Milujeme naše mamičky

Milými slovami, krásnymi ružami a ľúbeznou melódiou žiaci prímy B privítali svoje mamičky a babičky 9. mája 2014 v škole, aby im pri príležitosti Dňa matiek za všetko poďakovali. Po privítaní a krátkom úvode nasledovalo vystúpenie žiakov. Ondrej Jurkovič zahral Sonatínu od Beethovena a dievčatá Zuzka Ľudviková a Natália Charvátová predniesli báseň Darček. Nasledovalo spoločné tanečné vystúpenie celej triedy...
Čítať ďalej

Exkurzia Arborétum Mlyňany - Nitra - Oponice

Opäť na zaujímavých poznávacích cestách... Asi takto si mnohí povedali po návrate z exkurzie, ktorú kvintáni absolvovali v piatok 9. mája 2014 spolu s triednymi profesorkami p. Tomagovou a Franekovou. Prvým dôležitým cieľom poznávania bolo Arborétum v Mlyňanoch. Tu sa na ploche 67 hektárov rozprestiera nádherný park, kde možno vidieť zhruba 2000 divo rastúcich prevažne drevín z celého sveta. Mali sme tak možnosť vidieť stromy, ktoré rastú v prirodzenom výskyte v Ázii, či dotknúť sa jedných z najstarších a najmohutnejších drevín na Zemi – sekvojovca mamutieho... Čítať ďalej

Rozprávková matematika

Ďalší zo zaujímavých projektov už tretí rok realizujeme na vyučovacích hodinách matematiky pred záverom školského roku v kvarte. Požiadavky na tvorbu „miniprojektov“ sú na dnešnú dobu naozaj nezvyčajné – žiadny počítač, žiadna tlačiareň, žiadne CTRL+C a CTRL+V, len papier, pero, pastelky, štetce, farby, lepidlá, nožnice! Tohtoroční kvartáni sa ukázali ako naozaj tvoriví a matematiky znalí odborníci. Jedna vec je matematiku pochopiť, iné vedieť ju aplikovať, ešte ťažšie je vedieť ju niekomu zrozumiteľne vysvetliť... Čítať ďalej

Dejepisné exkurzie v kvarte

Tento rok sme pre dejepisné exkurzie v kvarte vybrali málo známe Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, ktoré patrí pod SNM. Je to najmladšia stála expozícia v Martine, ktorá približuje život a dielo manželov PhDr. Anny a akademika Jiřího Horákovcov, významných osobností, ktoré sa snažili dokumentovať tradície vzťahu Čechov a Slovákov. V čase našej návštevy bola pripravená aj zaujímavá expozícia o tvorbe Karola Plicku, ktorá bola venovaná fotografiám Prahy zo začiatku II. svetovej vojny... Čítať ďalej

Dejepisné exkurzie v tercii

Dejepisné exkurzie pre tercie boli obohatené o podujatia, ktoré sa konali v rámci Týždňa slovenských knižníc. Návšteva Slovenskej národnej knižnice. Bola spojená s prednáškou pani Janky Cabadajovej o histórii kníh, ich výrobe, ale taktiež o našich prvých a najvzácnejších knihách. Žiaci mali možnosť pozrieť si vzácne exempláre kníh, kroník aj listín. Keďže Martin je bohatý aj na významné budovy a udalosti, prešli sme mestom a zastavili sa pri budove Živeny, na Memorandovom námestí a pri Národnom dome...
Čítať ďalej

Celoslovenské kolo súťaže Jazykový kvet

V piatok 9. 5. 2014 sa konalo v Nitre celoslovenské kolo súťaže v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch Jazykový kvet, v ktorom mala zastúpenie aj naša škola. V silnej konkurencii boli naši študenti mimoriadne úspešní.

Emma Urbanová1. miesto v prednese vlastnej tvorby v anglickom jazyku

Martin Bažlekov – 5. miesto recitácia v ruskom jazyku

Sára Koraušová - 5. miesto recitácia v anglickom jazyku

Kristián Demčík a Alexandra Kubisová – 4. miesto recitácia v anglickom jazyku

Srdečne blahoželáme!

Čítať ďalej

Rozlúčka s maturantmi

Na magický dátum - 13.mája 2014 sa v telocvični našej školy za účasti starších študentov kvinty, sexty a septimy konala rozlúčka s tohtoročnými maturantmi. Tak ako každý rok akciu pripravovali študenti septím. Úlohy sa zhostili veľmi tvorivo, nápadito a vtipne.
Rozlúčku organizovali aj v rámci celoškolského projektu „Sme trieda, sme tím!“, ktorý povýšili na „Sme ročník, sme tím!“ Tu sa ukázala výhoda osemročného gymnázia, keď za sedem rokov spoločného pôsobenia rôznych pováh, temperamentov a charakterov dokázali perfektne spolupracovať, navzájom sa tolerovať, akceptovať a rešpektovať.
Čítať ďalej

Druhýkrát prvá na Slovensku

Opakovaným veľkým úspechom študentky Emmky Urbanovej z osemročného Gymnázia Jozefa Lettricha sa zavŕšila tohtoročná celoslovenská akreditovaná súťaž v prednese cudzojazyčnej tvorby Jazykový kvet 2014.
Súťaž je určená pre deti a mládež od štyroch do osemnástich rokov, ktoré majú odvahu ukázať, že sa radi učia cudzí jazyk. Tento rok sa do súťaže zapojilo 665 súťažiacich v rôznych vekových kategóriách a dvoch vetvách – poézia/próza a dráma. Celoslovenské finále sa uskutočnilo 9. mája 2014 v Nitre...
Čítať ďalej

Projekt Kvasinky

Počas 13. – 15. mája 2014 žiaci sekúnd absolvovali projektové vyučovanie na tému Kvasinky. Bolo zamerané na prírodovedné predmety – biológiu, chémiu a fyziku. Po úvodných informáciách a rozdelení do skupín si žiaci zvolili vedúceho, ktorý vylosoval konkrétnu tému - ocot, pivo, chlieb a mliečne výrobky.
Učivo o kvasinkách sa na každom predmete rozoberalo z iného uhla pohľadu. Nasledovali zaujímavé experimenty - napr. pozorovanie kvasiniek pod mikroskopom či pokusy s kvasinkami v rôznych podmienkach. Príprava projektov a posterov bola uľahčená využitím IKT a informácií z dostupnej literatúry...
Čítať ďalej

EUSTORY 2014

Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do súťaže EUSTORY. Konal sa už 9. ročník súťaže z novodobých dejín pre študentov stredných škôl na tému 1. svetová vojna a jej reflexia v slovenskej spoločnosti.
Študenti Matúš Nemec a Richard Velits čerpali z regionálnej histórie. Ich súťažná téma má názov Jesenskovci a 1. svetová vojna ( Príbeh poštovej známky).
V celoslovenskom kole bola vyhodnotená ako 4. najlepšia skupinová práca.
Srdečne blahoželáme!
Čítať ďalej


1 ... 130 131 132 133 134  |  staršie novinky