Celoštátne kolo Geografickej olympiády

V piatok a sobotu 20. a 21. 5. 2022 sa v nádhernom prostredí Tatranskej Lomnice, priamo pod Lomnickým Štítom, stretlo 30 najlepších geografov z celého Slovenska. Uskutočnil sa tu 50. ročník celoštátneho kola geografickej olympiády najvyššej kategórie E (8. a 9. ročník ZŠ a tercie a kvarty osemročných gymnázií). Našu školu, okres i kraj reprezentovala Miriam Šichtová z tercie A. 30 najlepších geografov Slovenska si zmeralo sily v teoretickej i praktickej časti testu, počítali, merali a pracovali s atlasom. Čítať ďalej

Premiéra na Finále slovenskej debatnej ligy

V dňoch 14.- 16.5.2022 sa konalo 23. Finále slovenskej debatnej ligy. Po dlhej online pauze išlo o prvý prezenčný turnaj. Tím GYMLET2 v zložení Petra Magnerová, Lukáš Vecel a Samuel Olík sa v tohtoročnej sezóne spomedzi všetkých tímov zo stredného Slovenska po prvýkrát prebojoval medzi 20 najlepších tímov z celého Slovenska. Turnaj sa konal v Bratislave v Gymnáziu Jura Hronca, kde sa uskutočnili základné a vyraďovacie kolá, ktoré sa v závere zavŕšili finálovou debatou v Národnej rade slovenskej republiky. Debatovalo sa na rôzne témy, hlavná téza turnaja znela: „Slovensko by malo zablokovať všetky webstránky, ktoré šíria prokremeľský naratív o vojne na Ukrajine“. V základných kolách turnaja sa našim Gymleťákom darilo Čítať ďalej

Ukončenie čarodejného projektového vyučovania

Posledný deň projektového vyučovania v sekundách sa niesol v rušnom duchu. Prvé hodiny študenti venovali záhadnému experimentu, v ktorom, samozrejme, využili aj kvasinky. Vyrábali sloniu zubnú pastu a tiež menili farbu roztoku tým, že kvasinky produkovali oxid uhličitý. Po týchto experimentoch sa už pustili do prípravy ich záverečných projektov, ktoré potom prezentovali pred spolužiakmi a vyučujúcimi. Študenti si pripravili úžasné projekty o histórii syrov na Slovensku a v Európe, výrobe mliečnych výrobkov, kvasenej zeleniny, octu, uhoriek. V rámci svojich projektov vytvorili množstvo posterov, ale tiež krátku divadelnú scénku či televíznu reláciu. Čítať ďalej

Výborný výsledok našich kvartánov v Testovaní 9

Študenti kvarty A a B absolvovali celoslovenské Testovanie 9 spolu so žiakmi 9. ročníka základných škôl. Vyše 42 000 žiakov z takmer 1 600 škôl písalo 6. apríla 2022 testy z matematiky a zo slovenského jazyka., pričom takmer 3000 žiakov bolo z gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom. Naši študenti zvládli testovanie s výborným výsledkom. Kým priemerná úspešnosť v SR v matematike bola 53,2 %, naši kvartáni dosiahli úspešnosť 77, 4 % - tj. 24,2 % nad celoslovenský priemer. V slovenskom jazyku bola priemerná úspešnosť v SR 59,1 % a naši kvartáni opäť nesklamali, dosiahli úspešnosť 79,4 %, čo je 20,3 % nad celoslovenským priemerom. Čítať ďalej

Saxana a jej parťáci naplno ovládli našu školu

Aj druhý projektový deň Lexikonu kúziel sa niesol vo veselom duchu. Sekundáni zistili, že naozaj sú všetky prírodovedné disciplíny navzájom prepojené. Počas biológie skúmali kvasinky pod mikroskopom, dokonca mohli vidieť ako sa niektoré kvasinky delili – pučali. Potom na fyzike skúmali vlastnosti kvapalín, merali fyzikálne veličiny. A toto všetko nakoniec spojili na experimentálnych hodinách chémie, kde skúmali, ako sa kvasinky správajú v rôznom prostredí, v ktorom sa im darí najlepšie, kde sa rýchlo delia a naopak, ktoré prostredie im zas neprospieva. Napokon merali meniace sa fyzikálne veličiny – teplotu, objem a čas. Čítať ďalej

