ŠKOLSKÝ ROK 2000/2001

Počet tried:

16


JAZYKY:
Svetový deň mokradí výstava prác študentov v priestoroch SNM Múzea Andreja Kmeťa
Stanislava Janišová
Zuzana Babušiaková
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo - študentky septímy

2. miesto - Serdelová
3. miesto – Martineková
Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

1. miesto - Marek Bugan
Olympiáda v anglickom jazyku - krajské kolo

1. miesto - Marek Bugan
Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

1. miesto - Marek Bugan
Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo

1. miesto - Marek Bugan

Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy - Turčianske osvetové stredisko
II. kategória - 1. miesto - Barbora Frisová

Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy – IV. kategória

próza 2. miesto Andrea Serdelová

poézia 3. miesto Zuzana Martineková


Šaliansky Maťko - prednes povesti - okresné kolo

3. miesto Bartoš Pavol

čestné uznanie Hašta Andrej


Rozprávkové vretienko - okresné kolo

1. miesto Frisová Barbora


Štúrovo pero – celoslovenská súťaž školských časopisov – 2. miesto


MATEMATIKA:
PYTAGORIÁDA – okresné kolo

Príma

1. miesto – Šmalo Michal

2. miesto – Petrisková Terézia

3. miesto – Hlaváč Boris

Sekunda

2. miesto – Hliničan Marek

5. miesto – Bednár Michal

6. miesto – Výškrabka Andrej

8. miesto – Mináriková Dana

14. miesto – Bošanská Radka

Tercia

3. miesto – Sidorová Katarína

miesto – Hašta Andrej


Matematická olympiáda – Z6 - okresné kolo

1. miesto – Baľa Peter

1. miesto – Bošanská Radka

13. miesto – Dubovec Marcel


Matematická olympiáda – Z7 - okresné kolo

2. miesto – Holjenčík Jozef

6. miesto – Sidorová Katarína


Matematická olympiáda - Z9 - okresné kolo

2. - 3. miesto Hanes Marek, Čierny Daniel

4. miesto - Kožár Martin

7. miesto - Kasanický Ivan

8. miesto - Hubčík Lukáš


Matematická olympiáda - Z5 - okresné kolo

1. miesto - Šmalo Michal


Matematická olympiáda - Z9 - krajské kolo

1. miesto Hanes Marek

10. miesto Čierny Daniel

11. miesto Kožár Martin


GEOGRAFIA:
Geografická olympiáda – G-7 ročník – krajské kolo

7. miesto – Holjenčík Jozef


Geografická olympiáda - okresné kolo

5. ročník - Abaffy Pavel - 19. miesto

7. ročník - Holjenčík Jozef - 1. miesto, Krško Miroslav - 13. miesto

8. ročník - Korec Ondrej - 2. miesto, Jamriška Vladimír - 6. miesto


BIOLÓGIA:
Biologická olympiáda - A - krajské kolo projektová časť

1. miesto Zuzana Trojáková
Biologická olympiáda - D – okresné kolo

1. miesto Péčová Tatiana

Biologická olympiáda - C – okresné kolo

2. miesto Lucia Krištofíková

3. miesto Lucia Záhradníková

4. miesto Katarína Tuharská

6. miesto Simona Stašová

7. miesto Veronika Pitáková
Biologická olympiáda - C – krajské kolo

13. miesto Lucia Krištofíková

14. miesto Lucia Záhradníková

Poznaj a chráň - krajské kolo - odbor botanika

10. miesto Chochula Michal


CHÉMIA:
Chemická olympiáda - A - krajské kolo

10. miesto – Jakuš Ján

Chemická olympiáda – B – krajské kolo
4. miesto Jakuš Ján
7. miesto Blahušiaková Alexandra

Chemická olympiáda – DG – krajské kolo

1. miesto Hanes Marek
2. miesto Čierny Daniel
5. miesto Hubčík Lukáš

Chemická olympiáda – C - krajské kolo

4. miesto Tomášiková Zuzana
14. miesto Beňo Andrej

FYZIKA:
Fyzikálna olympiáda – C - krajské kolo
10. miesto Jakuš Ján


INFORMATIKA:

