ŠKOLSKÝ ROK 1999/2000

Počet tried: 14

JAZYKY:
Olympiáda v nemeckom jazyku okresné kolo:

1.miesto - Marek Bugan

Olympiáda v nemeckom jazyku krajské kolo:

1.miesto - Marek Bugan

Olympiáda v nemeckom jazyku celoslovenské kolo:

1.miesto - Marek Bugan

Olympiáda vo francúzskom jazyku okresné kolo:

1.miesto - Jarmila Tomková
Olympiáda vo francúzskom jazyku krajské kolo:
4.miesto - Jarmila Tomková

Školské kolo Rozprávkové vretienko
1. miesto - Lucia Marušiaková
Školské kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko
1. miesto - Pavol Bartoš
Okresné kolo súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko
1.miesto - Pavol Bartoš
Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy
IV. kategória – poézia:
1. miesto – Zuzana Martineková
2. miesto - Zuzana Trojáková
IV. kategória – próza:
1. miesto - Andrea Serdelová
ll. kategória – poézia:
3. miesto – Pavol Bartoš
ll. kategória – próza:
1. miesto - Andrej Hašta

Celoslovenská súťaž študentských časopisov:
1. miesto - Časopis Gymlet
Celoslovenská súťaž študentských časopisov "Štúrovo pero" - Zvolen :
3. miesto - Časopis Gymlet
Celoslovenská súťaž stredoškolákov o histórii Slovenska (vyhlásila Asociácia primátorov a starostov – prihlásených 800 študentov)
3. miesto - Veronika Michalková

MATEMATIKA:
Matematická olympiáda - okresné kolo:

PRÍMA:
1.miesto - Radka Bošanská
14. miesto - Paulína Valentová

SEKUNDA:
7. – 12. miesto - Sidorová Katarína, Svitek Michal
17. – 19. miesto - Štafuriková Beáta
TERCIA :
1. – 2. miesto - Korec Ondrej
3. – 7. miesto - Čierny Daniel, Hanes Marek
12. miesto - Hubčík Lukáš
13. – 16. miesto - Kožár Martin
Pytagoriáda - školské kolo
TERCIA :
1. miesto - Hubčík Lukáš
2. miesto - Kasanický Ivan
3. miesto - Čierny Daniel
4. miesto - Kožár Martin
5. miesto - Tuharská Katarína
6.- 8. miesto - Čiernik Miloš
6. - 8. miesto - Korec Ondrej
6. - 8. miesto - Löffler Peter
9. miesto - Ignačák Miroslav
10. miesto - Hanes Marek
11. miesto - Pakán Matúš
12. - 13. miesto - Záhradníková Lucia
12. - 13. miesto - Rohoňová Veronika
14. miesto - Vereš Tomáš
15. miesto - Kuková Daria

SEKUNDA :
1.miesto - Holjenčík Jozef
2. miesto - Chochula Michal
3. miesto - Sidorová Katarína

PRÍMA:
1. miesto - Mináriková Dana
2. miesto - Hliničan Marek
3. miesto - Bašistová Helena
4. miesto - Dubovec Marcel
5. miesto - Olešová Petra
6. miesto - Bošanská Radoslava
7. miesto - Bednár Michal
8.miesto - Balent Róbert
9.- 10. miesto - Kondáš Richard
9.- 10.miesto - Skaláková Lenka
11. miesto - Valentová Paulína
12. miesto - Čierna Denisa
13. miesto - Holbová Katarína

Pytagoriáda - okresné kolo
PRÍMA:
1. miesto – Hliničan Marek
5. miesto – Minaríková Dana
7. miesto – Dubovec Marcel
9. miesto – Kondáš Richard
10. miesto – Olešová Petra
13. miesto – Bašistová Helena
14. miesto – Bošanská Radka
SEKUNDA:
2. miesto - Holjenčík Jozef
TERCIA:
2. - 3. miesto - Hubčík Lukáš, Čierny Daniel
4. miesto - Kožár Martin
7.- 10. miesto - Korec Ondrej, Hanes Marek
15. - 16. miesto - Tuharská Katarína
32. – 35. miesto - Čiernik Miloš
MAKS - celoslovenský matematický korešpondenčný seminár:

