ŠKOLSKÝ ROK 1994/95

Počet tried: 4
Počet žiakov: 127
Počet vyučujúcich: 22
Prospeli s vyznamenaním: 104 študentov
Prospeli veľmi dobre: 21 študentov
Prospeli: 2 študenti
Priemerná známka: 1,26

Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín
1. miesto
- Trojáková Zuzana

Umelecký prednes v anglickom jazyku - okresné kolo
2. miesto
- Markovičová Terézia
2. miesto - Matejbusová Petra

Zborník Putovanie za spomienkami 1
zborník zostavený na základe rozprávania príbuzných o živote v minulosti

Biologická olympiáda - okresné kolo
2. miesto
- Trojáková Zuzana

Geografická olympiáda - okresné kolo
2. miesto
- Halienová Andrea
úspešní riešitelia - Lichner Ivan, Šibrava Patrik

Matematická olympiáda - okresné kolo:
úspešní riešitelia
- Šibrava Patrik, Bezděková Petra, IvanováGabriela

Pytagoriáda - okresné kolo
1. miesto
- Babušiaková Zuzana
3. miesto - Kováčik Stanislav
úspešní riešitelia - Maňka Viliam, Voda Pavel, Bajana Dušan, Kapusta Juraj

Turčianske hry mládeže
1. miesto v skoku do výšky
- Trojáková Zuzana
2. miesto v behu na 800 m - Benko Marek
2. miesto - štafeta 4 x 60 m - dievčatá
3. miesto v skoku do výšky - Fabiánová Lenka
3. miesto - štafeta 4 x 60 m - chlapci

Celoslovenská výstava Deti a tradičná ľudová tvorba
práce študentov S.B