ŠKOLSKÝ ROK 2004/2005 Počet tried: 16 JAZYKY: Opäť sme vyhrali 1. miesto na prestížnej celoslovenskej prehliadke stredoškolských časopisov „Štúrovo pero“. Po prvýkrát v histórii tejto súťaže bola nášmu časopisu GYMLET udelená špeciálna cena za dlhoročnú kvalitu ZLATÉ ŠTÚROVO PERO. Literárnu súťaž „Zelená profesionálnej armáde alebo profesionálna armáda mojimi očami“. Svoju úvahu alebo esej do nej zaslalo 308 študentov stredných a vysokých škôl. 1. miesto v kategórii stredoškolákov - Tomáš Bačé (septima A) 15. ročník olympiády v anglickom jazyku Školské kolo: Kvinta – Sexta 1. miesto – Dana Mináriková (sexta A) 2. miesto – Nina Poláková (kvinta A) 3. miesto – Radka Bošanská (sexta A) Septima – Oktáva 1. miesto – Tomáš Vereš (oktáva B) 2. miesto – Ondrej Smatana (septima A) 3. miesto – Roman Kiš (septima A) Tercia – Kvarta 1. miesto – Filip Sokol (tercia A) 2. miesto – Martina Sedláčková (kvarta A) 3. miesto – Zuzana Milcová (tercia B) Okresné kolo: 2. miesto – Filip Sokol (tercia A) 3. miesto – Ondrej Smatana (septima A) Krajské kolo – anglofónni študenti: 1. miesto – Jakub Slavoš (sekunda A) 5. miesto – Jana Sklenárová (oktáva A) Okresná súťaž v anglickom jazyku – Prednes je môj koníček poézia: II. kategória 3. miesto – Lucia Kováčiková III. kategória 1. miesto – Barbora Frisová próza: II. kategória 3. miesto – Nikola Hlavenková III. kategória 2. miesto – Dominika Žilová 15. ročník olympiády vo francúzskom jazyku 15. ročník olympiády v nemeckom jazyku 35. ročník olympiády v ruskom jazyku kategória 2B: celoslovenské kolo 4. miesto – Martina Zaťkovičová (oktáva A) Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese povesti – Šaliansky Maťko II. kategória: 1. miesto – Barbora Uhríková (príma B) III. kategória: 1. miesto – Vladimíra Giláňová (sekunda A) 2. miesto – Gabriela Mužilová (sekunda A) Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy II. kategória: poézia: 1. miesto – Vladimíra Giláňová (sekunda A) próza: 2. miesto – Gabriela Mužilová (sekunda A) III. kategória: poézia: 2. miesto – Mária Masnicová (kvarta B) próza: 1. miesto – Mária Novysedláková (kvinta B) IV. kategória: poézia: 1. miesto – Pavol Bartoš (septima A) Školské kolo súťaže v umeleckom prednese rozprávky – Rozprávkové vretienko 1. miesto – Martina Jankyová (tercia B) 2. miesto – Barbora Uhríková (príma B) 3. miesto – Miroslav Jagelka (tercia A) Knižný Vševedko – okresná vedomostná súťaž o knihách 1. miesto – Svetlana Moráveková (sekunda B) 3. miesto – Paulína Závacká (príma A) Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese rozprávky – Rozprávkové vretienko 1. miesto – Martina Jankyová (tercia B) 3. miesto – Miroslav Jagelka (tercia A) 4. miesto – Barbora Uhríková (príma B) Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy s tematikou prírody – MORICOVE SUČANY II. kategória: poézia: 1. miesto – Vladimíra Giláňová (sekunda A) próza: 1. miesto – Martina Jankyová (tercia B) III. kategória: poézia: 2. miesto – Mária Masnicová (kvarta B) Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy VAJANSKÉHO MARTIN II. kategória: 1. miesto – Vladimíra Giláňová (sekunda A) MATEMATIKA: Celoslovenská matematická súťaž KLOKAN Súťaže sa vo všetkých kategóriách zúčastnilo 254 študentov