ŠKOLSKÝ ROK 2005/2006

Počet tried:

16

JAZYKY:
Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese povesti - ŠALIANSKY MAŤKO

2. kategória – ročník 4.-5.

1. miesto Zuzana Bobová (príma A)

3. kategória – ročník 6.-7.

1. miesto – Vladimíra Giláňová (tercia A)

2. miesto – Gabriela Mužilová (tercia A)
Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese povestí – ŠALIANSKY MAŤKO
3. miesto – Zuzana Bobová (príma A)
Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese rozprávky – ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO
1. miesto – Zuzana Bobová (príma A)
2. miesto – Martina Jankyová (kvarta B)

Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese rozprávky – ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO

2. miesto - Zuzana Bobová (príma A)

Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

1. miesto – Vladimíra Giláňová II. kategória (tercia A)

2. miesto – Martina Jankyová III. kategória (kvarta B)

3. miesto – Mária Masnicová III. kategória (kvinta B)
Moricove Sučany – súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy s tematikou prírody
II. kategória – poézia 1. miesto Giláňová Vladimíra (tercia A)

poézia 1. miesto Bobová Zuzana (príma A)

III. kategória – poézia 1. miesto Masnicová Mária (kvinta B)
poézia 1. miesto Jankyová Martina (kvarta B)

Okresné kolo súťaže – PREDNES JE MOJ KNÍČEK – v jazyku anglickom
1. miesto – Martina Porubcová, kategória 5. - 6. (sekunda B)
1. miesto – Miroslav Jagelka, kategória 7. – 9. (kvarta A)
2. miesto – Dominika Žilová, kategória 7. – 9. (kvarta B)
Okresné kolo súťaže – PUTUJEME STOROČIAMI – družstiev
2. miesto – Zuzana Bobová (príma A), Francelová Nina (príma A), Adam Chabada (príma A)
Katarína Majdová (príma A), Ingrid Horváthová (príma A), Michal Račko (príma A),
Lívia Slavkovská (príma B), Alexandra Kureková (príma B)


MATEMATIKA:
Celoslovenská matematická súťaž KLOKAN

55. ročník matematickej olympiády
Okresné kolo v kategórii Z9

2. miesto – Miroslav Jagelka (kvarta A)

4.-5. miesto – Ivana Lauková (kvarta A)

Krajské kolo v kategórii Z9

7. miesto – Miroslav Jagelka (kvarta A)
Okresné kolo v kategórii Z6
6. miesto – Juraj Petrík (sekunda A)
Okresné kolo v kategórii Z7
5.-6. miesto – Lukáš Kopnický (tercia A)
Krajské kolo
13. – 16. miesto Radka Bošanská (septima A)

27. ročník Pytagoriády
Okresné kolo
1. miesto - Jozef Marko kategória 5 (príma A)
3. miesto - Zuzana Bobová (príma A)
2. miesto - Peter Švihra kategória 6 (sekunda A)
1. miesto - Gabriela Mužilová kategória 7 (tercia A)
Celoslovenský korešpondenčný seminár PIKOMAT
kategória K po 1. sérii
11. miesto – Ivana Lauková (kvarta A)
kategória K po 3. sérii

5. miesto – Ivana Lauková (kvarta A)
kategória K po 4. sérii

10. miesto – Ivana Lauková (kvarta A)

Matboj

Súťaž družstiev

3. miesto – M. Gašpareková, P. Lejtrich, M. Seryj, Z. Hurtová (sekunda A)

3. miesto – L. Budiská, M. Jagelka, I. Lauková, V. Koščolová (kvarta A)

5. miesto – M. Gažica, J. Brisuda, P. Pinka, M. Slovík (kvarta A)

6. miesto E. Baková, K. Šeligová, M. Krivošová, B. Matulová (kvarta A)

