ŠKOLSKÝ ROK 1998/99

Počet tried: 12

Skok do výšky - dorastenky:
Zuzana Trojáková majstrovstvá kraja 1. miesto 174 cm
Zuzana Trojáková majstrovstvá Slovenska 1. miesto 172 cm

Cologobežka celoslovenská súťaž v programovaní v jazyku LOGO:
Martin Lauko 8. miesto

Olympiáda v nemeckom jazyku okresné kolo:
Marek Bugan 1. miesto

Olympiáda v anglickom jazyku okresné kolo:
Marek Bugan 1. miesto

Olympiáda v nemeckom jazyku krajské kolo:
Marek Bugan 1. miesto

Volejbal chlapci:
1. miesto - majstri okresu

Volejbal dievčatá:
1. miesto - majsterky okresu

Basketbal chlapci:
1. miesto - majstri okresu
1. miesto - majstri regiónu
2. miesto - na majstrovstvách kraja v Dolnom Kubíne

Basketbal dievčatá:
1. miesto - majsterky okresu - mladšie
1. miesto - okresná basketbalová liga - staršie

Šaliansky Maťko okresná recitačná súťaž:
Andrej Hašta 1. miesto

Šaliansky Maťko krajská recitačná súťaž:
Andrej Hašta 2. miesto

Dni AMAVETU celoslovenská prehliadka prác študentov:
Matej Štafurik a Tomáš Suchoň multimediálna prezentácia "Staroveká architektúra"

Matematická olympiáda okresné kolo:
Peter Kožár 3. miesto
Martin Jonáš 4. miesto

Matematická olympiáda II. školské kolo a postup do krajského kola:
Matej Štafurik

Matematická olympiáda krajské kolo:
Peter Kožár 3. miesto

Celoškoská prehliadka prác SOČ:
Do školského kola bolo prihlásených 25 prác z rôznych odborov, po celoškolskej prehliadke bolo do regionálneho kola (23.3.1999 v Tvrdošíne) zaslaných 7 prác od týchto autorov:
Zuzana Sitárová - sexta
Pavol Jarab - sexta
Ján Lehotský - sexta
Eva Časová a Barbora Petrisková - kvinta
Matej Štafurik a Tomáš Suchoň - kvinta
Martin Lauko - tercia
Marko Ondrej - príma

Regionálna prehliadka prác SOČ:
Do krajského kola postupujú práce:
Zuzana Sitárová - sexta
Pavol Jarab - sexta
Martin Lauko - tercia
Marko Ondrej - príma

Výsledková listina školského kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín: (postupujúci do obvodného kola)
II. kategória:
POÉZIA:
Martina Holečková Pavol Bartoš Jana Gorušová
PRÓZA:
Roman Gombarček Veronika Duchoňová Jana Medvecká
III. kategória:
POÉZIA:
Zuzana Martineková Lucia Ucháľová
PRÓZA:
Andrea Serdelová Eva Tomková

Výsledková listina okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín: (postupujúci do okresného kola)
III. kategória:
POÉZIA:
Zuzana Martineková - 2. miesto
PRÓZA:
Andrea Serdelová - 3. miesto
II. kategória:
POÉZIA:
Martina Holečková - postup do krajského kola - 1. miesto
POÉZIA: Pavol Bartoš - 2. miesto

Celoslovenské kolo medzinárodnej aktivity "Európa v škole"
Dušan Bajana - čestné uznanie - ocenený text: Vesmírna loď Zem (pokus o fejtón)

Okresné kolo Pytagoriády:
príma:
3. miesto - Beáta Štafuriková
4. miesto - Michal Chochula
5. miesto - Roman Kiš
sekunda:
2. miesto - Lukáš Hubčík
4. miesto - Marek Hanes
6. miesto - Martin Kožár
9. miesto - Ondrej Korec
tercia:
1. miesto Martin Fedor
8. miesto - Zazana Tomášiková

Okresné kolo chemickej olympiády:
2. miesto - Jonáš Martin
3. miesto - Meško Michal
5. miesto - Tomášiková Zuzana
7. miesto - Mazuch Martin

Okresné kolo geografickej olympiády:
sekunda:
2. miesto - Lukáš Hubčík
6. miesto - Matej Meško
kvarta:
1. miesto - Martin Jonáš
2. miesto - Veronika Michalková

Krajské kolo geografickej olympiády:
sexta:

5. miesto - Andrea Halienová - Turčianska kotlina - kategória B
8. miesto - Daniela Folentová - Grónsko a Island - ostrovy v severnom Atlantiku - kategória A
sekunda:
5. miesto - Lukáš Hubčík
kvarta:
6. miesto - Veronika Michalková
16. miesto - Martin Jonáš

Okresné kolo fyzikálnej olympiády:
1. miesto - Ján Jakuš
2. miesto - Ivan Ferkl
8. miesto - Martin Mazuch

Krajske kolo fyzikálnej olympiády:
12. miesto - Ján Jakuš
20. miesto - Ivan Ferkl

Celoslovenská súťažná prehliadka stredoškolských časopisov
"Štúrovo pero" - Zvolen 23.4 - 24.4.
Celoškolský časopis Miš-Maš sa tejto súťaže zúčastnil už štvrtý krát. Aj tento rok sme zožali úspech.
Vo Zvolene ocenila odborná porota náš časopis čestným uznaním a knižnou cenou s venovaním autora.

Víťazi školského kola enviromentálneho projektu:
Prima: Folentová, Kovačiková - Život v lese
Sekunda: Hnilica, Meško, Kurhajec - Môj obľúbený živočích - jeho stavba a život
Tercia: Čičková, Edlová, Lettrichová - Ako sa nestať závislým
Kvarta: Tlacháčová, Kučerová, Nováková - Rieka Turiec
Kvinta: Časová, Fillová, Majeráková - Priestor pred odbornými učebňami
Sexta: Jarab, Bednárik, Voda - Školský areál zdravia

Okresné kolo biologickej olympiády kategória D1:
1. miesto - Lucia Zahradníková
2. miesto - Linda Balháreková
3. miesto - Janka Sklenárová

Okresné kolo súťaže "Poznaj a chráň:
Botanika:

3. miesto - Ondrej Korec
4. miesto - Michal Chochula
Zoológia:
1. miesto - Matúš Svitek
5. miesto - Andrej Hašta
6. miesto - Matej Meško

Turčianske hry mládeže:
Basketbal chlapci:
- 1. miesto
Basketbal dievčatá:
- 1. miesto