Výborné umiestnenie našej školy v rebríčku INEKO

INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) každoročne zostavuje rebríčky škôl na základe viacerých kritérií. Naša škola v hodnotení už tradične obsadzuje popredné miesta medzi gymnáziami v rámci Slovenska. Aktuálne je hodnotených 161 gymnázií a naša škola sa umiestnila na 7. mieste ako škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov. Rebríčky INEKO sú pre rodičov a širokú verejnosť jedným zo zdrojov informácií o výsledkoch žiakov a o vzdelávaní v škole. Čítať ďalej

Striebro v medzinárodnej grafickej súťaži

MSI Dračia výzva je medzinárodná dvojkolová súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl zo Slovenska a Česka bez oddelenia vekových kategórií, ktorú usporiadal portál LanCraft.cz. Konala sa v dvoch termínoch. Prvé kolo 10. 10. 2021 - 25. 11. 2021, druhé kolo 28.11. 2021 - 15. 12. 2021. Študenti mali v prvom kole vytvoriť grafickú prácu podľa svojej fantázie v jednom z grafických programov (Adobe Photoshop, GIMP, 3DS Max, CorelDraw atd.). V prvom kole bolo úplne na voľbe študenta, čo chce vo svojej práci zobraziť. Dôležité bolo, aby do práce zakomponoval aspoň jeden prvok v spojitosti s MSI a dodržal rozlíšenie a kvalitu požadovanú organizátorom. Do druhého kola postúpilo 25 najlepších z verejného internetového hlasovania. Čítať ďalej

WISPO s účasťou nášho študenta

WISPO - World Innovative Science Project Olympiad – je medzinárodná súťaž vedeckých projektov o inovatívnych otázkach. Založila a organizuje ju Indonézska vedecká spoločnosť. WISPO organizuje projekty v štyroch všeobecných disciplínach so zameraním na vedu, a to vedu a matematiku (SM), inžinierstvo a techniku (ET), environmentalistiku (ES) a energetiku (ER). Finále tejto súťaže Tomáš Dubovec z kvinty B absolvoval ako pokračovanie súťaže WORLD YOUNG PHYSICISTS INVESTIGATION OLYMPIAD. Čítať ďalej

Výborné výsledky v školskom kole Pytagoriády kategórií P6, P7, P8 (príma, sekunda a tercia)

V decembri naši žiaci prímy, sekundy a tercie riešili súťažné úlohy PYTAGORIÁDY online. V kategórii P6 (príma) bolo prihlásených 27 žiakov, v kategórii P7 (sekunda) bolo prihlásených 26 žiakov a v kategórii P8 (tercia) 19 žiakov. Spolu sme mali v tejto súťaži. prihlásených 72 účastníkov, ktorí dosiahli výborné výsledky. Blahoželáme! Čítať ďalej

Pokojné sviatočné dni

Končí sa naozaj nezvyčajný rok. Rok, v ktorom sme mali možnosť prehodnotiť vlastné priority a rozlíšiť dôležité od nepodstatného. Dostali sme možnosť sa z mnohých vecí poučiť. Vykročme do nového roka preto zrelší, skúsenejší a emocionálne vyspelejší. Využime to, čo sme sa naučili počas ťažkého obdobia. V tomto kalendárnom roku sme sa učili prezenčne, dištančne aj hybridne a nebolo to vždy jednoduché. Ďakujeme študentom, že napriek všetkému zvládali nároky gymnaziálneho štúdia, ďakujeme rodičom za podporu, pomoc a spoluprácu. Predovšetkým však ďakujeme učiteľom a zamestnancom školy. Čítať ďalej

Školské kolo matematickej olympiády v najvyššej A kategórii

Ani zložité podmienky v tomto, naozaj netradičnom školskom roku, keď nebezpečný vírus môže prísť odvšadiaľ, neodradili naše matematické mozgy z oktáv a septím od účasti v školskom kole matematickej olympiády v najvyššej – A kategórii. Úlohy, s ktorými sa museli popasovať, neboli vôbec jednoduché a ich riešeniu predchádzali online prednášky s vysokoškolskými vyučujúcimi matematiky zo Žilinskej univerzity. Školské kolo sa uskutočnilo dištančnou formou dňa 7.12.2021 a postúpiť naň mohli iba najlepší z najlepších, ktorí si úspešne poradili aj s úlohami domáceho kola. Čítať ďalej

WISPO 2021 s účasťou nášho študenta

Dňa 10.12.2021 sa náš žiak Tomáš Dubovec z kvinty B zúčastnil otvárajúceho ceremoniálu cez ZOOM finále WISPO 2021(World Innovative Science Project Olympiad (WISPO) 2021 by Indonesia Scientific Society), ktorú organizuje Indonesia Scientific Society. Na tomto úvodnom stretnutí sa účastníci finále pozdravili a organizátori pripomenuli časový plán online podujatia na nasledujúce dni 11.12.2021-14.12.2021: 11.12.2021 (sobota) – každý tím finalistov mal 4 minúty na krátke predstavenie svojho projektu a kultúry svojej krajiny. Tomáš Dubovec sa vo svojom projekte venoval Science and Mathematic a vybral si tému: Supersymetric version of Standard Model rules Čítať ďalej

Príjemné ukončenie kalendárneho roku v škole

Piatok 10.12.2021 bol posledným vyučovacím dňom v škole, od pondelka prechádzajú žiaci na dištančné vyučovanie. Aktuálna situácia nám nedovoľuje uskutočniť tradičné predvianočné aktivity a vianočná výzdoba v škole opäť ako aj minulý rok bude spríjemňovať prostredie len učiteľom a nepedagogickým zamestnancom školy. Tvorivosť žiakov však nemá hraníc. Viacerí si na dnes pripravili nezvyčajnú vyučovaciu hodinu, oživili ju prianiami a kultúrnymi aktivitami. Čítať ďalej

Dejepis trochu inak

Aj dejepis vie byť zaujímavý a kreatívny. Presvedčili sa o tom študenti sexty A aj B, keď v tematickom okruhu Znaky priemyselnej revolúcie a ranného kapitalizmu získavali nové vedomosti na báze individuálnych a následne aj kolektívnych projektov. Výsledok bol veľmi zaujímavý a prínosný pre všetkých. Vzájomná spolupráca vychádzala z individuálne sparovaných projektov z oblastí, ktoré boli študentom najbližšie, napríklad z oblasti medicíny, umenia, či technických výdobytkov. Aj forma spracovania bola na rozhodnutí každého študenta. Kto je výtvarne nadaný, spracoval projekt vo forme obrazu, kto má literárne vlohy, využil formu poviedky či novinového článku. Čítať ďalej

Žneme úspechy aj v medzinárodných kolách súťaží

Vedecký štvorboj je prírodovedná súťaž, v ktorej účastníci merajú svoje sily v štyroch odboroch - matematike, fyzike, chémii a biológii. Zúčastniť sa môžu štvorčlenné tímy zložené zo stredoškolských študentov, ktorí majú bohaté zručnosti práve v týchto vedách. Princíp súťaže spočíva ako v samostatnej práci jednotlivých súťažiacich, tak v schopnosti dať mozgy dohromady a pracovať ako tím. V prvej časti čakajú na každého študenta teoretické a následne praktické úlohy, v ktorých sa vo svojom odbore sám za seba pokúša získať pre svojich členov tímu čo najviac bodov. Čítať ďalej


1 2 3 ... 157  |  staršie novinky