ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010

Počet tried:

16

JAZYKY:
Súťaž v umeleckom prednese povesti - ŠALIANSKY MAŤKO

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Dudová

Barbora

III.B

III. kat.

okresné kolo

1. miesto

Dudová

Barbora

III.B

III. kat.

krajské kolo

3. miesto

2. ročník olympiády zo slovenského jazyka

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Bobová

Zuzana

V.B

B

krajské kolo

3. miesto


ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO

Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Hoferica

Peter

III.A

poézia II. kat.

Odbory

1. miesto

Stehlíková

Kristína

I.B

poézia II. kat.

Odbory

2. miesto

Valová

Alena

I.A

poézia II. kat.

Odbory

3. miesto

O´Brien

Dorothy

II.B

próza II. kat.

Odbory

1. miesto

Sovík

Slavomír

III.A

próza II. kat.

Odbory

2. miesto

Sobolová

Zuzana

II.B

próza II. kat.

Odbory

3. miesto

Dudová

Barbora

III.B

próza II. kat.

Odbory

3. miesto

Ladňák

Tomáš

IV.A

poézia III. kat.

Odbory

1. miesto

Bobová

Zuzana

V.A

próza III. kat.

Odbory

1. miesto

Bursová

Rebeka

IV.A

próza III. kat.

Odbory

2. miesto

Mihaldová

Veronika

IV.A

próza III. kat.

Odbory

3. miesto

Hoferica

Peter

III.A

poézia II.kat.

okresné kolo

1.miesto

O'Brien

Dorothy

II.B

próza II.kat.

okresné kolo

2.miesto

Ladňák

Tomáš

IV.A

poézia III.kat.

okresné kolo

1.miesto

Bobová

Zuzana

V.A

próza III.kat.

okresné kolo

1.miesto

Bursová

Rebeka

IV.A

próza III.kat.

okresné kolo

3.miesto

Hoferica

Peter

III.A

poézia II.kat.

krajské kolo

čestné uznanie

Bobová

Zuzana

V.A

próza III.kat.

krajské kolo

čestné uznanie


Čo vieš o slovenskej literatúre?

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Rišianová

Simona

III.B

7. - 8. roč.

okresné kolo

1. miesto

Turanská

Katarína

III.B

Dudová

Barbora

III.B

Kučmínová

Ema

III.B

Holigová

Patrícia

I.B

5. - 6. roč.

okresné kolo

1. miesto

Káčeríková

Michaela

I.B

Beláková

Kristína

II.B

Halajová

Simona

II.B

Kučerová

Iva

I.B

5. - 6. roč.

okresné kolo

2. miesto

Varinská

Klaudia

I.A

Ľupták

Miloš

II.A

Skuhrová

Anna

II.A

Škultétyho rečňovanky

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Bobová

Zuzana

V.B

II. - próza

celoslovenské

1. miesto

Hoferica

Peter

III.A

II. poézia

celoslovenské

3. miesto

Móricove Sučany

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Umiestnenie

Macková

Barbora

III.B

prednes poézie s tematikou prírody - II.kat.

2.miesto

Račeková

Andrea

II.B

prednes prózy s tematikou prírody - II.kat.

čestné uznanie

Dudová

Barbora

III.B

prednes poézie s tematikou prírody - III.kat.

1.miesto

Jurášková

Andrea

IV.A

prednes prózy s tematikou prírody - III.kat.

1.miesto

Štúrov Zvolen - rétorika

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Bobová

Zuzana

V.A

II. kategória

celoslovenské

1. miestoOkresné kolo súťaže – PREDNES JE MOJ KONÍČEK – v jazyku anglickom

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Menichová

Valentína

II.B

2. Próza

okresné kolo

3. miesto

Sovík

Slavomír

III.A

3. Próza

okresné kolo

2.miesto

Hoferica

Peter

III.A

3. Poézia

okresné kolo

1.miesto

Horváthová

Ingrid

V.A

3. Poézia

okresné kolo

3. miesto20. ročník olympiády v anglickom jazyku

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Slavoš

Jakub

VII.A

2C2

okresné kolo

1. miesto

Poljak

Michal

VII.B

2B

okresné kolo

2. miesto

Porubcová

Martina

VI.B

2A

okresné kolo

2. miesto

Michalková

Tereza

T.A

1C

okresné kolo

1. miesto

Slavoš

Jakub

VII. A

2C2

krajské kolo

2. miesto

Michalková

Tereza

T.A

1C

krajské kolo

1. miesto


20. ročník olympiády vo francúzskom jazyku

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Poliak

Michal

VII.B

2C

krajské kolo

2. miesto40. ročník olympiády v ruskom jazyku

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Czemanová

Veronika

V.B

A1

ŠK

1. miesto

Ballová

Mária

V.B

B1

ŠK

1. miesto

Dolníková

Lucia

V.B

B1

ŠK

2. miesto

Czemanová

Veronika

V.B

A1

KK

2. miesto

Ballová

Lucia

V.B

B1

KK

úspeš. riešiteľ

Dolníková

Lucia

V.B

B1

KK

úspeš. riešiteľMATEMATIKA:

