ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007

Počet tried:

16

JAZYKY:

Kráľ čitateľov

1. miesto Miroslava Jombíková ( sekunda B)

Knižný vševedko

1. miesto Vladimíra Púpavová ( sekunda A)

3. miesto Nina Francelová ( sekunda A)
Súťaž v umeleckom prednese povesti - ŠALIANSKY MAŤKO
Okresné kolo:
II. kategória:
1. miesto Andrea Jurášková (príma A)
III. kategória:
1. miesto Zuzana Bobová (sekunda A)
Krajské kolo:
III. kategória:

3. miesto Zuzana Bobová (sekunda A)
Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese rozprávky – ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO
Okresné kolo:
1. miesto Zuzana Bobová (sekunda A)
Krajské kolo:
1. miesto Zuzana Bobová (sekunda A)
Celoslovenské kolo:
1. miesto Zuzana Bobová (sekunda A)

Celoslovenská súťaž v prednese duchovnej poézie a prózy – DILONGOVA TRSTENÁ

I. kategória
1.miesto Zuzana Bobová (sekunda A)

Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

II. kategória
1. miesto Zuzana Bobová (sekunda A) próza
4. miesto Ingrid Horváthová (sekunda A) poézia
IV. kategória

3. miesto Barbora Frisová (septima A) poézia

Krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – VAJANSKÉHO MARTIN

II. kategória
1. miesto Zuzana Bobová ( sekunda A)

Okresné kolo súťaže – PREDNES JE MOJ KONÍČEK – v jazyku anglickom

2. miesto Kristína Haršányiová ( prima B)

3. miesto Lenka Kalmanová ( prima B)

3. miesto Birivan Nabová ( tercia B)
1
7. ročník olympiády v anglickom jazyku
Školské kolo:
kategória 2B

1. miesto Danka Mináriková (oktáva A)
kategória 2E
1. miesto Martina Porubcová (tercia B)
kategória 2A
1. miesto Filip Sokol (kvinta A)
Okresné kolo:
kategória 2C

1. miesto Peter Krupinský (oktáva B)
kategória 2A

2. miesto Helena Balková (sexta A)
kategória 1C
1. miesto Jakub Slavoš (kvarta A)
kategória 2E
1. miesto Martina Porubcová (tercia B)
kategória 2B
1. miesto Danka Mináriková (oktáva A)
Krajské kolo:
kategória 2C
4. miesto Peter Krupinský (oktáva B)
kategória 2E
2. miesto Martina Porubcová (tercia B)
kategória 1C
1. miesto Jakub Slavoš (kvarta A)
kategória 2B
5. miesto Danka Mináriková (oktáva A)

Olympiáda v španielskom jazyku

2. miesto Barbora Frisová ( septima A)
37. ročník olympiády v ruskom jazyku

Krajské kolo:
kategória 2B
1. miesto Zuzana Cinková (oktáva B)
Celoslovenské kolo:
5. miesto Zuzana Cinková (oktáva B)

MATEMATIKA:
Celoslovenská matematická súťaž KLOKAN

56. ročník matematickej olympiády
Okresné kolo:
kategória Z5
4. – 8. miesto Martina Valachová (príma A)
9. – 12. miesto Andrea Jurášková (príma A)
kategória Z9
6. – 8. miesto Lukáš Kopnický (kvarta A)
9. miesto Adam Bezdek (kvarta A)
kategória Z6
1.miesto Martin Gazdag (sekunda A)
2. – 3. miesto Zuzana Bobová (sekunda A)
kategória Z7
2. miesto Michal Seryj (tercia A)
kategória C
3. miesto Miroslav Jagelka (kvinta A)
Krajské kolo:

