O Slovensku všeobecne a aktuálne

Žilinský samosprávny kraj organizoval už 7. ročník vedomostnej súťaže pre žiakov stredných škôl Mladý Slovák. V školskom kole sa na prvých priečkach umiestnili Dárius Čoreja, Eduard Lazorík a Petra Šufliarska. 12. júna sa uskutočnilo v Žiline krajské kolo. Svoje jazykovedné, geografické a historické vedomosti obhájil na 3. mieste Dárius Čoreja a Eduard Lazorík získal hodnotenie úspešný riešiteľ. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu! Čítať ďalej

Načo pôjdem domov?

Pondelok bola v škole odstávka vody a bolo nutné vymyslieť náhradný program. Preto triedy od prímy po kvartu mali cvičenia v prírode a ostatní šťastlivci riaditeľské voľno. Tak sme sa aj my, žiaci tercie B, v pondelok 16. 6. 2014 ráno pred deviatou zhromaždili pred školou. Niektorí išli do nového lanového parku a iní na naplánované aktivity. Tí, ktorí sa s prekážkami v lanovom parku potrápili rýchlejšie, si ešte išli obehnúť to, čo my ostatní - pár stanovíšť v lese, kde sme sa naučili (alebo si zopakovali), čo potrebuje turista, ako sa vyberá kliešť, určuje azimut, stavia stan a dokonca sme si vyskúšali aj geocaching. Čítať ďalej

Úspešní orienťáci

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili krajského kola v orientačnom behu, ktoré sa konalo 19. mája v Mošovciach a podľa očakávaní získali popredné umiestnenia v kategóriách dievčatá ZŠ, chlapci ZŠ a chlapci SŠ. To im otvorilo cestu na školské Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali 3. júna v Banskej Bystrici. Jedným z garantov bola aj Nasťa Kuzminová, naša olympijská víťazka v biatlone. Čítať ďalej

Záverečné projektové práce z matematiky

Hoci sa blíži koniec školského roku a mohlo by sa zdať, že na vyučovacích hodinách sa nič zaujímavé nedeje, opak je pravdou. Stalo sa už tradíciou, že záverečné opakovanie učiva matematiky vo vybraných ročníkoch neprebieha klasicky počítaním príkladov zameraných na opakovanie jednotlivých tematických celkov, ale formou tvorby záverečných projektových prác a ich prezentácií. Ani tentoraz žiaci nesklamali a vytvorili nádherné práce, najvydarenejšie z nich sú vystavené na paneloch na prvom poschodí školy. Čítať ďalej

Dopoludnie v lanovom centre

V pondelok 16. júna 2014 sa uskutočnili cvičenia v prírode v Jahodnických hájoch. Počasie nám prialo, bolo príjemné slnečné dopoludnie. Približne 50 žiakov prím až tercií tak mohlo navštíviť aj novootvorené lanové centrum. Pre väčšinu z nich to bola novinka, prekonali strach a tak trochu „adrenalínová“ zábava u nich zvíťazila. Sprievodcovia najprv deti vybavili bezpečnostnými popruhmi a prilbami. Potom nasledovalo poučenie, ako sa správať vo výške, ako používať bezpečnostné skoby a kladku. Niektorí žiaci prešli veľký okruh, tí mladší stredný okruh. Nechýbal dokonca aj pád, ale popruhy a skoby zaistili bezpečnosť. Čítať ďalej

Chemické pokusy v septime

Bielkoviny sú biomakromolekulové látky tvorené istými aminokyselinami... Takto možno začína niektorá vaša hodina chémie, ale naša bola tentoraz úplne o niečom inom. Na začiatku roka nám pani profesorka oznámila, že budeme robiť záverečné chemické projekty. Najprv neboli všetci nadšení, predsa len ďalšia práca navyše. Keď nás však pani profesorka oboznámila s témami, boli sme spokojní, neboli to predsa žiadne zložité pokusy. Každý si mohol vybrať to, čo mu je blízke. Po určení pravidiel tvorby, prezentovaní a hodnotení projektov, sme sa všetci pustili do práce.

Čítať ďalej

Chémia trochu inak

Žiaci prím končia vyučovanie chémie tematickým celkom zameraným na oddeľovanie zložiek zmesí. Už sa stalo tradíciou, že na záver píšu príbehy, rozprávky na túto tému. Aj tento školský rok ukázali, akú majú bohatú fantáziu. Spolužiaci si vypočuli zaujímavé príbehy – napríklad O chemickej Popoluške, O chemikovi Jankovi, básničku o filtrácii a mnohé ďalšie. Možno aj vďaka týmto príbehom budú mať niektorí k tejto problematike bližšie...

Čítať ďalej

IT Fitness Test

Zámer realizovať IT Fitness Test vznikol ešte v roku 2009 ako súčasť iniciatívy Európskej komisie označovanej ako Týždeň IT zručností (eSkills Week). Prvé testovanie sa uskutočnilo v roku 2010, pričom do jeho troch ročníkov sa zapojilo viac ako 100-tisíc účastníkov.
Testy aj tento rok zostavil tím pracovníkov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave pod vedením Zuzany Kubincovej. Okrem teoretických otázok test preveruje aj praktické zručnosti s vyhľadávaním informácií na internete. Čítať ďalej

Exkurzia do spoločnosti Brantner Fatra

Stredu 4. 6. 2014 sme my kvintáni hodinu geografie prežili netradične, nie ako na klasickej vyučovacej hodine v triede. Momentálne rozoberáme problematiku geoekológie a globálnych environmentálnych problémov znečisťovania. Jednou z tém, ktorým sa venujeme, je aj problematika odpadov, ich triedenia a spracovania.
Praktickou ukážkou bola práve návšteva spoločnosti Brantner Fatra, ktorá sa venuje aj tejto problematike. Na úvod sme si v zasadačke pozreli krátky film o tom, čo sa deje, keď my – ľudia, rozriedime a vynesieme odpad do kontajnerov... Čítať ďalej

Mladí programátori v našej škole

V stredu 28. mája 2014 sa záujemcovia z nižších ročníkov zúčastnili celoslovenského kola pilotného ročníka novej súťaže v programovaní s názvom Scratch CUP 2014. Zadania troch úloh žiaci riešili na počítači v prostredí jazyka Scratch a využili 90 minút času. Úlohy boli primerane náročné, niektorí si s nimi poradili hravo, niektorí vyriešili z troch úloh dve alebo jednu, ale podstatné je, že mali odvahu zabojovať. Na Slovensku súťažilo 135 žiakov. U nás v PC učebni sa stretlo spolu 16 súťažiacich, z nich 3 sekundáni, ostatní navštevujú prímu. Výsledky, ktoré neskôr prišli od organizátorov súťaže, potešili všetkých súťažiacich aj vyučujúcich informatiky. Čítať ďalej


1 ... 110 111 112 113 114 ... 116  |  staršie novinky