ŠKOLSKÝ ROK 1996/97

Počet tried: 8
Počet žiakov: 252
Počet vyučujúcich: 29
Prospeli s vyznamenaním: 163 študentov
Prospeli veľmi dobre: 78 študentov
Prospeli: 11 študenti
Priemerná známka: 1,42

Matematická olympiáda - okresné kolo:
1. miesto
- Lauko Martin
1. miesto - Babušiaková Zuzana
3. miesto - Jankovič Peter
Úspešní riešitelia - Hamza Martin, Tomášiková Zuzana, Kožár Peter, Michalková Veronika, Kňazková Daniela, Kuba
Martin, Janík Juraj, Babušiaková Zuzana, Štafurik Matej, Tóbiková Katarína, Dubovcová Ivana

Pytagoriáda - okresné kolo:
1. miesto
- Lauko Martin
2. miesto - Surman Martin
2. miesto - Brezoňáková Andrea
Úspešní riešitelia - Babušiak Jaroslav, Jurkovičová Michaela, Beňo Andrej, Tomášiková Zuzana, Mazúch Martin, Ferkl
Ivan, Meško Michal, Mikula Michal, Halienová Lenka

Okresný korešpondenčný seminár “Matko”:
1. miesto
- Kožár Peter
6. miesto - Mikula Michal

Dejepisná olympiáda - 1. kolo:
Folentová Daniela - postup do medzinárodnej súťaže cena medzinárodnej poroty za vysokú úroveň práce

Geografická olympiáda - okresné kolo:
1. miesto
- Jonáš Martin

Geografická olympiáda - krajské kolo:
4. miesto
- Jonáš Martin

Fyzikálna olympiáda - okresné kolo:
Úspešní riešitelia
- Voda Pavel, Babušiak Branislav

Chemická olympiáda - okresné kolo:
1. miesto
- Matejbusová Petra
3. miesto - Halienová Andrea
Úspešný riešiteľ - Žilová Zuzana

Chemická olympiáda - krajské kolo:
6. miesto
- Matejbusová Petra

Biologická olympiáda - krajské kolo:
5. miesto
- Trojáková Zuzana

Korešpondenčný seminár z chémie - okresná súťaž:
1. miesto
- Pinčiarová Zuzana
1. miesto - Šíbová Veronika
3. miesto - Matejbusová Petra

Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti - okresná súťaž:
1. miesto
- Šedíková Denisa
3. miesto - Meško Michal
Úspešní riešitelia - Jonáš Martin, Svitek Matúš

Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo:
1. miesto
- Bugan Marek

Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo:
1. miesto
- Bugan Marek

Olympiáda v nemeckom jazyku - celoslovenské kolo:
6. miesto
- Bugan Marek

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo:
2. miesto
- Matejbusová Petra

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo:
1. miesto
- Buociková Michaela
1. miesto - Serdelová Andrea
1. miesto - Trojáková Zuzana

Prečo mám rád slovenčinu - celoslovenská súťaž:
Cena poroty
- Okuliarová Zuzana

Literárna Senica Laca Novomeského - celoslovenská súťaž:
Pochvalné uznanie
- Okuliarová Zuzana

Kráľ čitateľov - okresné kolo:
1. miesto
- Trojáková Zuzana

Rozprávkové vretienko - okresné kolo:
1. miesto
- Buociková Michaela postup do celoslovenskej súťaže - diplom za pozoruhodný prednes

Celoslovenská výstava DETI A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ TVORBA,
Celoslovenská putovná výstava s protidrogovou tematikou VLAK BEZ STANÍC
práce študentov K.B a S.A

Majstrovstvá okresu - basketbal dievčat
1. miesto

Majstrovstvá okresu - basketbal chlapcov
1. miesto

Majstrovstvá okresu - volejbal dievčat
2. miesto

Majstrovstvá okresu - volejbal chlapcov
3. miesto

Skok do výšky
3. miesto v SR
- Trojáková Zuzana

Turčianske hry mládeže
1. miesto
- basketbal dievčatá
1. miesto - basketbal chlapci
2. miesto - volejbal dievčatá
3. miesto - volejbal chlapci
1. miesto v skoku do výšky - Trojáková Zuzana
1. miesto v behu na 60 m - Lucia Ucháľová
2. miesto v behu na 1 500 m - Benko Marek
2. miesto v skoku do výšky - Gardlíková Nina
2. miesto v behu na 60 m - Kováčik Stanislav
2. miesto štafeta 4 x 60 m - dievčatá
2. miesto štafeta 4 x 60 m - chlapci

ATLETIKA - SKOK DO VÝŠKY
Majstrovstvá Žilinského kraja:
2. miesto
- Trojáková Zuzana (165 cm)
2. miesto - Trojáková Zuzana (150 cm v hale)

Majstrovstvá SR kategória žiačky:
3. miesto
- Trojáková Zuzana (167 cm)

Majstrovstvá SR - kategória dorastenky:
2. miesto
- Trojáková Zuzana (168 cm)

Majstrovstvá SR - kategória ženy:
4. miesto
- Trojáková Zuzana (165 cm v hale)

Míting juniorov SR:
1. miesto
- Trojáková Zuzana (165 cm)

Medzinárodná športová olympiáda v Belgicku - 5 štátov Európy:
1. miesto
- basketbal mladší chlapci
2. miesto - basketbal starší chlapci
2. miesto - basketbal dievčatá
2. miesto - futbal chlapci