Olympiáda mladých vedcov

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Dominka

Matúš Ján

IV. B

IJSO

Celoslovenské

1. miesto

59. ročník matematickej olympiády

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Dominka

Matúš Ján

IV. B

MOZ 9

Okresné kolo

3. miesto

Dibalová

Dominika

IV. A

MOZ 9

Okresné kolo

7. miesto

Gazdag

Martin

V. A

C

Odbory

1. miesto

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Dominka

Matúš Ján

IV. B

MOZ 9

Krajské kolo

12. miesto

Hoferica

Peter

III.A

MOZ 7

Okresné kolo

1. miesto

Koban

Martin

III.A

MOZ 7

Okresné kolo

2. miesto

Tomaškinová

Soňa

II.B

MOZ 6

Okresné kolo

2. miesto

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Gazdag

Martin

V. A

C

Krajské kolo

6.miesto

31. ročník Pytagoriády

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

O' Brien

Rita Dorothy

II. B

P6

Odbory

1. miesto

Burger

Adam

I. A

P6

Odbory

1. miesto

Stehlíková

Kristína

I. B

P6

Odbory

1. miesto

Beláková

Kristína Mária

II. B

P6

Odbory

2. miesto

Sobolová

Zuzana

II. B

P6

Odbory

3. miesto

Gloneková

Lenka

III. A

P7

Odbory

1. miesto

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Gloneková

Lenka

III. A

P 7

Okresné kolo

1. miesto

O' Brien

Rita Dorothy

II. B

P 6

Okresné kolo

4. miesto

Burger

Adam

I. A

P 6

Okresné kolo

5. miesto

Korešpondenčný matematický seminár Náboj

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Pinka

Peter

VIII.A

Senior

Celoslovenské

16.miesto

Jagelka

Miroslav

VIII.A

Senior

Celoslovenské

16.miesto

Lauková

Ivana

VIII.A

Senior

Celoslovenské

16.miesto

Vantara

Martin

VIII.A

Senior

Celoslovenské

16.miesto

Kopnický

Lukáš

VII.A

Senior

Celoslovenské

16.miesto

Petrík

Juraj

VI.A

Junior

Celoslovenské

37.miesto

Rusnáková

Alžbeta

VI.A

Junior

Celoslovenské

37.miesto

Longauerová

Anna

VI.A

Junior

Celoslovenské

37.miesto

Kollár

Martin

VI.A

Junior

Celoslovenské

37.miesto

Egri

Martin

VI.A

Junior

Celoslovenské

37.miestoChrobák v hlave

Priezvisko

Meno

Trieda

Úroveň

Umiestnenie

Hoferica

Peter

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Lejtrich

Marek

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Dědek

Marek

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Gondášová

Ivana

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Fundárek

Ľubomír

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Thomková

Barbora

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Koban

Martin

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Mičuda

Samuel František

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Gloneková

Lenka

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Feťko

Viktor

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Glejtek

Matej

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Habláková

Lucia

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Hanzel

Martin

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Hidegová

Simona

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Holjenčíková

Katarína

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Michalková

Tereza

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Nemec

Matúš

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Simonides

Kevin

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Sovík

Slavomír

III. A

Okresné kolo

1. miesto

Kotrla

Rudolf

III. A

Okresné kolo

1. miesto


GEOGRAFIA:
38. ročník geografickej olympiády

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Pavlíková

Zuzana

I. A

I

Odbory

1. miesto

Páleš

Jakub

I. A

I

Odbory

2. miesto

Václavík

Ondrej

I. A

I

Odbory

3. miesto

Hatala

Adam

II. A

H

Odbory

1. miesto

Majerová

Dominika

II. B

H

Odbory

2. miesto

Tomaškinová

Soňa

II. B

H

Odbory

3. miesto

Lazorík

Eduard

III. B

G

Odbory

1. miesto

Kráľ

Michal

III. B

G

Odbory

2. miesto

Sojka

Michal

III. B

G

Odbory

3. miesto

Ladňák

Tomáš

IV. A

F

Odbory

1. miesto

Štuller

Samuel

IV. B

F

Odbory

2, miesto

Jurášková

Andrea

IV. A

F

Odbory

3. miesto

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Hupková

Lucia

VI. B

A

krajské kolo

1. miesto

Krištofík

Filip

V. A

A

krajské kolo

5. miesto

Jagelka

Miroslav

VIII. A

B

krajské kolo

1. miesto

Nabová

Birivan

VI. B

C

krajské kolo

3. miesto

Rusnáková

Alžbeta

VI. A

C

krajské kolo

4. miesto

Súkeníková

Lenka

VI. B

C

krajské kolo

5. miesto

Hatala

Adam

II.A

H

krajské kolo

6. miesto

Lazorík

Eduard

III. B

G

krajské kolo

10. miesto

Kráľ

Michal

III. B

G

krajské kolo

11. miesto

Ladňák

Tomáš

IV. A

F

krajské kolo

6. miesto

Štuller

Samuel

IV. B

F

krajské kolo

19. miesto

Jagelka

Miroslav

VIII. A

B

celoslovenské

4. miesto

Hupková

Lucia

VI. B

A

celoslovenské

8. miesto

Cestujeme svetom (celoročná súťaž CVČ Kamarát)

