ŠKOLSKÝ ROK 1993/94

Počet tried: 2
Počet žiakov: 65
Počet vyučujúcich: 19
Prospeli s vyznamenaním: 42 študentov
Prospeli veľmi dobre: 13 študentov
Prospeli: 2 študenti
Priemerná známka: 1,38

Matematická olympiáda - okresné kolo
3. miesto - Hošala Michal
uspešní riešitelia - Bellák Roman, Tóbiková Katarína, Kováčik Stanislav

Pytagoriáda - okresné kolo
úspešní riešitelia - Voda Pavel, Hošala Michal, Kapusta Juraj

Turčianske hry mládeže
1. miesto v skoku do výšky - Trojáková Zuzana (prvá zlatá medaila školy)
3. miesto v behu na 800 m - Benko Marek
3. miesto v skoku do výšky - Fabiánová Lenka

Literárny Kežmarok - celoslovenské kolo
čestné uznanie - Trojáková Zuzana

Geografická olympiáda - okresné kolo
3. miesto - Halienová Andrea