Celoslovenská prehliadka prác klubov AMAVETU v dňoch 2. - 5. 11. 2000
Školu úspešne reprezentovali: Martin Lauko, Tomáš Suchoň a Matej Štafurik
COLOGOBEŽKA - celoslovenská súťaž z informatiky

5. miesto - Hanes Marek


ŠPORT:
Okresná liga - vybíjaná dievčatá - obvodné kolo 2. miesto

Majstrovstvá okresu - Turčianska žiacka liga

dievčatá - mladšie žiačky

60 metrov

5. miesto - Redechová Danica

9. miesto - Ujčeková Petra

10. miesto - Beutelová Barbora

800 metrov

7. miesto - Košútová Lenka

9. miesto - Redechová Danica

11. miesto - Vrábiková Veronika

Diaľka

7. miesto - Redechová Danica

9. miesto - Košútová Lenka

Kriket

4. miesto - Kiripolská Milena

8. miesto - Záborská Miroslava

10. miesto - Redechová Danica

13. miesto - Beutelová Barbora

14. miesto - Glocknerová Monika

chlapci - mladší žiaci

60 metrov

4. miesto Kríž Juraj

7. miesto Smatana Ondrej

800 metrov

6. miesto Haliena Matej

Diaľka

6. miesto Smatana Ondrej

10. miesto Ďurec Martin

Kriket

8. miesto Bartoš Pavol

dievčatá - staršie žiačky

60 metrov

4. miesto Tomášiková Zuzana

Diaľka

7. miesto Hlinková Jarmila

chlapci - starší žiaci

60 metrov

5. miesto Korec Ondrej

7. miesto - Kožár Martin

1000 metrov

4. miesto Kožár Martin

Diaľka

9. miesto Ďuriš Ján

Poradie družstiev

mladšie žiačky - 4. miesto

mladší žiaci - 8. miesto

staršie žiačky - 6. miesto

starší žiaci - 6. miesto
Majstrovstvá okresu Martin – stredných škôl v atletike
1. miesto – 8-krát

Gorilák Juraj – 400 metrov

Gorilák Juraj – 1500 metrov

Tlacháčová Lívia – 200 metrov

Tomková Jaroslava – 1500 metrov

Gardlíková Nina – skok do výšky

Kožár Martin – 800 metrov

Medvecký Michal – vrh guľou

Štafeta chlapci – Gorilák Juraj, Kožár Peter, Staňo Miroslav, Lamačka Erik

2. miesto – 1-krát

Donátová Lenka – 100 metrov

3. miesto – 2-krát

Rusková Katarína – vrh guľou

Staňo Miroslav – 200 metrov

4. miesto – 2-krát

Lamačka Erik – 100 metrov

Medvecký Michal – skok do diaľky

5. miesto – 1-krát

Janík Juraj – 200 metrov

7. miesto – 2-krát

Kožár Peter – 100 metrov

Ulbricht Ivan – skok do diaľky
Majstrovstvá SR stredných škôl v atletike
1. miesto – Gorilák Juraj 1500m
3. miesto – Gorilák Juraj 400m
7. miesto – Gorilák Juraj, Kožár Peter, Staňo Miroslav, Lamačka Erik - štafeta 400-300-200-100m
7. miesto – Gardlíková Nina, Tlacháčová Lívia, Ucháľová Lucia, Donátová Lenka 400-300-200-100m
8. miesto – Gardlíková Nina - výška

Okresné kolo v šachu jednotlivcov

1. miesto - Šinkovič Daniel

miesto - Surman Martin

17. miesto Beňo Andrej

20. miesto Durdik Michal

Basketbal mladší chlapci - okresné kolo - 3. miesto

Basketbal starší chlapci - okresné kolo - 1. miesto

Basketbal starší chlapci - krajské kolo - 4. miesto

Basketbal dievčatá - okresné kolo - 5. miesto
Volejbal chlapci - regionálne kolo - 1. miesto
Volejbal chlapci - krajské kolo - 3. miesto