Maturitné skúšky v našej škole

Hoci na väčšine stredných škôl na konali maturitné skúšky len administratívne, teda žiakom sa vypočítali známky na základe priemeru počas štúdia, v našej škole sa konali maturitné skúšky aj prezenčne. Dvaja študenti si zvolili maturitnú skúšku z dobrovoľného predmetu a traja oktaváni nesúhlasili s priemernou známkou. Maturitné skúšky sa konali dňa 26.5.2020 s rešpektovaním prísnych hygienických predpisov z predmetov anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra, matematika a geografia. Študentom k výsledku blahoželáme a veríme, že sa onedlho stretneme pri netradičnej forme odovzdávania maturitných vysvedčení aj v tomto zložitom období. Čítať ďalej

Postup do celoslovenského finále Debatiády aj Slovenskej debatnej ligy

Slovenská debatná asociácia, ktorá každoročne organizuje súťaže debatérov zo základných a stredných škôl na Slovensku, sa tiež musela prispôsobiť koronakríze. V našom stredoslovenskom regióne stihla ešte pred epidémiou zorganizovať dve postupové kolá do celoslovenského finále pre základoškolskú Debatiádu a stredoškolskú Slovenskú debatnú ligu. Tretie kolo pre stredoškolákov po vzniku pandémie prešlo do online priestoru a pre základoškolákov sa SDA rozhodla pripraviť korešpondenčné kolo ako simuláciu celoslovenského finále s tým, že do účasti na finále sa započítajú výsledky už realizovaných postupových kôl. Čítať ďalej

My sa nikdy nenudíme

Mesiac po tom, ako Covid 19 zatvoril školy a my sme prešli na dištančné vzdelávanie, zazvonila všetkým Gymleťákom v Edupage nezvyčajná správa. V Relax zóne na portáli testovanie.gymlet.sk pre Vás chystáme zábavnú aj poučnú celoškolskú súťaž Ukáž čo vieš. Prvé kolo odštartovalo v piatok 17.4.2020 o 18.30 a odvtedy každý pondelok, stredu a piatok presne v rovnakom čase dostávajú Gymleťáci zadanie, ktoré preverí ich vedomosti z rôznych oblastí života, zručnosti pri ovládaní výpočtovej techniky, ale aj šikovnosť a logické myslenie. V desiatich kolách sme si užili všeličo: Čítať ďalej

Chemici opäť nesklamali

Dňa 7.5.2020 sa uskutočnilo online okresné kolo chemickej olympiády kategórie D. Súťažilo spolu 10 žiakov, z toho 3 žiaci z našej školy zo IV.B triedy. Súťaž bola náročná, pretože online úlohy neboli len z teoretickej, ale aj praktickej časti, ktorú naozajstní chemici radšej riešia v laboratóriu ako za počítačom. Už dopredu okresná komisia avizovala, že vyhodnotí len úspešných riešiteľov, ale podľa celkového počtu získaných bodov môžeme konštatovať, že na prvom mieste by sa umiestnila B. Biringerová, na 2. mieste E. Miškuf a na 4. mieste B. Štrbáková. Všetkým trom srdečne blahoželáme k veľkému úspechu! Čítať ďalej

Celoslovenské kolo SOČ

Nezvyčajné situácie prinášajú aj netradičné riešenia. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa aktuálny 42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti ukončil dištančne. Členovia celoslovenskej komisie posudzovali práce súťažiacich v daných odboroch bez priamej prezentácie súťažiaceho. Do celoslovenského kola postúpilo z našej školy 5 žiakov zo septimy B a obstáli vynikajúco. Natália Charvátová v odbore 02 získala 2. miesto, Martin Štípala v odbore 03 tiež 2. miesto. Martin Jakubec v odbore 04 obsadil 2. miesto a Lukáčiková Lucia a Baníková Alica sa umiestnili na 4. mieste v odboroch 08 a 13. Čítať ďalej

EKOaktivity

Záleží nám na našej Zemi a nie je nám jedno, v akom stave ju odovzdáme ďalším generáciám. V mesiacoch apríl a máj sa žiaci zapojili do online ekoworkshopov, revitalizácie zelene, vyčistenia verejných priestorov, výsadby záhonov a stromčekov. V rámci našich eko prechádzok sa nám podarilo spoločne vyčistiť tieto lokality: Slnečné Hrabiny, Dolný Kalník, Trebostovský potok, Bystrička, les vo Valči, Teplické serpentíny, okolie Váhu, lúku v Záturčí, Medokýš a mnohé ďalšie. Do čistenia verejných plôch sa zapojilo vyše 150 žiakov. Čítať ďalej

Galéria – gymleťáci srdcom spolu

V čase, keď nám chýba sociálny kontakt, keď na seba hľadíme len z veľkej diaľky alebo cez obrazovku počítača, pripravili si naši študenti v spolupráci s rodičmi a učiteľmi zábavné školské online súťaže, ktoré nás stále navzájom spájajú. Ďakujeme rodičom za pomoc pri naprogramovaní portálu testovanie.gymlet.sk, na ktorom sa nachádza veľa užitočných vecí. Nájdete tu množstvo materiálov k online výučbe, učitelia tu zadávajú testy zo základného učiva a študenti okrem testovania spolu s učiteľmi súťažia v zaujímavých aktivitách. Čítať ďalej

ATTOMAT

Máme pre vás úžasnú správu, naši matematickí nadšenci sa počas pandémie zúčastnili novej medzinárodnej matematickej súťaže ATTOMAT. V online súťaži si porovnali svoje matematické vedomosti s ostatnými kockáčmi na Slovensku a v Čechách. Súťaž sa uskutočnila v polovici apríla a konala sa v niekoľkých kategóriách. V historicky prvej súťaži ATTOMAT sa našim študentom darilo najmä v dvoch kategóriách. Čítať ďalej

Deň Zeme trochu netradične

V našej škole sme aktívni a vymýšľame zaujímavé tvorivé súťaže, či pripravujeme rôzne aktivity aj v období zatvorenia škôl. Dôkazom toho je aj zapojenie sa našich žiakov do výzvy na zaslanie fotografie z prechádzky, počas ktorej mali za úlohu vyzbierať odpadky. Táto výzva trvala dva dni – 22. a 23. 4. 2020. Okrem „hmatateľnej“ odmeny – jednotky z biológie, sa žiaci vracali z prechádzok v prírode s dobrým pocitom, že pomohli skrášliť svoje okolie, či vyčistiť lesný chodníček alebo potôčik. Niektorí z nich o tomto netradičnom zážitku dokonca napísali aj krátky príbeh, v ktorom sa podelili so svojimi skúsenosťami a pocitmi. Čítať ďalej

Svetová onlinehodina TSV

V stredu 22. apríla mala celá naša škola jedinečnú možnosť zúčastniť sa pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu SVETOVÉHO REKORDU. Hlavnou myšlienkou online podujatia bolo prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet. Stačilo sa pridať na stránku podujatia a o 14.30 byť online, zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta. A koľko nás nakoniec bolo? 5 kontinentov, 20 štátov: Slovensko, Česko, Japonsko, USA, Maďarsko, Škótsko, Poľsko, Belgicko, Litva, Slovinsko, Taliansko, Bulharsko, Čína, Kanada, Španielsko, Kurdistan, Malta, Ukrajina, Island, Južná Afrika. Čítať ďalej


1 2 3 ... 130  |  staršie novinky