Informácia o vyučovaní od 26. októbra 2020

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa žiaci prímy až kvarty budú vzdelávať dištančne od pondelka 26.10. až do 27.11.2020. Žiaci všetkých ročníkov sa do jesenných prázdnin, teda do 29.10. vrátane, budú učiť podľa aktuálne platného zverejneného rozvrhu. Po jesenných prázdninách bude vo všetkých triedach upravený rozvrh. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté prostredníctvom Edupage. Čítať ďalej

Študentka Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine je delegátkou Európskeho dialógu s mládežou

Európsky dialóg s mládežou je projekt, vďaka ktorému Európska únia zisťuje, čo trápi mladých ľudí a vďaka ktorému sa dostáva názor mladých ľudí na najvyššie politické miesta. Na národnej úrovni majú delegáti možnosť stretnúť sa s politikmi na miestnej a celoštátnej úrovni, zdieľať im požiadavky mladých ľudí a priamo apelovať na ľudí v riadiacich pozíciách. Na európskej úrovni sa realizuje projekt v cykloch, ktoré trvajú 18 mesiacov a vždy riešia jednu aktuálnu tému na troch konferenciách. Čítať ďalej

Informácia o nariadení karantény žiakom prímy až kvarty od 13. októbra 2020

Vzhľadom na stúpajúci počet pozitívne testovaných žiakov v našej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil prísnu karanténu všetkým žiakom prímy až kvarty. Žiaci prímy až kvarty sa budú od stredy 14.10.2020 vzdelávať podľa mimoriadneho rozvrhu, ktorý im bude zaslaný prostredníctvom Edupage. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní bude povinná. Vzhľadom k tomu, že ide o nariadenú karanténu, žiakom sa zakazuje vstup do budovy školy. Žiaci kvinty až oktávy sa budú naďalej až do odvolania vzdelávať dištančne. Čítať ďalej

Informácia o vyučovaní od 12 októbra 2020

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v SR a stúpajúci počet chorých na Covid-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling sprísnil opatrenia pre stredné školy vrátane osemročných gymnázií. Žiaci prímy až kvarty sa budú od pondelka 12.10. 2020 vzdelávať v škole podľa bežného rozvrhu. Žiaci kvinty až oktávy sa budú od 12.10.2020 až do odvolenia vzdelávať dištančne. Dňa 13.10.2020 z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie do budovy školy sa žiaci všetkých ročníkov budú vzdelávať dištančne. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté prostredníctvom Edupage. Čítať ďalej

Európsky deň jazykov na angličtine

Aj v rámci hodín anglického jazyka sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. A hoci sme museli už tradične obľúbenú formu, ktorá sa konala za prítomnosti zahraničných študentov, trošku pozmeniť, v ničom nezaostávala svojou kreativitou a rozmanitosťou. V kvartách vytvorili študenti prekrásne farebné postery s tematikou výučby cudzích jazykov, tajničky, v sexte skupinovou prácou dokázali vytvoriť "strom jazykov" a rozoberali citáty známych európskych osobností. V septime zostavili unikátny slovník najvtipnejších doslovných prekladov zo slovenčiny do angličtiny. Čítať ďalej

Ak potrebuješ, zober si. Ak môžeš, daruj.

Mnoho ľudí sa pod vplyvom pandémie koronavírusu ocitlo v neľahkej situácii. Posledné týždne so sebou priniesli neistú budúcnosť, strach o svoju prácu, o seba aj o svojich blízkych. V boji proti koronavírusu sa rozhodli pomôcť aj naši študenti a ich učitelia etickej výchovy trvanlivými potravinami, ktoré zaniesli do potravinovej búdky vo Vrútkach. Potravinová búdka je určená pre obyvateľov vo finančnej núdzi. Môžu si z nej vziať potraviny a základné hygienické potreby. Heslo tejto potravinovej búdky znie: Ak potrebuješ, zober si. Ak môžeš, daruj. Čítať ďalej

Aneta reprezentuje nielen našu školu

Od septembra 2020 až do konca roka 2021 budú mladých ľudí na Slovensku reprezentovať Aneta Migátová, Zuzana Hozlárová a Matúš Sukeľ. Trojica mládežníckych delegátov bola vybraná vo výberovom konaní v rámci VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou. Prečítajte si viac na stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/slovensko-zastupuju-v-europskom-dialogu-s-mladezou-traja-novi-delegati/ Čítať ďalej

Oznámenie o dištančnom vzdelávaní

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine nariaďuje karanténu žiakom prímy až kvinty a skupine žiakov septimy B v čase od 2.10.2020 do 9.10.2020 vrátane. Dôvodom karantény je skutočnosť, že bol pozitívne testovaný jeden pedagogický zamestnanec na Covid 19. Žiaci uvedených tried sa budú vzdelávať dištančne podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený v Edupage. Vyučovanie podľa bežného rozvrhu bude pokračovať od 12.10.2020. Ostatní žiaci sa budú vzdelávať v škole za sprísnených hygienických a epidemiologických opatrení. Čítať ďalej

Naša študentka je delegátkou Európskeho dialógu s mládežou

Európsky dialóg s mládežou je projekt, kde mladí majú príležitosť vyjadriť svoj názor na problémy. EÚ aj takýmto spôsobom zisťuje, čo mladých v jednotlivých členských štátoch trápi. Prostredníctvom delegátov jednotlivých členských štátov sa k Európskej komisii dostanú názory a problémy mladých ľudí, ktoré potom poslúžia EK na prípravu a odporúčania pre členské štáty, aby ich zaviedli do praxe. Hlas mladých ovplyvňuje najvyššie poschodia európskej politiky. Čítať ďalej

EURÓPSKY DEŃ JAZYKOV

Aj tento rok si naši žiaci pripomenuli Európsky deň jazykov - 26. september - netradičným vyučovaním druhého cudzieho jazyka. Príma A analyzovala anglicizmy v nemeckom jazyku a nemecké slová, ktoré boli prevzaté do slovenčiny, a presvedčila sa o tom, aké dokážu byť naše európske jazyky podobné. Tercia B vytvorila ochutnávku európskych špecialít s vedomostnou súťažou o európskych krajinách, žiaci si pochutili a naučili sa priradiť jazyk, vlajky, mestá a jedlá ku krajinám. Kvinta A sa pohrala so slovami, ktoré pochádzajú z nemčiny a vytvorila z nich zábavné príbehy. Čítať ďalej


1 2 3 ... 133  |  staršie novinky