ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009

Počet tried:

16


JAZYKY:
Súťaž v umeleckom prednese povesti - ŠALIANSKY MAŤKO
Okresné kolo:
1. miesto Zuzana Bobová (kvarta A)

Krajské kolo:
2. miesto Zuzana Bobová (kvarta A)

1. ročník olympiády zo slovenského jazyka

Okresné kolo:
Kategória C.
1. miesto Zuzana Bobová (kvarta A)

Krajské kolo:
Kategória C.
2. miesto Zuzana Bobová (kvarta A)

Celoslovenské kolo:
Kategória C.
4. miesto Zuzana Bobová (kvarta A)

Krajské kolo:
Kategória A.

5. miesto Martina Sedláčková (oktáva A)

Krajské kolo:
Kategória B.

4. miesto Nora Novysedláková (sexta B)


ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO

Okresné kolo:
1. miesto Zuzana Bobová (kvarta A)

Krajské kolo:
1. miesto Zuzana Bobová (kvarta A)

Celoslovenské kolo

Zuzana Bobová (kvarta A) Cena za pozoruhodný výkon

Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy
Vajanského Martin
Okresné kolo:
1. miesto Peter Hoferica poézia( sekunda A), 2. miesto Rebeka Bursová próza ( tercia A)

Krajské kolo:
3. miesto Peter Hoferica poézia( sekunda A)

Moricove Sučany – súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy s tematikou prírody

Kategória 2.

2. miesto Barbora Macková poézia (sekunda B), 2. miesto Andrea Jurášková (tercia A), Anna Skuhrová (príma A) próza

Kategória 3.

2. miesto Lucia Hupková poézia (kvinta B)


Čo vieš o slovenskej literatúre?

Okresné kolo súťaže – PREDNES JE MOJ KONÍČEK – v jazyku anglickom
1
9. ročník olympiády v anglickom jazyku
Okresné kolo:
Kategória C.
1. miesto Slávka Zubercová (septima B)


19. ročník olympiády vo francúzskom jazyku

Krajské kolo:
Kategória ?
4. Miesto Lukáš Gajdoš (sexta B)

19. ročník olympiády v nemeckom jazyku

39. ročník olympiády v ruskom jazyku

Krajské kolo:
Kategória B1.
3. miesto Katarína Mikušová (sexta A)
Kategória B2.
riešiteľ Lenka Račeková, Patrícia marková (oktáva A)

MATEMATIKA:
Celoslovenská matematická súťaž KLOKAN

58. ročník matematickej olympiády
Školské kolo:
Kategória A.

1. miesto Miroslav Jagelka (septima A)
Okresné kolo:
Kategória Z5

1. miesto Mária K. Beláková, 3. miesto Soňa Tomaškinová (príma B)

Kategória Z9

2. miesto Martin Gazdag, 3. miesto Jozef Marko (kvarta A)

Kategória Z6

1. miesto Martin Koban, 2. miesto Peter Hoferica (sekunda A)
Krajské kolo:
Kategória Z9
5. miesto Martin Gazdag, 17. miesto Jozef Marko (kvarta A)

Krajské kolo:
Kategória B.
4. miesto Lukáš Kopnický (sexta A)


30. ročník Pytagoriády
Okresné kolo:
Kategória P5

2. miesto Lukáš Volna (príma A)
Kategória P6
1. miesto Martin Koban, 6. miesto Kristína Sidorová (sekunda A)
Kategória P7
1. miesto Ľubomír Višňovec (tercia A)
Chrobák v hlave
1. miesto Peter Hoferica, Kevin Simonides, Karolína Šebestová, Matúš Nemec, Barbora Thomková, Lenka Gloneková, Martin Hanzel, Tereza Michalková (sekundaA)

GEOGRAFIA:
37. ročník geografickej olympiády

Kategória I.
Okresné kolo:
2. miesto Miloš Ľupták (príma A)
Kategória H.
Okresné kolo:

1. miesto Michal Kráľ (sekunda B)
2. miesto Michal Sojka (sekunda B)
Krajské kolo:
1. miesto Michal Kráľ (sekunda B)
Kategória G.
Okresné kolo:
1. miesto Samuel Stuller (tercia B)

3. miesto Matúš J. Dominka (tercia B)
Krajské kolo:
9. miesto Samuel Stuller (tercia B)

11. miesto Matúš J. Dominka (tercia B)
Kategória F.
Okresné kolo:

5. miesto Jaroslav Majko (kvarta B)
9. miesto Marek Frištyk (kvarta B)

Krajské kolo:
7. miesto Jaroslav Majko (kvarta B)
Kategória A.