kategória C
3. miesto Miroslav Jagelka (kvinta A)
28. ročník Pytagoriády
Školské kolo:
kategória 7. roč.
1. miesto Seryj Michal , 2. miesto Mažári Juraj , 3. – 4. miesto Avram Jakub a Záborský Martin, všetci (tercia A)
kategória 6. roč.
1. miesto Bobová Zuzana , 2. miesto Marko Jozef , 3. – 4. miesto Majerčík Patrik a Račko Michal všetci (sekunda A)
kategória 5. roč.
1. miesto Capko Michal , 2. – 3. miesto Jurášková Andrea a Mihaldová Veronika , 4. miesto Ladňák Tomáš všetci (príma A)
Okresné kolo:
kategória 6. roč.
1. miesto Marko Jozef (sekunda A)
2. miesto Bobová Zuzana (sekunda A)
kategória 5. roč.
1. miesto Mihaldová Veronika (príma A)
2. miesto Capko Michal (príma A)
Celoslovenské kolo:
4. – 7. miesto Marko Jozef (sekunda A)
Gymboj
- Matematická súťaž na G. V. P. TÓTHA
2. miesto Jakub Brisuda, Martin Gažica, Peter Pinka, Michal Slovík (kvinta A)
3. miesto Lucia Budiská, Miroslav Jagelka, Veronika Koščolová, Ján Vantara (kvinta A)
6. miesto Eva Baková, Natália Karlová, Martina Krivošová, Ivana Lauková (kvinta A)
2. miesto Zuzana Hurtová, Patrik Lejtrich, Róbert Varačka, Michal Serij (tercia A)

Matboj - súťaž družstiev

2. miesto Seryj M., Lejtrich P., Varačka R., Hurtová Z.


GEOGRAFIA:
35. ročník geografickej olympiády

Školské kolo:
kategória I .
1. miesto Dominka Matúš Ján (príma B), 2. miesto Sekanová Petra (príma B), 3. miesto Nabo Andrej (príma B)
kategória F.
1. miesto Kopnický Lukáš (kvarta A), 2.miesto Budiský Jakub (kvarta A), 3. miesto Košíková Karolína (kvarta A)
kategória H.
1. miesto Gazdag Martin (sekunda A), 2. miesto Krištofík Filip (sekunda A), 3. miesto Majko Jaroslav (sekunda B)
kategória G.
1. miesto Porubcová Martina (tercia B), 2. miesto Nabová Birivan (tercia B), 3. Kopnicá Erika Karin (tercia B)
Krajské kolo:
kategória A.
1. miesto Miroslav (kvinta A)
kategória C.
1. miesto Barbora Frisová (septima A)
Okresné kolo:
kategória I .
1. miesto Sekanová Petra (príma B), 3. miesto Dominka Matúš Ján (príma B)
kategória H.
2. miesto Majko Jaroslav (sekunda A), 6. miesto Gazdag Martin (sekunda A), 9. miesto Krištofík Filip (sekunda A)
kategória G.
5. miesto Porubcová Martina (tercia B)
kategória F.
4. miesto Kopnický Lukáš (kvarta A)

Krajské kolo:

6. miesto Kopnický Lukáš (kvarta A)

účasť- Jaroslav Majko ( sekunda B)

Celoslovenské kolo:

6. miesto Barbora Frisová ( septima A)

8. miesto Miroslav Jagelka ( kvinta A)
Naša Zem

1. miesto Alexandra Kureková, Katarína Moricová, Patrícia Klobušická ( sekunda B)

2. miesto Juraj Šišmiš, Tomáš Rišian, michal Bartko ( sekunda B)

Priateľské kraje v zjednotenej Európe
Krajské kolo:
6. miesto Zuzana Kalmanová (septima B) postupuje do medzinárodného kola ako členka 10 členného tímu

DEJEPIS:
EUSTORY
Celoslovenské kolo o najlepšiu prácu z histórie XX. storočia.
7. miesto Martin Lehotský (septima B) názov práce – Bádateľ z Turca.

