Olympiáda z ruského jazyka

"Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom" poznajú všetci, ktorí radi cestujú alebo sa radi učia cudzie jazyky. Vedia, že vďaka nim môžu za hranicami našej krajiny slobodne komunikovať, študovať, pracovať alebo len tak obdivovať a spoznávať krajinu, jej kultúru a obyvateľov. Vedia to aj žiaci nášho gymnázia, ktorí sa učia dva cudzie jazyky, aby si neskôr, možno práve v zahraničí mohli plniť svoje sny. Čítať ďalej

Remember november

Naše študentky sa aj tento rok zapojili do projektu Nadácie Milana Šimečku pod centrálnou témou Študenti po stopách totality. Cieľom projektu je prostredníctvom aktívneho zapojenia študentov zdokumentovať rôzne aspekty života v Československu. Počas tohto ročníka sa ústrednou témou stalo 30. výročie Nežnej revolúcie 1989 v regiónoch Slovenska. Jednou z ôsmich škôl z celého Slovenska bola naša škola. Dievčenský kolektív, ktorý tvorili Alica Baníková, Viktória Nováková, Rachel Novanská a Barbora Štefaneková, sa pustil do neľahkej úlohy nájsť pamätníkov revolučného obdobia v našom meste. Čítať ďalej

Majstrovstvá okresu vo futsale žiakov

Dňa 27.11.2019 sa družstvo našej školy zúčastnilo Majstrovstiev okresu vo futsale žiakov. Z pôvodne prihlásených deväť družstiev sa nakoniec turnaja zúčastnilo len sedem. Naši po víťazstvách v skupine nad KSŠ A.Bernoláka 1:0 a ZŠ N.Hejnej 2:0 postúpili do semifinále, kde sa stretli so ZŠ A.Stodolu. Zápas skončil 1:1 a musel preto rozhodnúť penaltový rozstrel. V tom sme šťastie nemali a tak sme nakoniec hrali o 3. miesto opäť s KZŠ A. Bernoláka. Opäť bola remíza, tentokrát 2:2, ale pri streľbe pokutových kopov sme boli tentokrát stopercentní. Jonáš Podhradský jeden pokutový kop chytil a tak sme obsadili nakoniec pekné 3. miesto. Čítať ďalej

XXVI. ročník astronomickej vedomostnej súťaže

21. novembra sa dvaja žiaci našej školy - Marko Židek a Emka Spišáková zúčastnili astronomickej súťaže, ktorá sa konala v astronomickej pozorovateľni M. R. Štefánika v Gymnáziu V. Paulinyho-Tótha. Nielen sa zúčastnili, ale si aj zasúťažili. Keďže pre obidvoch bola súťaž novinkou, máme radosť z 5. Emkinho miesta a Marek sa stal úspešným riešiteľom. Na úspešné zvládnutie súťaže sa predpokladajú u súťažiacich vedomosti z tematických okruhov slnečná sústava, všeobecná astronómia, kozmonautika v službách astronómie, história astronómie a mnohých ďalších. Čítať ďalej

Ekotopfilm

V utorok 19.11. 2019 v popoludňajších hodinách, po školskom kole geografickej olympiády, skupina žiakov prímy na čele s pani profesorkou cestovala do Žiliny, aby si v kine OD Mirage pozreli film Stačí málo. Film sa premietal v rámci filmového festivalu Ekotopfilm. Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvale udržateľného rozvoja. Film nesie posolstvo zamyslieť sa nad dnešným prevažne konzumným spôsobom života a nad jeho dôsledkami. Čítať ďalej

Medzinárodná dejepisná súťaž o histórii Československa

Dňa 21.11.2019 (štvrtok) sa žiaci našej školy Barbara Socháňová (septima B), Martin Jakubec (septima A) a Ivan Murín (kvinta A) v doprovode pani profesorky Anny Šimečkovej zúčastnili medzinárodnej dejepisnej súťaže študentov gymnázií, ktorú každoročne organizuje Gymnázium Cheb, a je už niekoľko rokov najväčším stretnutím stredoškolských študentov Českej a Slovenskej republiky. Na tohtoročnom 28. ročníku súťaže, ktorý sa venoval obdobiu 1977 - 1992 sa tím našej školy umiestnil v celkovom poradí na 35. mieste zo všetkých 75 škôl, avšak na 5. mieste spomedzi slovenských škôl. Čítať ďalej

Famózny úspech našich kvartánov v súťaži Náboj Junior

V magický dátum – 22. 11. sa konala súťaž štvorčlenných tímov Náboj Junior, ktorá je zameraná na riešenie zaujímavých matematicko-fyzikálnych úloh. Je to súťaž určená pre žiakov druhého stupňa základnej školy a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Nejde v nej o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí, ale ich využitie v neštandardných, logických úlohách, mnohokrát súvisiacich s reálnym životom. Čítať ďalej

Celoslovenské zápolenie v informatike (iBobor)

V týždni od 11.11. do 14.11.2019 sa uskutočnili online súťaže žiakov v 4 kategóriách. V našej škole bolo tento rok 132 riešiteľov, síce trochu menej ako predošlé roky, ale tí úspešní nechýbali, bolo ich 75. V pondelok súťažili Kadeti (tercia, kvarta). Zapojilo sa 28 žiakov, 14 bolo úspešných riešiteľov. Najlepšie vyriešili úlohy Barbora Michalková a Nina Kristína Lašutová zo IV.A, obe na 100 %. V utorok nastúpili najstarší, teda Seniori (septima, oktáva). Súťažilo 25 žiakov, úspešných riešiteľov bolo 17. Najlepší boli Matej Buocik zo VII.A, dosiahol percentil 99 a Ján Feja tiež zo VII.A. dosiahol percentil 98. Čítať ďalej

Spoznajme sa navzájom!

K tradičným podujatím v rámci aktivít ku Dňu študentov patrí akcia Spoznajme sa navzájom! Čo sa skrýva pod týmto názvom? Stalo sa už samozrejmosťou, že v našej škole študujú v rámci výmenného pobytu Rotary klubu zahraniční študenti. A naši žiaci majú možnosť vycestovať a stráviť určitý čas štúdia v zahraničí. V rámci prezentácií sa nám predstavila zahraničná študentka Folia Morinda Fitri z Indonézie, momentálne žiačka septimy B. Ponúkla nám obraz nielen o svojej rodnej krajine, meste, kde žije, ale aj o svojej rodine, priateľoch, škole, zvykoch a jedle. Niektoré indonézske tradície boli pre nás nezvyčajné. Čítať ďalej

Futsal

Dňa 8.11.2019 sa futsalové družstvo našej školy zúčastnilo Majstrovstiev okresu stredných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev v 2 skupinách. Naši v skupine po troch remízach a jednom víťazstve postúpili zo skupiny z druhého miesta. Vo finálovej časti sa nám už tak nedarilo a nakoniec sme skončili na 4. mieste. Každopádne si chlapci zaslúžia poďakovanie za reprezentáciu školy. Čítať ďalej


1 2 3 ... 123  |  staršie novinky