z toho 92 študentov skončilo medzi prvými 20 % v Slovenskej republike. Okresná matematická súťaž družstiev Kategória 8. a 9. ročník – 2. miesto Kategória 6. a 7. ročník 1. a 2. miesto 54. ročník matematickej olympiády Kategória A domáce kolo: 1. miesto - Marek Hanes (oktáva A) 2. – 3. miesto – Jakub Húska, Ivan Kasanický (oktáva A) školské kolo: 1. – 2. miesto – Marek Hanes, Ivan Kasanický (oktáva A) 3. miesto – Jakub Húska (oktáva A) krajské kolo 6. miesto – Marek Hanes (oktáva A) 19. – 23. miesto – Ivan Kasanický (oktáva A) Kategória B domáce kolo: 1. – 2. miesto – Radka Bošanská, Dana Mináriková (sexta A) školské kolo: 1. miesto – Radka Bošanská (sexta A) 2. miesto – Dana Mináriková (sexta A) obidve navrhnuté na postup do krajského kola krajské kolo: 7. miesto – Radka Bošanská (sexta A) Kategória C domáce kolo: 1. – 3. miesto – Barbora Frisová, Michal Šmalo, Samuel Sidor (kvinta A) školské kolo: 1. miesto – Samuel Sidor (kvinta A) – navrhnutý na postup do krajského kola 2. – 3. miesto – Barbora Frisová, Michal Šmalo (kvinta A) krajské kolo: Samuel Sidor (kvinta A) – nezúčastnil sa Kategória Z5 okresné kolo: 2. miesto – Peter Švihra (príma B) 9. – 11. miesto – Juraj Petrík (príma A) 12. – 15. miesto – Mária Gašpareková (príma A) Kategória Z6 okresné kolo: 1. miesto – Lukáš Kopnický 7. – 10. miesto – Anna Bajanová 11. – 12. miesto – Jana Hrivňáková 13. – 17. miesto – Gabriela Mužilová Kategória Z7 okresné kolo: 1. – 3. miesto – Miroslav Jagelka, Ivana Lauková 7. – 10. miesto – Peter Pinka 11. – 13. miesto – Martina Krivošová Kategória Z9 domáce kolo: 1. miesto – Kristína Kadlecová (kvarta A) okresné kolo: 9. – 11. miesto – Kristína Kadlecová (kvarta A) 26. ročník Pytagoriády Kategória P5 – príma do 9.2.2005 – školské kolo Výsledky školského kola Pytagoriády – príma – úspešní riešitelia Poradie Počet bodov Meno Trieda 1. 21 Peter Švihra P.B 2. 18 Michal Seryj P.A 3. 17 Nikola Porubojarovova P.B 4. 17 Zuzana Zboňáková P.A 4. 16 Beáta Kaliariková P.B 6. 13 Nikola Hlavenková P.A 7. 11 Jakub Podhorányi P.A Kategória P6 – sekunda do 10.2.2005 – školské kolo Výsledky školského kola Pytagoriády – sekunda – úspešní riešitelia Poradie Počet bodov Meno Trieda 1. 21 Lukáš Kopnický S.A 2. 18 Andrej Reiprich S.A 3. 18 Jakub Budiský S.A 4. 17 Milan Kupčo S.A 5. 16 Gabriela Mužilová S.A 6. 16 Marek Zrubec S.A 7. 15 Svetlana Moráveková S.B 8. 14 Ľuboš Mičuda S.B Kategória P7 – tercia do 10.2.2005 – školské kolo Výsledky školského kola Pytagoriády – tercia – úspešní riešitelia Poradie Počet bodov Meno Trieda 1. 23 Miroslav Jagelka T.A 2. 21 Katarína Šeligová T.A 3. 20 Alexander Bílý T.A 4. 19 Filip Sokol T.A 5. 18 Martin Gažica Michal Slovík Jakub Brisuda T.A T.A T.A 6. 17 Zuzana Milcová T.B 7. 16 Lucia Budiská T.A 8. 16 Filip Gonšenica T.A 9. 14 Lucia Ziková T.B 10. 11 Tomáš Porubský T.B 26. ročník Pytagoriády Kategória P6 – sekunda okresné kolo Poradie Počet bodov Meno Trieda 1. 20 Lukáš Kopnický sekunda A Kategória P7 – tercia okresné kolo Poradie Počet bodov Meno Trieda 2. – 3. 20 Miroslav Jagelka Alexander Bíly T.A 5. 