Záložka do knihy spája školy

Žiaci prímy a sekundy nášho gymnázia sa v septembri a októbri zapojili do medzinárodného projektu nazvaného Záložka do knihy spája školy. Tento medzinárodný projekt bol vyhlásený Knižnicou Jiřího Mahena v Brne k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 a podporilo ho aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Podstatou projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a súčasne podpora čítania. Jeho výhodou je tiež možnosť spoznávať jazyk, literatúru, históriu, kultúru a zvyky našich partnerov z Českej republiky. Úlohou žiakov bolo vytvoriť ľubovoľnou technikou dohodnutý počet záložiek do kníh a poslať ich svojej partnerskej škole v Českej republike. Čítať ďalej

Európsky týždeň programovania

V rámci Európskeho týždňa programovania sa žiaci počas hodín ETV mohli zúčastniť online stretnutí s členmi robotického krúžku, ktorí si pre nich pripravili zaujímavé aktivity, oboznámili ich so základmi programovania a študenti si sami mohli vyskúšať naprogramovať robota. Digitálna gramotnosť sa pre uplatnenie na trhu práce stáva kľúčovou. Aj takýmito aktivitami podporujeme digitálne vzdelávanie a pomáhame žiakom rozvíjať znalosti a zručnosti, ktoré im pomôžu realizovať nápady a uľahčia orientáciu v digitálnom svete. Ak sa v ňom totiž budú správne orientovať už teraz, budú lepšie pripravení využívať jeho prínosy a čeliť jeho nástrahám. Čítať ďalej

Gymlet ľuďom

Časť študentov sexty v posledných týždňoch pracovala na projekte s prosociálnou problematikou Gymlet ľuďom. Etická skupina pani profesorky Najšelovej zbierala trvanlivé potraviny a hygienické potreby, ale aj finančné prostriedky, za ktoré boli nakúpené základné potraviny. Vďaka podpore, ktorú ponúkli žiaci našej školy, sa im podarilo vyzbierať dostatočné množstvo základných potravín a hygienických potrieb, ktoré spolu s pani profesorkou odniesli do verejného kempu pre ľudí bez domova – Priestor pre život. Priestor pre život je verejný kemp, ako píše webová stránka, pre ľudí „bez strechy nad hlavou“. Pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách. Ponúka im komunitu a ubytovanie za symbolickú cenu v porovnaní s bežným nájmom v našom meste. Čítať ďalej

Ak potrebuješ, zober si. Ak môžeš, daruj.

Mnoho ľudí sa pod vplyvom pandémie koronavírusu ocitlo v neľahkej situácii. V boji proti následkom pandémie sa rozhodli pomôcť aj naši študenti a ich učitelia etickej výchovy. Do potravinovej búdky vo Vrútkach zaniesli trvanlivé potraviny a hygienické potreby. Potravinová búdka je určená pre obyvateľov vo finančnej núdzi. Môžu si z nej vziať potraviny a základné hygienické potreby. Heslo tejto potravinovej búdky znie: Ak potrebuješ, zober si. Ak môžeš, daruj. Potravinová búdka sa nachádza vedľa mestského úradu vo Vrútkach a je voľne dostupná počas celého dňa. Ktokoľvek môže priniesť potraviny a ktokoľvek si ich môže zobrať. Čítať ďalej

Webinár KLIMATICKÁ (NE)SPRAVODLIVOSŤ

Klimatická kríza je aktuálne veľmi skloňovaným pojmom. Rozumieme mu však dostatočne? Počuli ste už o klimatickej (ne)spravodlivosti? Študenti septím sa v rámci hodín občianskej náuky v spolupráci s o.z. Zelené pole zúčastnili interaktívneho webinára na uvedenú problematiku. Bez pochybností má človek a jeho činnosť enormný dopad na ekosystémy na Zemi – naša nadspotreba, nesprávne nakladanie s odpadmi, doprava, využívanie fosílnych palív... Systém na Zemi je prepojený, hranice sme si vymysleli len my ľudia. Potrebujeme múdre vlády, potrebujeme začať prijímať efektívne opatrenia. A čím skôr tým lepšie. Čítať ďalej