Krajské kolo:
2. miesto Lucia Hupková (kvinta B)
Celoštátne kolo:

14. miesto Lucia Hupková (kvinta B)
Kategória C.

Krajské kolo:
1. miesto Miroslav Jagelka (septima A)
3. miesto Birivan Nábová (kvinta B)
4. miesto Martina Porubcová (kvinta B)
Celoštátne kolo:

8. miesto Miroslav Jagelka (septima A)

Priateľské kraje v zjednotenej Európe (medzinárodná vedomostná súťaž)
Obvodné kolo :
1. miesto Jakub Drmla (septima B)
2. miesto Zuzana Milcová (septima B)
4. miesto Nina Benkovská (septima B)
Krajské kolo :
5. miesto Miroslav Jagelka (septima A)
7. miesto Zuzana Milcová (septima B)

Cestujeme svetom (celoročná súťaž CVČ Kamarát)
1. miesto Birivan Nábová, Nikola Polubojarovová, Lucia Hupková (kvinta B)
2. miesto Adam Chabada, Martin Gazdag, Michal Račko (kvarta A)

3. miesto Marek Frištyk, Jaroslav Majko, Stanislav Čečotka (kvarta B)
5. miesto Martin Výboh, Pavol Polonec, Peter Javorka (kvinta A)

Žijeme v Európe (celoročná súťaž Junior klubu)

DEJEPIS:
Dejepisná olympiáda
Školské kolo:

Kategória E.
1. miesto Simona Rišianová, 2. miesto Eduard Lazorík, 3. miesto Dárius Čoreja (všetci sekunda B)
Kategória D.

1. miesto Tomáš Ladňák ( tercia A), 2. miesto Samuel Štuller, 3. miesto Martin Péč ( tercia B)
Kategória C.

1. miesto Jaroslav Majko ( kvarta B), 2. miesto Martin Gazdag, 3. miesto Filip Krištofík ( kvarta A)

Okresné kolo:

Kategória E.
1. miesto Eduard Lazorík, 2. miesto Simona Rišianová (sekunda B)

Kategória D.

1. miesto Samuel Štuller ( tercia B), 2. miesto Tomáš Ladňák (tercia A)

Kategória C.

1. miesto Filip Krištofík ( kvarta A), 2. miesto Jaroslav Majko ( kvarta B)
Okresná súťaž – Z histórie a prítomnosti Turca –
1. miesto Michal Kráľ, Michal Sojka, Eduard Lazorík, Dárius Čoreja (všetci sekunda B)


EUSTORY


NÁUKA O SPOLOČNOSTI:
11. ročník olympiády ľudských práv

Krajské kolo:
2. miesto v skupine 5. miesto celkovo Vladimír Cingel (sexta B)
Celoštátne kolo:
úspešný riešiteľ Vladimír Cingel (sexta B)

BIOLÓGIA:
43. ročník biologickej olympiády

Okresné kolo:

Kategória C.
1. miesto Katarína Majdová (kvarta A)
Krajské kolo:
Kategória C.
3. miesto Katarína Majdová (kvarta A)
Krajské kolo:
Kategória A.
7. miesto Lucia Blahová (septima B)

CHÉMIA:
45. ročník chemickej olympiády

Krajské kolo:
Kategória A.
3. miesto Matej Vnučák, 4. miesto Ján Švihra (oktáva B), 6. miesto Martin Porubský (septima B)

Kategória B.

1. miesto Lukáš Kopnický (sexta A), 6. miesto Peter Polonec (sexta B)

Kategória C.