Priezvisko

Meno

Trieda

Úroveň

Umiestnenie

Simonidesová

Bianka

IV. B

okresné kolo

2. miesto

Ťaptík

Jakub

IV. B

okresné kolo

2. miesto

Nabo

Andrej

IV.B

okresné kolo

2. miesto

Dibalová

Dominika

IV. A

okresné kolo

1. miesto

Jurášková

Andrea

IV. A

okresné kolo

1. miesto

Mullerová

Klaudia

IV. A

okresné kolo

1. miesto

Višňovec

Ľubomír

IV. A

okresné kolo

3. miesto

Valachová

Martina

IV. A

okresné kolo

3. miesto

Filo

Matúš

IV. A

okresné kolo

3. miesto

Mladý Európan 2010

Priezvisko

Meno

Trieda

Úroveň

Umiestnenie

Michalíková

Barbora

VII. B

krajské kolo

1. miesto

Gajdoš

Lukáš

VII. B

krajské kolo

1. miesto

Poljak

Michal

VII. B

krajské kolo

1. miesto

Michalíková

Barbora

VII. B

národné kolo

5. miesto

Gajdoš

Lukáš

VII. B

národné kolo

5. miesto

Poljak

Michal

VII. B

národné kolo

5. miesto

Svetové naj ...