Výborné umiestnenia v súťaži S NOSOM V KNIHE

Každý rok sa zúčastňujeme na celoslovenskej literárnej súťaži S nosom v knihe, ktorú organizuje Odbor Mladej Matice Turčianske Teplice v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Turčianskych Tepliciach a Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska. Aj tento štvrtý ročník nás súťažné témy zaujali a mali sme zastúpenie v každej kategórii. Svoje vlastné práce podľa stanovených tém a žánrov sa rozhodlo prezentovať 9 študentov z našej školy. V pondelok 16.5.2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie formou Zoom stretnutia, keďže práce zasielali študenti z celého Slovenska Čítať ďalej

Gymlet sa premenil na čarodejnícku školu

V týchto dňoch sa naša škola premenila na miesto čarov a kúziel. Po škole sa pohybuje množstvo čarodejníkov, čarodejníc a rôznych iných kúzelných bytostí. Dokonca sa objavila aj Saxana a jej lexikon kúziel. Naši sekundáni formou zážitkového projektového vyučovania aj prostredníctvom netradičných metód objavujú kúzla prírodovedných predmetov a spôsoby ich prepojenia. Nasledujúce dni budú skúmať mikroorganizmy Saccharomyces z pohľadu biológie, chémie, fyziky a budú svoje poznatky z týchto predmetov prepájať s praxou. Po úspešnom absolvovaní medzipredmetového projektového vyučovania budú študenti Čítať ďalej

MAKS - Veľká matematická súťaž pre všetkých, ktorým to páli

Matematická súťaž má svojich nadšencov a prívržencov v radoch študentov prímy až kvarty. Jednotlivé úlohy sú prepojené so životom, sú aktuálne, moderné, pritom zaujímavé, trénujú logiku, postreh a vtip riešiteľov. Po dlhých ôsmich kolách poznáme konečné výsledky. Súťaž sa konala od októbra 2021 do mája 2022. Naši MAKS-áči boli teda vytrvalí a úspech sa dostavil! Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme! Čítať ďalej

Matematický klokan

Matematický klokan je najväčšia žiacka matematická súťaž na svete, každoročne sa do nej zapája 6 miliónov žiakov v 80 krajinách sveta. Samozrejme, naši študenti nemôžu chýbať. Po rokoch, keď sa súťaž konala online, sa tento rok súťažilo papierovou formou v škole. Chýbajúci žiaci však mali možnosť riešiť Klokana online v domácom prostredí. To, že naši žiaci sú v celoslovenskom kole ozajstné matematické hviezdy, dokazujú výsledky samotné! Všetkým srdečne blahoželáme! Čítať ďalej

Netradičné vyučovanie pre život

Dňa 16.5.2022 študenti tercie B na zastupovanej hodine matematiky vyšli do terénu, aby zhromaždili potrebné údaje. Počas 15 minút zaznamenávali počet idúcich vozidiel (dvojstopových) danej farby na dvojprúdovej ceste vedúcej do Tesca na Ľadovni. Kým jedna skupina študentov rátala idúce vozidlá, druhá skupina overovala vedomosti z hodiny fyziky. Slniečko intenzívne svietilo, boli ideálne podmienky na praktický experiment. Za pomoci spojnej šošovky vypaľovali obrazce do papiera, ale najväčším úspechom experimentu bolo zapálenie drevenej doštičky. Dokázali tak silu slnečných lúčov sústredených v ohnisku spojnej šošovky Čítať ďalej


1 2 3 ... 169  |  staršie novinky