Čítajme si... v našej škole

Čítanie nepochybne patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti žiakov, pomáha im poznávať hodnoty, rozlišovať hodnotné od nekvalitného, umožňuje rozvoj slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť ponoriť sa do sveta fantázie, ale umožňuje aj získavať nové informácie a vedomosti. Po dvoch rokoch nútenej prestávky bol vyhlásený 13. ročník podujatia Čítajme si..., ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí k čítaniu. Ide o aktivitu Linky detskej istoty, ktorá v spolupráci s knižnicami, školami a klubmi po celom Slovensku chce motivovať k pravidelným návštevám knižníc. Čítať ďalej

Gymlet pre seniorov

V stredu 22.6.2022 zástupcovia tried v školskom parlamente spolu s ďalšími študentmi navštívili Centrum sociálnych služieb na Ľadovni. Náplňou návštevy bolo spestrenie a rozveselenie bežných dní seniorov a klientov centra. Študenti pripravili kultúrny program zložený z dvoch krátkych divadelných predstavení a niekoľkých hudobných a speváckych vystúpení. Na dramatickom krúžku si nacvičili v modernom prevedení predstavenia Soľ nad zlato a Fako Ďura Kotúľku, ktoré zahrali pred seniormi. Predstavenia sa niesli v zábavnom duchu a mnohým vyčarovali úsmev na tvárach. Divadlá striedali hudobné a spevácke kolá. Čítať ďalej

Úspešný záver projektu SPOLU ÚSPEŠNEJŠÍ

Ako postupne uzatvárame tento školský rok, tak aj projekt Spolu úspešnejší 2 sa dostal do svojho finále. Na začiatku sa doučujúci učitelia zamerali na to, aby zistili, v ktorých oblastiach potrebujú zapojení žiaci doučovanie resp. prehlbovanie učiva, či už na predmetové súťaže, sumarizovanie učiva zameškaného počas dištančného a hybridného vzdelávania alebo prípravu na maturitnú skúšku. Učitelia pripravili propagačný materiál, ktorý bol zverejnený na webovej stránke školy a na vývesnej tabuli. Škola pravidelne informovala o zapojení sa do projektu prostredníctvom svojej webovej stránky zverejňovaním aktuálnych informácií o projekte a o úspechoch žiakov Čítať ďalej

Záverečné projektové práce z matematiky

Stalo sa už tradíciou, že záverečné opakovanie učiva matematiky vo vybraných ročníkoch sa nerobí klasicky počítaním príkladov zameraných na opakovanie jednotlivých tematických celkov, ale formou tvorby záverečných projektových prác a ich prezentácií. Aj tentoraz žiaci popustili uzdu fantázii a s jednotlivými témami sa popasovali nad očakávanie. Najvydarenejšie práce budú vystavené na prvom poschodí oproti kabinetu matematiky. Čítať ďalej

Pavel Hirax Baričák opäť v našej škole

Po dlhšom období sa vracia život aj do pobočky Turčianskej knižnice v našej škole. Obnovili sme spoločné podujatia, vyučovacie hodiny v knižnici a nastal čas aj na besedy s autormi. Dňa 16.6.2022 sa uskutočnila beseda s martinským spisovateľom Pavlom Baričákom. Rozoberali sa aktuálne a každodenné témy, ako sú cestovanie, rodina, láska, ktoré boli veľmi pútavo a zábavne interpretované. Študenti kvinty A si z besedy odniesli množstvo zážitkov, poznatkov, dojmov a hlavne dobrú náladu Čítať ďalej

Národné kolo Mladého Európana 2022

Viete, v ktorej krajine sa nachádza najväčšia piesočná duna v Európe? Z ktorého anglického mesta smerovala prvá cesta Titanicu? Čo je to vltavín? Či ako vyzerá logo Operačného programu Ľudské zdroje? To sú len niektoré z otázok, z ktorými sa museli popasovať účastníci národného kola 17. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan 2022. Súťaž sa konala prezenčne 15. – 16. 6. 2022 v Trenčíne. Vo finále Mladého Európana sa tento rok stretlo 14 súťažných tímov – víťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celého Slovenska. Súťažné tímy si navzájom preverili svoje vedomosti z európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či svoju znalosť významných osobností. Čítať ďalej

Školský rekord v zapamätaní si čísla π

Téma π – Ludolfovho čísla fascinuje ľudí už veľmi dlho. Je to matematická konštanta definovaná ako pomer obvodu kruhu k jeho priemeru. Jeho približná hodnota je 3,14. Je to iracionálne číslo, čiže také reálne číslo, ktoré nemôže byť vyjadrené zlomkom. Tiež to znamená, že má neukončený neperiodický desatinný rozvoj. Práve táto skutočnosť fascinuje mnohých ľudí a predbiehajú sa v tom, na koľko desatinných miest sú schopní si ho zapamätať. Aj my máme v našej škole rekordmanku, žiačku tercie A, Luciu Spišákovú, ktorá ohromila svojich spolužiakov, keď na jednej z posledných hodín matematiky v tomto školskom roku bez zaváhania dokázala napísať toto číslo s presnosťou na 60 desatinných miest Čítať ďalej

Beseda o zdravej výžive

V pondelok 13.6.2022 sa v kultúrnej sále našej školy konala prednáška spojená s diskusiou na tému zdravá výživa s MUDr. Radovanom Plášilom pre dievčatá tercie a záujemkyne z nižších ročníkov. Cieľom prednášky bolo dať podnet na zamyslenie, akú úlohu zohráva strava v našom zdraví a dať odporúčania na základe vedeckých štúdii. Študentky sa dozvedeli, ako si môžu vylepšiť zdravý jedálniček, ale hlavne získali informácie o nebezpečenstvách diét z internetu. Po prednáške bol priestor na otázky. Diskusiu sprevádzal citát jedného z najvýznamnejších lekárov všetkých čias slávneho Hipokrata Čítať ďalej

Korešpondenčný seminár SEZAM

Korešpondenčný seminár SEZAM – seminár zaujímavej matematiky - organizuje Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity a Nadácia ESET. Seminár sa zameriava na žiakov so záujmom o matematiku na II. stupni ZŠ a v osemročných gymnáziách. Naša žiačka Zuzana Barthová zo sekundy A sa zúčastnila letnej časti korešpondenčného seminára SEZAM a so ziskom 70 zo 75 bodov sa umiestnila medzi 20 najlepšími riešiteľmi a výborne reprezentovala našu školu. Obsadila krásne 1. miesto na Slovensku vo svojej kategórii Čítať ďalej

Exkurzia z RGH

Viete, kde sa nachádza náš jediný orloj na Slovensku? Viete, čo sa jedlo na svadobnej hostine u palatína Thurzu? Viete, aký vysoký je Hlbocký vodopád? Toto všetko a ešte omnoho viac sa dozvedeli naši sextáni, ktorí sa vo štvrtok 9. 6. 2022 zúčastnili exkurzie z Regionálnej geografie. Začali spoznávaním obce Stará Bystrica v regióne Kysuce, ktorá ich zaujala svojou dominantou - Slovenským orlojom. Prezerali si ho v plnej paráde, nahliadli aj do strojovne, prešli sa námestím Sv. Michala Archaniela až k Floránskemu námestiu. Ďalej pokračovali spoznávaním Bytče, kde navštívili sobášny palác Thurzovcov. Čítať ďalej


1 2 3 ... 172  |  staršie novinky