Sme školou s najväčším počtom ocenených prác v 5. ročníku Ceny Absynt

Žilinský literárny festival patril už takmer tradične študentom a, ako inak, kvalitnej literatúre. Študenti z jedenástich žilinských a župných gymnázií prišli do priestorov Novej synagógy v Žiline, aby spoznali víťazov v štyroch súťažných kategóriách. Súťaž podporuje kritické myslenie a argumentačné schopnosti mladých ľudí. Najstaršími kategóriami Ceny Absynt sú REB(ríček) a REČ(níctvo). V prvej z menovaných majú žiaci stredných škôl za úlohu prečítať päť súťažných kníh literatúry faktu z produkcie vydavateľstva Absynt. Na prečítanie vyše 1500 strán alebo obrázkov v elektronickej čítačke kníh majú študenti približne desať mesiacov. Čítať ďalej

Európsky deň jazykov

Každý rok si 26. septembra pripomíname Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov a kultúrnej rozmanitosti. Vzhľadom na to, že aj v našej škole je ponuka jazykov rozmanitá, spojili naši žiaci svoje jazykové sily a zručnosti a pripravili jeden pre druhého program plný pestrých, zábavných a interaktívnych aktivít zo všetkých vyučovacích jazykov. Aktivity sa uskutočňovali buď na úrovni triedy, kde si jedna skupina pripravila program pre druhú, alebo si žiaci pripravili aktivity v rámci jednotlivých ročníkov, starší pre mladších. Čítať ďalej

Chémia zábavne

V upršaných septembrových dňoch na vyučovacích hodinách chémie v kvarte B študenti pracujú opäť netradične, opakujú si informácie a vedomosti z minulého školského roku nezvyčajnou formou. Na piatkovej, mimoriadne zábavnej vyučovacej hodine si žiaci svoje najzaujímavejšie postrehy nakreslili a napísali na vlastnoručne poskladanú čiapku z papiera. Veríme, že študentom tvorivá invencia vydrží a aj ďalšie hodiny tohto prírodovedného predmetu budú pre nich inšpiráciou a zábavou. Čítať ďalej

Príbeh hudby v našej škole

Moderné formy vzdelávania prinášajú nové, netradičné metódy rozvíjania kompetencií žiakov. Jednou z netradičných foriem vzdelávania je aj sledovanie online koncertu. V piatok 23. septembra 2022 a žiaci tercií zúčastnili streamovaného online koncertu slovenskej hudby z cyklu Príbeh hudby autora a dirigenta Gabriela Rovňáka ml. Na koncerte sa spolu so Štátnou filharmóniou Košice predstavil renomovaný Bratislavský chlapčenský zbor so zbormajsterkou Magdaléna Rovňákovou, sólisti Rastislav Suchan na trúbke a Ján Hrubovčák na trombite. Na koncerte zaznela aj svetová premiéra skladby Čítať ďalej

Deň finančnej gramotnosti a naši skvelí študenti

Finančná gramotnosť patrí ku kľúčovým kompetenciám našich absolventov, a preto sa snažíme každý rok pripraviť pre nich v tejto oblasti rôznorodé aktivity. Predmetová komisia matematiky sa tento školský rok rozhodla pre celkom netradičný začiatok školského roku a hneď 6. septembra pripravila pre triedne kolektívy netradičnú súťaž z finančnej gramotnosti. Popasovali sa s teoretickými poznatkami, ale aj s praktickými úlohami. Prístup študentov a ich výsledky nás veľmi potešili. Celkovo zvládli súťaž na viac ako 87 %. V rámci Dňa finančnej gramotnosti sme 8. septembra najúspešnejším kolektívom odovzdali aj sladkú odmenu. Čítať ďalej

Príma týždeň v príme

Prvý týždeň školského roku 2022/2023 bol nezvyčajný pre našich primánov. Ocitli sa v novom prostredí, stretli sa s neznámymi spolužiakmi a učiteľmi. Aby sa v našej škole cítili dobre, rýchlo si zvykli a spoznali sa navzájom, pripravili sme pre nich príma týždeň plný hier, zábavy, športových a relaxačných aktivít, netradičných podujatí v pobočke Turčianskej knižnice, zážitkových činností s triednymi učiteľmi a učiteľmi etickej výchovy. Veríme, že si počas týždňa našli nových kamarátov a položili pevné základy budúceho dobrého kolektívu. Držíme im palce a želáme, aby im nadšenie, úsmev na tvári a skvelá nálada vydržali. Čítať ďalej

Skvelý úspech chemikov

V čase, keď si väčšina študentov užívala prázdniny, naši chemici nezaháľali a pripravovali sa na súťaže. Jednou z ponúk bolo absolvovanie Letnej školy chemikov, ktorej sa môžu zúčastniť prvý traja úspešní riešitelia krajského kola chemickej olympiády kategórie C a B. Našu školu a aj Žilinský kraj reprezentoval Tomáš Dubovec v kategórii C. Tento rok sa LŠCH konala prvé dva júlové týždne v Banskej Štiavnici a v kategórii C súťažilo 24 najlepších študentov z celého Slovenska. Tomáša čakali dva týždne náročného programu Čítať ďalej

Začali sme 30. školský rok v histórii našej školy

Čas dovoleniek a prázdnin sa skončil, zostali nám však spomienky na nevšedné letné chvíle. Čaká nás jedinečný, už 30. školský rok v histórii našej školy. Budú ho sprevádzať viaceré akcie. Chceme nadviazať na podujatia z predchádzajúceho obdobia, no pripravujeme aj nové vzdelávacie, kultúrne a športové aktivity. Budeme pokračovať v prosociálnom projekte Gymlet ľuďom a environmentálnom projekte Gymlet pre planétu, ale pripravujeme aj ďalšie projekty. Dňa 5.9.2022 sme na multifunkčnom ihrisku otvorili nový školský rok a predstavili to najdôležitejšie z našich plánov a očakávaní. Začali sme bez pandemických obmedzení a veríme, že aj bez ohrození. Čítať ďalej

Otvorenie školského roku

Otvorenie školského roku sa uskutoční dňa 5.9.2022 o 9.00 hod. na multifunkčnom ihrisku. Žiaci prím sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi o 8.45 vo vestibule školy. Pri prvom nástupe do školy (a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní – nezapočítavajú sa víkendy a sviatky) je potrebné vyplniť v Edupage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Žiaci prím prinesú dňa 5.9.2022 tlačivo vytlačené a podpísané – tlačivo sme zaslali do Edupage ZŠ a nachádza sa na stránke ministerstva školstva. Čítať ďalej

Slávnostné ukončenie školského roku

Končí sa nesmierne náročný školský rok. Absolvovali sme dištančné vyučovanie, hybridné vzdelávanie a od marca 2022 konečne neprerušené prezenčné vyučovanie. V závere školského roku však chceme bilancovať, hodnotiť a odmeňovať. Slávnostné ukončenie školského roku za prítomnosti mnohých absolventov sa uskutočnilo na multifunkčnom ihrisku. Po krátkom príhovore riaditeľky školy a predsedu školského parlamentu bolo takmer 70 študentov odmenených za vzornú reprezentáciu školy a šírenie dobrého mena Gymletu. Následne si študenti prevzali vysvedčenia z rúk svojich triednych učiteľov Čítať ďalej


1 2 3 ... 174  |  staršie novinky