Pekné prázdniny a príjemnú dovolenku!

Želáme všetkým našim študentom príjemné a pokojné prázdniny, plné relaxu, dobrodružstiev a nových zážitkov. Našim zamestnancom želáme príjemnú dovolenku, veľa oddychu a načerpanie potrebných síl a množstva energie. Čítať ďalej

Slávnostné ukončenie školského roku

A je to tu! Konečne nastal dlho očakávaný deň – posledný deň školského roku. Ten je už tradične spojený s bilancovaním úspechov či neúspechov, s hodnotením študijných výsledkov a prehodnocovaním školských aktivít. Z rúk svojich triednych učiteľov si 468 našich študentov prevzalo vysvedčenia ako výsledok svojej celoročnej práce. V našej škole už tradične oceňujeme študentov za mimoriadne úspechy v okresných, krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách súťaží. Aj tento rok si takmer 60 žiakov prevzalo odmeny z rúk riaditeľa školy a mnohí ďalší boli ocenení v triedach. Čítať ďalej

Gymlienkiáda

Známky sú uzavreté, školský rok sa blíži ku koncu a my sme voľný školský deň využili aktívne. 20.6.2019 sa konala akcia s názvom Gymlienkiáda. Študenti našej školy sa spolu s deťmi z Materskej školy Lienka zúčastnili malej olympiády. Deň sa začal ako pravé olympijské hry: spoločný nástup, zapaľovanie ohňa a vztyčovanie olympijskej zástavy v sprievode olympijskej hymny. Po sľuboch pretekárov a rozhodcov nasledoval spoločný beh gymleťákov, lienok a ich dlho očakávaná štafeta, ktorá nám dlho zostane v pamäti. Veď kedy zase uvidíme spolu bežať dvojmetrového septimána a malého trojročného „ďubka“? Všetci bojovali vo svojich disciplínach a kategóriách, tak ako sa na športovcov patrí. Čítať ďalej

Škola bez nenávisti

Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do pilotného programu Iuventy pod názvom Škola bez nenávisti. Cieľom programu je podporiť prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov v školách. Po absolvovaní celého bloku aktivít v školskom roku 2018/2019 sa dňa 20.6.2019 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov školám, ktoré dosiahli štandardy kvality na základe splnených kritérií v oblastiach dôležitých pre vyzváranie kultúry tolerancie v škole, prevenciu šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov v komunikácii. Čítať ďalej

Od ľudovej rozprávky po klasiku

Študenti Gymnázia Jozefa Lettricha pravidelne obohacujú vyučovanie ruského jazyka školskými inscenáciami. Spočiatku ide hlavne rozprávky a príbehy ako Красная шапочка, Баба Яга, Гуси лебеди, Сивка Бурка, Царевна Лягушка, Фантазёры N. Nosova a pod. Vo vyšších ročníkoch pribúdajú byliny, napr. Садко alebo ruská klasika v podobe literárnej kompozície Евгений Онегин. V tomto období si pripomíname 220 rokov od narodenia A. S. Puškina. Všetky tohtoročné predstavenia boli venované tomuto veľkému básnikovi, prozaikovi a tvorcovi novodobého ruského básnického jazyka. Čítať ďalej

Projektové práce z matematiky

Poviete si, koniec školského roku, na vyučovacích hodinách sa už neučí, všetkým je teplo, nie to ešte tvrdo rozmýšľať a niečo zmysluplné vytvoriť... U nás v škole je však opak pravdou. Dôkazom toho sú netradičné hodiny matematiky zamerané na prípravu, realizáciu a prezentáciu projektových prác v jednotlivých ročníkoch. Sekundáni sa celkom kreatívne popasovali s projektmi, keď si mohli vybrať z dvoch tém: Kombinatorika v prírode a Vymaľujme si svoju triedu. Čítať ďalej

Testovanie zručností IT FITNESS

V mesiaci jún sa na hodinách informatiky takmer 200 našich žiakov zapojilo do celoslovenského testovania IT FITNESS. Celý test pre základné školy pozostáva z 20 otázok a pre stredné školy z 25 otázok v 5 oblastiach: internet, bezpečnosť a počítačové systémy, kolaboratívne nástroje a sociálne siete, kancelárske nástroje a komplexné úlohy. Test trvá 40 minút a po jeho absolvovaní žiaci dostali vyhodnotenie svojich odpovedí v percentách. Celoslovenský priemer je okolo 51 %, naši žiaci, ktorí robili test pre ZŠ, dosiahli až 90 - 95 %. Čítať ďalej

Košické vyvrcholenie základoškolskej debaty

Debata učí mladých ľudí kriticky myslieť, argumentovať, nezamieňať názorovú nezhodu za nepriateľstvo. Slovenská debatná asociácia (ďalej SDA) organizuje pre základné školy a žiakov nižších ročníkov osemročných gymnázií debatnú súťaž Debatiádu. V tomto školskom roku sa z našej školy súťaže v 2. kategórii žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií zúčastnili 3 tímy, a to Gymlet 1 ml., kde súťažili Barbora Zuzana Biringerová a Bianca Eugénia Štrbáková, Gymlet 2 ml., v ktorom debatovali Samuel Olík s Lukášom Vecelom, tiež Gymlet 3 ml., ktorý tvorili Dorota Lučanová a Lenka Zigová. Čítať ďalej

Dejepis trochu inak

V závere školského roku mohli žiaci sexty B využiť na hodine dejepisu svoje novinárske schopnosti. Ich úlohou bolo v súvislosti s aktuálnym učivom vytvoriť denník svojej fiktívnej politickej strany. Práve na prelome 19. a 20. storočia sa začali vytvárať prvé politické strany, ktoré sa snažili hájiť záujmy Slovákov v Rakúsko – Uhorsku. Chlapci poňali zadanie nadnesenou, humornou formou a vytvorili veľmi kreatívne a zaujímavé číslo vymyslených novín, svojej vymyslenej politickej strany. Dievčatá riešili zadanie serióznejšou formou a podali obraz aj reálnej udalosti v Černovej. Čítať ďalej

Štvrté víťazstvo v atletickej lige

Atletická liga staršieho a mladšieho žiactva sa konala v tomto školskom roku 2018/ 2019 v šiestich kolách a jej vyvrcholením boli Turčianske hry mládeže. Družstvo našich žiakov ochudobnené o kvintánov a obohatené o primánov skončilo tento rok už po 4. krát za sebou na čele tabuľky. Najúspešnejším atlétom záverečného kola a 59. ročníka THM sa stal Tomáš Spišák s dvomi zlatými medailami v skoku do výšky, v štafete 4 x 60 m a jednou striebornou vo vrhu guľou. Čítať ďalej


1 2 3 ... 117  |  staršie novinky