ŠKOLSKÝ ROK 2003/2004

Počet tried:

16

JAZYKY:
Prekvapenie sa na celoslovenskej prehliadke stredoškolských časopisov „Štúrovo pero“ nekonalo:
Časopis nášho Gymnázia – GYMLET – je opäť najlepší – získali sme 1. miesto

14. ročník olympiády v anglickom jazyku – školské kolo do 20.12. 2003
ročníky príma a sekunda – 5 účastníkov – postup do vyššieho kola – Filip Sokol (Sekunda A)
ročníky tercia a kvarta – 9 účastníkov – postup do vyššieho kola – Nina Poláková (Kvarta A)
ročníky kvinta a sexta – 6 účastníkov – postup do vyššieho kola – Michal Líner (Sexta A)
ročníky septima a oktáva – 10 účastníkov – postup do vyššieho kola – Tomáš Vereš (Septima B)
kategória anglofónni – postup do vyššieho kola Mária Chovancová (Oktáva A)
14. ročník olympiády vo francúzskom jazyku – krajské kolo
2. miesto – Antolíková Lenka
14. ročník olympiády v nemeckom jazyku
– školské kolo do 20.12. 2003
školské kolo – kategória 2A – Frlička Peter – postup na okres
Šaliansky Maťko - okresné kolo
2. miesto – Martina Jankyová (Sekunda B)
Umelecký prednes poézie a prózy – školské kolo

II. kategória
poézia
1. miesto – Kurhajcová Lucia
2. miesto – Hlušková Alena
próza
1. miesto – Mužilová Gabriela
2. miesto – Jankyová Martina
3. miesto – Kmeťová Barbora
pochvalné uznanie – Sabov Andrej
III. kategória
poézia
1. miesto – Frisová Barbora
próza
1. miesto – Novysedláková Mária
2. miesto – Pitková Slávka
3. miesto – Valentová Pavlína
IV. kategória
poézia
1. miesto – Bartoš Pavel
próza
1. miesto – Roman Gombarček
Celkový počet účastníkov školskej prehliadky: 33
Umelecký prednes poézie a prózy – okresné kolo

II. kategória
poézia
Pochvalné uznanie - Kurhajcová Lucia
próza
2. miesto – Mužilová Gabriela
III. kategória
poézia
2. miesto – Frisová Barbora
IV. kategória
próza
2. miesto – Roman Gombarček
Okresné kolo – Rozprávkové vretienko – súťaž v prednese rozprávky
1. miesto – Jankyová Martina
2. miesto – Masnicová Mária
7. ročník literárnej súťaže Paulinyho Turiec
Poézia 2. kategória
2. miesto – Folkman Lukáš
Moricove Sučany – okresná recitačná súťaž
Poézia 2. kategória
1. miesto – Mária Masnicová
Próza 2. kategória
1. miesto – Martina Jankyová
Poézia 3. kategória
2. miesto – Barbora Frisová
Prednes je môj koníček – okresná recitačná súťaž
3. kategória
3. miesto – Lucia Kurhajcová