15 Katarína Šeligová T.A GEOGRAFIA: 33. ročník geografickej olympiády Školské kolo Kategória A 1. miesto – J. Babej (sexta B) – Amerika 500 rokov po Kolumbovi Krajské kolo: 5. miesto – J. Babej (sexta B) – Amerika 500 rokov po Kolumbovi Školské kolo Kategória B – postup do krajského kola 1. miesto – M. Bednár (sexta B) – Priemyselné parky SR 2. miesto – M. Šmalo (kvinta A) – Lesné železnice Slovenska Krajské kolo: 9. miesto – M. Bednár (sexta B) – Priemyselné parky SR 13. miesto – M. Šmalo (kvinta A) – Lesné železnice Slovenska Školské kolo Kategória C – postup do krajského kola 1. miesto – B. Frisová (kvinta A) – Národné parky Škandinávie Krajské kolo: 1. miesto – B Frisová (kvinta A) – Národné parky Škandinávie Celoslovenské kolo Kategória C 13. miesto – B. Frisová (kvinta A) – Národné parky Škandinávie Kategória I – príma školské kolo – úspešní riešitelia: 1. miesto – Peter Švihra (príma B) 2. miesto – Birivan Nabová (príma B) okresné kolo 4. miesto – Birivan Nabová (príma B) 5. miesto – Peter Švihra (príma B) Kategória H – sekunda školské kolo – úspešní riešitelia: 1. miesto – Michal Poljak (sekunda B) 2. miesto – Karina Franková (sekunda B) 3. miesto – Eva Rusiňáková (sekunda B) 4. miesto – Richard Worobel (sekunda A) 5. miesto – Martin Zacharovský (sekunda A) 6. miesto – Samuel Brna (sekunda A) 7. miesto – Jakub Maruška (sekunda A) 8. miesto – Jakub Láclavík (sekunda A) 9. miesto – Lenka Franková (sekunda B) 10. miesto – Patrik Dudrák (sekunda A) 11. miesto – Jakub Slavoš (sekunda A) 12. miesto – Dorota Buckulčíková (sekunda B) 13. miesto – Simona Stibilová (sekunda B) okresné kolo 1. miesto – Michal Poljak (sekunda B) 7. miesto – Karina Franková (sekunda B) krajské kolo: 1. miesto – Michal Poljak (sekunda B) Kategória G – tercia školské kolo – úspešní riešitelia: 1. miesto – Miroslav Jagelka (tercia A) 2. miesto – Eva Andelová (tercia B) 3. miesto – Tomáš Porubský (tercia B) 4. miesto – Martin Porubský (tercia B) 5. miesto – Martina Jankyová (tercia B) 6. miesto – Jozef Minda (tercia B) 7. miesto – Martina Krivošová (tercia A) 8. miesto – Jakub Drmla (tercia B) 9. miesto – Ivana Lauková (tercia A) 10. miesto – Barbora Kmeťová (tercia B) 11. miesto – Slavomír Giláň (tercia B) 12. miesto – Ján Feranec (tercia A) okresné kolo 4. miesto – Miroslav Jagelka (tercia A) 5. miesto – Eva Andelová (tercia B) krajské kolo: 1. miesto – Miroslav Jagelka (tercia A) – postup na celoslovenské celoslovenské kolo: 5. miesto – Miroslav Jagelka (tercia A) Kategória F – kvarta školské kolo – úspešní riešitelia: 1. miesto – Matej Štefančík (kvarta B) 2. miesto – Martina Sedláčková (kvarta A) 3. miesto – Matej Komín (kvarta A) 4. miesto – Matej Guráň (kvarta A) 5. miesto – Ján Švihra (kvarta B) 6. miesto – Katarína Pozorčiaková (kvarta B) 7. miesto – Matej Lužbeťák (kvarta A) 8. miesto – Marek Dekýš (kvarta A) okresné kolo 4. miesto – Matej Štefančík (kvarta B) 8. miesto – Martina Sedláčková (kvarta A) krajské kolo 13. miesto – Matej Štefančík (kvarta B) Okresná súťaž „Čo vieš o Európskej únii“ 2. miesto – Tercia B (Vujisičová, Kmeťová, Slezáková) 4. miesto – Tercia B (Drmla, Minda, M. Porubský) 5. miesto – Tercia A (Mikušová, Baková, Šeligová) 6. miesto – Tercia A (Jagelka, Sokol, Malík) 7. miesto – Tercia B (Andelová, Jankyová, T. Porubský) Súťaž „Priateľské kraje v zjednotenej Európe“ – školské kolo 1. miesto – Nudzajová Z (septima B) 2. miesto – Celec P. (sexta B) 3. miesto – Bednár M. (sexta B) Všetci traja postupujú do obvodného kola (11. 