk)
Mgr. Račáková Dana - ANJ (racakova@gymlet.sk)
Mgr. Rusnáková Marta - MAT, INF (rusnakova@gymlet.sk)
Ing. Sajková Oľga - CHE, MDV (sajkova@gymlet.sk)
Mgr. Sedláčková Magdaléna - TEV, BIO (sedlackova@gymlet.sk)
PaedDr. Šimečková Anna - TEV, DEJ (simeckova@gymlet.sk)
PhDr. Švecová Marcela - ANJ, FRJ (svecova@gymlet.sk)
Mgr. Takácsová Miroslava - GEG, TEV (takacsova@gymlet.sk)
PaedDr. Tokarčíková Vilma - RUJ
Mgr. Tomagová Benita - MAT, INF, FMT (benita@gymlet.sk)
Mgr. Tomaškinová Jana - MAT, BIO (tomaskinova@gymlet.sk)
Mgr. Vaňko Ján – BIO, GEG (janvanko1@gmail.com)
PaedDr. Vilčeková Marcela - ANJ, GEG (marcela.vilcekova@gmail.com)
Mgr. Vrabková Zdenka - OBN