Dátujeme zodpovedne

Internet je bežnou súčasťou nášho života aj so svojimi negatívnymi stránkami. Dávajme si však pozor na to, čo zdieľame a čomu veríme. Správajme sa bezpečne! Zdieľajme s rozumom. Klamstvá, hoax, dezinformácia sú šedou zónou, ktorá nám môže škodiť. Na informatike žiaci VII.A a VII.B mali počas dištančného vzdelávania besedu s novinárom p. Vladimírom Šnídlom o hoaxe. Teraz v júni sme žiakom dali príležitosť otestovať sa, ako rozumejú pojmom ako hoax, konšpiračná teória, dezinformácia, podozrivé informácie na webe prostredníctvom stránky datujzodpovedne.o2.sk. Treba, aby si pri používaní internetu uvedomili, že na začiatku môže byť omyl, ale aj úmysel. Čítať ďalej

Funkcie interaktívne

Počas posledných vyučovacích hodín sa študenti v sextách a v septimách venovali funkciám a ich grafom. Na delených hodinách naplno využili všetko, čo nová matematická učebňa ponúka. Pomocou matematického softwaru GeoGebra vykresľovali, aké rôzne grafy môžu vzniknúť. Vzhľadom na flexibilnosť zadávania funkcií a následného vykreslenia grafu boli schopní vidieť nespočetne veľa možností. Zároveň v reálnom čase videli, akú zmenu prinášajú jednotlivé koeficienty funkcie. Čítať ďalej

Celoštátne kolo GO kat. E

Viete, aký je význam slova „ Poloniny“, čo je to Isfahán či Urmia, alebo v ktorom štáte nájdete staroveké sídlo kráľov Persepolis? To sú iba niektoré z otázok, s ktorými sa museli popasovať účastníci celoštátneho kola 49. ročníka geografickej olympiády kat. E. Konalo sa v piatok 21. mája 2021. Je to najvyššia a teda aj najnáročnejšia kategória GO na úrovni základných škôl a nižšieho stupňa osemročných gymnázií. Z našej školy sa do celoštátneho kola prebojovala Alexandra Lišková z IV. B, ktorá postúpila z 2. miesta v kraji. Čítať ďalej

IT Fitness testovanie

V máji začal na Slovensku 10. ročník najväčšieho testu digitálnych zručností. Testovanie sa koná až do 31. júla 2021. Tak ako predošlé roky, aj v tomto roku sme sa so žiakmi zapojili do testovania na hodinách informatiky. Žiaci majú možnosť vybrať si z 2 kategórií – test pre žiakov ZŠ, ktorý tvorí 20 otázok, alebo test pre žiakov SŠ a vysokoškolákov s 25 otázkami. Po vypracovaní testu získa žiak prehľad, ako uplatnil svoje digitálne zručnosti: riešenie úloh z oblasti internetu, využitie kancelárskych nástrojov, bezpečnosť a počítačové systémy, kolaboratívne úlohy a sociálne siete, komplexné úlohy. Čítať ďalej

Šanca na IJSO 2021

Naši študenti sa opakovane zapájajú do rôznych súťaží vrátane tých najobtiažnejších. Už niekoľkokrát sa prebojovali cez náročné postupové kolá a reprezentovali Slovensko v prestížnej medzinárodnej súťaži IJSO (International Junior Science Olympiad), vedomostnej súťaži z fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov do 16 rokov. Tento rok po náročnej príprave a riešení veľkého množstva komplikovaných úloh z chémie, fyziky a biológie sa naša študentka Tatiana Šimeková z tercie B prebojovala do užšieho výberu na prvé výberové stretnutie na olympiádu mladých vedcov. Čítať ďalej