Celoročná cyklická súťaž v skanzene – Putujeme storočiami

2. miesto Mihaldová V., Jurášková A., Šuvadová N., Valachová M., Višňovec Ľ.,
Košík M., Devečka M., Frollo M., Šimúnová K., Chnup M. ( prima A)

1. miesto Pažická J., Péč M., Štuller S., Christožová K., Olbertová V., Nabo A.,
Dzetkuličová M., Uhríková K., Brna D., Haršányiová K. ( prima B)

NÁUKA O SPOLOČNOSTI:
9. ročník olympiády ľudských práv

Celoštátne kolo:
1. miesto za esej Radka Škapcová (septima B) – cena podpredsedu vlády za najlepšiu esej na tému:
Rovnosť príležitostí pre všetkých?
5. miesto celkovo v skupine
Postup na medzinárodný seminár – Výchova k ľudským právam – Primorsko, Bulharsko 9 – 19. 6. 2007

BIOLÓGIA:
41. ročník biologickej olympiády

Okresné kolo:
kategória E.
2. miesto Martina Maruškinová (príma A)
5. miesto Martin Egri (tercia A)
kategória D.
1. miesto Peter Švihra (tercia B)
Krajské kolo:
kategória B.
4.miesto Lenka Bubernáková (sexta B)
kategória A.
úspešní riešitelia Pavol Kincel, Juraj Stano (septima A)

CHÉMIA:
43. ročník chemickej olympiády
Krajské kolo:
kategória A.
3: miesto Veronika Belicová (oktáva B)
4. miesto Martina Hestericová (septima B)
6. miesto Pavel Abaffy (septima B)
9. miesto Katarína Garajová (septima B)
kategória B.

4. miesto Ján Švihra (sexta B)
5. miesto Matej Vnučák (sexta B)

10. miesto Mária Masnicová ( sexta B)
kategória C.
5. miesto Tomáš Porubský (kvinta B)
8. miesto Martin Porubský (kvinta B)
11. miesto Jozef Minda (kvinta B)
kategória Dg .
1. miesto Nora Novysadláková (kvarta B) 3. miesto Jakub Budiský (kvarta A)
4. miesto Michal Poliak (kvarta B) 7. miesto Lukáš Kopnický (kvarta A)

Europian union science olympiad

Martina Hestericová – striebro

Najlepší Chemik – súťaž medzi GJL a GVPT
2. miesto Nora Novysedláková, Simona Stibilová (kvarta B)
4. miesto Michal Poliak, Lenka Franková (kvarta B)
5. miesto Lukáš Kopnický, Jakub Budinský (kvarta A)
8. miesto Martin Zacharovský, Pavol Beťák (kvarta A)

FYZIKA:
47. ročník fyzikálnej olympiády
Školské kolo:
Kategória B.
Úspešní riešitelia: Martin Smatana, Samuel Sidor, Martin Fraštia (septima A)
Kategória D.
Úspešný riešiteľ: Miroslav Jagelka (kvinta A)
Okresné kolo:
kategória E.
2. miesto Lukáš Kopnický (kvarta A) postup na krajské kolo
4. miesto Jakub Budinský (kvarta A)
Čo vieš o hviezdach.
Okresné kolo:
Kategória II.
1. miesto Richard Worobel (kvarta A)

Kategória III.

1. miesto Miroslav Jagelka ( kvinta A)

2. miesto Eva Baková ( kvinta A)
Krajské kolo:
Kategória I.
1. miesto Michal Račko (sekunda A) postup na celoslovenské kolo

5. miesto Vladimíra Púpavová ( sekunda A)

6. miesto Nina Francelová ( sekunda A)
Kategória III.
2. miesto Miroslav Jagelka (kvinta A) postup na celoslovenské kolo

5. miesto Eva Baková ( kvinta A)
Celoslovenské kolo:
Kategória I.
6. miesto Michal Račko (sekunda A)
Kategória III.
4. miesto Miroslav Jagelka (kvinta A)
Fyzika mikrosveta – medzinárodná fyzikálna súťaž

1. miesto Barbora Frisová (septima A), Marián Šoška (sexta A)
2. miesto Martin Fraštia, Filip Fraňo (septima A)
3. miesto Matej Komín, Ján Havko (sexta A)

INFORMATIKA:
Programovanie v programe Baltík

Medzinárodné kolo – Brno 12.11.2006 kategória A
3. miesto Patrik Majerčík a Martin Gazdag (sekunda A)
Celoslovenské kolo – Košice (26. – 28.) 4. 2007 kategória B
5. miestoPatrik Majerčík a Martin Gazdag (sekunda A)

Medzinárodné kolo – Česká Lípa (7. – 9.) 6. 2007 kategória B
Účastníci medzinárodného kola Patrik Majerčík a Martin Gazdag (sekunda A)- 13. miesto
Olympiáda z informatiky

Odbory
Martin Višňovec, Róbert Balent (oktáva A) postup na krajské kolo.
Krajské kolo:
2. miesto Martin Višňovec (oktáva A), postup do celoslovenského kola.