GEOGRAFIA:
34. ročník geografickej olympiády

6. miesto – Martin Gazdag (príma A) GEO 5
16. miesto – Lukáš Hadar (príma B) GEO 5
5. miesto – Jakub Avram (sekunda A) GEO 6
14. miesto – Peter Švihra (sekunda B) GEO 6
2. miesto – Michal Poliak (tercia B) GEO 7
17. miesto – Lenka Franková (tercia B) GEO 7
4. miesto – Miroslav Jagelka (kvarta A) GEO 8
6. miesto – Martin Porubský (kvarta B) GEO 8

Krajské kolo

3. miesto – Barbora Frisová kategória C (sexta A)

3. miesto – Michal Šmalo kategória D (sexta A)

5. miesto – Ján Babej kategória A (septima B)

6. miesto – Michal Bednár kategória C (septima B)

2. miesto – Miroslav Jagelka kategória 8.r. (kvarta A)

6. miesto – Martin Porubský kategória 8.r. (kvarta B)

12. miesto – Michal Poliak kategória 7.r. (tercia B)
Priateľské kraje v zjednotenej Európe (obvodné kolo)
1. miesto – Peter Celec (septima B)
5. miesto – Michal Bednár (septima B)
9. miesto – Katarína Pozorčiaková (kvinta B)


NÁUKA O SPOLOČNOSTI:
8. ročník olympiády ľudských práv

Krajské kolo
7. miesto - Peter Celec (septima B)

BIOLÓGIA:
40. ročník biologickej olympiády

Krajské kolo

1. miesto – Andrea Kaliariková kategória B (septima B)

CHÉMIA:
Najlepší chemik

2. miesto - M. Jagelka, J. Vantara (kvarta A)

3. miesto - M. Porubský, J. Minda (kvarta B)
42. ročník chemickej olympiády

Krajské kolo

2. miesto – Martina Hestericová kategória B (sexta B)

3. miesto – Pavel Abaffy kategória B (sexta B)

6. miesto – Zuzana Kalmanová kategória B (sexta B)

4. miesto – Veronika Belicová kategória A (septima B)
Krajské kolo – kategória C
4. miesto – Ján Švihra (kvinta B)
6. miesto – Mária Masnicová (kvinta B)
10. miesto – Matej Vnučák (kvinta B)
14. miesto – Michaela Galisová (kvinta B)

FYZIKA:
46. ročník fyzikálnej olympiády

Okresné kolo

1. miesto Miroslav Jagelka kategória E (kvarta A)
4. miesto – Ivana Lauková kategória E (kvarta A)

Krajské kolo
11. miesto – Miroslav Jagelka kategória E (kvarta A)
Archimediáda
Korešpondenčný seminár FYZ IQ

1. miesto kraj (ml.) Guráň Marek (kvinta A)
1. miesto kraj (st.) Smuel Sidor a Martin Smatana (sexta A)
Celoslovenský korešpondenčný seminár PIKOFYZ
kategória K po 1. sérii
1. miesto – Ivana Lauková (kvarta A)

INFORMATIKA:

Pripravili sme veľa zaujímavých podujatí v rámci projektu Otvorená škola: Infovek 2005 – bližšie informácie nájdete v časti Projekty
Pripravili sme celookresnú súťaž v kreslení DEVIGAMA – ceny pre účastníkov boli odovzdané 6. 12. 2005
Krajské kolo – programovanie v programe Baltík
2. miesto Patrik Majerčík a Martin Gazdag, kategória A (príma A)
Celoslovenské kolo – programovanie v programe Baltík
3. miesto Patrik Majerčík a Martin Gazdag, kategória A (príma A)


SOČ:

Okresné kolo – Geografia

1. miesto Barbora Frisová (sexta A)

2. miesto Michal Šmalo (sexta A)