5. 2005) 4. miesto – Ričková M. (kvinta A) 5. miesto – Rybárska V. (sexta A) 6. – 8. miesto – Habánová J. (septima B), Frlička P. (septima B), Babej J. (sexta B) 9. – 14. miesto – Cinková Z. (sexta B), Baľa P. (sexta A), Lašťáková M. (septima B), Ondruška T. (septima A), Fedor M. (septima B) Súťaž „Priateľské kraje v zjednotenej Európe“ – obvodné kolo 1. miesto – Bednár M. (sexta B) 2. miesto – Nudzajová Z. (septima B) 3. miesto – Celec P. (sexta B) Všetci traja postupujú do krajského kola Súťaž „Priateľské kraje v zjednotenej Európe“ – krajské kolo 5. miesto – Celec P. (sexta B) 6. miesto – Nudzajová Z. (septima B) Obaja postupujú do medzinárodného kola – 5 dňový pobyt v Durinsku (Nemecko) DEJEPIS: EUSTORY Celoštátna súťaž mladých historikov zastrešená nemeckou nadáciou Körber – Stüftung pôsobiacou v osemnástich krajinách Európy. účastníci: Peter Frlička, Miroslava Lašťáková (septima B), Dana Mináriková, Radka Bošanská (sexta A), Milena Kiripolská (septima A) Ceny za najlepšie práce boli odovzdané pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Hudobnej sieni Bratislavského hradu. Za našu školu ceny prevzali: Milena Kiripolská – celkovo 7. miesto Dana Mináriková – celkovo 10. miesto Súťaž Asociácie primátorov a starostov SR postup do semifinále – Zuzana Staňová (sexta B) NÁUKA O SPOLOČNOSTI: 7. ročník olympiády ľudských práv 4. 2. 2005 – krajské kolo – Peter Celec (sexta B) BIOLÓGIA: 39. ročník biologickej olympiády Kategória E okresné kolo: odbor botanika 1. miesto – Martina Palúchová (kvarta B) 2. miesto – Michaela Suchá (kvarta B) 4. miesto – Birivan Nabová (príma B) odbor zoológia 1. miesto – Lenka Bubernáková (kvarta B) 4. miesto – Lucia Blahová (tercia B) 5. miesto – Martina Kalmanová (príma B) 6. miesto – Michaela Bohatová (príma B) krajské kolo: odbor botanika 7. miesto – Martina Palúchová (kvarta B) 16. miesto – Michaela Suchá (kvarta B) odbor zoológia 2. miesto – Lenka Bubernáková (kvarta B) – postup do celoslovenského kola celoslovenské kolo: odbor zoológia 6. miesto – Lenka Bubernáková (kvarta B) Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti – študenti sa pripravujú v odboroch odbor botanika Michaela Suchá, Martina Palúchová (kvarta B) odbor zoológia Martina Kalmanová, Erika Karin Kopnická, Ivana Lengyelová, Denisa Školníková, Michaela Bohatová (príma B) Lucia Blahová (tercia B) Lenka Bubernáková (kvarta B) CHÉMIA: 41. ročník chemickej olympiády Kategória A úspešní riešitelia školského kola a postup na kraj: Daniel Čierny, Lukáš Hubčík (oktáva A), Veronika Belicová (sexta B) krajské kolo: 2. miesto: Daniel Čierny (oktáva A) 4. miesto: Lukáš Hubčík (oktáva A) 6. miesto: Veronika Belicová (sexta B) celoslovenské kolo: 4. miesto: Daniel Čierny (oktáva A) – postup do výberu na celosvetovú chemickú olympiádu v Taiwane Kategória B školské kolo: 1. miesto: Veronika Belicová (sexta B) 2. miesto: Zuzana Staňová (sexta B) 3. miesto: Katarína Holbová (sexta B) 4. miesto: Lucia Stančiaková (sexta B) 5. miesto: Peter Krupinský (sexta B) krajské kolo: 1. miesto: Veronika Belicová (sexta B) 4. miesto: Zuzana