Sladký záver školy mágie

Ani sme sa nenazdali a nastal posledný, tretí deň školy mágie. V tento deň naši „učni mágie“ realizovali sami podľa návodu Harryho Pottera tajomný experiment. Každá fakulta predviedla svoj vlastný experiment a následne nás čakali záverečné prípravy a neskôr aj samotné prezentácie všetkých študentov školy mágie. A bolo sa na čo pozerať! Dozvedeli sme sa, čo všetko zažili počas troch dní, porozprávali o praktickom využití kvasiniek, samozrejme, aj s názornými ukážkami – napiekli domáci chlebík, koláčiky, doniesli na ukážku kvasenú zeleninu. A na záver všetkých čakala sladká odmena. Veríme, že sa všetkým tieto tri dni páčili a že sa opäť raz stretneme v škole mágie. Čítať ďalej

Európsky deň jazykov

26. september je od roku 2001 venovaný oslave jazykov, poukazuje na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a zároveň podporuje viacjazyčnosť, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť a interkultúrne porozumenie. Týmto dňom a aktivitami s ním spojenými už tradične ožíva naša škola – tentokrát piatok 24. septembra. Tento školský rok sme predstavili rovesnícke učenie v medzipredmetových vzťahoch. Poznanie jazykov spája ľudí a otvára nám brány do sveta. Prečo neotvoriť tú ďalšiu? Žiaci - ruštinári a nemčinári - si pripravili úvodnú hodinu, počas ktorej sa snažili naučiť základy 2. cudzieho jazyka svojich spolužiakov. Aktivity, ktoré si pripravili žiaci v skupinách v rámci ruského a nemeckého jazyka, nielen rozosmiali a pobavili, ale aj poučili. Čítať ďalej

Fyzika na dvore

Primáni sa v úvode školského roku zoznámili s novým predmetom fyzika, ktorého názov pochádza z gréckeho slova fyzis - príroda. Preto ich prvé hodiny smerovali do prírody - na školský dvor. Mohli si v exteriéri zložiť rúška a zrealizovať prvé pokusy úplne voľní a bezstarostne hraví. Stačilo im vedro s vodou, plastové fľaše, striekačky, farebné balóniky a niekoľko predmetov vyrobených z rôznych látok. Pomocou pokusov zistili, že telesá vo vode plávajú, vznášajú sa aj potápajú, že kvapaliny sú nestlačiteľné a plyny zase stlačiteľné. Už vedia, že tieto vlastnosti tekutín pomôžu nafúkať balón bez pomoci úst. Vyskúšali si aj silu podtlaku a pretlaku, či vznik elektrostatického poľa pri vzájomnom trení telies. Na 45 minút aj dosť veľa nových poznatkov! Čítať ďalej

Druhý deň školy mágie

Aj štvrtok 23. septembra pokračovala v našom gymnáziu škola mágie. Naši terciáni počas celého dopoludnia experimentovali, hľadali súvislosti a overovali svoje hypotézy. Na hodinách biológie, chémie a fyziky skúmali kvasinky a poctivo si zapisovali všetky zistené informácie, fotili a natáčali svoje experimenty, aby ich neskôr zosumarizovali a na záver aj spoločne odprezentovali. A samozrejme, počas prestávky si aj zahrali metlobal. Čítať ďalej

Župná Kalokagatia

V piatok 17.9.2021 sa v Žiline konalo prvé kolo župnej Kalokagatie. Našu školu v tejto branno-vedomostnej súťaži reprezentovali študenti zo septimy B. Tí sa v priebehu súťaže museli popasovať so siedmimi úlohami - prehup na lane, streľba zo vzduchovky 5 rán na 5 terčov, hod grantom na cieľ, základy prvej pomoci, CO a, pravdaže, vedomostné otázky z mnohých okruhov, napr. právo, drogová závislosť, história a geografia, ale aj otázky v anglickom jazyku z oblasti geografie a histórie. Medzi jednotlivými stanovišťami bolo nutné bežať čo najrýchlejšie, celá trasa merala 3 km. Vďaka vynikajúcemu a najrýchlejšiemu behu sa podarilo našim študentom zvíťaziť aj napriek tomu, že nazbierali trestné sekundy. Čítať ďalej