Okresné kolo – Pedagogika, psychológia a sociológia
1. miesto Peter Francel (kvinta A)
Okresné kolo – Kultúra, umenie, umelecká a odevná tvorba
1. miesto Mária Masnicová (kvinta B)
Krajské kolo – Geografia
3. miesto Barbora Frisová (sexta A)
5. miesto Michal Šmalo (sexta A)VÝTVARNÁ VÝCHOVA:

Celookresná súťaž v kreslení:
1. kolo – mesto Martin
1. miesto – Andrej Sabov (tercia B)
2. miesto – Marek Sabov (príma A)
3. miesto – Dominika Žilová (kvarta B)
2. kolo – moja rodina
1. miesto – Stanislava Tomagová (príma A)
2. miesto –Martina Jankyová (kvarta B)
3. miesto – Katarína Majdová (príma A)
3. kolo – príroda
1. miesto – Patrik Lejtrich (sekunda A)
2. miesto – Vladimíra Púpavová (príma A)
3. miesto – Veronika Tomagová (kvarta A)
Stopy skazy v prírode
1. – 5. miesto – Patrícia Kuzmová (tercia B)
1. – 5. miesto – Juraj Šišmiš (príma B)


NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA:
Celoslovenské kolo biblickej olympiády – E.a.v.
2. miesto – Katarína Nudzajová (septima B)

INÉ AKTIVITY:

BLESKOVÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
pri príležitosti osláv 17.novembra na Gymnáziu Lettricha v Martine
---------------------------------------------------------------------------
 P. Priezvisko a meno Tr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Body S-B
---------------------------------------------------------------------------
 1. MAŽÁRI Juraj   2A � 1 1 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 12,5    
 2. MILCOVÁ Zuzana  4B 0 �1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,0    
 3. HUBÁČEK Branislav 2A 0 0 � 1 1 1 1 1 1 1 = 1 1 1 10,5    
 4. ABAFFY Pavel   6B 0 0 0 � 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1  9,0    
 5. POLONEC Pavol   2B 0 0 0 0 � 1 = 0 = 1 1 1 1 1  7,0    
 6. REPRICH Andrej  3A 0 0 0 0 0 � = 1 0 1 1 1 1 1  6,5 25,25
 7. RIŠIAN Tomáš   1B = 0 0 0 = = � 0 = 1 = 1 1 1  6,5 22,25
 8. BRACHŇÁK Tomáš  3A 0 0 0 0 1 0 1 � 1 0 1 0 1 1  6,0    
 9. POLONEC Peter   3B 0 0 0 0 = 1 = 0 � 1 0 0 1 1  5,0    
10. BEZDĚK Adam    3A 0 0 0 0 0 0 0 1 0 � 1 1 = 1  4,5 16,50
11. RAČKO Michal   1A 0 0 = 0 0 0 = 0 1 0 � 1 = 1  4,5 15,25
12. HADÁR Lukáš    1B 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 � 1 =  3,5    
13. VÝBOCH Martin   2B 0 0 0 1 0 0 0 0 0 = = 0 � 0  2,0    
14. LUKAČOVIČ Filip  1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 1 �  1,5
---------------------------------------------------------------------------
Hrací systém: každý s každým
Hracie tempo: 2 x 5 minút na partiu
Vysvetlivky:
S-B = Sonnenborn-Bergerov koeficient sa používa ako pomocné sekundárne
hodnotenie hráčov s rovnakým počtom bodov. Je to súčet bodov všetkých
súperov, s ktorými hodnotený hráč bodoval (za výhru si pripočítava plný 
celkový bodový zisk svojho súpera, pri remíze polovicu celkového bodového
zisku súpera).