Staňová (sexta B) 8. miesto: Katarína Holbová (sexta B) 9. miesto: Lucia Stančiaková (sexta B) 12. miesto: Peter Krupinský (sexta B) Kategória C školské kolo: 1. miesto: Martina Hestericová (kvinta B) 2. miesto: Zuzana Kalmanová (kvinta B) 3. miesto Pavol Abaffy (kvinta B) 4. miesto: Peter Žila (kvinta B) 5. miesto: Martin Lehocký (kvinta B) 6. miesto: Katarína Garajová (kvinta B) krajské kolo: 2. miesto: Martina Hestericová (kvinta B) 3. miesto: Zuzana Kalmanová (kvinta B) 4. miesto: Katarína Garajová (kvinta B) 5. miesto: Pavol Abaffy (kvinta B) 9. miesto: Peter Žila (kvinta B) 15. – 16. miesto: Martin Lehocký (kvinta B) Kategória Dg školské kolo: 1. miesto: Matej Vnučák (kvarta B) 2. miesto: Ján Švihra (kvarta B) 3. miesto: Mária Masnicová (kvarta B) 4. miesto: Katarína Pozorčiaková (kvarta B) 5. miesto: Lucia Nandražiová (kvarta B) 6. miesto: Michaela Galisová (kvarta B) 7. miesto: Lenka Kubovičová (kvarta B) 8. miesto: Lenka Bubernáková (kvarta B) 9. miesto: Barbora Bobrovská (kvarta A) krajské kolo: 3. miesto: Ján Švihra (kvarta B) 4. miesto: Mária Masnicová (kvarta B) 7. miesto: Lucia Nandrážiová (kvarta B) 8. miesto: Katarína Pozorčiaková (kvarta B) 14. miesto: Matej Vnučák (kvarta B) FYZIKA: 46. ročník fyzikálnej olympiády Kategória D domáce kolo: Kvinta A: Sidor, Vigoda, Smatana – úspešní riešitelia v druhom kole sme neuspeli Kategória E: Školské kolo: Tercia A - Baková, Karlová, Jagelka - úspešní riešitelia Okresné kolo: 1. miesto - Jagelka Archimediáda školské kolo: 1. miesto – Lauková, Jagelka 2. miesto – Pinka 3. miesto – Šeligová 4. miesto – Baková 5. miesto – Tomagová Čo vieš o hviezdach okres: I. kategória 1. miesto – Andrej Sabov (sekunda B) II. kategória 1. miesto – Miroslav Jagelka (tercia A) 2. miesto – Eva Baková (tercia A) kraj: II. kategória 1. miesto – Miroslav Jagelka (tercia A) 5. miesto – Eva Baková (tercia A) Korešpondenčný seminár FYZ IQ po 5. sérii: Tercia A Meno celkovo kraj Lauková, Krivošová 4. miesto 1. miesto Brisuda, Gažica 11. – 14. miesto 2. – 3. miesto Mikušová, Šeligová 11. -14. miesto 2. - 3. miesto Koščolová, Budiská 28.- 34. miesto 5. – 7. miesto Ondrej, Sokol, 28. – 34. miesto 5. - 7. miesto Lofaj, Slovík 54. – 58. miesto 8. – 9. miesto Baková, Matulová 72. – 75. miesto 11. miesto Kvarta A: Meno celkovo kraj Kadlecová, Račeková 34. – 37. miesto 13. miesto Šalagová, Zrubeková 54. miesto 18. miesto Marková, Kamenická 85. miesto 25. miesto Kadlecová, Račeková 36. miesto 12. miesto Zboňáková, Sedláčková 41. – 44. miesto 15. – 16. miesto Baričičová, Mazáková 45. miesto 17. miesto Bobrovská 63.- 64. miesto 20. miesto Pták, Pastorek 79. – 82. miesto 24. miesto Guráň 59. miesto 19. miesto Kvinta A Meno celkovo Kraj Sidor, Smatana 16. – 17. miesto 1. miesto Šmalo 28. miesto 3. miesto Stano, Štígel 184. – 185. miesto 19. – 20. miesto Vigoda, Duraj 21. – 24. miesto 2. miesto Kočvara, Fraštia 62. – 64. miesto 6. miesto Sexta B Meno Celkovo Kraj Belicová, Holbová 62. – 67. miesto 9. miesto Bednár, Krupinský 182. – 186. miesto 30. miesto Celoslovenský korešpondenčný seminár PIKOFYZ po 3. sérii zimnej časti: kategória K 3. miesto – Marek Dekýš (kvarta A) kategŕia T 5. miesto – Ivana Lauková (tercia A) po ukončení letnej časti: kategória K 1. miesto – Marek Dekýš (kvarta A) INFORMATIKA: Celoslovenská súťaž Vianoce s Baltíkom 2004 11. miesto – Ivana Lauková (tercia A) SOČ: Školské kolo sa uskutočnilo 22. 