ENGLISH DAY FOR SENIOR STUDENTS

Študenti oktáv začali prípravu na skúšku dospelosti v novom školskom roku hneď druhý vyučovací deň sústredením sa na jeden z ich maturitných predmetov – na anglický jazyk. Počas šiestich hodín si v stredu 4. septembra mohli vyskúšať rôzne stratégie čítania a počúvania s porozumením, zamerali sa aj na produktívne činnosti. V ústnom prejave absolvovali maratón otázok What if..., súťaž tímov v hádaní rôznych slov, či Mastermind quiz. Gramatické a lexikálne vedomosti si precvičili v únikovej hre, počas ktorej museli riešiť úlohy zamerané na slovotvorbu, doplňovanie slov a a úlohy zacielené na výber z možností a pomocou hľadania rôznych indícií nájsť záhadný žltý kufor. Čítať ďalej

Gymbiketour 2019

Utorok 13. augusta 2019 sa uskutočnil už 10. ročník našej tradičnej akcie Gymbiketour. Predpoveď počasia nevyzerala na tento deň ideálna, ale ani táto vízia neodradila skalných nadšencov cyklistiky na spoločné stretnutie. Na parkovisku pred Biotikou sa stretla skupina nadšencov – učiteľov našej školy a ich rodinných príslušníkov. Vyrazili na našu tradičnú cestu do Záboria ku Takácsovcom. Tu sa pridal aj pán riaditeľ. Hostitelia nás privítali skvelým občerstvením, ku ktorému každý z nás vybalil z batôžka niečo navyše. Aby naše rozohriate svaly nezachladli a kondícia neustúpila, pokračovali sme zo Záboria v smere stúpania cez Jaseno na Kľúč. Čítať ďalej

Slávnostné otvorenie školského roku

Pondelok 2.9.2019 sa po dvojmesačnej prestávke otvorili pomyselné brány školy, aby oficiálne začal školský rok 2019/2020. Je to už 27. rok v histórii našej školy a aj tento rok sa na multifunkčnom ihrisku stretlo 460 žiakov spolu so svojimi učiteľmi, aby si vypočuli príhovor pána riaditeľa. Aj tento rok sme pripravili veľa noviniek, zaujímavostí a množstvo školských aj mimoškolských aktivít. Želáme všetkým úspešné vykročenie do nového školského roku, veľa vedomostí, nadšenia, skvelých zážitkov a cenných skúseností. Čítať ďalej

Začiatok školského roku

Slávnostné otvorenie školského roku sa uskutoční dňa 2.9.2019 o 9.00 hod. na multifunkčnom ihrisku. Čítať ďalej

Pekné prázdniny a príjemnú dovolenku!

Želáme všetkým našim študentom príjemné a pokojné prázdniny, plné relaxu, dobrodružstiev a nových zážitkov. Našim zamestnancom želáme príjemnú dovolenku, veľa oddychu a načerpanie potrebných síl a množstva energie. Čítať ďalej

Slávnostné ukončenie školského roku

A je to tu! Konečne nastal dlho očakávaný deň – posledný deň školského roku. Ten je už tradične spojený s bilancovaním úspechov či neúspechov, s hodnotením študijných výsledkov a prehodnocovaním školských aktivít. Z rúk svojich triednych učiteľov si 468 našich študentov prevzalo vysvedčenia ako výsledok svojej celoročnej práce. V našej škole už tradične oceňujeme študentov za mimoriadne úspechy v okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách súťaží. Aj tento rok si takmer 60 žiakov prevzalo odmeny z rúk riaditeľa školy a mnohí ďalší boli ocenení v triedach. Čítať ďalej

Gymlienkiáda

Známky sú uzavreté, školský rok sa blíži ku koncu a my sme voľný školský deň využili aktívne. 20.6.2019 sa konala akcia s názvom Gymlienkiáda. Študenti našej školy sa spolu s deťmi z Materskej školy Lienka zúčastnili malej olympiády. Deň sa začal ako pravé olympijské hry: spoločný nástup, zapaľovanie ohňa a vztyčovanie olympijskej zástavy v sprievode olympijskej hymny. Po sľuboch pretekárov a rozhodcov nasledoval spoločný beh gymleťákov, lienok a ich dlho očakávaná štafeta, ktorá nám dlho zostane v pamäti. Veď kedy zase uvidíme spolu bežať dvojmetrového septimána a malého trojročného „ďubka“? Všetci bojovali vo svojich disciplínach a kategóriách, tak ako sa na športovcov patrí. Čítať ďalej

Škola bez nenávisti

Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do pilotného programu Iuventy pod názvom Škola bez nenávisti. Cieľom programu je podporiť prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov v školách. Po absolvovaní celého bloku aktivít v školskom roku 2018/2019 sa dňa 20.6.2019 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov školám, ktoré dosiahli štandardy kvality na základe splnených kritérií v oblastiach dôležitých pre vyzváranie kultúry tolerancie v škole, prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov v komunikácii. Čítať ďalej

Od ľudovej rozprávky po klasiku

Študenti Gymnázia Jozefa Lettricha pravidelne obohacujú vyučovanie ruského jazyka školskými inscenáciami. Spočiatku ide hlavne rozprávky a príbehy ako Красная шапочка, Баба Яга, Гуси лебеди, Сивка Бурка, Царевна Лягушка, Фантазёры N. Nosova a pod. Vo vyšších ročníkoch pribúdajú byliny, napr. Садко alebo ruská klasika v podobe literárnej kompozície Евгений Онегин. V tomto období si pripomíname 220 rokov od narodenia A. S. Puškina. Všetky tohtoročné predstavenia boli venované tomuto veľkému básnikovi, prozaikovi a tvorcovi novodobého ruského básnického jazyka. Čítať ďalej

Projektové práce z matematiky

Poviete si, koniec školského roku, na vyučovacích hodinách sa už neučí, všetkým je teplo, nie to ešte tvrdo rozmýšľať a niečo zmysluplné vytvoriť... U nás v škole je však opak pravdou. Dôkazom toho sú netradičné hodiny matematiky zamerané na prípravu, realizáciu a prezentáciu projektových prác v jednotlivých ročníkoch. Sekundáni sa celkom kreatívne popasovali s projektmi, keď si mohli vybrať z dvoch tém: Kombinatorika v prírode a Vymaľujme si svoju triedu. Čítať ďalej


1 2 3 ... 118  |  staršie novinky