ŠKOLSKÝ ROK 2001/2002

Počet tried: 16

JAZYKY:
Vyhrali sme Štúrovo pero!!! Na celoslovenskej prehliadke školských časopisov bol GYMLET - školský časopis Gymnázia v Martine, Ul. J. Lettricha, vyhlásený za najlepší stredoškolský časopis.
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
1. miesto v kategórii 1D – Peter Chovanec
1. miesto v kategórii 1C – Michal Líner
2. miesto v kategórii 2C – Michal Meško
2. miesto v kategórii 2B – Lukáš Folkman
Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
3. miesto v kategórii 1D – Peter Chovanec
1. miesto v kategórii 1C – Michal Líner
Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku
2. miesto v kategórii 2B– Lenka Antolíková
4. miesto v kategórii 2C – Jana Kovalčíková
Školské kolo súťaže - Šaliansky Maťko
1. miesto - Michaela Ričková
Školské kolo súťaže - Rozprávkové vretienko
1. miesto - Mária Masnicová, Barbora Frisová
Okresné kolo súťaže - Rozprávkové vretienko
1. miesto - Mária Masnicová
3. miesto - Barbora Frisová
Školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy II kategória
poézia:
1. miesto - Martina Palúchová, Barbora Frisová
2. miesto - Monika Šalagová
3. miesto - Romana Mazáková
próza:
1. miesto - Mária Masnicová
2. miesto - Mária Novysedláková, Radka Škapcová
3. miesto - Martina Sedláčková, Nina Macháčová
Školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy III kategória
poézia:
1. miesto - Pavol Bartoš, Martina Holečková
2. miesto - Katarína Tuharská
3. miesto - Ivan Kasanický
próza:
1. miesto - Andrej Hašta, Roman Gombarček
2. miesto - Lenka Skaláková
Školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy IV kategória
poézia:
1. miesto - Zuzana Martineková
2. miesto - Ľuboš Žiara
3. miesto - Ivan Ferkl
próza:
1. miesto - Andrea Serdelová
2. miesto - Martin Lauko
Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy II kategória
poézia:
2. miesto - Barbora Frisová
próza:
1. miesto - Mária Novysedláková
Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy III kategória
próza:

3. miesto - Andrej Hašta
Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy IV kategória
poézia:
3. miesto - Zuzana Martineková
próza:
2. miesto - Andrea Serdelová
Okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy v anglickom jazyku
poézia:
3. miesto - Miroslava Lašťáková
próza:
2. miesto - Terézia Petrisková a Sandra Poloncová

MATEMATIKA:

zapojili sme sa do korešpondenčného seminára MAKS, riešime školské kola matematickej olympiády
Okresné kolo matematickej olympiády - kategória Z9
6. - 10. miesto: Jozef Holjenčík, Katarína Sidorová
13. - 14. miesto: Roman Kiš
Okresné kolo matematickej olympiády - kategória Z6
1. miesto - Michal Šmalo
2. miesto - Radka Škapcová
5. miesto - Martin Smatana
6. miesto - Martin Fraštia
8. miesto - Boris Hlaváč
25. miesto - Zuzana Kalmanová
Okresné kolo matematickej olympiády - kategória Z5
3.-7. miesto - Matej Guráň, Peter Francel
10. miesto - Mária Masnicová
15. miesto - Marek Konderla
18. miesto - Marek Dekýš
Okresné kolo matematickej olympiády - kategória Z7
4. miesto - Radka Bošamská
8. miesto - Peter Baľa
10.-11. miesto - Lenka Skaláková, Lucia Baľová
Výsledková listina školského kola PYTAGORIÁDY - PRÍMA

Meno Trieda Body za úlohy Body za čas Body spolu
1. Zboňáková Lenka

P.A

14

5

19

2. Guráň Matej

P.A

12

6

18

3. Šoška Marián

P.A

11

5

16

4. Francel Peter

P.A

10

6

16

5.-7. Palúchová Martina

P.B

10

3

13

5.-7.Višňovcová Katarína

P.B

10

3

13

5.-7. Zubercová Šárka

P.B

10

3

13

8. Švihra Ján

P.B

10

2

12

Výsledková listina školského kola PYTAGORIÁDY - SEKUNDA

Meno Trieda Body za úlohy Body za čas Body spolu
1.-2. Hlaváč Boris

S.A

13

4

17

1.-2. Sidor Samuel

S.A

13

4

17

3. Šmalo Micha

S.A

10

6

16

4. Smatana Martin

S.A

13

2

15

5. Fraštia Martin

S.A

12

3

15

6. Petrisková Terézia

S.A

11

3

14

7. Vigoda Radovan

S.A

10

4

14

Výsledková listina školského kola PYTAGORIÁDY - TERCIA

Meno Trieda Body za úlohy Body za čas Body spolu
1. Bošanská Radka

T.A

14

3

17

2. Mináriková Dana

T.A

13

4

17

3. Hliničan Marek

T.A

11

5

16

4. Balent Róbert

T.A

10

5

15

5. Bašistová Helena

T.A

11

3

14

6. Čierna Denisa

T.B

10

2

12

Okresné kolo PYTAGORIÁDY
PRÍMA
2.-3. miesto - Matej Guráň, Lenka Zboňáková
4.-5. miesto - Peter Francel
6. miesto - Marián Šoška