Priezvisko

Meno

Trieda

Úroveň

Umiestnenie

Hoferica

Peter

III.A

Okresné kolo

1. miesto

Koban

Martin

III.A

Okresné kolo

1. miesto

Glejtek

Matej

III.A

Okresné kolo

1. miesto

Čoreja

Dárius

III.B

Okresné kolo

2. miesto

Lazorík

Eduard

III.B

Okresné kolo

2. miesto

Sojka

Michal

III.B

Okresné kolo

2. miesto

Dzimko

Jakub

III.B

Okresné kolo

3. miesto

Hrk

Patrik

III.B

Okresné kolo

3. miesto

Kráľ

Michal

III.B

Okresné kolo

3. miesto

Priateľské kraje

Priezvisko

Meno

Trieda

Úroveň

Umiestnenie

Avram

Jakub

VI. A

Odbory

2. miesto

Stuchlá

Svetlana

VI. B

Odbory

1. miesto

Kuba

Michal

VII. B

Odbory

1. miesto

Stuchlá

Svetlana

VI. B

krajské kolo

1. miesto

Kuba

Michal

VII. B

krajské kolo

úspešný riešiteľ

Milcová

Zuzana

VIII. B

medzinárodné kolo

úspešný riešiteľ

Drmla

Jakub

VIII. B

medzinárodné kolo

úspešný riešiteľ

ŠVOK

Priezvisko

Meno

Trieda

Súťaž

Úroveň

Umiestnenie

Hupková

Lucia

VI.B

svet

celoslovenské

1. miesto

Jagelka

Miroslav

VIII. A

Slovensko

celoslovenské

úspešný
DEJEPIS:
Dejepisná olympiáda

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Ľupták

Miloš

II. A

E

ŠK

1.miesto

Skuhrová

Anna

II. A

E

ŠK

2.miesto

Trnovský

Anton

II. A

E

ŠK

3.miesto

Lazorík

Eduard

III. B

D

ŠK

1.miesto

Čoreja

Dárius

III. B

D

ŠK

2.miesto

Rišianová

Simona

III. B

D

ŠK

3.miesto

Štuller

Samuel

IV. B

C

ŠK

1.miesto

Devečka

Matej

IV. A

C

ŠK

2.miesto

Ladňák

Tomáš

IV. A

C

ŠK

3.miestoPriezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Lazorík

Eduard

III. B

D

KK

2.miesto

Čoreja

Dárius

III. B

D

KK

4.miesto

Štuller

Samuel

IV. B

C

KK

2.miesto

Bajanová

Anna

VII.A

B

KK

2.miesto

Ivanková

Bibiana

VI.B

A

KKNÁUKA O SPOLOČNOSTI:
12. ročník olympiády ľudských práv

Priezvisko

Meno

Trieda

Úroveň

Umiestnenie

Majko

Jaroslav

V.B

krajské kolo

18. miesto


BIOLÓGIA:
44. ročník biologickej olympiády

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Christozova

Kristína

IV.B

C

okresné kolo

1. miesto

Chabada

Adam

V.A

B

krajské kolo

1, miesto

Lichnerová

Monika

V.B

B

krajské kolo

2. miesto

Šimková

Laura

V.A

B

krajské kolo

3. miesto

Christozova

Kristína

IV.B

C

krajské kolo

2. miesto

Lettrich

Patrik

III. B

E

okresné kolo

1. miesto

Dárius

Čoreja

III: B

E

okresné kolo

2. miesto

Turanec

Samuel

II.A

D

okresné kolo

1. miesto

Grochalová

Frederika

II.A

D

okresné kolo

4. miesto

Envirootázniky

Priezvisko

Meno

Trieda

Úroveň

Umiestnenie

Dominka

Matúš Ján

IV.B

Slovensko

1. miesto

Olbertová

Veronika

IV.B

Slovensko

2. miesto


Naša Zem

Priezvisko

Meno

Trieda

Úroveň

Umiestnenie

Porubčanská

Terézia

I.A

okresné kolo

5.miesto

Kučerová

Iva

I.B

okresné kolo

5. miesto

Benkovská

Zuzana

I.B

okresné kolo

5.miesto

Páleš

Jakub

I.A

okresné kolo

6.miesto

Čečotka

Dalibor

I.A

okresné kolo

6. miesto

Balla

Krištof

I.A

okresné kolo

6. miesto

Vozárová

Nikola

I.A

okresné kolo

12. miesto

Lattová

Kristína

I.A

okresné kolo

12.miesto

Hurych

Matias

I.A

okresné kolo

12.miesto

CHÉMIA:
46. ročník chemickej olympiády

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Porubský

Tomáš

VIII.B

A

Odbory

1. miesto

Minda

Jozef

VIII.B

A

Odbory

2. miesto

Porubský

Martin

VIII.B

A

Odbory

3. miesto

Polonec

Peter

VII.B

A

Odbory

4. miesto

Porubský

Tomáš

VIII.B

A

krajské kolo

5. miesto

Minda

Jozef

VIII.B

A

krajské kolo

7. miesto

Švihra

Peter

VI.B

B

Odbory

1. miesto

Sokolíková

Veronika

VI.B

B

Odbory

2. miesto

Polonec

Pavol

VI.B

B

Odbory

3. miesto

Hupková

Lucia

VI.B

B

Odbory

4. miesto

Kollár

Martin

VI.B

B

Odbory

5. miesto

Petrík

Juraj

VI.B

B

Odbory

6. miesto

Péč

Martin

IV.B

D

krajské kolo

7. miesto

Štuller

Samuel

IV.B

D

krajské kolo

3. miesto

Christozova

Kristína

IV.B

D

krajské kolo

1. miesto

Nabo

Andrej

IV.B

D

krajské kolo

6.miesto

Švihra

Peter

VI.B

B

krajské kolo

4.miesto

Sokolíková

Veronika

VI.B

B

krajské kolo

12.miesto

Polonec

Pavol

VI.B

B

krajské kolo

10.miesto

Hupková

Lucia

VI.B

B

krajské kolo

14.miesto

Račko

Michal

V.A

C

krajské kolo

2.miesto

Gazdag

Martin

V.A

C

krajské kolo

3.miesto

Mečko

Vladimír

V.A

C

krajské kolo

24.miesto

Csemanová

Veronika

V.B

C

krajské kolo

21.miesto

Najlepší chemik – súťaž s GVPT

Priezvisko

Meno

Trieda

Umiestnenie

Péč

Martin

IV.B

1.m.

Štuller

Samuel

IV.B

1.m.

Christozova

Kristína

IV.B

2.m.

Nabo

Andrej

IV.B

2.m.

Jurášková

Andrea

IV.A

4.m.

Valachová

Martina

IV.A

4.m.

Kmec

Jakub

IV.A

7.m.

Višňovec

Ľubomír

IV.A

7.m.


FYZIKA:
50. ročník fyzikálnej olympiády

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Dominka

Matúš Ján

IV.B

E

domáce kolo

1.miesto

Ladňák

Tomáš

IV.A

E

domáce kolo

2.miesto

Devečka

Matej

IV.A

E

domáce kolo

3.miesto

Dominka

Matúš Ján

IV.B

E

okresné kolo

riešiteľ

Ladňák

Tomáš

IV.A

E

okresné kolo

2.miesto

Devečka

Matej

IV.A

E

okresné kolo

riešiteľ

Račko

Michal

V.A

D

Odbory

1.miesto

Kopnický

Lukáš

VII.A

B

krajské kolo

2. miesto

Račko

Michal

V.A

D

krajské kolo

1.miesto


Čo vieš o hviezdach

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Jagelka

Miroslav

VIII.A

III.

krajské kolo

1.miesto

Račko

Michal

V.A

III.

krajské kolo

2.miesto

Lazorík

Eduard

III.B

I.

okresné kolo

1.miesto

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Jagelka

Miroslav

VIII.A

III.

celoštátne

2.miesto

Račko

Michal

V.A

III.