2. miesto Peter Švihra, 4. miesto Lucia Hupková, 5. miesto Birivan Nabová ( všetci kvinta B)


FYZIKA:
49. ročník fyzikálnej olympiády

Školské kolo:
Kategória E.
1. miesto Linda Soršáková, 2. miesto Michal Račko 3. miesto Adam Chabada ( všetci kvarta A)
Okresné kolo:
1. miesto Michal Račko (kvarta A)
Krajské kolo:
1. miesto Michal Račko (kvarta A)

Krajské kolo:
Kategória C.
1. miesto Lukáš Kopnický, 6. miesto Jakub Budiský (sexta A)


Čo vieš o hviezdach
Okresné kolo:
Kategória 1.

3. miesto Adam Hatala ( príma A)

Kategória 2.

1. miesto Michal Račko (kvarta A), 2. miesto Jaroslav Majko (kvarta B)

Kategória 3.

1. miesto Miroslav Jagelka, 2. miesto Eva Baková ( septima A)

Regionálne kolo:
Kategória 2.

3. miesto Michal Račko (kvarta A)

Kategória 3.

1. miesto Miroslav Jagelka, 6. miesto Eva Baková ( septima A)

Slovenské kolo:
Kategória 3.

1. miesto Miroslav Jagelka ( septima A) postup na medzinárodné kolo
Kategória 2.

4. miesto Michal Račko (kvarta A)

Archimediáda
Korešpondenčný seminár FYZ IQ

Celoslovenský korešpondenčný seminár PIKOFYZ

INFORMATIKA:
24. Ročník olympiády v informatike
Programovanie v programe Baltík
Školské kolo:
Kategória A.

1. miesto Adam Bednár ( príma A)

Kategória B.

1. miesto Martin Gazdag (kvarta A)

Regionálne kolo:
Kategória A.

1. miesto Adam Bednár ( príma A)

Kategória B.

1. miesto Martin Gazdag (kvarta A)

Celonárodné kolo:

Kategória A.

9. miesto Adam Bednár ( príma A)

Kategória B.

5. miesto Martin Gazdag (kvarta A)
Medzinárodné kolo:

Kategória B.

8. miesto Martin Gazdag (kvarta A)

SOČ:

Školské kolo:
Kategória 02.

1. miesto Ján Vantara (septima A)
Školské kolo:
2. miesto Ivana Lauková odbor 02 (sexta A)
Okresné kolo:
3. miesto Ivana Lauková odbor 02 (sexta A)
Krajské kolo:
účasť Ivana Lauková odbor 02 (sexta A)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA:
Jesenné variácie.
Okresné kolo:

2. miesto Martin Koban (sekunda A), Jakub Dzimko, Dominika Kecsöová (sekunda B)

Zimné variácie.

Okresné kolo:

1. miesto Martin Koban (sekunda A), Jakub Dzimko, Dominika Kecsöová (sekunda B)

Jarné variácie.

Okresné kolo:

2. miesto Martin Koban (sekunda A), Dominika Kecsöová (sekunda B)
Stopy skazy v prírode
Regionálne kolo:
1. miesto Michal Kráľ (sekunda B)
2. miesto Tomáš Ladňák (tercia A)

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA:
Celoslovenské kolo biblickej olympiády

INÉ AKTIVITY:
Školský časopis
Regionálne kolo
2. miesto – časopis Gymlet
Šiesty zmysel – CVČ Kamarát
2. miesto Jakub Straka, Nikola Mišíková, Michal Kráľ (sekunda B)

ŠPORT:
Atletická žiacka liga ZŠ

Okresné kolo:

1. miesto Juraj Gábor - skok do diaľky, 600m, 60m, (tercia A)
1. miesto Lukáš Pastyrnák - skok do diaľky (kvarta A)
1. miesto Mária Amiridu – skok do diaľky, 60m (kvarta B)
1. miesto Michaela Šluchová – 60m (kvinta A)
1. miesto Natália Boháčiková – 60m (tercia B)
1. miesto Rebeka Rizmanová – 800m (tercia B)
2. miesto Lukáš Kraus – skok do diaľky (kvinta A)
2. miesto Patrik Lejtrich – 60m (kvinta A)
3. miesto Martin Záborský – 800m (kvinta A)
3. miesto Michal Kraľovanec – 800m (sexta B)

