Ako sme prezentovali Turiec

Na konci septembra sa žiaci obidvoch prím zúčastnili prvej exkurzie z cyklu ročníkových exkurzii. Spoznávali svoj najbližší región - Turiec. Neostalo však len pri poznávaní. Svoje vedomosti využili aj na hodinách geografie či dejepisu formou projektového vyučovania. Úlohou žiakov bolo v skupinách zhotoviť poster, knihu, leporelo alebo model trasy exkurzie s jednotlivými stanovišťami. A tak žiaci kreslili, strihali, maľovali, murovali, zhromažďovali a triedili informácie, aby projekt ich skupiny bol čo najlepší. Bolo potrebné tiež pripraviť prezentáciu v stanovenom časovom limite. A ako to dopadlo? Čítať ďalej

Stredoškolské majstrovstvá sveta v debatovaní

Slavomír Sovík, študent Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine, bude už po tretíkrát reprezentovať školu a Slovensko na Stredoškolských majstrovstvách sveta v debatovaní (WSDC 2015), ktoré sa uskutočnia v Singapure od 27.7. do 6.8.2015. Výber piatich členov národného tímu spomedzi 16 súťažiacich pozostával z testu všeobecného prehľadu a pripravenej 8-minútovej reči v anglickom jazyku na tézu o zastavení rozvojovej pomoci krajinám, ktoré prenasledujú LGBT komunitu. Čítať ďalej

Svetový deň prevencie proti týraniu a zneužívaniu detí

Svetový deň prevencie proti týraniu a zneužívaniu detí sme si pripomenuli 17. novembra 2014 realizáciou verejnej finančnej zbierky v meste Martin. Dobrovoľníkmi sme sa stali my (septimáni), a tak sme si odskúšali fungovanie neziskových organizácií, ale predovšetkým reakciu spoluobčanov, ale aj našich rovesníkov na naše prosby o finančnú podporu pre deti. Napriek nepriaznivému počasiu a krátkej doby (2 hodiny) našej dobrovoľníckej činnosti sme vyzbierali sumu 333,67 € a 80 českých korún. Čítať ďalej

Debatný klub GYMLET už aj na debatiáde

Naši začínajúci debatéri z kvarty Martin Bažlekov a Kristian Demčík vstúpili v Bratislave po prvýkrát do debatného ringu. V štyroch debatách vybojovali jedno víťazstvo a pochvalu rozhodcov. Ďakujeme im za reprezentáciu, pani trénerke J. Poliačikovej za prípravu a pani Bažlekovovej za sprevádzanie. Čítať ďalej

Ukončili sme 8. ročník informatickej súťaže iBobor

V dňoch 7.-18. novembra 2014 sa konala pod vedením vyučujúcich informatiky celoslovenská informatická online súťaž iBobor. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o IKT u všetkých žiakov, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Súťaž má 4 kategórie a na Slovensku súťažilo 60 654 žiakov z 975 škôl. V našej škole sa počas súťaže pri počítačoch vystriedalo 204 žiakov. Čítať ďalej

Á-čky proti B-čkam a B-čky proti Á-čkam

To bol názov zábavnej súťaže z matematiky pre celú našu školu. Stáva sa už tradíciou, že Deň študentov v našej škole oslavujeme spolu s matematikou. Aj tento rok sme teda súťažili v cvičení našich mozgov. Trojčlenné družstvá z každej triedy od prímy po septimu boli rozdelené do dvoch 21-členných tímov – študenti A-čiek a študenti B-čiek. O 9.30 vypuklo pravé 60-minútové matematické šialenstvo, keď veľké skupiny žiakov museli začať spolupracovať pri riešení 165 matematických úloh. Čítať ďalej

Spoznajme sa navzájom

Aj tento rok sme v rámci aktivít ku Dňu študentov ponúkli žiakom podujatie Spoznajme sa navzájom. Je už tradíciou, že v našej škole študujú v rámci výmenného pobytu Rotary klubu zahraniční študenti. Naopak, naši žiaci majú možnosť vycestovať a stráviť určitý čas v zahraničí. Podujatie bolo rozdelené na 3 tematické časti. V prvej z nich sa nám predstavili naše dve zahraničné študentky - Patrícia Sanches de Stefano z Mexika a Lívia Gazire z Brazílie. Ponúkli nám informácie nielen o svojej rodnej krajine, o meste, v ktorom žijú, ale aj o svojej rodine, priateľoch, škole, zvykoch a jedle Čítať ďalej

Spolupráca s Nadáciou Milana Šimečku

V Bratislave sa uskutočnil úvodný seminár elearningového kurzu Holokaust ako nástroj výchovy k postojom, ktorý organizovala Nadácia Milana Šimečku hlavne pre učiteľov dejepisu. Príjemné prostredie hotela Mercure, výborní lektori a veľmi zaujímavý program splnil očakávania vkladané do tohto seminára. Zaujímavá vychádzka po stopách bratislavských Židov, ale aj práca s portálom iwitness.usc.edu, ktorý je venovaný výpovediam svedkov, ktorí prežili holokaust, oživil priebeh seminára. Účastníkom poskytol nové informácie, impulzy, nápady a pravdaže nové kontakty a priateľstvá s učiteľmi dejepisu z celého Slovenska. Čítať ďalej

Deň zdravia

Motivovanie žiakov k zdravému životnému štýlu a zdravej výžive môže mať rôzne podoby. Netradičnou formou si tento deň pripomenuli aj naši študenti formou podujatia Trieda ponúka triedu dňa 14. novembra. Po ukončení triednickej hodiny a pred začiatkom množstva podujatí ku Dňu študentov sme sa všetci stretli v školskej jedálni. Tu nás čakali „zdravé dobroty“ od výmyslu sveta pripravené spolužiakmi z jednotlivých tried a ročníkov. Neverili by ste, aké chutné môžu byť zdravé jedlá. Čítať ďalej

Deň láskavého činu

V rámci osláv Dňa študentov sme v našej škole oslávili aj World Kindness Day, oslava ktorého oficiálne pripadá na trinásty november. Tento deň nám pripomína, že by sme mali byť k sebe láskavejší, milší, mali by sme byť voči sebe ohľaduplnejší a ústretovejší. Preto sme v príme A vyrábali šikovné pozdravy pre všetkých učiteľov, pre pána školník, ale aj panie upratovačky, či kuchárky a poďakovali sa im za všetku starostlivosť o nás. Vo vestibule školy si zas môžete poprezerať motivačné plagáty, ktoré maľovali v kvarte B a ktoré by nám mali pripomínať, že Svetový deň láskavého činu môžeme oslavovať po celý rok. Čítať ďalej


1 ... 118 119 120 121 122 ... 130  |  staršie novinky