celoštátne

3.-4.miesto

Astronomická olympiáda

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Postup

Jagelka

Miroslav

VIII.A

Stredné školy

krajské kolo

Áno

Račko

Michal

V.A

Stredné školy

krajské kolo

Áno

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Jagelka

Miroslav

VIII.A

Stredné školy

celoštátne

1.miesto

Račko

Michal

V.A

Stredné školy

celoštátne

8.miesto

Archimediáda

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Feťko

Viktor

III.A

G

domáce kolo

úspešný riešiteľINFORMATIKA:
Programovanie v programe Baltík

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Gazdag

Martin

V.A

C

domáce kolo

1.miesto

Stehlíková

Kristína

I.B

B

domáce kolo

1.miesto

Holigová

Patrícia

I.B

B

domáce kolo

1.miesto

Maječík

Patrik

V.A

B

domáce kolo

2.miesto

Sklenár

Tomáš

V.A

B

domáce kolo

2.miesto

Smolár

Peter

V.A

B

domáce kolo

2.miesto

Bednár

Adam

II.A

B

domáce kolo

3.miesto

Stehlíková

Kristína

I.B

B

krajské kolo

5.miesto

Holigová

Patrícia

I.B

B

krajské kolo

5.miesto

Maječík

Patrik

V.A

B

krajské kolo

1.miesto

Sklenár

Tomáš

V.A

B

krajské kolo

1.miesto

Bednár

Adam

II.A

B

krajské kolo

2.miesto

Gazdag

Martin

V.A

C

Celoslovenské

1.miesto

Maječík

Patrik

V.A

B

Celoslovenské

5.miesto

Sklenár

Tomáš

V.A

B

Celoslovenské

5.miesto

Smolár

Peter

V.A

B

Celoslovenské

5.miesto

Bednár

Adam

II.A

B

Celoslovenské

18.miesto

Gazdag

Martin

V.A

C

Medzinárodné

4.miesto

Maječík

Patrik

V.A

B

Medzinárodné

7.miesto

Sklenár

Tomáš

V.A

B

Medzinárodné

7.miesto

Smolár

Peter

V.A

B

Medzinárodné

7.miesto

iBOBOR

Priezvisko

Meno

Trieda

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Vantara

Ján

VIII.A

Senior

Celoslovenské

2.miesto

Gažica

Martin

VIII.A

Senior

Celoslovenské

5.miesto

Sokol

Filip

VIII.A

Senior

Celoslovenské

8.miesto

Stuchlá

Svetlana

VI.B

Junior

Celoslovenské

4.miesto

Kollár

Martin

VI.A

Junior

Celoslovenské

9.miestoSOČ:

Priezvisko

Meno

Trieda

Umiestnenie

Úroveň

Postup

Chyba

Matúš

VII.B

1.m.

Odbory

postup na okres

Kráľová

Terézia

VII.A

2.m.

Odbory

postup na okres

Polonec

Peter

VII.B

3.m.

Odbory

Novysedláková

Nora

VII.B

1.m.

Odbory

postup na okres

Fedorová

Veronika

VII.B

1.m.

Odbory

postup na okres

Kopnický

Lukáš

VII.A

1.m.

Odbory

postup na okres

Maruška

Jakub

VII.A

1.m.

Odbory

postup na okres

Slavoš

Jakub

VII.A

2.m.

Odbory

postup na okres

Worobel

Richard

VII.A

2.m.

Odbory

postup na okres

Reiprich

Andrej

VII.A

3.m.

Odbory

Beťák

Pavol

VII.A

3.m.

Odbory

Rusnák

Jakub

VII.A

3.m.

Odbory

Budiský

Jakub

VII.A

1.m.

Odbory

postup na okres

Zrubec

Marek

VII.A

1.m.

Odbory

postup na okres

Kuzmová

Patrícia

VII.B

1.m.

Odbory

postup na okres

Franková

Karina

VII.B

2.m.

Odbory

postup na okres

Rusiňáková

Eva

VII.B

3.m.

Odbory

Buc

Juraj

VII.A

1.m.

Odbory

postup na okres

Kupčo

Milan

VII.A

1.m.

Odbory

postup na okres

Pedan

Heiko

VII.A

2.m.

Odbory

postup na okres

Fraštiová

Petra

VII.A

3.m.

Odbory

Giláňová

Vladimíra

VII.A

3.m.

Odbory

Zacharovský

Martin

VII.A

1.m.

Odbory

postup na okres

Bezděk

Adam

VII.A

1.m.

Odbory

postup na okres

Sabov

Andrej

VII.B

1.m.

Odbory

postup na okres

Štígelová

Katarína

VII.A

1.m.

Odbory

postup na okres

Franková

Lenka

VII.B

2.m.

Odbory

postup na okres

Cincíková

Dušana

VII.B

2.m.

Odbory

postup na okres

Mužilová

Gabriela

VII.A

3.m.

Odbory

Tišliarová

Denisa

VII.A

3.m.

Odbory

Gottwald

Lukáš

VII.B

1.m.

Odbory

postup na okres

Haliena

Tomáš

VII.B

1.m.

Odbory

postup na okres

Gajdoš

Lukáš

VII.B

1.m.

Odbory

postup na okres

Poljak

Michal

VII.B

2.m.

