ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008

Počet tried:

16


JAZYKY:
Súťaž v umeleckom prednese povesti - ŠALIANSKY MAŤKO
Odbory .
Kategória 2.
1. miesto: Slavomír Sovík (príma A)
2. -3. miesto: Simona Rišianová, Patrik Hrk (príma B)
Kategória 3.
1. miesto: Zuzana Bobová (tercia A)
2. miesto: Laura Šimková (tercia A), Andrea Jurášková (sekunda A)
3. miesto: Terézia Hvizdová (sekunda B)
Okresné kolo.
Kategória 2.
1. miesto: Slavomír Sovík (príma A)
Kategória 3.
1. miesto: Zuzana Bobová (tercia A)
3. miesto: Laura Šimková (tercia A)
Krajské kolo.
2. miesto: Zuzana Bobová (tercia A)

ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO
Školské kolo.
1. miesto: Zuzana Bobová (tercia A)
2. miesto: Dominika Kescöová (príma B)
3. miesto: Barbora Dudová (príma B)

Pochvalné uznanie: Slavomír Sovík, Jaroslav Macko (príma A)

Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
Kategória II.
1. miesto: Zuzana Bobová (tercia A) próza
2. miesto: Rebeka Bursová (sekunda A)
2. miesto: Barbora Dudová (príma B) poézia
Kategória III.
3. miesto: Birivan Nabová (kvarta B) próza

Moricove Sučany – súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy s tematikou prírody


Čo vieš o slovenskej literatúre?
Kategória 7.-8. Ročník
2. miesto – 4 členné družstvo:
Bianka Ivanková, Beáta Kaliariková, Nikola Polubojarovová, Lucia Hupková (kvarta B)
Okresné kolo.

Kategória 7.-8. Ročník
2. miesto – 4 členné družstvo:
Bianka Ivanková, Beáta Kaliariková, Nikola Polubojarovová, Lucia Hupková (kvarta B)

Kategória 5.-6. Ročník
1. miesto – 4 členné družstvo:
Lenka Kalmanová, nna Kopkášová (sekunda B), Simona Rišianová, Katarína Turanská (kvarta B)


Okresné kolo súťaže – PREDNES JE MOJ KONÍČEK – v jazyku anglickom
1
8. ročník olympiády v anglickom jazyku
18. ročník olympiády vo francúzskom jazyku
18. ročník olympiády v nemeckom jazyku


38. ročník olympiády v ruskom jazyku

Krajské kolo.
Kategória B1
3. miesto: Veronika Tomagová (sexta A)

MATEMATIKA:
Celoslovenská matematická súťaž KLOKAN

57. ročník matematickej olympiády
Okresné kolo.
Kategória Z5.
1. miesto: Martin Koban (príma A)
Kategória Z6.
1. miesto: Tomáš Ladňák (sekunda A)
2. – 3. miesto: Martina Valachová (sekunda A)
Kategória Z7.
2. miesto: Martin Gazdag (tercia A)
4. miesto: Zuzana Bobová (tercia A)

29. ročník Pytagoriády
Okresné kolo.

Kategória 5 ročník.

2. – 7. miesto: Peter Hoferica (príma A)
Kategória 6 ročník.
2. miesto: Tomáš Ladňák (sekunda A)

Kategória 7 ročník.

3. miesto: Zuzana Bobová (tercia A)
4. miesto: Jozef Marko (tercia A)

Celoslovenský korešpondenčný seminár PIKOMAT
Matboj - súťaž družstiev


GEOGRAFIA:
36. ročník geografickej olympiády

Kategória I.

1.miesto: Michal Kráľ (príma B)

2. miesto: Luciene Michnáčová (príma B)

3. miesto: Martin Frnda: (príma B)
Kategória H.

1. miesto: Matúš Dominka (sekunda B)
2. miesto: Samo Štuller (sekunda B)

3. miesto: Tomáš Ladňák (sekunda A)

Kategória G.

1. miesto: Jaroslav Majko (tercia B)

2. miesto: Martin Gazdag (tercia A)
3. miesto: Vladimíra Púpavová (tercia A)

Kategória F.
1. miesto: Birivan Nabová (kvarta B)

2. miesto: Jakub Avram (kvarta A)

3. miesto: Robert Hagan (kvarta A)
Okresné kolo.
Kategória I.