Majstrovstvá okresu v atletike SŠ
1. miesto Martin Záborský – 3000m (kvinta A)
2. miesto Mária Amiridu - skok do diaľky (kvarta B)
2. miesto Lucia Budiská – 100m (septima A)
2. miesto štafeta 4 x 100m, Lucia Budiská, Veronika Koščolová (septima A), Michaela Šluchová (kvinta A), Mária Amiridu (kvarta B),
3. miesto Mária Amiridu – 200m (kvarta B)

Turčianske hry mládeže
Atletika
1. miesto Juraj Gábor - skok do diaľky (tercia A)
1. miesto Rebeka Rizmanová – 800m (tercia B)
1. miesto Mária Amiridu – skok do diaľky (kvarta B)
1. miesto štafeta 4 x 60m, Michaela Šluchová (kvinta A), Mária Amiridu (kvarta B), Ingrid Horváthová (kvarta A), Veronika Mihaldová (Tercia A)

3. miesto Michaela Šluchová – 60m, 300m (kvinta A)

Plávanie

1. miesto štafeta 4x25m - Patrik a Jakub Hrkovci, Jakub Straka (sekunda B), Martin Koban Sekunda A
1. miesto štafeta 4x25m - Veronika Lietavová (príma A), Nina Gaťová (príma B) Katarína Turanská, Lucienne Michnáčová (sekunda B)
1. miesto štafeta 4x50m - Rebeka Rizmanová (tercia B), Martina Valachová (tercia A), Zuzana Zboňáková (kvinta A), Katarína Turanská (sekunda B)
2. miesto 50m kraul - Rebeka Rizmanová (tercia B)
2. miesto 50m prsia - Rebeka Rizmanová (tercia B
3. miesto 25m kraul - Jakub Straka (sekunda B)
3. miesto 25m prsia - Jakub Straka (sekunda B

Basketbal

1. miesto - Richard Worobel, Jakub Lofaj (sexta A), Lukáš Gottwald (sexta B), Róbert Varačka, Michal Sedláček, Patrik Lejtrich, Lukáš Kraus, Michal Serij (Kvinta A)
3. miesto - Zuzana Hurtová, Michaela Šluchová, Lucia Kováčiková, Zuzana Zboňáková, Alžbeta Rusnáková (kvinta A), Dominika Jašeková, Erika Kopnická (kvinta B),
Stanislava Tomagová (kvarta A)

Volejbal

1. miesto - Zuzana Hurtová, Michaela Šluchová, Lucia Kováčiková (kvinta A), Karolína Šimúnová, Kristína Tormová, Klaudia Mullerová, Martina Maruškinová (tercia A),
Ingrid Horváthová, Petra Lovingerová (kvarta A), Martina Porubcová (kvinta B)

Okresné kolo v badmintone
1. miesto – Michal Sedláček (Kvinta A)
3. miesto – Lukáš Kraus (Kvinta A)

Krajské kolo v badmintone
2. miesto – Michal Sedláček (Kvinta A)

Okresné kolo v plávaní základných škôl
1. miesto 100m motýlik a 200m polohové – Rebeka Rizmanová (tercia B)

1. miesto štafeta 4x50m voľný spôsob - Zuzana Zboňáková (kvinta A), Rebeka Rizmanová (tercia B), Barbora Uhríková, Michaela Kopecká (kvinta B)
1. miesto 4x50m polohové preteky - Zuzana Zboňáková (kvinta A), Veronika Lietavová (príma A), Rebeka Rizmanová (tercia B), Martina Vlachová (tercia A)
2. miesto 100m znak - Martina Vlachová (tercia A)
2. miesto štafeta 4x50m voľný spôsob - Patrik a Jakub Hrkovci, Jakub Straka (sekunda B), Martin Koban Sekunda A
3. miesto 100m voľný spôsob - Veronika Lietavová (príma A)
3. miesto 100m prsia – Jakub Straka (sekunda B)

Okresné kolo v šachu ZŠ a SŠ
2. miesto – Jakub Gallo (príma B)
1. miesto družstiev - Jakub Gallo (príma B), Lukáš Volna (príma A), Juraj Mažári (kvinta A)