2. 2005 o 13,00 hodine. Študenti prezentovali práce z oboru - história Peter Frlička, Miroslava Lašťáková, Filip Struhárik (septima B), Milena Kiripolská, Dana Mináriková (septima A) Nesúťažná práca: Andrej Sabov (sekunda B) Zo školského kola postúpili do okresného kola súťaže práce 1. miesto ( Struhárik Filip) 2. miesto ( Frlička Peter, Lašťáková Miroslava) Okresné kolo sa uskutočnilo 17. 3. 2005 o 13,00 hodine. 1. miesto ( Struhárik Filip) 2. miesto ( Frlička Peter, Lašťáková Miroslava) obidve práce postupujú do krajského kola INÉ AKTIVITY: Debatný klub Peter Frlička (septima B), Michal Bednár (sexta B), Marcel Dubovec (sexta A) absolvovali už dve regionálne kolá, posledné regionálne kolo sa uskutoční 25. 2. 2005. Po absolvovaní záverečného kola sa dozvieme, či chlapci postupujú do celoslovenského finále. Po troch vylučovacích kolách regionálnej súťaže sa naša škola prebojovala do SIEMENS finále Slovenskej debatnej ligy v Bratislave. Zloženie družstva – Marcel Dubovec, Michal Bednár, Peter Frlička, vedúca družstva Mgr. Judita Poljačiková. ŠPORT: Okresné finále vo vybíjanej žiačok: 4. miesto – Karin Franková, Eva Rusiňáková, Alena Ďurkovská, Dušana Cincíková, Denisa Tišliarová, Nora Novysedláková, Patrícia Kuzmová, Anna Bajanová, Zuzana Hurtová, Veronika Sokolíková, Barbora Uhríková Majstrovstvá okresu vo futbale staršie žiačky 2. miesto – Zubercová Šárka, Zubercová Slávka, Kubovičová Lenka, Kurhajcová Lucia, Uríčková Kristína, Ondrľová Petra, Šalagová Monika, Zrubeková Katarína, Galisová Michaela, Pozorčiaková Katarína Majstrovstvá okresu jednotlivcov v atletike SŠ 2. miesto – Zuzana Staňová – 100 m 1. miesto – Slávka Zubercová – 800 m 1. miesto – Šárka Zubercová – 1500 m 3. miesto – Katarína Verešová – 1500 m 2. miesto – Lenka Skaláková – guľa 1. miesto – Zuzana Staňová, Zuzana Karlíková, Katarína Verešová, Veronika Rybárska – štafeta 4 x 100 m 5. miesto – Michal Badín – 1500 m Majstrovstvá kraja jednotlivcov v atletike SŠ 2. miesto – Slávka Zubercová – 800 m 3. miesto – Šárka Zubercová – 1500 m 4. miesto – Zuzana Staňová, Zuzana Karlíková, Katarína Verešová, Veronika Rybárska – štafeta 4 x 100 m 3. miesto – Zuzana Karlíková, Šárka Zubercová – švédska štafeta Turčianske hry mládeže plávanie 1. miesto – Martin Smatana – 50 m voľný spôsob 2. miesto – Martin Smatana – 50 m prsia 3. miesto – Veronika Koščolová, Kristína Kadlecová, Lívia Šmičeková, Kristína Uríčková – štafeta 4 x 50 m voľný spôsob atletika 1. miesto - Slávka Zubercová – 300 m 1. miesto Šárka Zubercová – 800 m 3. miesto – Zuzana Hurtová, Patrícia Kuzmová, Alena Ďurkovská, Karin Franková – štafeta 4 x 60 m volejbal žiačky 2. miesto – Kurhajcová Lucia, Kadlecová Kristína, Sedláčková Martina, Ondrľová Petra, Uríčková Kristína, Šmičeková Lívia, Bobrovská Barbora, Katuščáková Karolína, Smolárová Tereza, Panušková Lucia, Bubernáková Lenka basketbal žiačky 3. miesto – Kristína Kadlecová, Lenka Zboňáková, Lenka Račeková, Lucia Cingelová, Veronika Tomagová, Veronika Koščolová, Lea Kovačiková, Katarína Šeligová, Lucia