Informácia o prevádzke školy počas letných prázdnin

Úradné hodiny budú nasledovné: 1.7.2019 - 17.7.2020 škola v prevádzke od 7.30 - 12.30 hod., 20.7.2020 – 31.7.2020 škola zatvorená, 3.8.2020-12.8.2020 škola v prevádzke od 7.30 - 12.30 hod., 13.8.2020- 16.8.2020 škola zatvorená, 17.8.2020 - 27.8.2020 škola v prevádzke od 7.30 - 12.30 hod. Čítať ďalej

Netradičné ukončenie netradičného školského roku

Školský rok 2019/2020 bol naozaj jedinečný. Bol to 27. rok v histórii školy a nikomu v jeho začiatkoch nenapadlo, že okolnosti ovplyvnia všetko, čo sme plánovali. Situácia vo svete a na Slovensku nás donútila rýchlo reagovať, zmeniť sa, prispôsobiť, pracovať inak, komunikovať inak, učiť inak, učiť sa inak. Dnes môžeme konštatovať - zvládli sme to. Nastal čas ukončiť školský rok a odovzdať žiakom vysvedčenia. Nastal čas oceniť záujem študentov o moderné a tentokrát naozaj netradičné formy vzdelávania, oceniť flexibilitu učiteľov a sťaženú prácu nepedagogických zamestnancov školy. Čítať ďalej

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Tento školský rok bol nezvyčajný z viacerých uhlov pohľadu. Neuskutočnila sa typická maturitná skúška, chýbala rozlúčka s maturantmi a nestretli sme sa ani v Slovenskom komornom divadle pri odovzdávaní maturitných vysvedčení. S obavami sme sledovali, ako sa vyvíja situácia na Slovensku a držali sme palce, aby sa uvoľnila situácia natoľko, aby sme mohli dôstojne ukončiť nielen školský rok, ale aj osemročné štúdium našich oktavánov. Čítať ďalej

Olympijský deň

23. júna o 15.00 v atletickom areáli na Východnej ulici sa po dlhom odlúčení stretli športovci a priaznivci športu pri príležitosti osláv Olympijského dňa. Toto podujatie sa koná každoročne rôznymi formami na počesť založenia Medzinárodného olympijského výboru Pierrom de Coubertinom v roku 1894. Myšlienka olympionizmu je založená na životnej filozofii spájajúcej vyrovnanosť kvality ducha a tela na princípoch radosti z úsilia, dobrého príkladu a rešpektovaní morálnych hodnôt. Keďže súťažiť na Turčianskych hrách mládeže našim študentom tento rok nebolo dopriate, neváhali a prišli nielen zmerať si sily po karanténnej prestávke, ale aj podporiť myšlienku olympionizmu. Čítať ďalej

Gymlet 2 osciloval medzi prvým a druhým miestom

Počas debatnej súťažnej sezóny Gymlet 2 vždy osciloval medzi prvým a druhým miestom. Začnime rekapituláciou, ktorá trend potvrdzuje. Na dvoch regionálnych turnajoch najprv získal 2. miesto a v 2. turnaji zvíťazil, pokračoval cez korešpondenčné kolo Debatiády, ktoré v celoslovenskom meradle vyhral. V dňoch 25.5.2020 - 22.6.2020 Slovenská debatná asociácia realizovala korešpondenčné celoslovenské finále Debatiády, kde sa podľa regionálnych výsledkov v 2. vekovej kategórii pre ôsmakov a deviatakov i terciánov a kvartánov dostalo 10 najlepších tímov z jednotlivých regiónov. Čítať ďalej

Kvarta, kvinta a fyzika plná energie

Študenti Gymnázia Jozefa Lettricha z ročníkov kvarta a kvinta sa vyznačujú veľkým množstvom vnútornej energie. Sú medzi nimi výborní športovci, umelci, debatéri aj bádatelia a sú neuveriteľne tvoriví a hraví. Možno práve preto im záverečné tematické celky v predmete fyzika sadli ako uliate. Pri tvorbe projektov o rôznych typoch energie sa prejavili naplno, a tak vznikli naozaj nádherné diela, plné informácií a zaujímavostí, ale aj farieb, chutí a vôní. Projekty na témy Energia v potravinách, Bezpečné zaobchádzanie s elektrickými zariadeniami, či Šetrenie elektrickej energie boli spracované rôznymi technikami, od využitia počítačových grafických programov cez strihanie a lepenie, návrhy vlastných zariadení až po varenie a pečenie. Čítať ďalej

Celoštátne kolo Geografickej olympiády

Ani geografiu mimoriadna situácia v korona období neporazila a geografi ukázali, že sa vedia popasovať s úlohami v olympiáde aj v neštandardných podmienkach. Celoštátne kolo geografickej olympiády, kat. A, B a Z sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnilo dňa 24. 4.2020 dištančnou formou. Našu školu, mesto a kraj reprezentovali 4 žiaci, ktorí sa museli popasovať s náročnými testami. V kategórii A – regionálna geografia sveta nás reprezentoval A. Hjadlovský zo sexty A. S prácou Škótsko - jeho charakteristika a postavenie v Spojenom kráľovstve sa umiestnil na krásnom 4. mieste. Čítať ďalej

BRLOH – EXTRA

Extra zadanie a extra výsledky, aj tak by sme mohli hodnotiť špeciálnu Brnenskú Logickú Hru, ktorá kvôli korone nebola súťažou tímovou, ale súťažou jednotlivcov. Počas 150 minút mali súťažiaci vyriešiť čo najviac z dvadsiatich úloh, ktoré boli zadávané v českom jazyku. V medzinárodnom stretnutí Čiech a Slovenska bolo zaregistrovaných 1209 súťažiacich. Nás zaujímali kategórie pre nižšie ročníky osemročných gymnázií, kde našu školu reprezentovali siedmi študenti a kategória od 15 do 99 rokov, kde sme mali dvoch zástupcov. Študenti nás veľmi potešili a my všetkým našim účastníkom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu v náročnej logickej súťaži. Poďme sa teda podrobnejšie pozrieť na ich výsledky. Čítať ďalej

Projektové práce z matematiky už tradične netradične

Aký vysoký je váš obľúbený strom? Alebo ako zmerať vzdialenosť medzi dvomi bodmi v teréne, ak je medzi nimi prekážka a vy máte k dispozícii iba špagát a kolíky? Že neviete? Na tieto a mnohé ďalšie otázky by vám mali vedieť dať odpoveď naši kvartáni... Koniec školského roku už tradične prináša so sebou zadávanie matematických projektov pre žiakov. Ani obdobie korony na tomto fakte nič nezmenilo. Práve naopak, v čase uvoľňovania opatrení je priam ideálny pobyt vonku pri pre matematiku trochu netradičných činnostiach – meraní, vytyčovaní, krokovaní... Že vôbec netušíte, o čo ide? Toto sú činnosti spojené s riešením úloh projektu: Čítať ďalej

Ukáž, čo vieš - zábava aj poučenie

Po vyhlásení konca karanténnych opatrení a povolení nástupu študentov do škôl sme 9.6.2020 ukončili posledné kolo celoškolskej koronovej súťaže Ukáž, čo vieš. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 68 študentov rôznych ročníkov od prímy po oktávu. Obsah prvej časti a jej víťazov sme Vám po desiatom kole predstavili v našom hodnotiacom príspevku. Nastal čas pre rekapituláciu druhej časti a vyhlásenie víťazov z 11. – 20. kola, ako aj celkových víťazov v jednotlivých kategóriách. Čítať ďalej


1 2 3 ... 132  |  staršie novinky