SOČ:
Školské kolo:

Mária Novysedláková (septima B), Účinné kozmetické prostriedky proti poteniu – chémia.
Krajské kolo:
3. miesto Mária Novysedláková (septima B), Účinné kozmetické prostriedky proti poteniu – chémia.

INÉ AKTIVITY:
Vedomostná súťaž:

“Zdravie máš len jedno“
1. miesto Zuzana Hurtová, Rebeka Kunková, Michaela Šľuchová (tercia A)

Krajské kolo- modelový európsky parlament

Peter Grom – vybraný ako prvý náhradník v družstve VÚC Žilina do celoslovenského kola – výbor pre energie

Zuzana Kalmanová - vybraný ako prvý náhradník v družstve VÚC Žilina do celoslovenského kola – výbor pre ľudské práva a občianskej slobody

Dopravná súťaž

1. miesto Samuel Kostka , Jakub Kováčik( sekunda A)

3. miesto Tomáš Sklenár, Marián Bunganič ( sekunda A)

Šiesty zmysel

1. miesto – Marek Fryštik, Matej Užák, Michaela Bukvová ( sekunda B)


ŠPORT:

Basketbal – dievčatá

Okresné a regionálne kolo stredné školy (SŠ):
1. miesto H. Bašistová, L. Skaláková, Z. Staňová, Z. Cinková, K. Kadlecová, L. Račeková, L. Zboňáková, L.Cingelová
Krajské kolo stredné školy (SŠ):
4. miesto H. Bašistová, L. Skaláková, Z. Staňová, Z. Cinková, K. Kadlecová, L. Račeková, L. Zboňáková, L.Cingelová

Basketbal – chlapci

majstrovstvá okresu – 2. miesto

Basketbal žiaci

4. miesto (ZŠ)

Basketbal žiačky

2. miesto (ZŠ)

Stolný tenis študentiek

4. miesto (SŠ)

Stolný tenis študentov

8. miesto (SŠ)
Stolný tenis žiačky

5. miesto (ZŠ)

Stolný tenis žiaci

3. miesto (ZŠ)

Halový futbal

Okresné kolo (SŠ)

9.miesto

Orientačný beh ZŠ a SŠ

1. miesto Ján Vantara ( kvinta A)
2. miesto Martin Zacharovský ( kvarta A)

3. miesto Andrej Reiprich ( kvarta A), Richard Piták( sexta A)

4. miesto Tomáš Brachňák ( kvarta A)

Krajské kolo:

1. miesto Richard Piták ( sexta A)

Celoslovenské kolo:

12. miesto Richard Piták ( sexta A)

Majstrovstvá SR :

6. miesto Andrej Reiprich ( kvarta A)

7. miesto Martin Zacharovský ( kvarta A)

Majstrovstvá EU žiakov

14. miesto Martin Zacharovský ( kvarta A)

Atletika

Okresné kolo(SŠ):

1500 m dievčatá

1. miesto Šárka Zubercová (sexta B)

100 m dievčatá

1. miesto Lucia Budiská ( kvinta A)

800 m dievčatá

2. miesto Lucia Panušková ( sexta B)

200 m dievčatá

2. miesto Kristína Kadlecová ( sexta A)

4x 100 m dievčatá

K. Kadlecová, L. Panušková, V.Koščolová, L. Budiská

Krajské kolo (SŠ):

1500 m dievčatá

1. miesto Šárka Zubercová (sexta B) – postup na MS

800 m dievčatá

2. miesto Lucia Panušková ( sexta B)

4x 100 m dievčatá

2. miesto K. Kadlecová, L. Panušková, P. Marková , L. Budiská

Plávanie

dievčatá a chlapci nar. 1.9.1987 a mladší:

chlapci

100 m voľný spôsob

1. miesto Martin Smatana ( Septima A)