3.miesto: Michal Kráľ (príma B)

10. miesto: Luciene Michnáčová (príma B)
Kategória H.

3. miesto: Samo Štuller (sekunda B)

4. miesto: Matúš Dominka (sekunda B)

Kategória G.

3. miesto: Jaroslav Majko (tercia B)

Kategória F.

2. miesto: Birivan Nabová (kvarta B)

9. miesto: Jakub Avram (kvarta A)
Krajské kolo.
Kategória C.

5. miesto: Barbora Frisová (oktáva A)

Kategória A
3. miesto: Miroslav Jagelka (sexta A)

Priateľské kraje v zjednotenej Európe
Obvodné kolo.
1. miesto: Katka Pozorčiaková (septima B)
2. – 4. miesto: Martina Sedláčková (septima A), Ján Švihra (septima B)

DEJEPIS:
EUSTORY

2. miesto: Šárka Zubercová (septima B) – Detský folklórny súbor Turiec a tradície regiónu –
4. miesto: Michaela Baričičová ( septima A) – Tradičná stavebná kultúra Turca... –
7. miesto: Michaela Suchá (septima B) – Divadelný festival dotyky a spojenia –

NÁUKA O SPOLOČNOSTI:
10. ročník olympiády ľudských práv


BIOLÓGIA:
42. ročník biologickej olympiády


CHÉMIA:
44. ročník chemickej olympiády

Krajské kolo.
Kategória A.
2. miesto: Martina Hestericová (oktáva B)
3. miesto: Pavel Abaffy (oktáva B)
6. miesto: Katarína Garajová (oktáva B)
7. miesto: Katka Pozorčiaková (septima B)
8. miesto: Mária masnicová (septima B)
Republikové kolo
18. miesto: Martina Hestericová (oktáva B)
Kategória B.
9. miesto: Tomáš Porubský (sexta B)
Kategória C.
2. miesto: Lukáš Kopnický (kvinta A)
5. miesto: Jakub Budiský (kvinta A)
9. miesto: Nora Novisedláková (kvinta B)
Kategória D.
3. miesto: Peter Švihra (kvarta B)
6. miesto: Lucia Hupková (kvarta B)
8. miesto: Nina Gombarčeková (kvarta B)

FYZIKA:
48. ročník fyzikálnej olympiády
Krajské kolo.

Kategória A.
Riešitelia: Tomáš Máťuš, Martin Smatana (oktáva A)
Kategória C.
Riešiteľ: Miroslav Jagelka (sexta A)
Kategória D.
1. miesto: Lukáš Kopnický (kvinta A)
4. miesto: Jakub Budiský (kvinta A)
Okresné kolo.
Kategória E.
4. miesto: Juraj Mažári (kvarta A)

Čo vieš o hviezdach
Krajské kolo.
Kategória I.
4. miesto: Tomáš Ladňák (sekunda A)
Kategória II.
2. miesto: Michal Račko (tercia A) postupuje do celoslovenského kola

Kategória III.
1. miesto: Miroslav Jagelka (sexta A) postupuje do celoslovenského kola

Archimediáda
Korešpondenčný seminár FYZ IQ

Celoslovenský korešpondenčný seminár PIKOFYZ
Celoslovenské kolo.
2. miesto: Ján Matúš Dominka (sekunda B)


INFORMATIKA:
23. Ročník olympiády v informatike
Krajské kolo.

Kategória A .
1. miesto: Ján Súkenník (oktáva B)
Programovanie v programe Baltík
Krajské kolo.
Úspešní riešitelia: Patrik Majerčík a Martin Gazdag (tercia A) postup na celoslovenské kolo

SOČ:

Školské kolo.
Septima B
M - Lenka Kubovičová, Ch - Lenka Bubernáková, Ján Švihra, Matej Vnučák, B - Lucia Nandrážiová,
Zdrav. – Petra Ondrľová, Polit. – Matej Štefančík, Martin Boďa, Ekonom. - Michaela Galisová.
Septima A
B – Lenka Zboňáková, Patrícia Marková, Zdrav. – Kristína Kadlecová, ŽP – Monika Šalagová, Katarína Zrubeková,
Právo – Babora Bobrovská, Psych. – Slávka Borská, Lenka Račeková, Lucia cingelová.
Okresné kolo.

