ŠKOLSKÝ ROK 1997/98

Počet tried: 10
Počet žiakov: 312
Počet vyučujúcich:
Z toho externých
35
6
Prospeli s vyznamenaním: 163 študentov
Prospeli veľmi dobre: 78 študentov
Prospeli: 11 študenti
Priemerná známka: 1,42

Európa v škole - krajské kolo:
Antolíková Lenka, Okuliarová Zuzana

Kráľ čitateľov 1998 - okresné kolo:
1. miesto
- Lauko Martin

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo:
1. miesto
- Serdelová Andrea
2. miesto - Holečková Martina
3. miesto - Martineková Zuzana

Literárna Senica Laca Novomeského - celoslovenské kolo:
Polko Jozef

Škultétyho rečňovanky - celoslovenské kolo:
Okuliarová Zuzana

Cena Andreja Chudobu - celoslovenské kolo:
Okuliarová Zuzana, Trojáková Zuzana

Zborníky
Pošepky 2
- zborník vlastných literárnych prác

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
Okresné kolo
- 10 prác
1. miesto
- Jarab Pavol, Voda Pavel
2. miesto - Bednárik Štefan, Bebčáková Zuzana a Hrkeľová Katarína, Šeliga Michal, Hroteková Silvia a Šíbová Veronika
3. miesto - Adamová Miroslava a Juríčková Mária, Časová Eva a Petrisková Barbora
Krajské kolo - 4 práce
1. miesto - Jarab Pavol
3. miesto - Hroteková Silvia a Šíbová Veronika
Čestné uznanie - Voda Pavel
Úspešná reprezentácia - Bednárik Štefan
Celoslovenské kolo - 1. práca
5. miesto - Jarab Pavol

ŽIACKA VEDECKÁ KONFERENCIA - celoslovenská prehliadka prác študentov osemročných gymnázií z prírodovedných predmetov
Úspešná reprezentácia - Kuba Martin a Ľubomír Panták, Donátová Lenka a Tlacháčová Lívia, Meško Michal, Šatarová Petra a Tomková Jarmila

Matematická olympiáda - okresné kolo:
2. miesto
- Kožár Martin, Korec Ondrej, Lauko Martin
Úspešní riešitelia - Marek Hanes, Čierny Daniel, Hubčík Lukáš, Čiernik Miloš, Martinček Roman, Hamza Martin, Beňo
Andrej, Michalková Veronika, Buricová Naďa, Mikula Michal
Matematická olympiáda - krajské kolo:
Štafurik Matej, Jankovič Peter, Hošala Michal, Voda Pavel

Pytagoriáda - okresné kolo:
1. miesto
- Tomašíková Zuzana
2. miesto - Kožár Martin, Babušiak Jaroslav
3. miesto - Korec Ondrej, Hanes Marek, Meško Michal
Úspešní riešitelia - Hubčík Lukáš, Čierny Daniel, Ignačák Miroslav, Lauko Martin, Avramová Michaela, Fedor Martin

Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo:
1. miesto
- Buchlák Peter, Bugan Marek
Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo:
1. miesto
- Bugan Marek
Olympiáda v nemeckom jazyku - celoslovenské kolo :
1. miesto
- Bugan Marek

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo:
2. miesto
- Meško Michal
4. miesto - Matejbusová Petra

Geografická olympiáda - okresné kolo:
1. miesto
- Hubčík Lukáš
1. miesto - Jonáš Martin

Vokálna a inštrumentálna interpretácia študentov - okresné kolo:
vokálna sekcia:
1. miesto
- Buociková Michaela
inštrumentálna sekcia:
3. miesto
- Krauszová Veronika
3. miesto - Meško Matej

1 600. výročie úmrtia sv. Martina - ocenené projekty:
Sitárová Zuzana
Kučerová Jana
Grajciarová Miroslava

Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti - okresné kolo:
1. miesto
- Svitek Matúš, Korec Ondrej
2. miesto - Jonáš Martin
Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti - krajské kolo:
1. miesto
- Svitek Matúš
3. miesto - Korec Ondrej

Biologická olympiáda - okresné kolo:
3. miesto
- Tomková Jarmila

Detská spevácka súťaž o Zlatú guľôčku - okresné kolo:
2. miesto
- Buociková Michaela

Okresná súťaž v hre na klávesové nástroje:
3. miesto
- Krauszová Veronika

Štúrovo pero:
Na škole vychádza aj školský študentský časopis Miš-maš, ktorý získal v dvoch predchádzajúcich školských rokoch ocenenie na súťažnej prehliadke stredoškolských časopisov ”Štúrovo pero”.

Kalokagatia 1998:
1. miesto
- časopis Miš-maš

Majstrovstvá okresu - volejbal chlapcov:
1. miesto

Majstrovstvá regiónu - volejbal chlapcov:
1. miesto

Majstrovstvá kraja - volejbal chlapcov:
5. miesto

Majstrovstvá okresu - basketbal chlapcov:
1. miesto

Majstrovstvá regiónu - basketbal chlapcov:
1. miesto

Majstrovstvá kraja - basketbal chlapcov:
2. miesto

Majstrovstvá okresu a regiónu - basketbal dievčat:
2. miesto

Turčianske hry mládeže:
1. miesto basketbal
- chlapci
1. miesto basketbal - dievčatá
2. miesto volejbal - dievčatá
1. miesto volejbal - chlapci
1. miesto hod kriketkou - Rusková Katarína
1. miesto štafeta 4 x 60 m - chlapci
2. miesto v behu na 1 500 m - Benko Marek
2. miesto v behu na 60 m - Ucháľová Lucia
2. miesto štafeta 4 x 60 m - dievčatá
3. miesto v behu na 1 500 m - Bugan Marek
5. miesto v hode granátom - Lilge Marian

Šach - okresné kolo:
1. miesto
- Hošala Michal
2. miesto - Šinkovič Daniel

Streľba zo vzduchovky - okresné kolo:
1. miesto
- Trojáková Ivana