Priezvisko a meno študenta Trieda Miesto v kraji Miesto v SR
Lauko Martin Kvarta A 2. - 4. 21. - 34.
Smatana Ondrej Sekunda A 4. - 11. 65. - 111.
Kožár Martin Tercia A 5. 19. - 31.
Rakús Boris Kvarta A 5. 41. - 47.
Gejdoš Peter Septima B 5. - 12. 53. - 66.
Jankovič Peter Septima B 5. - 12. 53. - 66.
Kuková Dária Tercia B 6. - 8. 32. - 49.
Mikula Michal Kvinta A 11. 118. - 124
Kožár Peter Kvinta A 12. 125. - 129.
Kasanický Ivan Tercia A 12. - 14. 87. - 117.
Hrkeľová Katarína a Šeliga Michal Septima A 15. - 17. 100. - 105
Sidorová Katarína Sekunda B 24. - 28. 224. - 264.
Dubovec Marcel a Mináriková Dana Príma A 25. - 32. 258. - 317.

KLOKAN - 241 riešiteľov

GEOGRAFIA:
Geografická olympiáda - okresné kolo:

kategória H
1. miesto - Jozef Holjenčík
kategória C
4. miesto - Lukáš Hubčík

kategória F
5. miesto - Andrej Beňo

kategória I
11. miesto - Martin Hledík

FYZIKA:
Okresné kolo fyzikálnej olympiády - kategória E
1. miesto - Martin Lauko
Krajské kolo fyzikálnej olympiády - kategória E
13. miesto - Martin Lauko - úspešný riešiteľ
FYZIQ
úspešní riešitelia zimnej časti: Jurinek, Lauko, Vandlík
úspešní riešitelia letnej časti: Jurinek, Vandlik

BIOLÓGIA:
Okresné kolo "Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti"
ODBOR BOTANIKA
2. miesto - Michal Chochula
Okresné kolo biologickej olympiády

TERCIA:
2. miesto - Lucia Zahradníková
SEKUNDA:
1. miesto - Tomáš Onduška
2. miesto - Andrej Hašta
3. miesto - Táňa Péčová

Krajské kolo biologickej olympiády
SEPTIMA:
1. miesto - Zuzana Trojáková
TERCIA:
4. miesto - Lucia Záhradníková

CHÉMIA:
Okresné kolo chemickej olympiády
1. miesto - Zuzana Tomášiková
3. miesto - Martin fedor

Krajské kolo chemickej olympiády
1. miesto - Zuzana Tomášiková
5. miesto - Ján Jakuš
8. miesto - Martin Fedor
20. miesto - Martin Jonáš

INFORMATIKA:
Cologobežka celoslovenská - 13. 12. 1999
1. miesto - Martin Lauko
18. miesto - Marek Hanes
23. miesto - Lukáš Folkman

Celoslovenská prehliadka prác klubov AMAVETU
Postup do medzinárodnej prehliadky v Belgicku - Tomáš Suchoň a Matej Štafurik

STRÁNKA ŠKOLY - Michal Meško, Lukáš Krížik, Miroslav Staňo
STRÁNKA MESTA MARTIN - Michal Meško, Lukáš Krížik
STRÁNKA OSEMROČNÝCH GYMNÁZII - Michal Meško
TVORBA DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU ŠKOLY - Michal Meško

SOČ:
Školské kolo SOČ - 18. 2. 2000
Do okresného kola (9. 3. 2000) postúpili:

Učebné pomôcky Petra Harenčáková, Jana Kučerová
Stavebníctvo, architektúra a priemyselný dizajn Pavol Jarab
Informatika Martin Lauko
História Martin Jonáš
Biológia Marko Ondrej

Do krajského kola (4. 4. 2000) postúpili:
Stavebníctvo, architektúra a priemyselný dizajn Pavol Jarab
Informatika Martin Lauko
História Martin Jonáš
Biológia Marko Ondrej