MATEMATIKA:
Výsledky celoslovenského korešpondenčného seminára MAKS
celkovo sa zapojilo 183 študentov všetkých ročníkov
Úspešní riešitelia – získali 4 HVIEZDY a umiestnili sa medzi prvými 20% študentov v rámci SR
Adam Bezděk, Dominika Tomášová, Milan Kupčo, Tomáš Brachňák, Veronika Fedorová, Ivana Lauková, Katarína Šeligová, Lea Kováčiková, Veronika Tomagová, Miroslav Fedor, Peter Pinka, Dominika Makošová, Marek Dekýš, Matej Guráň, Peter Francel, Matej Štefančík, Ján Švihra, Boris Hlaváč, Katarína Žilková, Zuzana Žilková, Martin Smatana, Michal Šmalo, Samuel Sidor, Pavel Abaffy, Zuzana Lukašíková, Zuzana Šimonová, Ivan Kasanický, Marek Hanes, Lukáš Hubčík, Martin Kožár, Martina Menichová, Dana Mináriková, Katarína Sidorová
Výsledky medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN – súťaž sa uskutočnila 18. 3. 2004 cez prvé dve vyučovacie hodiny
celkovo sa prihlásilo 265 študentov všetkých ročníkov
Úspešní riešitelia - získali 5 KLOKANOV a umiestnili sa medzi prvými 20% študentov v rámci SR:
Marek Hanes, Miloš Čiernik, Ľuboš Čikkel, Lukáš Hubčík, Miroslav Ignačák, Vladimír Jackulík, Ivan Kasanický, Ondrej Korec, Martin Kožár, Zuzana Lukašíková, Miroslav Milan, Dominika Solárová, Zuzana Šimonová, Miroslav Juríček, Róbert Jurinek, Michal Kapusta, Róbert Kopkáš, Martin Lauko, Boris Rakús, Martin Fedor, Róbert Balent, Radka Bošanská, Martin Višňovec, Róbert Zymberi, Michal Bednár, Katarína Holbová, Filip Beláň, Matej Haliena, Jozef Holjenčík, Michal Chochula, Michal Líner, Michal Maťovčík, Ondrej Smatana, Martin Smieško, Roman Tišliar, Peter Vaverka, Michal Zachar, Ján Jamriška, Katarína Sidorová, Anna Bajanová, Pavol Beťák, Adam Bezděk, Tomáš Brachňák, Samuel Brna, Jakub Budiský, Patrik Dvorák, Jana Hrivňáková, Lukáš Kopnický, Milan Kupčo, Jakub Láclavík, Jakub Maruška, Gabriela Mužilová, Andrej Reiprich, Richard Worobel, Martin Zacharovský, Marek Zrubec, Patrícia Kuzmová, Dominika Malenová, Svetlana Moráveková, Peter Polonec, Eva Rusiňáková, Barbara Sedláčková, Lucia Budiská, Ján Feranec, Martin Gažica, Veronika Koščolová, Martina Krivošová, Ivana Lauková, Barbora Matulová, Katarína Mikušová, Peter Pinka, Filip Sokol, Katarína Šeligová, Veronika Tomagová, Júlia Jankovičová, Dominika Makošová, Zuzana Milcová, Tomáš Porubský, Lucia Ziková, Helena Balková, Barbora Dobrovská, Lucia Cingelová, Peter Francel, Kristína Kadlecová, Ľubomír Matejíčka, Tomáš Pastorek, Richard Piták, Martina Sedláčková, Martin Škoviera, Lenka Zboňáková, Lenka Kubovičová, Lucia Kurhajcová, Slávka Zubercová, Martin Fraštia, Pavol Kincel, Samuel Sidor, Nadežda Simová, Martin Smatana, Michal Šmalo, Radovan Vigoda, Zuzana Žilková, Pevel Abaffy
Korešpondenčný seminár PIKOMAT – zimná časť
Sekunda – Ivana Lauková – 2. miesto
Kvarta – Michal Šmalo – úspešný riešiteľ
Okresná matematická súťaž družstiev MATBOJ 2004
Kategória 6.-7.ročník
4. – 5. miesto – Balková Helena, Cingelová Lucia, Zboňáková Lenka, Šalagová Monika – tercia
4. – 5. miesto – Šeligová Katarína, Lauková Ivana, Bíli Alexander, Pinka Peter – sekunda
Kategória 8.- 9. ročník
2. miesto – Kočvara Radovan, Krkošiaková Martina, Miková Zuzana, Frisová Barbora – kvarta
3. miesto – Vigoda Radovan, Fraštia Martin, Šmalo Michal, Sidor Samuel – kvarta
53. ročník matematickej olympiády – domáce kolo
Kategória A
Domáce kolo Jana Gorušová (Septima A), Marek Hanes (Septima A) a Martin Lauko (Oktáva A)
Školské kolo Marek Hanes (Septima A) a Martin Lauko (Oktáva A) – ktorý je úspešným riešiteľom a bol navrhnutý na postup do krajského kola
Krajské kolo – Lauko Martin 9 bodov od úspešného riešiteľa ho delil 1 bod
Kategória B
Domáce kolo – Holjenčík Jozef, Kiš Roman, Ďurec Martin, Smatana Ondrej, Chochula Michal
Školské kolo – Holjenčík Jozef, Kiš Roman, Ďurec Martin, Smatana Ondrej, Chochula Michal na postup do krajského kola nebol navrhnutý nikto
Kategória C
Domáce kolo – Radka Bošanská
Školské kolo – Radka Bošanská – úspešná riešiteľka – navrhnutá do krajského kola
Krajské kolo – Radka Bošanská – 20. miesto
Kategória Z5
Úspešní riešitelia okresného kola:
1. miesto – Bezděk Adam
7. miesto – Zacharovský Martin
8. miesto – Brachňák Tomáš
15. miesto – Reiprich Andrej
Kategória Z6
Úspešní riešitelia okresného kola
1. miesto – Ivana Lauková, Peter Pinka
4. miesto – Zuzana Milcová
5. miesto – Martina Krivošová
8. miesto – Lucia Ziková
Kategória Z7
Úspešní riešitelia okresného kola
v okresnom kole nebol nikto úspešný
Kategória Z9
Úspešní riešitelia okresného kola:
7. – 10. miesto – Sidor Samuel, Hlaváč Boris, Frisová Barbora
11. miesto – Šmalo Michal
25. ročník Pytagoriády
Kategória P5 – príma
školské kolo – úspešní riešitelia

Poradie

Meno

Trieda

1.