Okresné kolo v basketbale - žiaci
1. miesto - Richard Worobel, Jakub Lofaj (sexta A), Lukáš Gottwald (sexta B), Róbert Varačka, Michal Sedláček, Patrik Lejtrich, Lukáš Kraus, Michal Serij (Kvinta A)
3. miesto - Zuzana Hurtová, Michaela Šluchová, Lucia Kováčiková, Zuzana Zboňáková (kvinta A), Dominika Jašeková, Erika Kopnická (kvinta B)

Stanislava Tomagová (kvarta A)


Krajské kolo v basketbale- žiaci

1. miesto - Richard Worobel, Jakub Lofaj (sexta A), Lukáš Gottwald (sexta B), Róbert Varačka, Michal Sedláček, Patrik Lejtrich, Lukáš Kraus, Michal Serij (Kvinta A)

Majstrovstvá SR v basketbale - žiakov

5. miesto - Richard Worobel, Jakub Lofaj, Samuel Brna (sexta A), Lukáš Gottwald (sexta B), Róbert Varačka, Michal Sedláček, Patrik Lejtrich, Lukáš Kraus, Michal Serij (Kvinta A)

Okresné kolo v basketbale - SŠ
2. miesto - Richard Worobel, Jakub Lofaj, Jakub Slavoš, Patrik Dudrák, Samuel Brna (sexta A), Filip Gonšenica, Jakub Brisuda (septima A), Róbert Varačka (kvinta A)

1. miesto – Kristína Kadlecová, Lenka Račeková, Lenka Zboňáková (oktáva A), Veronika Koščolová, Lucia Budiská, Veronika Tomagová (septima A),
Anna Bajanová (sexta A)

Krajské kolo v basketbale - SŠ
3. miesto - Kristína Kadlecová, Lenka Zboňáková (oktáva A), Veronika Koščolová, Lucia Budiská, Veronika Tomagová (septima A), Zuzana Hurtová,
Lucia Kováčiková Zuzana Zboňáková (kvinta A), Gabika Mužilová, Anna Bajanová (sexta A), Dominika Jašeková (kvinta B)

Okresné kolo vo volejbale - žiačky
1. miesto - Zuzana Hurtová, Michaela Šluchová, Lucia Kováčiková (kvinta A), Karolína Šimúnová, Kristína Tormová, Klaudia Mullerová, Martina Maruškinová (tercia A),
Ingrid Horváthová, Petra Lovingerová (kvarta A), Martina Porubcová (kvinta B)

Krajské kolo vo volejbale - žiačky
4. miesto - Zuzana Hurtová, Michaela Šluchová, Lucia Kováčiková (kvinta A), Karolína Šimúnová, Kristína Tormová, Klaudia Mullerová, Martina Maruškinová (tercia A),
Ingrid Horváthová, Petra Lovingerová (kvarta A), Martina Porubcová (kvinta B)

Okresné kolo vo volejbale - dlhodobá súťaž dorastenci
3. miesto – Matej Vnučák (oktáva B), Ľubomír Matejíčka (oktáva A), Jakub Brisuda, Miroslav Jagelka (septima A), Jozef Szoke (sexta B), Michal Sedláček, Róbert Varačka (kvinta A)

Okresné kolo vo volejbale - dlhodobá súťaž dorastenky
2. miesto - Kristína Kadlecová, Martina Sedláčková (oktáva A), Lucia Kurhajcová, Petra Ondrľová, Lucia Panušková, Kristína Uríčková, Lenka Kubovičová (oktáva B),
Lucia Budiská (septima A),
3. miesto - Veronika Koščolová, Veronika Tomagová, Barbora Matulová (septima A), Alena Ďurkovská, Patrícia Kuzmová (sexta B), Zuzana Hurtová, Michaela Šluchová (kvinta A), Karolína
Šimúnová (tercia A)

Turčianske hry dorast - volejbal
1. miesto - Martina Sedláčková (oktáva A), Lucia Kurhajcová, Petra Ondrľová (oktáva B), Veronika Koščolová, Lucia Budiská (septima A), Karolína Šimúnová (tercia A),
Alena Ďurkovská, Patrícia Kuzmová (sexta B), Zuzana Hurtová, Michaela Šluchová (kvinta A)

