ŠKOLSKÝ ROK 1995/96

Počet tried: 6
Počet žiakov: 188
Počet vyučujúcich: 30
Prospeli s vyznamenaním: 140 študentov
Prospeli veľmi dobre: 43 študentov
Prospeli: 5 študenti
Priemerná známka: 1,32

Celoslovenské kolo - Talent gymnázií ´96 - vlastná tvorba
Hlavné ceny
- Trojáková Zuzana Okuliarová Zuzana, Tomková Jarmila

Celoslovenské kolo súťaže Prečo mám rád slovenčinu
Cena poroty
- Okuliarová Zuzana

Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín
1. miesto
- Trojáková Zuzana
2. miesto - Martineková Zuzana

Zborníky
Pošepky
- zborník vlastných literárnych prác
Putovanie za spomienkami 2 - zborník zostavený na základe rozprávania príbuzných o živote v minulosti

Okresný korešpondenčný seminár z matematiky:
1. miesto
- Šeliga Michal
2. miesto - Halienová Andrea

MAKS - celoslovenský matematický korešpondenčný seminár:
9. miesto
- Jankovič Peter

Programovanie v jazyku KAROL - celoslovenská súťaž “Talent gymnázií 96”
1. miesto
- Šeliga Michal

Matematická olympiáda - okresné kolo:
1. miesto
- Matej Štafúrik
2. miesto - Pavel Voda
Úspešní riešitelia - Ľubica Kováčiková, Katarína Tóbiková, Peter Hlinka, Naďa Buricová, Veronika Michalková, Veronika Michalková, Daniela Kňazková, Martin Kuba, Peter Kožár, Lukáš Krížik, Mazuch Martin

Pytagoriáda - okresné kolo:
2. miesto
- Bayer Martin
3. miesto - Kožár Peter
Úspešní riešitelia - Donátová Lenka, Meško Michal, Mazuch Martin, Krížik Lukáš, Mikula Michal, Michalková Veronika, Simonides Peter, Jonáš Martin, Voda Pavel, Dubovcová Ivana, Trojáková Zuzana

Majstrovstvá okresu - vybíjaná dievčat
2. miesto

Majstrovstvá oblasti - basketbal dievčat
3. miesto

Majstrovstvá okresu - volejbal dievčat
3. miesto

Majstrovstvá okresu - volejbal chlapcov
3. miesto

Skok do výšky
2. miesto v SR - Zuzana Trojáková (168 cm)

Turčianske hry mládeže
1. miesto v skoku do výšky
- Trojáková Zuzana
2. miesto v behu na 1000 m - Benko Marek
2. miesto - štafeta 4 x 60 m - dievčatá
2. miesto - štafeta 4 x 60 m - chlapci
3. miesto v skoku do výšky - Fabiánová Lenka

Umelecký prednes v anglickom jazyku - okresné kolo:
2. miesto
- Gardlíková Alžbeta

Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo:
3. miesto
- Bugan Marek

Biologická olympiáda - okresné kolo:
1. miesto
- Trojáková Zuzana
1. miesto - Tomková Jarmila
3. miesto - Matejbusová Petra
Úspešní riešitelia - Trojáková Ivana, Šatarová Petra, Markovičová Terézia

Biologická olympiáda - krajské kolo:
2. miesto
- Trojáková Zuzana
Úspešný riešiteľ - Matejbusová Petra

Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti - okresná súťaž:
2. miesto
- Juríčková Mária
Úspešní riešeitelia - Hrkeľová Katarína, Šedíková Denisa

Okresná súťaž zdravotných hliadok
3. miesto

Geografická olympiáda - okresné kolo:
3. miesto
- Halienová Andrea

Talent gymnázií ´96 - vo výtvarnom prejave:
Hlavná cena
- Gardlíková Alžbeta, Bahurinský Radomír, Mihálik Michal
Čestné uznanie - Bebčáková Zuzana