Škola mágie alebo prvý deň blokového vyučovania

Septembrové vyučovacie dni môžu byť z rôznych dôvodov výnimočné. V tercii sa koná blokové vyučovanie pod nezvyčajným názvom Škola mágie. Študenti sa počas troch dní budú zaoberať kvasinkami z biologického, chemického a fyzikálneho hľadiska. Aby učenie sa bolo zaujímavejšie, rozhodli sme sa vyučovanie poňať tematicky, a tak sa naša škola premenila na školu mágie Harryho Pottera. Triediaci klobúk ráno rozdelil študentov do štyroch fakúlt – Chrabromylu, Slizolinu, Bystrohlavu a Bifľomoru. Študenti si zvolili svojich prefektov, ktorí vyžrebovali každej fakulte aj tému, ktorej sa budú nasledovné tri dni venovať počas štvorčarodejníckeho turnaja školy mágie. Čítať ďalej

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9. - 30.9., nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu kladie vyšší dôraz na dôležitosť pohybu a vplyv na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto období. Vnáša do života systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu sa posilňuje imunita. Preto je dôležité, aby sa stal pohyb súčasťou bežného života čo najväčšieho počtu ľudí. Aj v našej škole sa môžete zapojiť do Európskeho týždňa športu. Čítať ďalej

Stretnutie mládežníkov a zástupcov mesta Martin

V pondelok 13.9. 2021 sa Adela Majtanová a Petra Gáťová zo septimy B zúčastnili stretnutia mládežníkov so zástupcami mesta Martin. Táto akcia sa konala na chate Osikovo na Stráňach, kde strávili účastníci pekný deň v príjemnom prostredí prírody. Hlavnými organizátormi tejto akcie bola pracovníčka z organizácie IUVENTA a mestského úradu a taktiež predsedníčka parlamentu mladých za mesto Martin. Počas stretnutia naše študentky spoznali milých, ambicióznych a cieľavedomých mladých ľudí z okolitých základných aj stredných škôl, ktorým záleží na našom meste. Ich záujem sa prejavil najmä počas aktivít a diskusií, ktoré žiaci navzájom viedli. Čítať ďalej

Ruská pieseň nad Dunajom

Nádherné dva dni - piatok 17. 9. a sobotu 18. 9. 2021 - plné energie zažil náš žiak Vojtech Baláž s rodinou a s vyučujúcou Mgr. Kůsovou v Ružomberku. Práve tam sa uskutočnil jubilejný X. ročník medzinárodného festivalu Ruská pieseň nad Dunajom, ktorý každoročne organizuje Zväz rusov na Slovensku. Prvý deň sa konala nesúťažná prehliadka všetkých laureátov festivalu, ktorých na základe videí vybrala odborná porota v Moskve. Každý účastník bol ocenený diplomom laureáta festivalu a vecnými cenami. Tohtoročným špeciálnym hosťom bol Vladimir Streľcov z Moskvy, sólista SND v Bratislave. Po oficiálnej prehliadke sa uskutočnil spoločenský večer, na ktorý prijali pozvanie aj hostia – Rusi žijúci na Slovensku. Čítať ďalej

Prednášky pre seminaristov z chémie

Začal nový školský rok a my sme sa vrhli s vervou do prípravy našich žiakov ku skúške dospelosti. Seminár pre septimánov a oktavánov sme oživili prednáškou nášho bývalého žiaka Kristiána Demčíka. Veľkým prínosom pre septimánov bol pohľad ich bývalého spolužiaka na štúdium seminára a prípravu žiakov na prijímacie skúšky na medicínu. Upozornil ich, na čo sa majú sústrediť počas štúdia, diskutovali, aké majú očakávania od štúdia na vysokej škole. Pre oktavánov Kristián pripravil prednášku na tému Biochémia. Čítať ďalej


1 2 3 ... 151  |  staršie novinky