Kopnický Lukáš

P.A

2.

Tomášová Dominika

P.A

3.

Slavoš Jakub

P.A

4. - 6.

Maruška Jakub

P.A

4. - 6.

Reiprich Andrej

P.A

4. - 6.

Budiský Jakub

P.A

7.

Franková Karina

P.B

8. - 10.

Mužilová Gabriela

P.A

8. - 10.

Malenová Dominika

P.B

8. - 10.

Zacharovský Martin

P.A

11. – 13.

Bezděk Adam

P.A

11. – 13.

Ducová Svetlana

P.B

11. – 13.

Franková Lenka

P.B

14.

Moráveková Svetlana

P.B

15.

Laclavík Jakub

P.A

Kategória P6 – sekunda
školské kolo – úspešní riešitelia

Poradie

Meno

Trieda

1.

Lauková Ivana

S.A

2. - 4.

Šeligová Katarína

S.A

2. - 4.

Ziková Lucia

S.B

2. - 4.

Pinka Peter

S.A

5. - 6.

Andelová Eva

S.B

5. - 6.

Kmeťová Barbora

S.B

7. - 9.

Bílý Alexander

S.A

7. - 9.

Milcová Zuzana

S.B

7. - 9.

Sokol Filip

S.A

Kategória P7 – tercia
školské kolo – úspešní riešitelia

Poradie

Meno

Trieda

1. - 2.

Balková Helena

T.A

1. - 2.

Pták Jakub

T.A

3. - 4.

Cingelová Lucia

T.A

3. - 4.

Zboňáková Lenka

T.A

5.

Šoška Marián

T.A

6.

Ondrľová Petra

T.B

Kategória P6 – sekunda
okresné kolo – úspešní riešitelia

Poradie

Meno

Trieda

1.

Lauková Ivana

S.A

2.

Ziková Lucia

S.B

3.

Šeligová Katarína

S.A

Kategória P7 – tercia
okresné kolo

Poradie

Meno

Trieda

1.

Zboňáková Lenka ÚR

T.A

3.

Balková Helena

T.A

13.

Cingelová Lucia

T.AGEOGRAFIA:
32. ročník geografickej olympiády

Odbory
Kategórie A,B,C,D – do 13. 2. 2004
Kategória I – príma
1. miesto – Poliak Michal
2. miesto – Láclavík Jakub
3. miesto – Kuzmová Patrícia
Kategória H – sekunda
1. miesto – Andelová Eva
2. miesto – Porubský Martin
3. miesto – Porubský Tomáš
Kategória G – tercia
1. miesto – Štefančík Matej
2. miesto – Pozorčiaková Katarína
3. miesto – Švihra Ján
Kategória F – kvarta
1. miesto – Frisová Barbora
2. miesto – Fraštia Martin
3. miesto – Šmalo Michal
okresné kolo
Kategória I – príma
1. miesto – Poliak Michal – postup na kraj
3. miesto – Láclavík Jakub
Kategória H – sekunda
19. miesto – Andelová Eva
Kategória G – tercia
1. miesto – Štefančík Matej
7. miesto – Pozorčiaková Katarína
Kategória F – kvarta
1. miesto – Fraštia Martin – postup na kraj
4. miesto – Frisová Barbora
krajské kolo
Kategória G – tercia
14. miesto – Štefančík Matej

DEJEPIS:
Eurostory 2004 – organizátor súťaže: Vzdelávacia nadácia Jána Husa
Z celkového počtu 158 študentov porota ocenila 14 individuálnych prác. Medzi nimi aj práce študentov našej školy:
Veronika Pitáková – Migrácia obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom
Filip Struhárik – SNP v symboloch a tradíciách 20. storočia
Poďakovanie organizátorov patrí aj pani profesorke Mgr. Judite Poliačikovej za odborné vedenie študentov.