TERCIA

3. miesto – Radka Bošanská
Krajské kolo matematickej olympiády kategória C
3. miesto – Ondrej Korec
8. miesto - Lukáš Hubčík
19. miesto - Daniel Čierny
Krajské kolo matematickej olympiády kategória B
5. miesto – Martin Lauko

GEOGRAFIA:
Okresné kolo geografickej olympiády
3. miesto – Matej Štefančík - kategória piataci
8. miesto - Matej Guráň - kategória piataci
7. miesto - Barbora Frisová - kategória šiestaci
9. miesto - Martin Fraštia - kategória šiestaci
1. miesto - Jozef Holjenčík - kategória ôsmaci
5. miesto - Miroslav Krško - kategória ôsmaci
Celkovo naša škola obsadila na okresnom kole geografickej olympiády 3. miesto

BIOLÓGIA:

Školské kolo biologickej olympiády kategória „B“
1. miesto – Lucia Krištofíková – Práca: „Krátkozrakosť v mladšom veku“
Krajské kolo biologickej olympiády kategória „B“
3. miesto – Lucia Krištofíková – Práca: „Krátkozrakosť v mladšom veku“ – postupuje do celoslovenského kola
Okresné kolo biologickej olympiády kategória „D“
1. miesto – Kristína Kadlecová
2. miesto - Martina Sedláčková
3. miesto - Michaela Baričičová


CHÉMIA:

Krajské kolo chemickej olympiády kategória „A“
5. miesto - Ján Jakuš
7. miesto - Alexandra Blahušiaková
Krajské kolo chemickej olympiády kategória „B“

10. miesto - Andrej Beňo
11. miesto - Zuzana Tomášiková
25. miesto - Iveta Lettrichová

Krajské kolo chemickej olympiády kategória „C“

2. miesto - Lukáš Hubčík
6. miesto - Daniel Čierny
Krajské kolo chemickej olympiády kategória „Dg“
2. miesto - Katarína Sidorová
4. miesto - Lucia Chorošová
5. miesto - Zuzana Nudzajová
6. miesto - Lucia Brzáková

Chemická okresná súťaž medzi 6-ročným a 8-ročným gymnáziom v Martine

1. miesto – Brzáková, Chorošová
2. miesto – Sidorová, Lichtmanová


FYZIKA:

Zapojili sme sa do korenšpondenčného seminára FYZIQ, riešime školské kola fyzikálnej olympiády

FYZIQ – prehľad výsledkov v zimnej časti

Meno Poradie v kraji Poradie v rámci Slovenska
Roman Tišliar, Michal Zachar (kvarta) 2 17 - 19
Tomáš Ondruška, Peter Vaverka (kvarta) 19 – 21 99 – 116
Jakub Cúth (tercia) 30 – 32 191 – 197
Marián Šuch (kvarta) 35 – 39 145 – 154
Matej Číšecký, Jozef Holjenčík (kvarta) 41 160 - 165
Lenka Kňazovická (kvinta) 43 243 – 251
Marián Fedor (kvarta) 48 – 49 227 – 238
Peter Frlička (kvarta) 65 380

FYZIQ – prehľad výsledkov v letnej časti

Meno Poradie v kraji Poradie v rámci Slovenska
Tomáš Ondruška, Peter Vaverka (kvarta) 27 101– 110
Roman Tišliar, Michal Zachar (kvarta) 24 84 – 88
Marián Fedor (kvarta) 43 – 44 258 – 259

INFORMATIKA:
Korešpondenčný seminár z programovania – celoslovenská súťaž po 2. kole zimnej časti
začiatočníci – 19. miesto – Marek Hanes, 38. miesto Miloš Čiernik
pokročilí – 39. miesto – Marek Hanes
Olympiáda v programovaní - krajské kolo

6. miesto - Marek Hanes

po celoslovenskom zhodnotení všetkých krajov skončil Marek na 36. - 41. mieste
Celoslovenská prehliadka klubov Amavetu Bratislava

Školu so svojimi prácami reprezentovali: Lukáš Folkman, Martin Lauko, Tomáš Suchoň a Matej Štafurik
Celoslovenská súťaž Infoveku o najlepšiu stránku školy

Zo 177 prihlásených školských stránok sme sa s našou www-stránkou dostali medzi 40 nominovaných a skončili na celkovom 32. mieste
Celoslovenská pátracia súťaž cez internet 7. 12. 2001

Z 82 prihlásených družstiev skončil náš GYMLET TEAM na krásnom 10 mieste
Celoslovenská súťaž COLOGOBEŽKA – 6. 2. 2000 - školské kolo - z celkového počtu 175 účastníkov v rámci Slovenska dosiahli študenti našej KVARTY A veľmi pekné výsledky

