Slávnostné ukončenie školského roku

Tento školský rok mal rôzne prívlastky, bol označovaný ako zvláštny, koronový, náročný, problémový... Postavil pred nás výzvy, ktoré sme neočakávali a na ktoré sme možno ani neboli pripravení. Dnes je však posledný deň školského roku, deň, keď chceme ďakovať, bilancovať, hodnotiť, odmeňovať. Dnes triedni učitelia odovzdali žiakom vysvedčenia, ale aj pochvaly a ocenenia. Napriek zložitému obdobiu sa mnohí študenti zapájali do súťaží a olympiád, reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach a šírili dobré meno Gymletu. Prevažne ich zásluhou naša škola obhájila podľa hodnotenia agentúry INEKO popredné umiestnenie medzi gymnáziami, aktuálne sme obsadili 4. miesto v SR. Čítať ďalej

Ešte raz o časopise Gymlet - 2. najlepšom stredoškolskom časopise na Slovensku

Štúrovo pero, súťaž pre mladých novinárov a redakcie študentských časopisov sa pre nepriaznivú pandemickú situáciu minulý rok neuskutočnila a ani tohto roku osud neprial fyzickému stretnutiu redakcií a novinárov v Krajskej knižnici vo Zvolene. Porotcovia sa však rozhodli zlúčiť súčasný ročník s minulým a najlepšie stredoškolské časopisy ocenili aspoň na diaľku. Časopis Gymlet sa do súťaže zapojil s dvomi číslami z minulého školského roka a jedným číslom venovanom pandémii, ktoré vyšlo len nedávno (a stále sa dá zakúpiť na vrátnici školy). V súťaži Štúrovo pero dosiahol krásne 2. miesto a oproti predchádzajúcemu ročníku sa tak posunul o jednu priečku vyššie. Po dlhej odmlke tak kvalita študentského periodika Gymlet od roku 2018 opäť stúpa a po tomto ročníku si časopis hrdo nesie status druhého najlepšieho stredoškolského časopisu na Slovensku. Čítať ďalej

Strieborné Štúrovo pero 2021

Štúrovo pero je celoslovenskou prestížnou súťažou stredoškolských a vysokoškolských časopisov. V takejto súťaži náš časopis GYMLET, samozrejme, nemohol chýbať. Porota v tomto roku hodnotila aj príspevky zaslané do súťaže Štúrovo pero 2020, keďže tá sa pre šírenie Covid-19 a následne prijaté opatrenia neuskutočnila. Súťažné práce oboch ročníkov boli vyhodnotené súčasne a majú v jednotlivých kategóriách spoločného víťaza. Organizátori pozvali do Zvolena jedného zástupcu každej redakcie, najúspešnejších stredoškolákov a vysokoškolákov v kategóriách jednotlivcov a v kategórii online žurnalistika zástupcov najúspešnejších redakcií. Vyhodnotenie bolo spojené so seminármi o žurnalistike a tlačovými besedami. Veľmi nás teší, že v dvojročnom koronovom období naši žurnalisti potvrdili kvalitu školského časopisu a vo veľkej konkurencii získali druhé miesto. Čítať ďalej

Triumf v súťaži Hodžova esej

Organizátorom 17. ročníka celoslovenskej literárnotvorivej súťaže pod názvom Hodžova esej je Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch v spolupráci s Ústavom politických vied SAV v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Záštitu nad súťažou prevzal úrad predsedu vlády SR. Témou súťaže býva spravidla citát od Milana Hodžu, tento rok na tému: "Tí z našich, ktorí v konkurenčnom boji vedeli uplatniť svoje nadanie, schopnosti, skúsenosti, dostali sa na popredné vedúce miesta. Bolo to len usilovnou, húževnatou prácou. Podmienkou budúcnosti Slovenska je a musí byť, aby naša mládež bola iniciatívnejšia, aktívnejšia." Podnázov 17. ročníka bol: Hodnota usilovnosti a cieľavedomosti v živote mladých ľudí. Čítať ďalej

Cena Absynt - škola reportáže s vydavateľstvom Absynt

Cena Absynt vytvára priestor pre dobrovoľnú mimoškolskú činnosť študentov gymnázií na území Žilinského kraja. Žiaci si preverujú schopnosť kriticky myslieť, písať odbornú recenziu, tvoriť vlastnú reportáž a precvičovať sa v rečníctve. Vďaka sérii webinárov s fundovanými lektormi mali študenti v čase druhej vlny pandémie možnosť získať žurnalistické a recenzentské zručnosti z domu. Cieľom tohto ročníka, do ktorého je zapojených 12 stredných škôl, je skvalitniť úroveň študentských výstupov v oblasti reportáže, recenzie a rečníctva. Úlohou študentov bolo v tomto školskom roku prečítať päť súťažných reportážnych kníh a zapojiť sa aspoň do jednej súťažnej kategórie. Čítať ďalej