V prímach začíname s blokovým vyučovaním

Pandémia a dištančné vyučovanie asi najviac ovplyvnili našich najmladších študentov v príme. Keď sa v októbri zatvorili školy, ešte sa ani dobre navzájom nepoznali, nestihli zažiť atmosféru výnimočných školských podujatí. Preto sme pre nich počas júna pripravili netradičné vyučovanie. Od dnešného dňa absolvujú blokové vzdelávanie na tému Lepší svet. Postupne prostredníctvom zážitkových aktivít a aktivizačných hier budú získavať vedomosti a osvojovať si zručnosti z oblastí Lepšia spoločnosť, lepšie vzťahy, Lepšia veda a výskum, Lepšie prostredie a Lepší JA, MY. Čítať ďalej

Deň detí inak

Tento školský rok je v mnohých ohľadoch neobyčajný a aj Deň detí sme si pripomenuli inak ako po iné roky. Žiaci prím a sekúnd absolvovali projektové dopoludnie a vypočuli si prezentácie svojich starších spolužiakov, ktoré vytvorili v rámci projektového vyučovania. Téma, ktorú spracovávali počas tohto náročného roku, bola tiež netradičná: Faktor guráže, odvaha ísť proti prúdu. Študenti tercie A, kvarty A, kvarty B a kvinty B pod vedením svojich vyučujúcich p. Franekovej, Račákovej, Krškovej a Sajkovej predstavili zaujímavé osobnosti, ktoré sa nebáli zviditeľniť, mali odvahu vzbúriť sa proti osudu a ísť za svojím snom. Čítať ďalej

Rusko mojimi farbami

„Planéta je kolískou rozumu, nedá sa však večne žiť v kolíske“ (K. E. Ciolkovskij) O prvé úspechy z ruského jazyka sa zaslúžil náš žiak z prímy Juraj Kašuba. Zapojil sa do výtvarnej súťaže pri príležitosti 60. výročia prvého letu človeka do vesmíru, ktorá bola organizovaná Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike a Ruským centrom vedy a kultúry v Bratislave. Súťaže sa zúčastnili slovenskí žiaci základných a stredných škôl vo veku od 6 do 16 rokov. Celkovo bolo predstavených 353 prác zo 44 slovenských miest a dedín. Jurajova kresba s témou Leonov dobyl otvorený vesmír bola ocenená v nominácii za najlepšiu kompozíciu. Čítať ďalej

Podľa hodnotenia INEKO je naša škola na 4. mieste v SR

Každoročne INEKO zostavuje rebríčky škôl na základe rôznych kritérií. Naša škola v tomto hodnotení už tradične obsadzuje popredné miesta medzi gymnáziami v rámci Slovenska. Aktuálne je hodnotených 161 gymnázií a naša škola sa umiestnila na 4. mieste. Rebríčky INEKO sú pre rodičov a širokú verejnosť jeden zo zdrojov informácií o vzdelávaní. Pre nás je dôležitá skutočnosť, že naše celkové hodnotenie má stúpajúcu tendenciu. Od školského roku 2008/2009, odkedy je zverejňované poradie gymnázií, bola naša škola opakovane hodnotená ako škola s výbornými výsledkami, v roku 2019 ako škola s vynikajúcimi výsledkami a v roku 2020 ako škola s excelentnými výsledkami žiakov. Čítať ďalej

Občianska náuka trochu inak! Ako? Hybridne!

Digitálne technológie v školách nie sú žiadnou novinkou. Po celom svete sa roky diali pokusy o ich úspešnú implementáciu do vyučovacieho procesu. V drvivej väčšine však nedopadli dobre. A jedným z problémov bol aj fakt, že učitelia sa technológiám v školách bránili. Koronakríza nás však naučila a posunula vpred aj v tejto oblasti. Hybridné vzdelávanie, ktoré sa vo svete stalo trendom koronakrízy, je model vyučovania, v ktorom niektoré deti navštevujú vyučovanie v triedach osobne, zatiaľ čo iné sa učia z domu. Učitelia učia diaľkovo a osobne v rovnakom čase využitím digitálnych technológií. Čítať ďalej


1 2 3 ... 148  |  staršie novinky