Gymbike tour

Gymbike tour 2014 Stalo sa už tradíciou, že jeden z posledných dovolenkových dní trávime spoločne na skvelej športovej akcii Gymbike tour. Tento rok sme zorganizovali už piaty ročník. Všetci tí, čo mali čas, chuť a pojazdné bicykle, sa 22. augusta stretli na parkovisku pri Biotike. Bolo nás spolu 16, z toho 8 učiteľov a 8 rodinných príslušníkov. Neodradila nás ani hustá hmla a pomerne chladné počasie, veď na bicykloch sa predsa zahrejeme. Naša trasa viedla smerom na Dražkovce a Záborie. Čítať ďalej

Nový školský rok v novej triede

To isté ako každý rok, prvý septembrový školský deň, smútok za prázdninami, radosť so stretnutia so spolužiakmi, obavy z učenia, zvedavosť z toho, ako to všetko zvládneme. Desať mesiacov popretkávaných naším obrovským zmyslom pre humor a nekonečnou snahou robiť všetko dobre, usilovnosťou a pracovitosťou, veselými aj nie celkom okej zážitkami. Čítať ďalej

Začiatok školského roku vo vynovených priestoroch

Prázdniny ubehli a študenti po dvoch mesiacoch opäť zasadli do školských lavíc. Niektorí s radosťou, lebo sa tešia na svojich spolužiakov, iní s očakávaním, čo im školský rok prinesie. Počas prázdnin však škola prešla výraznou premenou. Zrealizovala sa ďalšia etapa výmeny okien, začala sa budovať nová učebňa slovenského jazyka a pripravil sa projekt vybudovania tartanovej dráhy. Čítať ďalej

A JE TO TU - FOTOALBUM

Na záver školského roku máme pre vás dobrú správu. Konečne sa nám podarilo dokončiť revíziu fotoalbumu, čo znamená, že vám už nič nebude brániť v tom, aby ste si mohli prezrieť fotografie zo všetkých aktivít a akcií v našej škole. V neposlednom rade by sme sa chceli špeciálne poďakovať žiačkam Ive Kučerovej V.B, Barbore Machálkovej V.B a Barbore Kornhauserovej V.A za pomoc pri siahodlhom triedení a usporiadaní fotiek. Zobraziť fotoalbum

Rozlúčka so školským rokom

Posledný deň školského roku má vždy svoje čaro. Žiaci sa už tešia na prázdniny, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci na dovolenku. Zostáva nám ešte odovzdať vysvedčenia, ktoré sú výsledkom celoročného snaženia, vynaloženej námahy aj zodpovednej prípravy. Tento rok sme ukončili naozaj výnimočne. Viac ako 130 žiakov si prevzalo ocenenia a odmeny za mimoriadne úspechy v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách súťaží. Ešte raz gratulujeme! Čítať ďalej

Bezpečnosť je dôležitá aj v lete

Začínajú sa letné prázdniny a žiakov čaká veľa dobrodružstiev a príjemných slnečných dní. Na svete je však aj množstvo nebezpečenstiev a nástrah. Aby sme upozornili na hrozby, uskutočnila sa v našej škole dňa 20.6.2014 zaujímavá beseda v spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ SR v Martine. Dievčatá od kvinty po septimu besedovali na tému Obchodovanie s ľuďmi s por. PhDr. Ľudmilou Húskovou. Čítať ďalej

Štúdium v zahraničí

Každý rok niekoľko našich študentov odchádza na ročný študijný pobyt do zahraničia, väčšina z nich prostredníctvom Rotary klubu Martin. Zdokonaľujú sa v cudzom jazyku a zbierajú cenné skúsenosti počas štúdia na stredných školách v USA, Nemecku, Kanade, Brazílii, Belgicku, Venezuele... Ani v budúcom školskom roku to nebude inak. Až 13 našich študentov odcestuje do sveta, aby šírili dobré meno našej školy a Slovenska. Čítať ďalej

Korešpondenčný seminár KSICHT

V školskom roku 2013/2014 sa konal ďalší ročník korešpondenčného seminára s netradičným názvom KSICHT (Korešpondenčný Seminár Inšpirovaný Chemickou Tematikou). Ide o súťaž, ktorej sa môže zúčastniť každý stredoškolák, ktorého záľubou je chémia. Korešpondenčný seminár ma štyri súťažné série úloh, ktoré riešiteľ musí vyriešiť do vopred stanoveného termínu a odoslať autorom úloh. Cenou pre najlepších je týždňové sústredenie na Př F UK a tiež možnosť študovať odbor chémia na Univezite Karlovej bez prijímacích skúšok. Čítať ďalej

Matematika nemusí byť strašiakom

Ak neveríte, príďte sa pozrieť do našej školy. Tento školský rok si matematika v našej škole našla nových priaznivcov, prívržencov a obdivovateľov. Veď doteraz sa nikdy nekonalo také množstvo matematických podujatí a aktivít ako v tomto roku. Všetko sa začalo podujatím Matematika prevažne nevážne počas Dňa študentov, pokračovalo Matematickým geocachingom a projektovou konferenciou Metamorfózy matematiky a vyvrcholilo netradičnými a zaujímavými projektmi z matematiky takmer vo všetkých ročníkoch. Čítať ďalej

Exkurzia Liptov

Horúce letné slnko dokáže potešiť asi každého. Študenti z prímy A a prímy B sa slnečného 11. júna vybrali na exkurziu po Liptove. Navštívili Liptovskú Maru a keltské sídlo Havránok. Archeologická lokalita sa nachádza na vŕšku Úložisko pri vodnej nádrži Liptovská Mara. Našlo sa tu sídlisko z mladšej doby železnej (300 - 100 pred n.l.). Stavby obydlia, obetiská, pec a rôzne predmety boli čiastočne rekonštruované a tvoria archeologické múzeum v prírode. Čítať ďalej


1 ... 124 125 126 127 128 ... 132  |  staršie novinky