Deň študentov v našej škole

Piatkové oslavy Dňa študentov v našej škole boli v tomto roku späté so štátnym smútkom. Pripomenuli sme si 12 obetí tragickej dopravnej nehody pri Nitre. Tento deň bol však venovaný aj 30. výročiu novembrových udalostí. Deň študentov je už tradične v našej škole v réžii žiackej školskej rady a samotných študentov. Navrhnú a pripravia podujatia tak, aby strávili príjemný deň plný nezvyčajných aktivít. Niektorí študenti už tradične trávili čas športovaním. Volejbal, basketbal, vybíjaná, florbal a futbal prilákal nadšencov z rôznych tried. Iní dali radšej prednosť multikultúrnemu podujatiu Spoznajme sa navzájom, na ktorom sa predstavili naši zahraniční študenti. Čítať ďalej

Hviezdoslav za katedrou

Trinásteho novembra sa v kultúrnej sále uskutočnila príjemná akcia – nový projekt Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine s názvom Hviezdoslav za katedrou. Hlavným ideovým východiskom je 170. výročie narodenia tohto významného slovenského dejateľa. Študenti zo Súkromného hudobno-dramatického konzervatória predviedli svoj talent a predniesli lyrické diela od tohto velikána. V závere porozprávali aj o svojej činnosti, pozvali nás na svoje predstavenia v školskom divadle MDM (Martinské divadlo mladých), ktoré založili žiaci v roku 2017 a so železnou pravidelnosťou (každý pondelok) predstavujú verejnosti výsledky svojej práce. Čítať ďalej

Voda ako globálny problém

Žiaci sekundy A a sekundy B robili na viacerých vyučovacích hodinách chémie projekt o vode. Vylosovali si zaujímavé úlohy, ktoré riešili v skupinách ako spisovatelia, herci, vedci, novinári či výtvarníci. Projekty boli nielen pekne výtvarne spracované, ale spolužiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o vode. Pri prezentácii žiaci robili pokusy, z ktorých vyvodili závery, zostavili model vody, zaujali spolužiakov príbehom a básňou o kvapke vody, dokonca zahrali scénku o vode a pripravili spolužiakom chutné mafiny s ozdobami v tvare molekuly vody. Čítať ďalej

Týždeň zdravej výživy

Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou sa podieľa na výslednom výživovom stave človeka. Svetový deň výživy vyzýva k spolupráci, aby sa základné ľudské právo, právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty. Zároveň nadväzuje na Svetový potravinový summit z roku 1996, na ktorom účastníci a účastníčky prijali za cieľ zníženie počtu hladujúcich vo svete. Čítať ďalej

Beseda Hrady a hradiská

V rámci projektu "Hrady a hradiská", ktorý je určený pre sekundy, k nám 11.11.2019 zavítal Ing. Mitterpach, dobrovoľník z hradu Lietava. Počas besedy sa snažil priblížiť študentom II.A a II.B život na hrade, proces výstavby hradu a najmä im prezentoval činnosť dobrovoľníkov a podmienky, v ktorých dobrovoľníci pracujú. Študentov zaujali predovšetkým krátke filmové vstupy komentované lektorom. Beseda bola spojená s prezentáciou prác našich žiakov. O hradoch v Turci nám bližšie porozprávali Timea Gorgoszová a Laura Pokrievková, a o tom, ako sa na hrade žilo, nás informovali Mia Dobáková so Simonou Koleštíkovou. Čítať ďalej

Zábavná nemčina

Pri príležitosti Dňa študentov si žiaci sekundy A a B pripravili zábavné aktivity, na ktorých si preverili svoje vedomosti a jazykové zručnosti z nemeckého jazyka, ktoré nadobudli za dva roky. V triede vznikli rôzne stanovištia, na ktorých sa žiaci striedali v skupinách. Stanovištia tvorili lexikálne pexesá, tematické krížovky a osemsmerovky, zábavné hry a rébusy. Žiaci dokonca vytvorili nemeckú spoločenskú hru, pri ktorej si precvičili ovládanie nemeckých členov. Nechýbalo ani stanovište ochutnávky ovocia a zeleniny, na ktorom si žiaci zopakovali slovnú zásobu na tému stravovanie. Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že formou interaktívnych hier sa nemčina učí oveľa ľahšie. Čítať ďalej

Roztoč svoje mozgové závity (Talent gymnázií)

Aj tento školský rok sa žiaci našej školy koncom októbra zapojili online do súťaže Talent gymnázií. Z viac ako 30 účastníkov krajského kola sa štyria najlepší dostali na medzištátne finále do Ostravy: Natália Charvátová zo VII.B, Zuzana Bodová z V.A, Marek Zumrík zo VI.A a Richard Kramár zo VII.B. Medzištátne finále gymnazistov z Moravsko-sliezskeho a Žilinského kraja sa uskutočnilo dňa 8. novembra 2019 v zasadacej miestnosti Moravsko-sliezskeho kraja. Aj touto súťažou obidva kraje plnia Memorandum spolupráce v oblasti vzdelávania medzi krajmi. Čítať ďalej

15. ročník súťažnej prehliadky Odkaz sv. Martina

Mesto Martin je centrom národnej kultúry Slovákov žijúcich v Slovenskej republike aj v zahraničí a sídlom celoslovenských kultúrnych ustanovizní. Na území mesta sú pamätné miesta a budovy spojené s osobnosťami a s historickými udalosťami formovania slovenského národa. Mesto zároveň utvára podmienky na stretávanie Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom 15. ročníka súťažného projektu Odkaz sv. Martina bolo pripomenúť si 25. výročie prijatia Zákona č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov a jeho význame pre Slovákov žijúcich nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Čítať ďalej

Stužková oktávy A

Sobota 9. novembra 2019 bol pre niektorých deň ako každý iný. Pre študentov našej oktávy A bol však výnimočný. Práve v túto sobotu ukázali svojim rodičom, učiteľskému zboru a pánovi riaditeľovi výsledok svojej niekoľkomesačnej snahy. Prišla najväčšia slávnosť v ich stredoškolskom živote - stužková. Formálny začiatok, nástup a stužkovanie doplnil program pripravený oktavánmi, ktorí sa s hosťami vydali na cestu pátrania po záznamoch z triednej knihy. K stužkovej neoddeliteľne patrí aj rozbíjanie džbánu, polnočný súd (pri ktorom sa prípad triednej knihy vyriešil), rozdávanie tortičiek. Čítať ďalej

Fyzikálny náboj

Dňa 8.11.2019 sa naši žiaci z triedy septima A a septima B zúčastnili na medzinárodnej súťaži Fyzikálny náboj 2019 v Bratislave. Päťčlenný tím tvorili Matej Buocik a Ján Feja zo septimy A a Ondrej Jurkovič, Samuel Stolárik a Michal Tonhajzer zo septimy B. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Ruska a Čiech. Súťažilo sa v dvoch kategóriách Juniori a Seniori. Náš tím v kategórii Seniorov obsadil v konečnom poradí na Slovensku 37. miesto z 55. tímov a v medzinárodnom hodnotení 123. miesto zo 155 súťažiacich tímov. Teší nás záujem žiakov riešiť náročné fyzikálne úlohy a k umiestneniu im blahoželáme! Čítať ďalej


1 2 3 ... 122  |  staršie novinky