Zážitkové učenie na hodinách biológie

Nedávne hodiny biológie sme spolu s primánmi poňali netradične – zážitkovo. Keďže sa učili o liečivých rastlinách a ich význame, v skupinách získavali informácie, prečo je ktorá rastlinka užitočná a čo lieči. A keďže je obdobie viróz a respiračných ochorení, spoločne si aj uvarili zdravé bylinkové čajíky – zo šípok, brezy, medovky, mäty, jasmínu, žihľavy, echinacei a feniklu. Na ďalších hodinách sa učili o včelách a ich význame pre prírodu a človeka. Pozreli si dokumentárny film, diskutovali, pripravili si projekty, ktoré si navzájom odprezentovali. Samozrejme, nechýbala ani názorná ukážka včelích produktov – plástu s medom, propolisu, materskej kašičky, peľových zŕn, tinktúry, mastičiek a hlavne ochutnávka rôznych medíkov. Čítať ďalej

Preteky robotov v našej škole

Od začiatku školského roku pracuje v našej škole opäť v plnom nasadení krúžok Veda a robotika. K ostrieľaným študentom kvarty a tercie pribudlo množstvo robotiky, vedy a programovania chtivých primánov, a tak o ruch a zábavu máme pri 19 členoch postarané. Hneď od začiatku sa starší študenti začali pripravovať na obľúbenú medzinárodnú súťaž FIRST LEGO League, tentokrát na tému Doprava. V rámci rovesníckeho učenia pomáhali novým členom spoznávať tajomstvá stavby programovateľných robotov. Po piatich stretnutiach si mohli tímy primánov vychutnať svoju prvú školskú súťaž Preteky robotov. Čítať ďalej

Teambuildingové aktivity v kvintách

Študenti kvinty vstupujú do druhej polovice štúdia a zvyčajne sme pre nich organizovali na začiatku školského roku teambuildingové aktivity. Hoci sa v posledných dvoch rokoch tieto podujatia neuskutočnili, s potešením sme privítali psychológov z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine, aby obnovili tradíciu. V dňoch 30.9.2021 a 1.10 2021 študenti kvinty A a kvinty B neabsolvovali bežné vyučovanie podľa rozvrhu, ale zážitkové, aktivizačné a relaxačné aktivity na podporu tímovej spolupráce, vzájomnej komunikácie a dobrých vzťahov v triede. Čítať ďalej

Kritické myslenie - digitálna kompetencia 21. storočia

Dňa 13.10.2021 sa naši študenti Ivan Murín, Lukáš Vecel a Dorota Lučanová zúčastnili online aktivity - výskumu na tému Kritické myslenie, digitálna kompetencia 21. storočia. Spoločne s ďalšími rovesníkmi z vybraných gymnázií sa podieľali na výskume, ktorý je realizovaný tímom vedcov z Medzinárodnej univerzity La Rioja (Universidad Internacional de La Rioja, UNIR), Navarskej univerzity (University of Navara, UNAV) v zastúpení Luisy Dolores Zozoya Durazo v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v zastúpení docentky Viery Kačinovej. V rámci výskumu sa slovenskí a španielski študenti podelili o svoje skúsenosti so sociálnymi sieťami a influencermi, diskutovali o tom, ako vnímajú influencerov a ich činnosti. Čítať ďalej

Medailová a pohárová žatva v cezpoľnom behu

V utorok 5. októbra 2021 sa konali v športovom areáli Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine okresné majstrovstvá jednotlivcov a družstiev v cezpoľnom behu. Súťažilo sa v štyroch kategóriách - žiaci a žiačky ZŠ a študenti a študentky SŠ za celkovej účasti cca 20 žiakov v každej kategórii. Na krajské kolo postúpili 3 najlepšie dievčatá a 3 najlepší chlapci. Naše 3 družstvá v zložení Miriam Šichtová, Lucia Móricová a Katarína Kureková za kategóriu žiačky ZŠ, Michaela Grossová, Ivana Dudová a Barbora Košárková za kategóriu študentky SŠ, Branislav Kráľ, Jakub Gross a Eduard Miškuf za kategóriu študenti SŠ dominovali a získali Pohár za najlepší tím. Čítať ďalej


1 2 3 ... 154  |  staršie novinky