NÁUKA O SPOLOČNOSTI:
6. ročník olympiády ľudských práv – krajské kolo
1. miesto – Beňo Andrej – oktáva A
7. miesto – Martinček Roman – septima A

BIOLÓGIA:

38. ročník biologickej olympiády

Kategória C – okresné kolo
1. miesto - Kalmanová Zuzana
2. miesto - Babík Adrián
Kategória C – krajské kolo
14. miesto - Kalmanová Zuzana
Kategória E – okresné kolo
1. miesto – Veronika Tomagová
3. miesto – Lucia Blahová
Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti – okresné kolo
odbor botanika
2. miesto – Martina Palúchová
4. miesto – Michaela Suchá
odbor zoológia
1. miesto – Lenka Bubernáková
2. miesto – Zuzana Kalmanová
4. miesto – Michaela Zapletajová

Zbierka uskutočnená pri príležitosti Svetového dňa zvierat (4. 10.) v spolupráci so Slobodou zvierat
1., 2. 10. 2003 – zodpovedný vyučujúci Mgr. Jana Tomaškinová
– centrum mesta Martin
– študenti Kvinty B (Zuzana Cinková, Zuzana Buryáneková, Zuzana Staňová, Zuzana Karlíková) a študenti Septimy B (Veronika Pitáková, Lenka Kňazovická)

CHÉMIA:

40. ročník chemickej olympiády
Kategória A
Školské kolo riešili traja študenti septimy A: Daniel Čierny, Marek Hanes a Lukáš Hubčík.
Úspešnými riešiteľmi a zároveň postupujúcimi do krajského kola sú: Daniel Čierny a Lukáš Hubčík
Krajské kolo:
1. miesto – Čierny Daniel
4. miesto – Hubčík Lukáš
Celoslovenské kolo:
4. miesto – Čierny Daniel – postupuje do užšieho výberu na medzinárodné kolo
úspešný riešiteľ – Hubčík Lukáš
Kategória B
Krajské kolo
2. miesto - Katarína Sidorová
4. miesto - Lucia Brzáková
5. miesto – Veronika Belicová
6. miesto - Zuzana Nudzajová
11. miesto - Lucia Chorošová
16. miesto - Ivana Tydlačková
Kategória C
Riešitelia školského kola: Zuzana Buryaneková, Zuzana Staňová, Lucia Stančiaková, Katarína Holbová, Peter Celec, Michal Bednár, Peter Krupinský, Jakub Cúth, Tatiana Péčová, Zuzana Karlíková
Krajské kolo:
5. miesto – Michal Bednár
6. miesto – Zuzana Staňová
9. miesto – Veronika Belicová
12. miesto – Katarína Holbová
Kategória Dg
Riešitelia školského kola: Martina Hestericová, Katarína Garajová, Petra Dubovcová, Michal Humený, Pavel Abaffy, Peter Grom, Radka Škapcová, Martin Lehocký, Slávka Pitková, Lucia Rišpanová, Peter Žila, Zuzana Kalmanová
Krajské kolo:
1. miesto - Katarína Garajová
3. miesto – Martina Hestericová
6. miesto – Zuzana Kalmanová
7. miesto – Martin Lehocký
Súťaž najlepší chemik:
Kvarta B:
Martina Hestericová, Zuzana Kalmanová - 1. miesto
Peter Žila, Ján Súkeník – 2. miesto
Radka Škapcová, Katarína Garajová – 3. miesto
Kvarta A:
Radovan Vigoda, Barbora Frisová – úspešní riešitelia
Školské kolo:
Kvarta B: Pavel Abaffy, Peter grom, Michal Humený
Kvarta A: Martin Fraštia, Michal Šmalo, Pavol Kincel, Michaela Ričková, Denis Szabo