Kategória 02.
4. miesto: Lenka Kubovičová (septima B)
Kategória 03.
1. miesto: Ján Švihra (septima B)

3. miesto: Lenka Bubernáková (septima B)
Kategória 06.

1. miesto: Petra Ondrľová (septima B)
2. miesto: Kristína Kadlecová (septima A)
Kategória 13.

4. miesto: Barbora Bobrovská (septima A), Martin Boďa (septima B)
Kategória 15.
4. miesto: Michaela Galisová (septima B)
Kategória 17.
1. miesto: Slávka Borská (septima B)

3. miesto: Lucia Cingelová (septima A)
Krajské kolo.
Kategória 04.
2. miesto: Lenka Zboňáková a Patrícia Marková (septima A)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:
Okresné kolo.
Farby jesene.
1. miesto: Ema Kučmínová (príma B.) a Lenka Gloneková (príma A)
Jesenné variácie.

1. miesto: Kristína Christozova, Katarína Uhríková, Veronika Olbertová (sekunda B)
Zimné variácie.

3. miesto: Kristína Christozova, Katarína Uhríková, Veronika Olbertová (sekunda B)

Jarné variácie.

2. miesto: Kristína Christozova, Katarína Uhríková, Nina Vodilová (sekunda B)

Letné variácie.
1. miesto: Katarína Uhríková, Nina Vodilová, Natália Ďuríčeková (sekunda B)

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA:
Celoslovenské kolo biblickej olympiády
Seniorátne kolo.

Kategória 4.
2. miesto: Adam Bezděk (kvinta A)

INÉ AKTIVITY:
Celoslovenská súťaž školských a triednych časopisov „PROSLAVIS 2007“
3. miesto za školský časopis „GYMLET“


ŠPORT:
Basketbal chlapci
O pohár riaditeľa gym. V. P. Tótha – december 2007

1. miesto z piatich zúčastnených
Zostava: Tomek Miroslav, Slavoš Jakub, Jánsky Peter,
Lofaj Jakub, Varačka Róbert, Brna Samo, Worobel Richard
Najlepší strelec – Tomek, najlepší hráč – Worobel
Majstrovstvá okresu – starší chlapci

1. miesto: Jakub Slavoš, Peter Jánsky, Jakub Lofaj, Róbert Varačka, Samo Brna, Richard Worobel,
Filip Gonšenica, Michal Slovík, Jakub Brisuda, Peter Pinka
Majstrovstvá kraja - starší chlapci

5. miesto: Jakub Slavoš, Peter Jánsky, Jakub Lofaj, Róbert Varačka, Samo Brna, Richard Worobel,
Filip Gonšenica, Michal Slovík, Jakub Brisuda, Peter Pinka
Majstrovstvá okresu – mladší chlapci
2. miesto: Jakub Slavoš, Jakub Lofaj, Róbert Varačka, Samo Brna, Worobel Richard, Jakub Rusnák, Milan Čerňanský

Basketbal dievčatá
Okresné kolo - ZŠ
3. miesto: Gabriela Mužilová, Petra Fraštiová (kvinta A), Zuzana Zboňáková, Lucia Kovačiková, Zuzana Hurtová, Michaela Šluchová (kvarta A)
Dominika Jašeková (kvarta B)
Okresné kolo – SŠ
2. miesto: Lenka Račeková, Kristína Kadlecová, Lucia Cingelová, Lenka Zboňáková (septima A)
Lucia Budiská, Veronika Koščolová, Veronika Tomagová (sexta A)

Turčianska žiacka liga
Majstrovstvá okresu
– žiakov v atletike 1. kolo
1. miest: Rebeka Rizmanová (sekunda B) 600m
3. miesto: Lukáš Pastyrnák (tercia A)
1. miesto: Juraj Gábor (sekunda A) 60m
3. miesto: Michaela Šluchová (kvarta A), Heiko Pedan (kvinta A)
Majstrovstvá okresu – žiakov v atletike 3. kolo
1. miesto: Rebeka Rizmanová (sekunda B) 300m

2. miesto: Rebeka Rizmanová (sekunda B) diaľka

3. miesto: Stela Kubeková (sekunda A) diaľka

1. miesto: Rebeka Rizmanová, Lenka Cinková, Natália Boháčiková (sekunda B), Veronika Mihaldová (sekunda A)4x60m