Odbory

postup na okresVÝTVARNÁ VÝCHOVA:

Zimné variácie

Priezvisko

Meno

Trieda

Úroveň

Umiestnenie

Šalagová

Lucia

II.A

Okresné kolo

2. miesto

Raffajová

Linda

II.A

Okresné kolo

2.miesto

Prachárová

Adriana

II.A

Okresné kolo

2.miesto

ŠPORT:

Priezvisko

Meno

Trieda

Súťaž

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Sedláček

Michal

VI.A

bedminton

okres

dorastenec

II.miesto

Priezvisko

Meno

Trieda

Súťaž

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Amiridu

Mária

V.B

atletická liga-okres

žiačky

beh na 150m

I.miesto

Beláková

Kristína

II.B

atletická liga-okres

žiačky

beh na 600m

III.miesto

Hoferica

Peter

III.A

atletická liga-okres

žiak

skok do diaľky

I.miesto

Kocholová

Simona

II.B

atletická liga-okres

žiačky

skok do diaľky

I.miesto

Kocholová

Simona

II.B

atletická liga-okres

žiačky

beh na 60m

III.miesto

Pastyrnák

Lukáš

V.A

atletická liga-okres

žiak

beh na 300m

I.miesto

Pastyrnák

Lukáš

V.A

atletická liga-okres

žiak

beh na 800m

I.miesto

Pastyrnák

Lukáš

V.A

atletická liga-okres

žiak

skok do diaľky

I.miesto

Rizmanová

Rebeka

IV.B

atletická liga-okres

žiačky

beh na 300m

I.miesto

Rizmanová

Rebeka

IV.B

atletická liga-okres

žiačky

beh na 800m

I.miesto

Šimúnová

Karolína

IV.A

atletická liga-okres

žiačky

beh na 150m

III.miesto

Zeleňáková

Francziska

III.A

atletická liga-okres

žiačky

beh na 300m

III.miesto

Zeleňáková

Francziska

III.A

atletická liga-okres

žiačky

beh na 600m

II.miesto

Kovalčíková

Zdena

III.B

atletická liga-okres

žiačky

štafeta 4x60m Ml.ž

I.miesto

Kocholová

Simona

II.B

atletická liga-okres

žiačky

štafeta 4x60m Ml.ž

I.miesto

Líšková

Romana

II.A

atletická liga-okres

žiačky

štafeta 4x60m Ml.ž

I.miesto

Zeleňáková

Francziska

III.A

atletická liga-okres

žiačky

štafeta 4x60m Ml.ž

I.miesto

Priezvisko

Meno

Trieda

Súťaž

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Straka

Jakub

III.B

plávanie

okres

50m,voľný spôsob

II.miesto

Straka

Jakub

III.B

plávanie

okres

100m,prsia

I.miesto

Hrk

Patrik

III.B

plávanie

okres

100m,voľný spôsob

III.miesto

Machálková

Barbora

I.B

plávanie

okres

100m,voľný spôsob

II.miesto

Machálková

Barbora

I.B

plávanie

okres

400m,polohovka

II.miesto

Valachová

Martina

IV.A

plávanie

okres

100m,prsia

II.miesto

Valachová

Martina

IV.A

plávanie

okres

100m,znak

I.miesto

Kučerová

Ivana

I.B

plávanie

okres

100m,znak

II.miesto

Kučerová

Ivana

I.B

plávanie

okres

200m,polohovka

III.miesto

Lietavová

Veronika

II.A

plávanie

okres

100m,motýlik

I.miesto

Lietavová

Veronika

II.A

plávanie

okres

400m,polohovka

III.miesto

plávanie

okres

4x50m,vs

I.miesto

plávanie

okres

4x50m,polohovka

I.miesto

plávanie

okres

4x50m,vs

I.miesto

plávanie

okres

4x50m,polohovka

I.miesto

Priezvisko

Meno

Trieda

Súťaž

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

M.Šluchová

Michaela

VI.A

basketbal

okresný turnaj

staršie žiačky

II.miesto

D.Jašeková

Dominika

VI.B

basketbal

okresný turnaj

staršie žiačky

II.miesto

Z.Zboňáková

Zuzana

VI.A

basketbal

okresný turnaj

staršie žiačky

II.miesto

L.Kováčiková

Lucia

VI.A

basketbal

okresný turnaj

staršie žiačky

II.miesto

S.Tomagová

Stanislava

V.A

basketbal

okresný turnaj

staršie žiačky

II.miesto

E.Kopnická

Erika

Vi.B

basketbal

okresný turnaj

staršie žiačky

II.miesto

Priezvisko

Meno

Trieda

Súťaž

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Slavoš

Jakub

VII.A.

basketbal

majstrovstvá okresu

dorast

II.miesto

Worobel

Richard

VII.A.

basketbal

majstrovstvá okresu

dorast

II.miesto

Brna

Samuel

VII.A.

basketbal

majstrovstvá okresu

dorast

II.miesto

Čerňanský

Milan

VII:A:

basketbal

majstrovstvá okresu

dorast

II.miesto

Gonšenica

Filip

VIII.A.

basketbal

majstrovstvá okresu

dorast

II.miesto

Varačka

Róbert

VI.A.