Budiská, Katarína Mikušová Memoriál Zdenka Fojtíka a Oldřicha Nezvala 4. miesto – Michal Humenný – 60 m 2. miesto – Samuel Sidor – 800 m 6. miesto – Matej Lužbeťák – 800 m 14. miesto – Michal Humenný – diaľka 12. miesto – Martin Murín – guľa 1. miesto – Lucia Budiská – 60 m 3. miesto – Slávka Zubercová – 60 m 1. miesto – Slávka Zubercová – 800 m 2. miesto – Šárka Zubercová – 800 m 4. miesto – Lucia Panušková – 800 m 4. miesto – Lucia Budiská – diaľka 8. miesto – Šárka Zubercová – diaľka 5. miesto – Patrik Lejtrich – 60 m 5. miesto – Michal Sedláček – 60 m 6. miesto – Lukáš Kopnický – 600 m 7. miesto – Tomáš Turanský – 600 m 8. miesto – Patrik Lejtrich – diaľka 15. miesto – Michal Sedláček – diaľka 2. miesto – Paulína Závacká – 60 m 4. miesto – Patrícia Kuzmová – 60 m 5. miesto – Karin Franková – 600 m 4. miesto – Paulína Závacká – diaľka 12. miesto – Patrícia Kuzmová – diaľka Celkovo škola skončila na krásnom 6. mieste Rádiovo orientačný beh Kysucký pohár 1. miesto – Ján Vantara 2. miesto – Martin Zacharovský Majstrovstvá Stredomoravského kraja pásmo 144 MHz 1. miesto – Martin Zacharovský 3. miesto – Pavol Beťák pásmo 3,5 MHz 1. miesto – Pavol Beťák 2. miesto – Martin Zacharovský Okresné kolo v cezpoľnom behu 1. miesto a postup na majstrovstvá Slovenska – Šárka Zubercová, Slávka Zubercová, Lucia Panušková Krajské kolo v cezpoľnom behu 1. miesto a postup na majstrovstvá Slovenska – Šárka Zubercová, Slávka Zubercová, Veronika Koščolová Majstrovstva Slovenska v cezpoľnom behu 8. miesto - Šárka Zubercová, Slávka Zubercová, Lucia Panušková Okresné kolo v stolnom tenise družstiev ZŠ žiačky – 3. miesto žiaci – 7. miesto Majstrovstvá stredných škôl v stolnom tenise 2. miesto – Vaverka, Ďurec, Smatana, Jackulík 3. miesto – Bašistová, Mináriková, Rybárska, Skaláková 1. kolo Turčianskej žiackej ligy – atletika mladšie dievčatá beh na 60 metrov – 2. miesto – Rusnáková (tercia B) staršie dievčatá beh na 60 metrov – 3. miesto – Budiská (tercia A) beh na 800 metrov – 1. miesto – Zubercová Slávka (kvarta B) mladší chlapci beh na 600 metrov – 3. miesto – Kopnický (sekunda A) Okresné kolo v basketbale dievčat SŠ 1. miesto (Jackulíková, Solárová, Karlíková, Nudzajová, Buryáneková, Staňová, Cinková, Bašistová, Skaláková, Rybárska, Verešová, Mináriková) Krajské kolo v basketbale dievčat SŠ 3. miesto (Jackulíková, Solárová, Karlíková, Nudzajová, Buryáneková, Staňová, Cinková, Bašistová, Skaláková, Rybárska, Verešová, Mináriková) Okresné kolo v basketbale dievčat ZŠ 4. miesto (Kadlecová, Cingelová, Zboňáková, Račeková, Kovačiková, Tomagová, Šeligová, Mikušová, Koščolová, Budiská) Dlhodobá súťaž vo volejbale – žiačky 4. miesto – Kurhajcová Lucia, Kadlecová Kristína, Sedláčková Martina, Ondrľová Petra, Uríčková Kristína, Šmičeková Lívia, Bobrovská Barbora, Katuščáková Karolína, Smolárová Tereza, Panušková Lucia, Bubernáková Lenka Okresné majstrovstvá v basketbale chlapcov SŠ 4. miesto (Krupinský, Milo, Janský, Minárik, Cúth, Chromiak, Krivošík, Celec, Mrázik, Ondroušek, Milan) Krajské majstrovstvá – Najzdatnejší žiak, najzdatnejšia žiačka Dorastenky do 167 cm 1. miesto – Zuzana Karlíková Dorastenky nad 167 cm 1. miesto – Katarína Verešová Dorastenci do 179 cm 3. miesto – Martin Smieško