ŠKOLSKÝ ROK 2002/2003

Počet tried:

16

JAZYKY:
Opäť sme vyhrali Štúrovo pero - 1. cena tejto celoslovenskej súťaže stredoškolských časopisov patrí časopisu GYMLET
Regionálna súťaž debatných klubov
6. a 7. miesto
Cena Andreja Chudobu
Čestné uznanie v kategórii "próza" Kristína Koršňáková
Okresné kolo - Šaliansky Maťko
2. miesto - Martina Jankyová
Okresné kolo - Knižný Vševedko
1. miesto - Ivana Lauková
Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
kategória 1C - 2. miesto - Tatiana Péčová
kategória 2C - 2. miesto - Michal Meško
kategória 2B - 2. miesto - Michal Líner
kategória 1D - +. miesto - Peter Chovanec - postup do krajského kola
Celoslovenská súťaž triednych kolektívov - Čarovný príbeh - f. Coca-Cola Slovakia, s.r.o. - II. ročník
Knihy príbehov a ilustrácií vytvorili študenti prímy a kvarty
Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku
kategória - 3. miesto - Lenka Antolíková
kategória - 5. miesto - Daniel Čierny
Krajské kolo olympiády v angkickom jazyku
kategória - 2. miesto - Peter Chovanec
Okresné kolo- Rozprávkové vretienko
3. miesto - Martina Jankyová, Mária Masnicová
Školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
II. kategória - poézia
1. miesto - Barbora Frisová
2. miesto - Lucia Kurhajcová
3. miesto - Michaela Suchá
II. kategória - próza
1. miesto - Mária Novysedláková
2. miesto - Lucia Ziková, Mária Masnicová
3. miesto - Martina Palúchová
Pochvalné uznanie - Ivana Lauková, Martina Jankyová
III. kategória - poézia
1. miesto - Pavol Bartoš
III. kategória - próza
1. miesto - Lenka Skaláková
IV. kategória - poézia
1. miesto - Katarína Tuharská
IV. kategória - próza
1. miesto - Roman Gombarček
Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
II. kategória - poézia
3. miesto - Barbora Frisová
II. kategória - próza
2. miesto - Mária Novysedláková
III. kategória - poézia
2. miesto - Pavol Bartoš
IV. kategória - próza
1. miesto - Roman Gombarček
Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
IV. kategória - próza
3. miesto - Roman Gombarček

MATEMATIKA:
Okresné kolo MO kategória Z5
1. miesto - Katarína Mikušová
11. miesto - Martina Krivošová
13. miesto - Ivana Lauková, Peter Pinka, Katarína Šeligová

Okresné kolo MO kategória Z6
5. miesto - Marián Šoška
6.-7. miesto - Matej Guráň, Peter Francel
17. miesto - Marek Dekýš

Okresné kolo MO kategória Z7
1. miesto - Samuel Sidor
2. miesto - Martin Smatana
4. miesto - Barbora Frisová
8. miesto - Michal Šmalo
13. miesto - Boris Hlaváč
14. miesto - Ivana Mažáriová

Okresné kolo MO kategória Z9

4. miesto - Radka Bošanská
Krajské kolo MO kategória Z9
5. miesto - Radka Bošanská
Krajské kolo MO kategória C
ostupuje - Michal Maťovčík
Školské kolo Pytagoriády - postup do okresného kola
Príma
1. miesto - Barbora Váňová
2. - 4. miesto - Katarína Šeligová, Martina Jankyová, Zuzana Milcová
5. miesto - Peter Pinka
6.- 8. miesto - Ivana Lauková, Martina Krivošová, Michal Slovík
Sekunda
1. miesto - Matej Guráň
2. miesto - Lenka Zboňáková
3. miesto - Marián Šoška
4. miesto - Romana Mazáková
5. miesto - Mária Masnicová
6. miesto - Michaela Suchá
Tercia
1. - 3. miesto - Radovan Vigoda, Martin Fraštia, Martin Smatana
4. - 5. miesto - Eva Kunová, Michal Šmalo
6. miesto - Samuel Sidor
Okresné kolo Pytagoriády
Príma
2. miesto - Ivana Lauková
4. miesto - Katarína Šeligová
5. miesto - Peter Pinka
8. miesto - Zuzana Milcová
Sekunda
1. miesto - Matej Guráň
5. miesto - Marián Šoška
8. miesto - Romana Mazáková
9. - 10. miesto - Lenka Zboňáková
Tercia
1. miesto - Radovan Vigoda
2. miesto - Martin Smatana
5. miesto - Michal Šmalo

GEOGRAFIA:
Eurorébus - celoslovenské kolo
15. miesto - Zuzana Cinková a Michal Bednár
Krajské kolo GO kategória H
1. miesto - Matej Štefaňák
Okresné kolo GO kategória I - príma
5. miesto - Lucia Ziková
8. miesto - Eva Andelová

