iBobor online

Celoslovenská súťaž v informatike sa konala aj tento rok. Organizátori vyšli súťažiacim v ústrety a umožnili študentom zapojiť sa tak, aby nenarúšali priebeh vyučovacích hodín v čase od 8.00 do 16.00. Súťažilo sa v 4 kategóriách od 10.11. do 16.11.2020. Presný počet riešiteľov v tejto komplikovanej situácii nepoznáme, vieme len o tých, ktorí svoj výsledok zverejnili svojmu vyučujúcemu informatiky. V utorok nastúpili najstarší, teda Seniori (septima, oktáva). Zapojilo sa 40 riešiteľov, 15 boli úspešní. Celoslovenský priemer získaných bodov bol 34,27. Čítať ďalej

Deň študentov na hodinách nemeckého jazyka

Deň študentov si naši študenti na hodinách nemeckého jazyka pripomenuli zaujímavým online vyučovaním plným hier a zábavných aktivít. Žiaci tercie A si pripravili zaujímavý kvíz o Nemecku a tak zistili, čo všetko o nemecky hovoriacich krajinách už vedia. Kvarta B sa zabavila lúštením krížoviek a osemsmeroviek, ktoré zahŕňali rôzne lexikálne oblasti nemeckého jazyka napr. zvieratá, ľudské telo, choroby. Na hodine u kvintánov sme pozerali rozprávku o krokodílovi, ktorú žiaci doplnili o zábavný kvíz. Čítať ďalej

Národné kolo Mladého Európana 2020

19. novembra 2020 sa uskutočnilo finále vedomostnej súťaže “Mladý Európan”. Išlo už o 15. ročník tejto prestížnej súťaže o Európskej únii, cieľom ktorej je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti študentov stredných škôl na Slovensku o EÚ. Pandémia však ovplyvnila jeho priebeh. Po prvýkrát sa národné kolo uskutočnilo netradične – v online priestore. Tí, ktorí sa zúčastnili súťaže v predchádzajúcich rokoch, vedia, že v tejto forme sa finále ešte neuskutočnilo. Všetci súťažiaci i pedagógovia však investovali veľmi veľa svojho času a úsilia do prípravy, a preto si mohli zmerať svoje znalosti v on-line priestore. Čítať ďalej

Učíme sa navzájom

Aj keď by sa zdalo, že na tohtoročné oslavy Dňa študentov nie je nálada, podmienky a ani chuť urobiť niečo netradičné, zdanie klame. Keďže naši učitelia, no hlavne študenti sú kreatívni a plní nápadov, využijú každú šancu učiť sa netradične. Nebolo to inak ani 16. novembra, deň pred ich sviatkom, keď sa na hodinách matematiky v triedach príma B, kvarta A a septima A učilo inovatívne. V rámci výzvy Učíme sa navzájom sa úlohy medzi učiteľmi a študentmi vymenili. Čítať ďalej

FYZIKÁLNY NÁBOJ

Nič, ani len celosvetová pandémia nedokáže zastaviť naše zapálenie pre fyziku. Tento rok sme sa už tradične, no za netradičných podmienok zúčastnili súťaže Fyzikálny náboj. Súťaž sa konala v online prostredí, čo však pre nás nebol žiadny problém. Skladala sa celkovo zo 40 úloh, ktoré vyžadovali hlavne fyzikálne a matematické znalosti, ale aj malú štipku predstavivosti. Súťažiaci mali na riešenie týchto problémov dve hodiny. Našu školu zastupovali dva tímy v zložení: Čítať ďalej

Testovanie bolo ukážkou solidarity

Prvé kolo plošného testovania v SR sa uskutočnilo v dňoch 31. 10. – 1. 11.2020. Zúčastnilo sa na ňom viac ako tri a pol milióna Slovákov a odhalilo sa 1 % infekčných ľudí. V našej škole boli 4 odberné miesta a aj zásluhou zdravotníkov, dobrovoľníkov a vojakov sa náročný program podarilo zvládnuť. Ďakujeme rodičom našich žiakov – zdravotníkom a lekárom, ale aj našim absolventom, ktorí sa zapojili do testovania už ako vyštudovaní lekári alebo dobrovoľníci. Poďakovanie patrí aj našej kolegyni Janke Stupňanovej, ktorá preukázala obrovskú dávku zodpovednosti a zapojila sa ako dobrovoľníčka do testovania v Žiline, a tiež našej maturantke, Katke Kubekovej, ktorá bola členkou testovacieho tímu v Žabokrekoch. Čítať ďalej

Informácia o vyučovaní od 26. októbra 2020

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa žiaci prímy až kvarty budú vzdelávať dištančne od pondelka 26.10. až do 27.11.2020. Žiaci všetkých ročníkov sa do jesenných prázdnin, teda do 29.10. vrátane, budú učiť podľa aktuálne platného zverejneného rozvrhu. Po jesenných prázdninách bude vo všetkých triedach upravený rozvrh. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté prostredníctvom Edupage. Čítať ďalej

Študentka Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine je delegátkou Európskeho dialógu s mládežou

Európsky dialóg s mládežou je projekt, vďaka ktorému Európska únia zisťuje, čo trápi mladých ľudí a vďaka ktorému sa dostáva názor mladých ľudí na najvyššie politické miesta. Na národnej úrovni majú delegáti možnosť stretnúť sa s politikmi na miestnej a celoštátnej úrovni, zdieľať im požiadavky mladých ľudí a priamo apelovať na ľudí v riadiacich pozíciách. Na európskej úrovni sa realizuje projekt v cykloch, ktoré trvajú 18 mesiacov a vždy riešia jednu aktuálnu tému na troch konferenciách. Čítať ďalej

Informácia o nariadení karantény žiakom prímy až kvarty od 13. októbra 2020

Vzhľadom na stúpajúci počet pozitívne testovaných žiakov v našej škole Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil prísnu karanténu všetkým žiakom prímy až kvarty. Žiaci prímy až kvarty sa budú od stredy 14.10.2020 vzdelávať podľa mimoriadneho rozvrhu, ktorý im bude zaslaný prostredníctvom Edupage. Účasť žiakov na dištančnom vzdelávaní bude povinná. Vzhľadom k tomu, že ide o nariadenú karanténu, žiakom sa zakazuje vstup do budovy školy. Žiaci kvinty až oktávy sa budú naďalej až do odvolania vzdelávať dištančne. Čítať ďalej

Informácia o vyučovaní od 12 októbra 2020

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v SR a stúpajúci počet chorých na Covid-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling sprísnil opatrenia pre stredné školy vrátane osemročných gymnázií. Žiaci prímy až kvarty sa budú od pondelka 12.10. 2020 vzdelávať v škole podľa bežného rozvrhu. Žiaci kvinty až oktávy sa budú od 12.10.2020 až do odvolenia vzdelávať dištančne. Dňa 13.10.2020 z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie do budovy školy sa žiaci všetkých ročníkov budú vzdelávať dištančne. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté prostredníctvom Edupage. Čítať ďalej


1 2 3 ... 134  |  staršie novinky