basketbal

majstrovstvá okresu

dorast

II.miesto

Kraus

Lukáš

VI.A.

basketbal

majstrovstvá okresu

dorast

II.miesto

Sedláček

Michal

VI.A.

basketbal

majstrovstvá okresu

dorast

II.miesto

Priezvisko

Meno

Trieda

Súťaž

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Slavoš

Jakub

VII.A.

basketbal

O pohár riaditeľa GVPT

dorast

I.miesto

Worobel

Richard

VII.A.

basketbal

O pohár riaditeľ GVPT

dorast

I.miesto

Brna

Samuel

VII.A.

basketbal

O pohár riaditeľa GVPT

dorast

I.miesto

Lofaj

Jakub

VII.A.

basketbal

O pohár riaditeľa GVPT

dorast

I.miesto

Gonšenica

Filip

VIII.A.

basketbal

O pohár riaditeľa GVPT

dorast

I.miesto

Varačka

Róbert

VI.A.

basketbal

O pohár riaditeľa GVPT

dorast

I.miesto

Kraus

Lukáš

VI.A.

basketbal

O pohár riaditeľa GVPT

dorast

I.miesto

Sedláček

Michal

VI.A.

basketbal

O pohár riaditeľa GVPT

dorast

I.miesto

Čerňanský

Milan

VI.A.