Okresné kolo GO kategória H - sekunda
2. miesto - Matej Štefančík
3. miesto - Matej Komín

Okresné kolo GO kategória G - tercia
11. miesto - Michal Šmalo
Okresné kolo GO kategória F - kvarta
11. miesto - Michal Bednár
Školské kolo GO kategória I - príma
1. miesto - Eva Andelová
2. miesto - Lucia Ziková a Jakub Drmla
3. miesto - Martin Porubský a Tomáš Porubský

Školské kolo GO kategória H - sekunda
1. miesto - Matej Štefančík
2. miesto - Matej Komín
3. miesto - Matej Guráň

Školské kolo GO kategória G - tercia
1. miesto - Michal Šmalo
2. miesto - Barbora Frisová
3. miesto - Pavol Abaffy

Školské kolo GO kategória F - kvarta
1. miesto - Michal Bednár
2. miesto - Martin Krivošík
3. miesto - Zuzana Staňová


NÁUKA O SPOLOČNOSTI:
Olympiáda ľudských práv - krajské kolo
4. miesto - Andrej Beňo - postup na celoslovenské finále

BIOLÓGIA:
Krajské kolo biologickej olympiády kategória B
1. miesto - Lucia Krištofíková - postup na celoslovenské kolo
Korešpondenčný seminár LABYRINT
úspešné riešiteľky - Zuzana Cinková a Zuzana Staňová

CHÉMIA:
Krajské kolo kategória A
5. miesto - Ján Jakuš
8. miesto - Alexandra Blahušiaková

Krajské kolo kategória B
2. miesto - Daniel Čierny
4. miesto - Marek Hanes
6. miesto - Lukáš Hubčík

Krajské kolo kategória C
1. miesto - Katarína Sidorová
úspešní riešitelia: Lucia Chorošová, Lucia Brzáková, Zuzana Nudzajová

Krajské kolo kategória D
1. miesto - Veronika Belicová
2. miesto - Zuzana Staňová
4. miesto - Michal Bednár
7. miesto - Lucia Marušiaková


FYZIKA:
Náboj FKS - súťaž družstiev kategória seniori - 16. miesto
Čovieš o hviezdach - okresná súťaž
I. kategória
3. miesto - Eva Baková
II. kategória
2. miesto - Matej Milo
3. miesto - Barbora Frisová
Krajské kolo FO kategória D
14. miesto - Roman Tišliar

INFORMATIKA:
Celoslovenský projekt VIRGAL
1. miesto - Ľuboš Dudík - kategória B - mesiac september, október 2002

SOČ:
Okresné kolo 20. 3. 2003
odbor informatika 2. miesto - Marek Hanes s prácou: Autorizovaný prístup na offline server
odbor história 2. miesto - Tomáš Kurhajec s prácou: Pracovný list k exkurzii "SPIŠ"
odbor fyzika 4. miesto - Jozef Holjenčík, Matej Čišecký s prácou: História stíhacieho letectva

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:
okresné kolo výtvarnej súťaže ku dňu hasičov
III. kategória
1. miesto - Matej Slávik
okresná súťaž o majstra ilustrátora - JARNÁ ŠKOLA FANTÁZIE
medzi 10 najúspešnejšími sa umiestnila Slávka Zubercová

ŠPORT:
Okresné kolo v stolnom tenise stredných škôl
4. miesto - dievčatá
3. miesto - chlapci
Okresné kolo šachového turnaja
4. miesto - Daniel Šinkovič
12. miesto - Ivan Ferkl
Majstrovstvá okresu stredných škôl v atletike
1. miesto - Vladimír Hrivňák - 3000 m
1. miesto - Simona Stašová - guľa
1. miesto - štafeta dievčat 4x100 m - Jana Jackulíková, Zuzana Andelová, Dominika Solárová, Viera Očková
všetci postupujú na majstrovstvá kraja
Majstrovstvá okresu v basketbale chlapcov - mladší
1. miesto - postup na krajské majstrovstvá 30.4. 2003
Majstrovstvá okresu v basketbale chlapcov - starší
1. miesto - postup na krajské majstrovstvá 19.2. 2003
najlepší strelec turnaja - Matej Sumka
Majstrovstvá okresu v basketbale dievčat
2. miesto
Majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov - dorast
2. miesto
Majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat - dorast
3. miesto

PROJEKTOVÉ PRÁCE - víťazi ročníkových projektov
Príma - Ivana Lauková
Sekunda - Kristína Uríčková
Tercia - Martina Karkošiaková a Terézia Petrisková
Kvarta - adka Bošanská, Martina Menichová, Dana Mináriková
Kvinta - Mária Markovičová, Tatiana Turčanová, Veronika Duchoňová, Lenka Fedorová
Sexta - Júlia Očková, Zuzana Andelová, Iveta Gaššová, Johana Šandorová
Septima - Tomáš Korim, Michaela Avramová, Lenka Antolíková, Anna Kašniarová, Lukáš Folkman