Lyžiarske preteky SŠ – Žilinského kraja
1. miesto – Heiko Pedan (sexta A)
5. miesto – Tomáš Haliena (sexta B)
9. miesto – Adam Bezdek (sexta A)

Martinská florbalová li ga
2. miesto - Róbert Varačka, Patrik Lejtrich, Matúš Bielik, Milan Čerňanský, Daniel Michalko (kvinta A), Peter Ondrla, Matej Užák (kvarta B),

Turčiansky pohár vo florbale
1. miesto - Róbert Varačka, Patrik Lejtrich, Matúš Bielik, Milan Čerňanský, Daniel Michalko, Michal Sedláček (kvinta A), Peter Ondrla, Matej Užák (kvarta B),

Cezpoľný beh – ZŠ
Okresné kolo.
2. miesto – Rebeka Rizmanová (tercia B), Ingrid Horváthová (kvarta A), Veronika Mihaldová (tercia A)
Krajské kolo.
5. miesto – Rebeka Rizmanová (tercia B), Ingrid Horváthová (kvarta A), Veronika Mihaldová (tercia A)

Cezpoľný beh – SŠ
Okresné kolo.
1. miesto – Ján Feranec (septima A), Marti Záborský (kvinta A), Michal Kraľovanec (sexta B)
3. miesto – Erika K. Kopnická, Lucia Hupková, (kvinta B)
3. miesto - Erika K. Kopnická, jednotlivci

Orientačný beh – ZŠ
Okresné kolo.
1. miesto – Pavol Beťák, Adam Bezděk, Martin Zacharovský (sexta A)
1. miesto - Martin Zacharovský (sexta A)
2. miesto - Pavol Beťák (sexta A)
3. miesto – Adam Bezděk (sexta A)
Krajské kolo.
1. miesto – Pavol Beťák, Adam Bezděk, Martin Zacharovský (sexta A)
2. miesto - Adam Bezděk (sexta A)
3. miesto - Martin Zacharovský (sexta A)
Majstrovstvá Slovenska.
3. miesto - Pavol Beťák, Adam Bezděk, Martin Zacharovský (sexta A) – štafety
3. miesto - Martin Zacharovský (sexta A)

Orientačný beh – SŠ
Okresné kolo.
1. miesto – Ján Vantara (septima A), Tomáš Brachňák, Lukáš Kopnický (sexta A)
Krajské kolo.
2. miesto - Ján Vantara (septima A), Tomáš Brachňák (sexta A), Richard Piták (oktáva A)
2. miesto - Richard Piták (oktáva A)
Majstrovstvá Slovenska.
4. miesto - Ján Vantara (septima A), Tomáš Brachňák (sexta A)

Kalokagatia
Regionálne kolo.

1. miesto - Ján Vantara (septima A), Martin Zacharovský (sexta A), Marti Záborský (kvinta A), Erika K. Kopnická (kvinta B), Veronika Koščolová (septima A)

Najzdatnejší žiak - žiačka
1. miesto – Veronika Koščolová (septima A) – juniorky do 164 cm
1. miesto – Lucia Budiská (septima A) – juniorky nad 164cm

Silový štvorboj
3. miesto – Filip Sokol (septima A), Matej Lužbeťák (oktáva A), Jozef Szoke, Tomáš Haliena (sexta B)
4. miesto - Filip Sokol (septima A) – mladší dorastenci


PROJEKTOVÉ PRÁCE – predmety v ročníkoch
Príma – Ekológia
Sekunda – Slovenský jazyk a literatúra
Tercia - Dejepis
Kvarta – Geografia
Kvinta – Biológia, chémia, fyzika, matematika – podľa zamerania
Sexta – Cudzí jazyk, estetika, etika, Nos


Kultúrne a spoločenské podujatia:
Aktivity ku dňu študentov
Pasovací večierok
Stužkové
Lyžiarsky výcvik – kvarta, kvinta
Plavecký výcvik - príma
X. gymnaziálny ples
VIII. študentský ples

Exkurzie:
Turiec - príma
Považie - sekunda
Piešťany - tercia
Spiš, Bratislava - kvarta
Mlyňany, Krakow - kvinta
Viedeň - sexta
Jaslovské Bohunice - septima
Bratislava - Burza VŠ - oktáva