FYZIKA:
45. ročník fyzikálnej olympiády
Kategória E regionálne kolo
2. miesto – Radovan Vigoda – postup na kraj
3. miesto – Barbora Frisová – postup na kraj
8. miesto – Michal Šmalo
11. – 12. miesto – Boris Hlaváč
Kategória E krajské kolo
úspešní riešitelia: Radovan Vigoda, Barbora Frisová
školské kolo fyzikálnej olympiády - sekundy
1. miesto – Ivana Lauková
2. miesto – Barbora Matulová
3. miesto – Paula Marčeková a Veronika Tomagová
FYZ – IQ
Tercia A: Michaela Baričičová, Romana Mazáková, Kristína Kadlecová, Lenka Račeková, Barbora Bobrovská
Kvarta A: Michal Šmalo, Katarína Žilková, Zuzana Žilková, Nina Poláková, Terézia Petrisková, Juraj Stano, Radovan Vigoda, Martin Fraštia, Radovan Kočvara, Zuzana Miková, Martina Karkošiaková, Martin Smatana, Martin Štígel
Kvinta B: Katarína Holbová, Veronika Belicová, Peter Krupinský, Michal Bednár
Sexta A: Tomáš Bačé, Michal Líner, Filip Beláň, Michal Maťovčík, Matej Čišecký, Martin Hrivňák, Martin Ďurec, Ondrej Smatana, Matej Haliena, Roman Kiš, Tomáš Ondruška, Peter Vaverka, Tomáš Súkeník, Martin Válek
Náboj FKS
Oktáva A: Ján Ďuriš, Lukáš Folkman, Martin Lauko, Martin Pochyla, Martin Vandlík – 6. miesto v rámci Slovenska
Sexta A: Jozef Holjenčík, Martin Hrivňák, Mária Markovičová, Miroslava Záborská – 6. miesto v rámci Slovenska
PIKOFYZ – zimná časť
Kvarta A: Boris Hlaváč – 3. miesto, Michal Šmalo – 9. miesto
Tercia A: Marek Dekýš – 3. miesto
Čo vieš o hviezdach – okresné kolo
I. kategória: Martin Porubský – 1. miesto, Eva Baková – 2. miesto – obaja postupujú na kraj, Miroslav Hamar – 4. miesto
II. kategória: Barbora Frisová – 2. miesto – postupuje na kraj
III. kategória: Matej Milo – 2. miesto, Marko Ondrej – 3. miesto – obaja postupujú na kraj
Čo vieš o hviezdach – krajské kolo
I. kategória: Eva Baková – 4. miesto, Martin Porubský – 6. miesto
II. kategória: Barbora Frisová – úspešná riešiteľka
III. kategória: Matej Milo, Marko Ondrej – úspešní riešitelia

INFORMATIKA:

Zapojili sme sa do celoslovenských projektov – VIRGAL, INVESTLAND a ČÍSLA OKOLO NÁS

SOČ:
Termíny súťažných prehliadok:

Školské kolá do 15.2. 2004
Zoznam prác SOČ postupujúcich do okresného kola, ktoré sa uskutoční 17. 3. 2004

P.č.

Súťažiaci

Názov práce

Súťažný odbor

1

Kurhajec Tomáš

Rómovia z Indie až na Slovensko

03

2

Krauszová Veronika

Dotazníkový prieskum kontaktu s drogou a jej variantmi u školopovinnej mládeže regiónu Turiec

06

3

Náglová Erika

História rodiny Franklinovcov

13

4

Pitáková Veronika

Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom

13

5

Kesegová Petra

Aspekty dramatickej hry na hodine literatúry

14

Do krajského kola súťaže postúpili 3 práce:

Veronika Krauszová – 1.miesto
Veronika Pitáková - 1. miesto
Erika Náglová – 2. miesto.
Krajské kolo do 16. 4. 2004
Celoštátne kolo 27.-30. 4. 2004 v priestoroch Strednej záhradníckej školy Piešťany

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Ústrednou komisiou súťaže SOČ schválil pre XXVI. ročník súťaže17 súťažných odborov:

01 Informatika

02 Matematika a fyzika

03 Geografia, chémia a potravinárstvo

04 Biológia, geológia

05 Stavebníctvo, architektúra a priemyselný dizajn

06 Zdravotníctvo

07 Ekológia, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo

08 Politológia, právne vedy a EÚ

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 Voľný čas

11 Elektrotechnika, elektronika a energetika

12 Mikroprocesorová, výpočtová a telekomunikačná technika

13 História

14 Učebné pomôcky

15 Ekonomika a riadenie

16 Kultúra, umenie, umelecká a odevná tvorba

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

Zo školského kola do okresného, krajského i celoštátneho kola postupujú dve práce z každého odboru v troch exemplároch.


HUDOBNÁ VÝCHOVA:
Súťaž v speve ľudových piesní „O zlatú guľôčku“
Školské kolo – 10 študentov
1. miesto – Ziková Lucia, Vnučko Matej
2. miesto – Mužilová Gabriela
3. miesto – Fedák Pavol
Okresné kolo:
2. miesto – Ziková Lucia

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA:
Biblická olympiáda – celoslovenské kolo
1. miesto – Nudzajová Zuzana

INÉ AKTIVITY :
Debatný
ný klub
Každý týždeň sa študenti školy schádzajú pod vedením p. prof. Poliačikovej, aby sa naučili diskutovať na ľubovoľné témy
V dňoch 21. – 22. 11. 2003 sa zúčastnili regionálneho kola súťaže debatných klubov v Liptovskom Jáne. Naše družstvo v zložení Roman Gombarček, Roman Martinček (obaja zo septimy A) a Peter Frlička (sexta B) obsadilo medzi 12 družstvami 3. miesto.
Po 3 kolách regionálnej súťaže sme aj my z 15 družstiev nášho regiónu postúpili do finále Slovenskej debatnej ligy. Naše družstvo: Roman Martinček, Peter Frlička a Tomáš Kurhajec.