100 m znak

1. miesto Martin Smatana ( Septima A)

dievčatá a chlapci nar. 1.9.1991 a mladší

dievčatá

50 m voľný spôsob

1. miesto Rebeka Rizmanová ( prima B)

100 m motýlik

1. miesto Rebeka Rizmanová ( prima B)

4x 50 m voľný spôsob

3. miesto N. Ďuríčeková, K. Frankova, B. Uhríková, M. Kopecká

4x 50 m polohové preteky

1. miesto M. Valachová ( znak), N. Ďuríčeková ( prsia), R. Rizmanová (motýlik), K. Šimínková ( kraul)

plávanie (ZŠ)

Okresné kolo – dievčatá

50 m voľný spôsob

1. miesto Rebeka Rinzmanová ( prima B)

12. miesto Martina Valachová ( prima A)

13. miesto Jeannette Pažická ( prima B)

14. miesto Michaela Kopecká ( tercia B)

100 m voľný spôsob

5. miesto Karin Franková (kvarta B)

11. miesto Karolína Šimúnová (prima A)

12. miesto barbora Uhríková ( prima B)

100 m prsia

4. miesto Martina Valachová ( prima A)

8. miesto Natália Ďuríčeková ( prima B)

100 m motýlik

1.miesto Rebeka Rizmanová ( prima B)

4x 50 m voľný spôsob

3. miesto

4x 50 m polohové preteky

1. miesto Krajské kolo SŠ + ZŠ:

100 m motýlik žiačky

2.miesto Rebeka Rizmanová

50 m voľný štýl žiačky

1. miesto Rebeka Rizmanová

Okresné kolo SŠ:

50m voľný spôsob

9. miesto Paulína Valentová ( oktáva B)

7. miesto Paulína Valentová ( oktáva B)

2. miesto Katarína Verešová ( oktáva B)

študenti:

50 m voľný spôsob

10.miesto Tomáš Vidlár ( sexta B)

100 m voľný spôsob

1.miesto Martin Smatana ( septima A)

100 m znak

1.miesto Martin Smatana ( septima A)

Celoslovenské kolo:

50 m voľný spôsob

15. miesto Rebeka Rizmanová ( prima B)

Šach

Okresné kolo:

1. miesto Zuzana Milcová ( kvinta B)

Šachové veže – turnaj mládeže do 16 rokov- dievčatá

1. miesto Zuzana Milcová ( kvinta B)

Krajské kolo- šachový turnaj

3. miesto Zuzana Milcová ( kvinta B)
Vybíjaná

Okresné kolo- dievčatá

3. miesto P.Sekanová , N. Boháčiková, K. Šimúnová, K. Tormová, S. Šmalová

Turčianske hry mládeže - 47.ročník

Basketbal - chlapci

1. miesto Gymnázium J. Lettricha
Basketbal - dievčatá

2. miesto Gymnázium J. Lettricha

Volejbal – chlapci

4. miesto Gymnázium J. Lettricha

Plávanie

25 m voľný spôsob - mladšie žiačky

1. miesto Rebeka Rizmanová

5. miesto Michaela Kopecká

25 m prsia - mladšie žiačky

1. miesto Rebeka Rizmanová

4.miesto Martina Valachová

štafeta 4 x 25 m – mladšie žiačky

1. miesto gymnázium J. Lettricha (Rizmanová, Kopecká, Uhríková, Zboňáková)

Atletika

60 m – mladšie žiačky

2. miesto Paulína Závadská

4. miesto Michaela Šluchová

800 m – mladšie žiačky

1. miesto Rebeka Rizmanová

štafeta 4 x 60 m

1. miesto gymnázium J. Lettricha

diaľka - mladšie žiačky

2. miesto Mária Amiridu

3. miesto Michaela Krivošová

60 m – mladší žiaci

4. miesto Lukáš Kraus

6. miesto Juraj Gábor

diaľka – mladší žiaci

2. miesto Lukáš Kraus

60 m - staršie žiačky

3. miesto Lucia Budiská

800 m – staršie žiačky

1. miesto Veronika Koščolová

diaľka - staršie žiačky

2. miesto Lucia Budiská

60 m starší žiaci

2. miesto Jakub Brisuda