basketbal

O pohár riaditeľa GVPT

dorast

I.miesto

Priezvisko

Meno

Trieda

Súťaž

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Šimúnová

Karolína

IV.A

volejbal

okresné kolo

žiačky

I.miesto

Šluchová

Michaela

VI.A

Volejbal

okresné kolo

Žiačky

I.miesto

Mullerová

Klaudia

IV.A

Volejbal

okresné kolo

Žiačky

I.miesto

Tormová

Kristína

IV.A

Volejbal

okresné kolo

Žiačky

I.miesto

Maruškinová

Martina

IV.A

Volejbal

okresné kolo

Žiačky

I.miesto

Cesneková

Soňa

IV.A

Volejbal

okresné kolo

Žiačky

I.miesto

Horváthová

Ingrid

V.A

Volejbal

okresné kolo

Žiačky

I.miesto

Kovačíková

Lucia

VI.A

Volejbal

okresné kolo

Žiačky

I.miesto

Rizmanová

Rebeka

IV.B

volejbal

okresné kolo

žiačky

I.miesto

Priezvisko

Meno

Trieda

Súťaž

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Sedláček

Michal

VI.A

volejbal

okresné kolo

dorast

II.miesto

Čerňanský

Milan

VI.A

Volejbal

okresné kolo

dorast

II.miesto

Jagelka

Miroslav

VIII.A

Volejbal

okresné kolo

dorast

II.miesto

Beťák

Pavol

VII.A

Volejbal

okresné kolo

dorast

II.miesto

Rusnák

Jakub

VII.A

Volejbal

okresné kolo

dorast

II.miesto

Worobel

Richard

VII.A

Volejbal

okresné kolo

dorast

II.miesto

Szoke

Jozef

VII.B

Volejbal

okresné kolo

dorast

II.miesto

Zacharovský

Martin

VII.A

Volejbal

okresné kolo

dorast

II.miesto

Budiský

Jakub

VII.A

volejbal

okresné kolo

dorast

II.miesto

Priezvisko

Meno

Trieda

Súťaž

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Koščolová

Veronika

VIII.A

volejbal

okresné kolo

dorast

III.miesto

Budiská

Lucia

VIII.A

Volejbal

okresné kolo

dorast

III.miesto

Kuzmová

Patrícia

VII.A

Volejbal

okresné kolo

dorast

III.miesto

Ďurkovská

Alena

VII.A

Volejbal

okresné kolo

dorast

III.miesto

Hurtová

Zuzana

VI.A

Volejbal

okresné kolo

dorast

III.miesto

Šluchová

Michaela

VI.A

Volejbal

okresné kolo

dorast

III.miesto

Šimúnová

Karolína

IV.A

Volejbal

okresné kolo

dorast

III.miesto

Porubcová

Martina

VI.B

Volejbal

okresné kolo

dorast

III.miesto

Mullerová

Klaudia

IV.A

volejbal

okresné kolo

dorast

III.miesto

Priezvisko

Meno

Trieda

Súťaž

Kategória

Úroveň

Umiestnenie

Lietavová

Veronika

II.A

plávanie-100m,motýlik

žiačky

krajské kolo

II.miesto

Valachová

Martina

IV.A

plávanie-100m,znak

žiačky

krajské kolo

II.miesto

Halienová

Ivana

II.B

Zimná kalokagatia, super obrovský slalom

mladšie žiačky

celoslovenské kolo

II. miesto

Šluchová

Michaela

VI.A

atletika-beh na 100m

stredné školy

okresné kolo

III.miesto

Zubercová

Slávka

VIII.B

atletika-beh na 800m

stredné školy

okresné kolo

I.miesto

Zubercová

Šárka

VIII.B

atletika-beh na1500m

stredné školy

okresné kolo

I.miesto

Zubercová

Šárka

VIII.B

atletika-skok do diaľky

stredné školy

okresné kolo

I.miesto

Záborsky

Martin

VI.A

atletika-beh na 3000m

stredné školy

okresné kolo

II.miesto

Budiská

Lucia

VIII.A

atletika-4x100m

stredné školy

okresné kolo

II.miesto

Zubercová

Šárka

VIII.B

atletika-4x100m

stredné školy

okresné kolo

II.miesto

Zubercová

Slávka

VIII.B

atletika-4x100m

stredné školy

okresné kolo

II.miesto

Šluchová

Michaela

VI.A

atletika-4x100m

stredné školy

okresné kolo

II.miesto

Šluchová

Michaela

VI.A

beh na 60m

staršie žiačky

okresné kolo

I.miesto

Amiridu

Mária

V.B

beh na 60m

staršie žiačky

okresné kolo

I.miesto

Pastyrnák

Lukáš

V.A

skok do diaľky

starší žiaci

okresné kolo

I.miesto

Hofferica

Peter

III.A

skok do diaľky

mladší žiaci

okresné kolo

I.miesto

Kovalčíkova

Zdenka

III.B

beh na 60m

mladšie žiačky

okresné kolo

I.miesto

Amiridu

Mária

V.B

skok do diaľky

staršie žiačky

THM

I.miesto

Amiridu

Mária

V.B

beh na 60m

staršie žiačky

THM

III.miesto

Šluchová

Michaela

VI.A

beh na 60m

staršie žiačky

THM

I.miesto

Šluchová

Michaela

VI.A

beh na 300m

staršie žiačky

THM

I.miesto

Rizmanová

Rebeka

IV.A

beh na 800m

staršie žiačky

THM

I.miesto

Pastyrnák

Lukáš

V.A

beh na 1000m

starší žiaci

THM

I.miesto

Záborský

Martin

VI.A

beh na 1000m

starší žiaci

THM

I.miesto

Kovalčíkova

Zdenka

III.B

loptička

mladšie žiačky

THM

I.miesto

Maťúšová

Dominika

III.B

beh na 60m

mladšie žiačky

THM

III.miesto

Maťúšová

Dominika

III.B

skok do diaľky

mladšie žiačky

THM

III.miesto

Amiridu

Mária

V.B

štafeta 4x60m

staršie žiačky

THM

I.miesto

Šluchová

Michaela

VI.A

štafeta 4x60m

staršie žiačky

THM

I.miesto

Horváthová

Ingrid

V.A

štafeta 4x60m

staršie žiačky

THM

I.miesto

Šimúnová

Karolína

IV.A

štafeta 4x60m

staršie žiačky

THM

I.miesto

Pastyrnák

Lukáš

V.A

štafeta 4x60m

starší žiaci

THM

I.miesto

Záborský

Martin

VI.A

štafeta 4x60m

starší žiaci

THM

I.miesto

Bubica

Jozef

VI.A

štafeta 4x60m

starší žiaci

THM

I.miesto

Lukačovič

Filip

V.B

štafeta 4x60m

starší žiaci

THM

I.miesto

Kovalčíkova

Zdenka

III.B

štafeta 4x60m

mladšie žiačky

THM

I.miesto

Maťúšová

Dominika

III.B

štafeta 4x60m

mladšie žiačky

THM

I.miesto

Zeleňáková

Francizska

III.A

štafeta 4x60m

mladšie žiačky

THM

I.miesto

Stehlíková

Kristína

I.B

štafeta 4x60m

mladšie žiačky

THM

I.miesto

Hofferica

Peter

III.A

štafeta 4x60m

mladší žiaci

THM

II.miesto

Koban

Martin

III.A

štafeta 4x60m

mladší žiaci

THM

II.miesto

Hvizd

Samuel

II.A

štafeta 4x60m

mladší žiaci

THM

II.miesto

Volna

Lukáš

II.A

štafeta 4x60m

mladší žiaci

THM

II.miesto

Kovačikova

Lucia

VI.A

Basketbal

Žiačky

THM

II.miesto

Zboňáková

Zuzana

VI.A

Basketbal

Žiačky

THM

II.miesto

Jašeková

Dominika

VI.B

Basketbal

Žiačky

THM

II.miesto

Šluchová

Michaela

VI.A

Basketbal

Žiačky

THM

II.miesto

Tomagová

Stanislava

V.A

Basketbal

Žiačky

THM

II.miesto

Kopnická

Erika

VI.B

Basketbal

Žiačky

THM

II.miesto

Sochuľáková

Zuzana

III.A

Basketbal

Žiačky

THM

II.miesto

Krupinská

Katarína

III.B

Basketbal

žiačky

THM

II.miesto

Buociková

Dominika

III.B

Basketbal

Žiačky

THM

II.miesto

Šupolíková

Lenka

III.B

Basketbal

Žiačky

THM

II.miesto

Kovalčíková

Zdena

III.B

Basketbal

žiačky

THM

II.miesto