ŠPORT:
Okresný prebor v basketbale dievčat

II. miesto

I. kolo TURČIANSKEJ žiackej ligy v atletike
2. miesto – diaľka m.ž. Sedláček Michal (sekunda A)
2. miesto – 60m s.ž. Budiská Lucia (kvarta A)
1. miesto – 800m s.ž. Zubercová Šárka (kvinta B)
2. miesto – 800m s.ž. Zubercová Slávka (kvinta B)
3. miesto – diaľka s.ž. Zubercová Šárka (kvinta B)
5. miesto – diaľka s.ž. Budiská Lucia (kvarta A)
Majstrovstvá okresu v cez poľnom behu (ZŠ)
1. miesto – družstiev (L.Panušková, V.Koščolová, D.Buckulčíková)
1. miesto – jednotlivcov Lucia Panušková (kvinta B)
Krajské kolo v cez poľnom behu (ZŠ)
2. miesto – družstiev (L.Panušková, Š.Zubercová, S.Zubercová, V.Kočšolová)
Majstrovstvá okresu SŠ v stolnom tenise
3. miesto – družstiev (P.Vaverka, M.Ďurec, M.Haliena, M.Smatana)
3. miesto – družstiev (H.Bašistová, L.Skaláková, D.Mináriková, V.Rybárska)
Okresné kolo v plávaní SŠ
1. miesto – 100m znak K.Verešová (septima B)
3. miesto – 100 voľný spôsob M.Smatana (sexta A)

1. miesto – 100m znak M.Smatana (sexta A)
1. miesto – 200m polohové preteky M. Smatana (sexta A)
2. miesto – 4x50m polohové preteky (K.Verešová, A.Tomková, S.Jesenská, P.Valentová)
Okresné kolo v stolnom tenise ZŠ
3. miesto – družstiev (J.Lofaj, J.Buc, L.Hnilica, P.Hajko)
2. miesto – družstiev (L.Kubovičová, M.Šalagová, K.Zrubeková)
Školské majstrovstvá Slovenska SŠ v plávaní
6. miesto – 100m znak M. Smatana (sexta A)

9. miesto – 100m znak K. Verešová (septima B)
12. miesto – 200m polohové preteky M. Smatana (sexta A)
Majstrovstvá okresu vo volejbale SŠ
3. miesto – družstiev (D.Chromiak, M.Milo, P.Janský, J.Cúth, M.Krivošík, M.Vnučák)
Okresná súťaž vo volejbale družstiev
3. miesto – chlapci aj dievčatá
Majstrovstvá okresu v atletike SŠ
1. miesto – 100m Patrícia Marková (kvinta A)
1. miesto – 200m Kristína Kadlecová (kvinta A)
1. miesto – 4x100m /Patrícia Marková, Kristína Kadlecová, Monika Šalagová,/(kvinta A), Slávka Zubercová (kvinta B)
Majstrovstvá kraja v atletike SŠ
1. miesto – 4x100m /Patrícia Marková, Kristína Kadlecová,/(kvinta A), /Zuzana Staňová, Zuzana Karlíková/ (septima B)
Majstrovstvá Slovenska v atletika SŠ
6. miesto – 4x100m /Patrícia Marková, Kristína Kadlecová,/(kvinta A), /Zuzana Staňová, Zuzana Karlíková/ (septima B)
Turčianske hry mládeže v plávaní
1. miesto – 4x50m /Kristína Kadlecová, Lenka Zboňáková,/ (kvinta A), Karin Franková (tercia B), Zuzana Zboňáková (sekunda A)
1. miesto – 4x25m /Michaela Kopecká, Zuzana Zboňáková,/ (sekunda A), Barbora Uhríková (sekunda B), Mária Amiridu (príma A)
Turčianske hry mládeže – atletika
1. miesto 800m Lucia Panušková (kvinta B)
3. miesto 800m Šárka Zubercová (kvinta B)
3. miesto skok do diaľky Matej Lužbeťák (kvinta A)
1. miesto 300m Kristína Kadlecová (kvinta A)
3. miesto 300m Slávka Zubercová (kvinta B)
2. miesto 60m Lukáš Kraus (sekunda A)
3. miesto 60m Martin Zacharovský
2. miesto 4x60m mladšie žiačky
1. miesto 4x60m staršie žiačky