Pani profesorka Mgr. Judita Poliačiková bola pozvaná do celoštátneho kola ako rozhodca.

Celoštátne kolo sa uskutoční v dňoch 17.4. – 19.4. v Gymnáziu Jána Papánka a hlavnou tézou je: „Ochrana životného prostredia by mala byť nadradená ekonomickému rastu krajiny.
Kľúč od brány mesta
okresná súťaž družstiev vo všeobecnom prehľade
1. kategória
1. miesto – Žilková Dominika, Vujisičová Nikoleta, Chovancová Katarína
Šiesty zmysel
okresná vedomostná súťaž družstiev
1. miesto – Lofaj Matej, Lauková Ivana, Šeligová Katarína, Konderla Tomáš
2. miesto – Miková Zuzana, Váňova Barbora, Minda Jozef, Kmeťová Barbora

ŠPORT:
10. 3. 2004 krajské kolo dorastenci - basetbalový turnaj chlapcov:

4. miesto – Sumka, Ondroušek, Babušiak, Folkman, Matiaško, Milo, Minárik, Chromiak, Krupinský, Jánsky
vedúci družstva Mgr. Igor Libo
Okresné kolo dorastenci - volejbalový turnaj chlapcov:
1. miesto
Produktivita hráčov okresnej školskej hokejbalovej ligy
zo 129 hráčov
11. miesto – Nguyen Tomáš
14. miesto – Stano Juraj
23. miesto – Murín Martin
po 4. kole je naše družstvo na 5. mieste
Stredoškolské hry v basketbale chlapcov 10. – 11. 12
Medzi 7 družstvami sme získali 1. miesto
Zostava: Sumka, Ondroušek, Babušiak, Beláň, Matiaško, Čierny, Milo, Minárik
Okresný basetbalový turnaj chlapcov:
1. miesto
Okresný basketbalový turnaj dievčat:
2. miesto
Futbalový turnaj
Starší študenti
1. miesto – Septima B
2. miesto – Sexta B
3. miesto – Kvinta A
Mladší študenti
1. miesto – Traecia A
2. miesto – Príma A
3. miesto – Sekunda A
V
ýsledky MO v cezpoľnom behu
Dievčatá:
3. miesto - Slávka Zubercová
4. miesto - Šárka Zubercová
7. miesto - Veronika Koščolová
Chlapci:
16. miesto - Róbert Zymberi
17. miesto - Peter Baľa
26. miesto - Samuel Sidor
Výsledky Memoriálu M. Jurana
3. miesto – družstvo Gymlet
22. 9. 2003 Majstrovstvá okresu v atletike – 1. kolo 19. ročníka Turčianskej žiackej ligy v atletike v školskom roku 2003/2004 - ZŠ

Mladší žiaci, mladšie žiačky Starší žiaci, staršie žiačky

60 metrov 60 metrov

Žingor Jakub (S.B) Minárok Miroslav (1.A) - 2.-3. miesto

Ondrej Robin (S.A) Zymberi Róbert (1.A) – 4. miesto

Rusnáková Lucia (S.B) Karlíková Zuzana (1.B)

Budiská Lucia (S.A) – 3. miesto Staňová Zuzana (1.B)

Cincíková Dušana (P.B)

Kuzmová Patrícia (P.B)

600 metrov 800 metrov

Kopnický Lukáš (P.A) Zymberi Róbert (1.A)

Brna Samuel (P.A)

Koščolová Veronika (S.A)

Panušková Lucia (T.B) – 3. miesto

guľa guľa

Malík Jozef (S.A) Skaláková Lenka (1.A)

Ondrej Robin (S.A)

Štefanová Eliška (S.B)

2. 10. 2003 Majstrovstvá okresu v atletike – 2. kolo 19. ročníka Turčianskej žiackej ligy v atletike v školskom roku 2003/2004 - ZŠ

Mladší žiaci, mladšie žiačky Starší žiaci, staršie žiačky

4 x 60 metrov 4 x 60 metrov

Brisuda Jakub (S.A) Smatana Martin (K.A) chlapci

Ondrej Robin (S.A) Minárik Miroslav (1.A) získali

Malík Jozef (S.A) Baľa Peter (1.A) 1. miesto

Žingor Jakub (S.B) Zymberi Róbert (1.A)