Poradie Meno 1. úloha 2. úloha 3. úloha súčet
6. - 8. miesto Marián Šuch 1 10 10 21
33.-37. miesto Matej Číšecký 10 3 0 13
41.-48. miesto Michal Maťovčík 10 1 0 11
75.-85. miesto Tomáš Súkeník 4 3 0 7


SOČ:
1. mieste v okresnom kole
v odbore Informatika - Lukáš Folkman a Martin Lauko s prácou Tajomný svet šifier
4. mieste v krajskom kole
v odbore Informatika - Lukáš Folkman a Martin Lauko s prácou Tajomný svet šifier

CELOŠTÁTNE KOLO VEDECKEJ KONFERENCIE ŠTUDENTOV:

2. miesto - Roman Martinček s príspevkom - Čo čakám od života a čo mu chcem dať

OKRESNÉ KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY:
1. miesto - Anna Farkašová, Zuzana Laurenčíková, Lukáš Hubčík
DIECÉZNE KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY:
5. miesto - Anna Farkašová, Zuzana Laurenčíková, Lukáš Hubčík

ŠPORT:
Majstrovstvá SR stredných škôl v atletike - Košice
1. miesto - 1500 metrov - Juraj Gorilák
3. miesto - 400 metrov - Juraj Gorilák

Okresné kolo Stredoškolských športových hier v Atletike
1. miesto - diaľka - Ema Vargová
1. miesto - oštep - Katarína Rusková
1. miesto - štafeta 4x100 metrov - dievčatá
1. miesto - 400 metrov - Juraj Gorilák
1. miesto - 800 metrov - Martin Kožár
1 miesto - 1500 metrov - Juraj Gorilák
1. miesto - guľa - Michal Medvecký
2. miesto - štafeta 4x100m - chlapci
2. miesto - 100 metrov - Lenka Donátová
2. miesto - 400 metrov - Nina Gardlíková
2. miesto - výška - Nina Gardlíková
2. miesto - 800 metrov - M. Markovičová
3. miesto - 200 metrov - Lívia Tlacháčová
3. miesto - guľa - Simona Stašová
3. miesto - 1500 metrov - Simona Dírerová
4. miesto - 100 metrov - Michal Hanuliak
5. miesto - diaľka - Michal Medvecký
6. miesto - guľa - Katarína Rusková
6. miesto - 100 metrov - Erik Lamačka
7. miesto - diaľka - Peter Kožár
Krajské kolo v plávaní
1. miesto - 50 m voľný spôsob - Michal Svitek - postup na majstrovstvá SR
Majstrovstvá okresu v basketbale chlapcov

Skupina A
Gymnázium V.P.Tótha A – Gymlet 20 : 41
Gymlet – BASG 41 : 12
Gymlet – OA 26 : 14
Gymnázium V.P.Tótha B – Gymlet 21 : 46
FINÁLE
Gymlet - Gymnázium V.P.Tótha A 28 : 13
Gymlet – SPŠ 43 : 24
Gymlet – ZŠŠD 41 : 28
O 1. miesto sa zaslúžili – Filip Beláň, Ján Ondroušek, Andrej Matiaško, Matej Sumka, Michal Hanuliak, Marián Lilge, Daniel Boháč, Peter Buchlák
Krajské kolo v basketbale chlapcov - v Ružomberku 7. 2. 2002
Gymlet – Gymnázium Dolný Kubín 40 : 24
Gymlet – SPŠS Žilina 33 : 25
Gymlet – Gymnázium Ružomberok 46 : 31
Gymlet – Gymnázium Kysucké Nové Město 42 : 26
VYHRALI SME O 1. MIESTO SA ZASLÚŽILI:– Filip Beláň, Ján Ondroušek, Andrej Matiaško, Matej Sumka, Michal Hanuliak, Marián Lilge, Daniel Boháč, Peter Buchlák
Celoslovenské kolo v basketbale chlapcov - Levice - apríl
Snina - Gymlet 56:53
Partizánske - Gymlet 47:35
Dunajská Streda - Gymlet 74:71
V zápase o piate miesto sme podľahli Banskej Bystrici
B. Bystrica - Gymlet 62:55
Celkovo sme obsadili 6. miesto: Filip Beláň, Ján Ondroušek, Andrej Matiaško, Matej Sumka, Michal Hanuliak, Marián Lilge, Daniel Boháč, Peter Buchlák
Za najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Matej Sumka
Súťaž v streľbe trojok vyhral na turnaji Peter Buchlák

V dňoch 25.3. - 31.3.2002 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili
6. európskych hier študentov v belgických Antwerpách, za účasti škôl zo šiestich krajín: Belgicka, Holandska, Anglicka, Francúzska, Nemecka a Slovenska.
Basketbal dievčatá 3. miesto
Basketbal chlapci 2. miesto
Futbal chlapci 8. miesto

Okrem športovej časti mal celý týždeň aj spoločensko-poznávací charakter. Škola nadviazala veľmi dobré kontakty so Secondary school z Londýna, športovci navštívili Koln, Antwerpy, Brusel, veľa príjemných chvíľ strávili v belgických rodinách, kde boli ubytovaní.