Sezóna 2020//21 v debatnom klube Gymlet

Tento rok nebol jednoduchý pre nikoho a rovnako ani pre náš debatný klub. Napriek tomu môžeme z ľahkosťou zhodnotiť, že nebol o nič menej úspešný ako tie predtým. Nielenže počet debatérov a debatériek radikálne stúpol na krásny počet 22, ale aj úspechov bolo mnoho. V Juniorskej debatnej lige (príma - kvarta) našu školu reprezentovalo 10 žiakov. Nebol turnaj, na ktorom by sa naša škola neumiestnila v top trojke. Táto zásluha patrí najmä Nine Dedinskej a Lívií Huberovej, dvom primánkam, ktoré napriek tomu, že začali debatovať len tento rok, už majú za sebou celoslovenské úspechy. Lívia Huberová sa na celoslovenskom finále umiestnila na krásnom 3. mieste a Nina Dedinská na krásnom 2. mieste. Čítať ďalej

GymLET na LETisku

Aktuálna situácia sa čiastočne zlepšila, a tak je možné uskutočniť aspoň niektoré aktivity, ktoré sú spojené s ukončením školského roku. Medzi najobľúbenejšie podujatia patria školské výlety a hoci sú organizované len do blízkeho okolia, žiaci si ich užívajú naplno. V piatok 25. júna sa príma B po náročnom projektovom primánskom trojtýždni vybrala na zaslúžený koncoročný školský výlet. Po pešom prechode do Tomčian sa zastavili na Tomčianskom dvore, kde ssi zahrali plážový volejbal, pozabávali sa s bublifukom a keďže bolo veľmi teplo, aj s vodnými balónmi. Neskôr prešli na Tomčianske letisko, kde im pán sprievodca poukazoval lietadlá zaparkované v hangári, porozprával informácie o súťažiach letcov, o atmosférických zákonitostiach, ktoré využívajú vetrone, priblížil technické údaje o jednotlivých lietadlách. Čítať ďalej

Lepší svet je v našich rukách

Máme za sebou náročný školský rok, ktorý bol v mnohých smeroch netradičný a zvláštny. Naši primáni strávili prezenčne v škole len 21 dní, prišli o možnosť spoznať sa navzájom v príma klube, ísť spolu na exkurziu po Turci, mať pasovací večierok. Dištančné vzdelávanie obmedzilo ich sociálne kontakty a ich vzájomné vzťahy sa ani nemali ako začať vytvárať. No všetko zlé je na niečo dobré, a preto učitelia s pokorou, ale s odhodlaním prijali výzvu pripraviť pre primánov taký typ vyučovania, ktorý by ich pripravil nielen do reálneho života, ale z nich urobil aj lepších ľudí. Čítať ďalej

Študenti Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine zvíťazili v národnom kole súťaže Mladý Európan

Pocit radosti a eufórie zažili členovia tímu Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine po vyhlásení výsledkov 16. ročníka národného kola súťaže Mladý Európan 2021. Celoštátne kolo sa konalo prezenčne hybridnou formou v Banskej Bystrici v dňoch 22. – 23. 6. 2021 a do súťaže postúpilo víťazné družstvo z krajského kola v zložení Ivan Murín zo sexty A, Tomáš Marček a Ondrej Krčula zo septimy B. Trinásť súťažných tímov bojovalo v troch kolách – vedomostnom teste o Európskej únii, v multimediálnom teste o histórii, geografii, osobnostiach a zaujímavostiach členských krajín EÚ. Čítať ďalej

Voľnočasové aktivity, robotika, kritické myslenie aj rovesnícke učenie

Posledné dni školského roku sú v našej škole možnosťou, ako uplatniť vedomosti a zručnosti z voľnočasových aktivít pri rovesníckom učení. Dnes predstavíme dva úspešné krúžky a niekoľko úžasných študentov, ktorí dokážu svojimi vedomosťami, zručnosťami a profesionálnou prezentáciou zaujať spolužiakov, priniesť im množstvo zaujímavých informácií a podnetov, aj zapáliť iskru túžby po nových poznatkoch. Nadšenie, s ktorým prezentujú svoje zručnosti a postoje, je nesmierne chytľavé, preto veríme, že tento článok zaujme Vás všetkých. Krúžok Veda a robotika už niekoľko rokov šíri dobré meno našej školy nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Čítať ďalej


1 2 3 ... 150  |  staršie novinky