Budiská Lucia (S.A) Zubercová Slávka (T.B)

Koščolová Veronika (S.A) Zubercová Šárka (T.B)

Rusnáková Lucia (S.B) Karlíková Zuzana (1.B)

Kuzmová Patrícia (P.B) Staňová Zuzana (1.B)

150 metrov 150 metrov

Malík Jozef (S.A) Smatana Martin (K.A)

Žingor Jakub (S.B) Baľa Peter (1.A)

Budiská Lucia (S.A) – 1. miesto Zymberi Róbert (1.A)

Rusnáková Lucia (S.B) Zubercová Slávka (T.B)

Karlíková Zuzana (1.B)

300 metrov 300 metrov

Žingor Jakub (S.B) Baľa Peter (1.A)

Kopnický Lukáš (P.A) Zymberi Róbert (1.A) – 3. miesto

Brna Samuel (P.A) Zubercová Slávka (T.B)

Koščolová Veronika (S.A) Zubercová Šárka (T.B)

Rusnáková Lucia (S.B) Staňová Zuzana (1.B)

kriketka kriketka

Brisuda Jakub (S.A) Ujček Tomáš (K.A)

Ondrej Robin (S.A) Kurhajcová Lucia (T.B)

Benkovská Nina (S.B) Uríčková Kristína (T.B)

diaľka

Brisuda Jakub (S.A)

Ondrej Robin (S.A)

Budiská Lucia (S.A)

3. 10. 2003 Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu – SŠ

Markovičová Mária (2.A) – 3. miesto

Hrivňák Vladimír (3.A)

Súkeník Tomáš (2.A)

Číšecký Matej (2.A)

7.10. 2003 Majstrovstvá okresu vo veľkom futbale žiakov ZŠ – 3. miesto v skupine

Baľa Peter, Zymberi Róbert, Panuška Tomáš, Semivan Martin, Šelmek Tomáš (1.A)

Búrik Tomáš (1.B)

Kočvara Radovan, Stano Juraj, Kopkáš Martin, Kincel Pavol, Ujček Tomáš, Vigoda Radovan, Naništa Matúš, Fraňo Filip (K.A)

9.10. 2003 Krajské kolo v cezpoľnom behu ZŠ

Zubercová Slávka (T.B)

Zubercová Šárka (T.B)

Koščolová Veronika (S.A)

28. 10. 2003 Okresné kolo v stolnom tenise – SŠ

dievčatá – 2. miesto

Stašová Simona (3.B), Jackulíková Jana (3.A)

chlapci – 2. miesto

Jackulík Vladimír (3.A), Smatana Ondrej (2.A), Ďurec Martin (2.A), Vaverka Peter (2.A)

5. 11. 2003 Okresné kolo postupovej súťaže ŠACH jednotlivcov – ZŠ aj SŠ

Šinkovič Daniel (4.A) – 1. miesto

Smatan Ondrej (2.A) – 8. miesto

Líner Michal (2.A) – 14. miesto

Zymberi Róbert (1.A) – 20. miesto
Ďurdík Milan (4.A) – 21. miesto

Višňovec Martin (1.A) – 22. miesto

Surman Martin (4.A) – 23. miesto

Balent Róbert (1.A) – 26. miesto

Dubovec Marcel (1.A) – 27. miesto

Juriček Miroslav (4.A) – 30. miesto

10. 11. 2003 STREET HOCKEY – školská liga (hokejbalová liga žiakov)

Havko Ján (T.A) Lužbeťák Matej (T.A)

Búrik Martin (T.B) Nguyen Tomáš (T.B)

Pastorek Tomáš (T.A) Šoška Marian (T.A)

Vnučák Matej (T.B) Vidlár Tomáš (T.B)

Pták Jakub (T.A) Lofaj Jakub (P.A)

Guráň Matej (T.A) Felcan Michal (T.B)

Zelina Juraj (T.A)

11. 11. 2003 Majstrovstvá okresu v MALOM FUTBALE žiakov ZŠ

Zymberi Róbert, Baľa Peter, Panuška Tomáš, Minárik Miroslav, Sklenár Michal (1.A) Búrik Tomáš (1.B) Smatana Ondrej, Kočvara Radovan, Kincel Pavol, Stano Juraj (K.A)
v skupine 1. miesto, vo finále 4. miesto

