Odkaz svätého Martina

Súťažný projekt Odkaz sv. Martina má svoje jubilejné desiate pokračovanie. Každý ročník je venovaný inej téme, ktorá však má vždy súvis so sv. Martinom – jeho životom, vlastnosťami a jeho odkazom pre súčasnosť. V 10. ročníku sa usporiadatelia súťaže zamerali na Medzinárodný rok rodiny 2014 – Rodina je dôležitou súčasťou života každého z nás. Našu školu úspešne reprezentovali Alexandra Kubisová a Kristián Demčík formou prezentácie a literárnou tvorbou Emma Urbanová. V literárnych prácach žiakov získala Emma svojou poviedkou Za zavretými dverami 3. miesto a Alexandra Kubisová s Kristiánom Demčíkom za prezentáciu v PWP s názvom Rodinu poznáš aj podľa jazyka tiež 3. miesto. Čítať ďalej

Testovanie SCIO

Študenti už vedia, že viaceré vysoké školy vyžadujú aj zistenie všeobecných predpokladov pre štúdium na VŠ. V čase digitálnych technológií je bežné takéto testovanie, ale aj tréning testovania je dôležitý. Počas hodín informatiky v období od 20.10 do 7.11.2014 naši študenti dostali šancu vyskúšať si tento spôsob testovania. Uvedomili si, že čítať text s porozumením je nevyhnutné, tiež overili svoje logické myslenie a všeobecný prehľad. Výhodou testovania SCIO bolo aj to, že v krátkom čase dostanú spätnú väzbu, v ktorých oblastiach vynikajú a v ktorých ešte majú rezervy. Do testovania sa zapojili študenti kvinty, sexty a septimy. Čítať ďalej

Kaligramy na hodinách francúzštiny

Napísať kaligram? Na hodinách francúzštiny to nie je nemožné. Napriek prvotnej neistote sa žiaci postupne dozvedali informácie o Apollinairovi, francúzskom básnikovi, ktorý sa narodil poľsko-litovskej šľachtičnej. Aby získal francúzske občianstvo, dobrovoľne sa prihlásil do 1.svetovej vojny, bojoval v oblasti Champagne, kde bol zranený do hlavy. Trepanácia a zdĺhavá liečba... a písanie, neprestával písať básne. Bolo to práve na fronte, kde začal písať kaligramy. Nepísal verše v strofách, ale svoje básne písal vo forme obrazov. Taký bol Guillaume Apollinaire, básnik, ktorý prezentuje rodiaci sa literárny smer surrealizmus, Picassov priateľ, autor básne Pod mostom Mirabeau a autor zbierok Alkoholy a Kaligramy. Čítať ďalej

Okresné kolo v bedmintone

Okresné kolo v bedmintone sa konalo v Gymnáziu V. Paulinyho-Tótha. Našu školu reprezentovali bratia Michal a Martin Plášilovci. Hrali sa dvojhry aj štvorhry a naši reprezentanti vo finálovom boji so ZŠ Dubčeka vyhrali, a tak postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční koncom novembra. Chlapcom gratulujeme a na kraji držíme palce! Čítať ďalej

Debatná liga pokračuje

Prvé regionálne kolo Slovenskej debatnej ligy – Stred sa uskutočnilo v priestoroch nášho gymnázia v dňoch 24. - 25.10.2014. Z regiónu stredného Slovenska prišlo súťažiť 30 tímov. Gymnázium Jozefa Lettricha úspešne reprezentovali skúsenejší GYMLET 1 v zložení Anna Skuhrová, Slavomír Sovík a Dárius Čoreja. Zo štyroch debát vyhrali tri. Čítať ďalej

O dúhovú lampu krajiny Zázračno

Cieľom celoštátnej súťaže literárnej tvorby pod netradičným názvom O dúhovú lampu krajiny Zázračno je podporovať literárnu tvorbu mladých autorov a rozvíjať ich literárny talent a nadanie. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 9. októbra 2014 na Radnici mesta Žilina. Súťažné práce hodnotila odborná porota, ktorej členmi boli Mgr. Daniel Hevier, Mgr. Peter Cabadaj a Mgr. Igor Válek. V silnej konkurencii mladých poetov a prozaikov získala naša študentka Dominika Kecsöová čestné uznanie za cyklus básní. Blahoželáme! Čítať ďalej

Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

Organizátori súťaže Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka sa snažia priblížiť osobnosť a dielo tejto poprednej osobnosti mladým ľuďom prostredníctvom tvorivej aktivity – rétorickej súťaže. Dňa 23. októbra 2014 sa konal už 12. ročník. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách - žiaci vyšších ročníkov základných škôl a stredoškoláci. Čítať ďalej

Martinská mozaika

Tak ako pre pochopenie súčasnosti i budúcnosti treba poznať svoju minulosť, tak aj pre poznanie sveta je nevyhnutné poznať svoje okolie. Tento motív sa stal základom výchovnej edukácie, ktorej fenoménom je spojenie poznávania histórie a priestoru v územnom jadre kultúry slovenského národa. Práve toto motto sme pretavili do poznávacej exkurzie žiakov prímy nášho gymnázia. Mesto Martin vďaka svojej bohatej kultúrno-historickej a národnej púti poskytuje nepreberné množstvo artefaktov v podobe budov, pietnych miest či prírodných zákutí. Čítať ďalej

Regionálne kolo Sárovej Bystrice 2014

Mladí moderátori prezentovali svoje schopnosti v regionálnom kole súťaže Sárova Bystrica dňa 21. októbra 2014. Regionálneho kola sa zúčastnilo 6 súťažiacich z Turca, z toho dvaja z našej školy – Lucia Zvedelová a David Bače. Súťažili v štyroch disciplínach: interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým hosťom a moderovanie bloku vlastnej relácie. Porota zaradila do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu. Hodnotený bol celkový prejav, výslovnosť, presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav, či úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka. Čítať ďalej

Narodeniny dvakrát do roka?

V príme A to je možné. V rámci hodiny anglického jazyka, na ktorej sme sa zamerali na zvyky anglicky hovoriacich krajín, sme si teóriu vyskúšali aj v praxi. Koho by nepotešilo mať narodeninovú party dvakrát? My sme si s nadšením party zorganizovali. Na oslave sme hrali zábavné hry a rozprávali sa výlučne po anglicky. Okrem skvelej nálady sme si neformálne zopakovali anglickú slovnú zásobu. Čítať ďalej


1 ... 115 116 117 118 119 ... 126  |  staršie novinky