Economic Ideas Forum 2014

Nadácia Martens Centre v dňoch 16. - 17. októbra 2014 organizovala v Bratislave medzinárodnú konferenciu inovačných ekonomických myšlienok. Podujatie odohrávajúce sa v starej budove NR SR bolo otvorené prezidentom SR, Andrejom Kiskom, a prednášali na ňom rôzni ekonomickí experti, riaditelia neziskových organizácií či ministri z krajín EÚ, napr. Pedro Mota Soares (Portugalsko) alebo Enikő Győri (Maďarsko). Konferencia sa niesla v duchu obnovy ekonomického rastu krajín EÚ, pričom je nutné obnoviť záväzok ku kľúčovým princípom reformy, inovácií, sociálnej spravodlivosti a efektívnej investície. Čítať ďalej

Tri nezabudnuteľné dni v Opave

Ako každý rok ani tento nebol výnimkou a uskutočnil sa jedinečný družobný výmenný pobyt v Mendelovom gymnáziu v Opave. Na začiatku školského roku každému padlo vhod obohatiť každodenné stereotypné vyučovanie o spoznávanie iných ľudí, získavanie nezabudnuteľných zážitkov a nadväzovanie nových priateľstiev. Na začiatku prvého dňa bola trochu náročná a zdĺhavá cesta do Čiech. Potom nasledovalo zvítanie a následné rozdelenie do rodín. Večerný program si zostavil každý podľa vlastných predstáv, absolvoval buď večernú prechádzku mestom alebo pohodový večer s rodinami. Čítať ďalej

Žena v tiesni

Dňa 10. októbra 2014 sa dievčatá - septimánky zúčastnili na besede s názvom Žena v tiesni. Krízové centrum ŽENA V TIESNI je poradňa pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a zároveň prevádzkuje Krízovú linku. Komplexne sa zaoberá násilím páchanom na ženách v rámci Žilinského kraja a Slovenska. Cieľom besedy bolo informovať dievčatá o podobách a nebezpečenstve fyzického a psychického násilia, upozorniť na to, že je nutné byť ostražitý, lebo aj ten najväčší tyran sa javí spočiatku ako ideálny partner - pozorný, milý, chápavý... Čítať ďalej

Gymleťáci a Európsky týždeň programovania

V treťom októbrovom týždni sa naši žiaci pod vedením učiteľov informatiky i samotní vyučujúci zapoja do Európskeho týždňa programovania CodeWeek 2014. Code Week vznikol z iniciatívy zvýšiť povedomie a záujem študentov o programovanie. Čítať ďalej

Exkurzia Poľsko 2014

V dňoch 17. - 19. 9.2014 sa niektorí študenti sext a septím zúčastnili exkurzie do Poľska. Začala návštevou Osvienčimu. Každý by toto pietne miesto mal vidieť aspoň raz za život. Mnoho smutných kútov koncentračného tábora nás dojalo, uvedomili sme si, aké zverstvá sa páchali počas vojny. Históriu si treba pripomínať, aby sa už nikdy neopakovala. Približne po dvoch hodinách sme sa presunuli na ďalšie smutné miesto – Brezinku, vyhladzovací tábor. Čítať ďalej

Štúrovci v Turci

Vo štvrtok 25. septembra 2014 sa v prednáškovej miestnosti Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine uskutočnil cyklus tvorivých dielní spojených s prednáškou na tému Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“. Cieľom rovnomenného projektu, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj a pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, bolo priblížiť študentom a pedagógom pôsobenie predstaviteľov štúrovskej generácie v Turci, ako aj pripomenutie si stôp a pamätihodností z tohto obdobia nachádzajúcich sa v našom regióne. Čítať ďalej

Netradičná beseda s naším absolventom

1. októbra sa konala beseda s naším absolventom Michalom Račkom, ktorý v súčasnosti študuje v Imperial College London vo Veľkej Británii. Účelom jeho návštevy bolo informovať študentov oktávy o možnostiach a podmienkach štúdia v zahraničí. Cenné rady sa týkali i maturít, nakoľko podľa jeho slov výborné maturitné vysvedčenie je jednou z dôležitých podmienok prijatia na vysokú školu. Čítať ďalej

Noc výskumníkov

Deň 26. september 2014 strávili niektorí naši žiaci inak ako obvykle. Tradičné vyučovanie vymenili za zaujímavé podujatie pod názvom Noc výskumníkov v Žiline. Žiaci z tercií a kvárt so záujmom o vedu a techniku spolu s pani profesorkami Haštovou a Poloncovou strávili príjemný deň v Auparku, kde sa akcia konala. Pridali sa k veľkému počtu netrpezlivých návštevníkov. K najnovším technickým novinkám sa mohli dostať až po chvíľke čakania, všetci však boli nadšení vynálezmi a praktickými ukážkami. Čítať ďalej

Európsky deň jazykov v našej škole

26. september je deň, ktorý vyhlásila Európska únia za Európsky deň jazykov. V poslednom období sa stal jedným z významných dní Európskej únie. Preto sa aj naša škola už po druhýkrát rozhodla zorganizovať netradičné podujatie pri tejto príležitosti. Tento školský rok sme sa rozhodli pre zmenu, a to prostredníctvom zapojenia všetkých žiakov našej školy. Pre žiakov sme pripravili v priestoroch školy farebne označené zóny, v ktorých museli žiaci komunikovať len v určenom jazyku. Takto sme chceli zmotivovať žiakov ale aj učiteľov, aby sa nebáli rozprávať aj medzi sebou neformálne v jazykoch, ktoré sa vyučujú v našej škole. Čítať ďalej

Expo Sciences Europe 2014

Podujatie Expo Sciences Europe 2014 (ESE 2014) je medzinárodná prezentačná prehliadka vedecko-výskumných prác organizovaná každé dva roky v inej európskej krajine. V tomto roku sa ESE uskutočnilo na Slovensku, v dňoch 7. – 12. 9. 2014 na Žilinskej univerzite v Žiline. Na podujatí sa zúčastnilo celkovo 26 delegácií z krajín Európy a niekoľkých mimoeurópskych krajín - Alžírsko, Irán, Mexiko. Účastníci za Slovensko zastupovali ŠIOV (účastníci postupujúci z 1. miesta na Celoštátnej prehliadke SOČ) a AMAVET (účastníci postupujúci z celoslovenského kola prezentačnej súťaže Festival vedy a techniky). Čítať ďalej


1 ... 116 117 118 119 120 ... 126  |  staršie novinky