METAMORFÓZY NAŠIMI OČAMI

Posledný piatok v mesiaci máj bol v našej škole venovaný prehliadke projektových prác našich žiakov. Tento školský rok sme sa rozhodli pre trošku záhadnú ústrednú tému, a to METAMORFÓZY. Spočiatku sa žiakom téma zdala nejasná, avšak keď sa začali ňou zaoberať, prišli na to, ako variabilne a kreatívne sa dá spracovať.

A akí sú naši žiaci šikovní, o tom nás presvedčili na prehliadke projektov pod názvom METAMORFÓZY NAŠIMI OČAMI. Projekty prezentovali žiaci tercie až sexty, ktorí boli vybraní v triednych kolách...
Čítať ďalej

Závery z práce SOČ uverejnené v časopise Zdravie

Práce SOČ nie vždy upadnú zo zabudnutia. Niekedy ich študenti rozpracujú a využijú v ďalšom štúdiu. A sporadicky sa stane, že práce ocení aj široká verejnosť. Tak ako teraz.

Práca stredoškolskej odbornej činnosti Simony Rišianovej zaujala redaktorku časopisu Zdravie Lenku Štefánkovú natoľko, že v júnovom čísle uverejnila článok pod názvom Kov zabil céčko. Upozornila v ňom na informácie, ktoré svojou výskumnou činnosťou potvrdila Simona Rišianová, študentka septimy B. Čítať ďalej

Medailová žatva plavcov na THM

V piatok 30. mája 2014 na Turčianskych hrách mládeže naši plavci doslova žali medaily:
5x zlato : Martina Melníková z prímy A, 25m prsia
Patrícia Mižúrová z tercie B, 50m voľný spôsob a 50m prsia
Patrícia Mižúrová, Veronika Lietavová zo sexty A, Simona Pažická z kvarty B
a Martina Melníková v štafete 4x50m
Matej Fojtík z kvarty B, Daniel Bulvas , Martin Demeter obaja zo sekundy A
a Tomáš Zavarský z tercie B v štafete 4x50m
2x striebro: Michal Digaňa z prímy A, 25m prsia
Matej Fojtík, 50m prsia
4x bronz: Veronika Lietavová, 50m voľný spôsob a 50m prsia
Matej Fojtík, 50m voľný spôsob
Martina Melníková, 25m voľný spôsob
Srdečne blahoželáme!
Čítať ďalej

Kde si Piecka zahrá piecku?

Kde inde, ak nie v rozprávke. Kvartáni nedávno nacvičili rozprávkový príbeh Гуси – лебеди. Nebolo to jednoduché. Niektorým sa síce ušla len malá rolička, ale pre väčšinu to bola premiéra. Hlavne vďaka Šimonovi a Karin predviedli obidve ruštinárske skupiny svoju постановку s ozajstným husím perím a dokonalou pieckou. A režisérky V + V sa s radosťou prizerali.
Čítať ďalej

Čaro poézie

Emma Urbanová, Dominika Kescöová a Tomáš Ladňák nie sú návštevníkom našej stránky neznámi. Sú to naši úspešní poeti. Aj v tomto roku zaujali svojou básnickou tvorbou odbornú porotu literárnej súťaže študujúcej mládeže Paulinyho Turiec a v silnej konkurencii obsadili každý vo svojej kategórii tretie miesto. Gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie poetické vyznania!
Čítať ďalej

Dopoludnie s čínskou kultúrou

Dňa 21.mája 2014 navštívil Slovenskú národnú knižnicu v Martine veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky. Súčasťou návštevy bola tiež prezentácia klasickej čínskej kultúry spojená s predstavením slovenského prekladu klenotu čínskej literatúry, románu Sen o červenom pavilóne, ktorý do slovenčiny preložila filozofka, sinologička a prekladateľka pani Mária Čarnogurská, PhD.
Čítať ďalej

Odovzdávanie maturitných vysvedčení v Národnom dome

Maturitná skúška je významným medzníkom v živote každého študenta. Je nielen očakávaným vyvrcholením osemročného štúdia, ale aj obrazom a dôkazom získaných vedomostí a zručností.
V tomto školskom roku úspešne zmaturovalo 56 našich študentov, ktorí si prevzali maturitné vysvedčenie z rúk triednych učiteľov dňa 26. mája 2014 v Národnom dome v Martine. Panovala slávnostná atmosféra, veď „malé promócie“ sa konali za prítomnosti rodičov, rodinných príslušníkov a vyučujúcich. Zaplnené hľadisko ocenilo vynikajúce úspechy maturantov potleskom, ale nechýbali ani slzičky šťastia, či ľútosti a slová poďakovania a uznania.
Prítomní odchádzali s pocitom a nádejou, že vzdelanie je trvalou hodnotou, veď väčšina našich študentov pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Prajeme im veľa úspechov!
Čítať ďalej

Klokan v našej škole

Už máme vyhodnotenie medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN. Do súťaže sa zapojilo 80 žiakov školy. Máme troch školských šampiónov, ktorí napísali na úžasných 100%: Matej Buocik, Ján Feja – príma A, Natália Klimová – príma B.
39 študentov získalo najvyššie ocenenie 5 – klokanov, čo znamená, že skončili medzi prvými 20 % žiakov na Slovensku, z toho 23 žiakov skončilo v prvých 10%.

Všetkým zúčastneným gratulujeme!
Čítať ďalej

Milujeme naše mamičky

Milými slovami, krásnymi ružami a ľúbeznou melódiou žiaci prímy B privítali svoje mamičky a babičky 9. mája 2014 v škole, aby im pri príležitosti Dňa matiek za všetko poďakovali. Po privítaní a krátkom úvode nasledovalo vystúpenie žiakov. Ondrej Jurkovič zahral Sonatínu od Beethovena a dievčatá Zuzka Ľudviková a Natália Charvátová predniesli báseň Darček. Nasledovalo spoločné tanečné vystúpenie celej triedy...
Čítať ďalej

Exkurzia Arborétum Mlyňany - Nitra - Oponice

Opäť na zaujímavých poznávacích cestách... Asi takto si mnohí povedali po návrate z exkurzie, ktorú kvintáni absolvovali v piatok 9. mája 2014 spolu s triednymi profesorkami p. Tomagovou a Franekovou. Prvým dôležitým cieľom poznávania bolo Arborétum v Mlyňanoch. Tu sa na ploche 67 hektárov rozprestiera nádherný park, kde možno vidieť zhruba 2000 divo rastúcich prevažne drevín z celého sveta. Mali sme tak možnosť vidieť stromy, ktoré rastú v prirodzenom výskyte v Ázii, či dotknúť sa jedných z najstarších a najmohutnejších drevín na Zemi – sekvojovca mamutieho... Čítať ďalej


1 ... 117 118 119 120 121 122  |  staršie novinky