1. miesto: Juraj Gábor (sekunda A) 150m a kriketka

1. miesto: Lukáš Pastyrnák (tercia A) 300m a diaľka

1. miesto: Juraj Gábor (sekunda A), Lukáš Pastyrnák (tercia A), Vladimír Mečko (tercia A), Stano Bernát (tercia A)4x60m

1. miesto: Michaela Šluchová (kvarta A) 150m
1. miesto: Mariana Tomková (kvarta B) 300m

3. miesto: Dušana Cincíková (kvinta B) diaľka

2. miesto: Michaela Šluchová (kvarta A), Mariana Tomková (kvarta B), Paula Závacká (kvarta A), Amiridu (tercia B) 4x60m

Cezpoľný beh

Majstrovstvá okresu
1. miesto: Šárka Zubercová (septima B)
2. miesto: Šárka Zubercová (septima B), Veronika Koščolová (kvinta A), Barbora Frisová (oktáva A)

Stolný tenis

Majstrovstvá okresu ZŠ
3. miesto: Dušana Cincíková (kvinta B), Karolína Košíková a Dominika Tomášová (kvinta A)
Majstrovstvá okresu SŠ
3. miesto: Monika Šalagová (septima A), Petra Ondrľová, Lena Kubovičová, Šárka Zubercová (septima B)

Plávanie

Majstrovstvá okresu ZŠ
1. miesto 100m motýlik a 200m polohové preteky: Rebeka Rizmanová (sekunda B)
2. miesto 100m motýlik a 50m voľný spôsob: Zuzana Zboňáková (kvarta A)

Majstrovstvá okresu SŠ
1. miesto 100m motýlik a 200m PP: Martin Smatana (oktávaA)
3. miesto 50m voľný spôsob a 100m znak: Lenka Zboňáková (septima A)

Badminton

Majstrovstvá okresu ZŠ

1. miesto: Michal Sedláček (kvarta A)
2 miesto: Lukáš Kraus (kvarta A)
Majstrovstvá kraja ZŠ
2. miesto: Michal Sedláček (kvarta A)

Volejbal
Majstrovstvá okresu SŠ

2. miesto: K. Kadlecová, M. Sedláčková (septima A), K. Uríčková, P. Ondrľová, L. Kurhajcová (septima B), L. Budiská, V. Koščolová (sexta a)

Kalokagatia
Okresné kolo

1. miesto: P. Kincel, B. Frisová (oktáva A), M. Humenný (oktáva B), V. Koščolová, J. Vantara (sexta A)
Krajské kolo
2. miesto: P. Kincel, B. Frisová (oktáva A), M. Humenný (oktáva B), V. Koščolová, J. Vantara (sexta A)

Vybíjaná
Majstrovstvá okresu dievčat ZŠ

1. miesto: M. Dzetkuličová, P. Sekanová, R. Rizmanová, (sekunda B), K. Tormová, K. Šimúnová, S. Šmalová (sekunda A)
Z. Kovalčíková, D. Bôciková, Z. Paškuliaková, V. Jesenská (príma B), Z. Sochuľáková (príma A)
THM
Kategória žiačky.

2. miesto: v basketbale


PROJEKTOVÉ PRÁCE – predmety v ročníkoch
Príma – Ekológia
Sekunda – Slovenský jazyk a literatúra
Tercia - Dejepis
Kvarta – Geografia
Kvinta – Biológia, chémia, fyzika, matematika – podľa zamerania
Sexta – Cudzí jazyk, estetika, etika, Nos


Kultúrne a spoločenské podujatia:
Aktivity ku dňu študentov
Pasovací večierok
Stužkové
Lyžiarsky výcvik – kvarta, kvinta
Plavecký výcvik - príma
VIII. gymnaziálny ples
VII. študentský ples

Exkurzie:
Turiec, Kalník - príma
Považie - sekunda
Piešťany, Lednické rovne - tercia
Spiš, Bratislava - kvarta
Mlyňany, Topoľčianky - kvinta
Bojnice, Prievidza, Viedeň alebo Krakow - sexta
Viedeň, Jaslovské Bohunice - septima
Bratislava - Burza VŠ - oktáva