Krajské kolo SOČ
Odbor Informatika - Martin Lauko - 1. miesto
Odbor Biológia - Marko Ondrej – Čestné uznanie
Odbor Stavebníctvo, architektúra a dizajn - Pavol Jarab – úspešná reprezentácia
Odbor História, politológia - Martin Jonáš – úspešná reprezentácia
Celoslovenské kolo SOČ
Odbor Informatika - Martin Lauko - certifikát účastníka

ŠPORT:
ŠACH - okresná súťaž družstiev o putovný pohár primátora mesta Martin
1. miesto - družstvo v zložení: Lucia Vančová, Peter Šinkovič, Daniel Šinkovič, Pavel Voda
jednotlivci:
1. miesto - Peter Šinkovič
1. miesto - Pavel Voda
2. miesto - Daniel Šinkovič
3. miesto - Lucia Vančová
OKRESNÉ KOLO stredoškolských športových hier – ATLETIKA Martin 17. 4. 2000
celkovo - 2. miesto - Gymnázium Lettricha
1.miesto
Kováčik Stanislav -100 m – 12,1 s
Gorilák Juraj - 800 m – 2:09,0 min
štafeta chlapci 4x100m (Kováčik, Jarab, Lamoš, Gorilák) - 59,5 s
Trojáková Zuzana výška – 160 cm
štafeta dievčatá 4x100m (Trojáková, Okuliarová, Hrkeľová, Lomenová) - 59,5s
2.miesto
Benko Marek -1500 m – 4:47,4 min
Lamoš Milan - výška – 165 cm
3.miesto
Jarab Pavol - 100 m – 12,6 s
Bednárik Štefan - výška – 160 cm
Blahušiak Peter - diaľka – 528 cm
KRAJSKÉ KOLO stredoškolských športových hier – ATLETIKA - Martin 27. 4. 2000
1.miesto
Gorilák Juraj 800 m – 2:11,1 min
štafeta chlapci 4x100m (Kováčik, Jarab, Lamoš, Gorilák) - 48,4 s
štafeta dievčatá 4x100m (Trojáková, Okuliarová, Hrkeľová, Lomenová) - 54,3s
2. miesto
Kováčik Stanislav 100 m – 12,1 s
3.miesto
Trojáková Zuzana diaľka – 478 cm
NA MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DO BRATISLAVY POSTUPUJÚ
štafeta 4x100m chlapci
štafeta 4x100m dievčatá
Gorilák Juraj – 800 m
Trojáková Zuzana – výška
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SŠ - ATLETIKA
NITRA - 15. 6. 2000
4. miesto - štafeta 4x100m chlapci
4. miesto - štafeta 4x100m dievčatá
4. miesto - Gorilák Juraj – 800 m
1. miesto - Trojáková Zuzana – výška

Basketbal dievčatá
Majsterky okresu
Víťazky oblastného kola
Postup na krajské kolo

Basketbal chlapci
Majstri okresu
4. miesto v kraji

Volejbal dievčatá
Majsterky okresu
Víťazky oblastného kola
4. miesto v kraji
Malý futbal dievčatá
1. miesto - okresný turnaj
MAJSTROVSTVÁ STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI V ATLETIKE 20. 5. 2000 – B. BYSTRICA
1. miesto – Trojáková Zuzana - výška – 167 cm
1. miesto – Gorilák Juraj - 1500m – 4:15,6 min.
THM - 22. 5. 2000 Basketbal
2. miesto – chlapci
2. miesto – dievčatá

THM - 23. 5. 2000 ATLETIKA
1. miesto - Štafeta chlapci 4x60m – 33,5s Kožár M., Meško M., Lihosit M., Korec O.
2. miesto - Štafeta chlapci 4x60m – 31,5s Kožár P., Rejko P., Krížik L., Franek Z.
3. miesto - Štafeta dievčatá 4x60m – 37s Karlíková Z., Verešová K., Pitáková V., Redechová D.
3. miesto - 800 m – 2:31,6 min. Kožár M.

THM - 25. 5. 2000 Tenis
3. miesto - Selecký