12. 11. 2003 Okresná volejbalová dlhodobá súťaž SŠ – chlapci

Babušiak Jaroslav, Folkman Lukáš, Sumka Martin (4.A), Hamza Martin, Matiaško Andrej (4.B), Klabník Maroš (2.B), Millo Matej (1.B), Súkeník Tomáš (2.A)
18. 11. 2003 Majstrovstvá okresu v MALOM FUTBALE žiačok ZŠ

Staňová, Karlíková, Buryaneková, Cinková, Verešová, Nudzajová, Kempná, Valentová, Martausová
v skupine 2. miesto vo finále 3. miesto

19. 11. 2003 Okresné kolo vo VOLEJBALE dievčat – SŠ – 4. miesto

Lettrichová Iveta (4.A), Pálešová Martina (4.B), Connor Elizabet (2.B),

Očková Viera, Andelová Zuzana, Jackulíková Jana, Štrbíková Tatiana, Solárová Dominika, Šimonová Zuzana, Lukašíková Zuzana (3.A)

25. 11. 2003 Okresná volejbalová dlhodobá súťaž SŠ - dievčatá

Lettrichová Iveta (4.A), Pálešová Martina (4.B),

Očková Viera, Andelová Zuzana, Jackulíková Jana, Štrbíková Tatiana, Solárová Dominika, Šimonová Zuzana, Lukašíková Zuzana (3.A)

25. 11. 2003 Okresné majstrovstvá v stolnom tenise družstiev ZŠ
dievčatá:
“A“ – Bašistová, Mináriková – 2. miesto
“B“ – Rybárska, Jesenská, Belicová – 3. miesto
chlapci:
“A“ – Duraj, Kočvara, Stano,, Smatana – 2. miesto
“B“ – Buc, Žingor, Pinka – 7. miesto
12. 12. 2003 Krajské kolo v plávaní ZŠ a SŠ
Michal Svitek – 50 m voľný spôsob – 2. miesto, 100 m voľný spôsob – 1. miesto
17. 2. 2004 Okresné kolo ZŠ v basketbale dievčat – 2. miesto
Bašistová, Rybárska, Skaláková, Karlíková, Staňová, Buryáneková, Cinková, Verešová, Nudzajová
18. 2. 2004 Okresné kolo ZŠ v basketbale chlapcov – 1. miesto
Cúth, Krivošík, Chromiak, Burik, Milo, Janský, Krupinský, Mrázik, Minárik

20. 4. 2004 – Okresné kolo vo vybíjanej dievčat – 2. miesto
Kovačiková, Tomagová, Koščolová, Budiská, Kmeťová, Rusiňáková, Ďurkovská, Franková, Cincíková, Fedorová, Kuzmová, Bajanová, Tišliarová
12. 5. 2004 Majstrovstvá okresu jednotlivcov v atletike SŠ
chlapci:
Korec Ondrej – 100 m – 9. miesto
Lihosit Marek – 100 m – 6. miesto
Zymberi Marek – 200 m – 6. miesto
Klabník Maroš – guľa – 8. miesto
Sklenár Michal – guľa – 11. miesto
Korec, Lihosit, Sklenár, Baľa – 4 x 100 m – 3. miesto
dievčatá:
Karlíková Zuzana – 100 m – 1. miesto
Staňová Zuzana – 100 m – 3. miesto
Solárová Dominika – 200 m – 2. miesto
Markovičová Mária – 800 m - 2. miesto
Stašová Simona – guľa – 1. miesto
Karlíková Zuzana – diaľka – 1. miesto
Jackulíková, Andelová, Stašová, Karlíková – 4 x 100 m – 1. miesto
26. 5. 2004 Krajské kolo v atletike SŠ
Karlíková – diaľka – 7. miesto
Jackulíková, Andelová, Karlíková, Staňová – 4 x 100 m – 4. miesto
Lihosit, Lako, Baľa, Sklenár – 4 x 100 m
24. 5 – 26. 5. 2004 – Turčianske hry mládeže žiakov
Basketbal:
chlapci – 2. miesto
dievčatá – 1. miesto
Volejbal:
chlapci – 1. miesto
dievčatá – účasť
Atletika
60 m
Budiská – 1. miesto
Karlíková – 2. miesto
800 m
Panušková – 2. miesto
Kadlecová – 3. miesto
Zubercová – 2. miesto
300 m
Verešová – 3. miesto
Zymberi – 2. miesto
štafeta 4 x 100 m
Karlíková, Staňová, Rybárska, Verešová – 3. miesto
10. 6. 2004 Turčianske hry mládeže – dorast
Volejbal:
chlapci – 1. miesto
dievčatá – 1. miesto