Bedminton

Tento šport v našej škole nepatrí k tým masovým. Je to skôr individuálna iniciatíva niektorých našich študentov. Skoro každý rok však v ňom dosiahneme body do celkového hodnotenia škôl v športových súťažiach. Nebolo to inak ani tento rok. V rámci základných škôl v okresom kole získali prvenstvo naše dievčatá Barborka Michalková zo IV.A a Lenka Klencová z III.A. V rámci stredných škôl zase chlapci Martin Plášil zo VII.A a Martin Maruniak z VIII.B vyhrali I. miesto v okresnej súťaži, a tak postúpili ďalej. Všetkým gratulujeme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a držíme palce v krajskom majstrovstve. Čítať ďalej

Ruská pieseň nad Dunajom

Dňa 26. – 27. októbra 2019 sa Vojtech Baláž, študent tercie A, zúčastnil medzinárodného festivalu Ruská pieseň nad Dunajom. Tí, ktorí vystupovali na finálovom koncerte 27. 10. 2019 v Kursalóne v Trenčianskych Tepliciach, boli vybratí porotou prostredníctvom videa, ktoré sa posielalo elektronicky spolu s prihláškou. Vojta vybrali, ale musel si zohnať viac hudobníkov. Spočiatku zdanlivo neskutočné sa podarilo, a to najmä vďaka Vojtovej rodine a ochote hudobníkov z Novej Dubnice: pani učiteľke akordeónu Ing. Martine Holej a jej žiakovi Hugovi Pulišovi. Čítať ďalej

Kurz ochrany života a zdravia

Nevšedné vyučovanie pod dohľadom p. prof. Šimečkovej, na ktorom sa študenti už od prímy učia o prežití v prírode, o civilnej ochrane či prvej pomoci, tohtoroční septimáni zúročili v praxi. V dňoch 16.10. až 18.10.2019 si na trojdňovom pobyte na Skalke pri Kremnici odskúšali takmer všetky cenné teoretické i praktické vedomosti, ktoré po rokoch nazbierali. Pobyt pozostával z preskúšania a aplikovania do praxe viacerých praktických oblastí. Čítať ďalej

Prvý debatný turnaj novej sezóny

Dňa 4.11.2019 mali žiaci našej školy skrátené vyučovanie, lebo sa u nás začal nový debatný súťažný rok. Základoškolskí debatéri a žiaci prvých štyroch nižších ročníkov osemročných gymnázií zamierili do našej školy. Prišli zo Žiliny, Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice, aby sa zúčastnili 1. turnaja stredoslovenskej Debatiády. Túto súťaž organizuje Slovenská debatná asociácia. Naše gymnázium reprezentovali dva tímy, bol to Gymlet 1 ml., ktorý tvorili Barbora Zuzana Biringerová a Bianca Eugénia Štrbáková. Gymlet 2 ml. predstavovali Samuel Olík a Lukáš Vecel. Čítať ďalej

G8 spolupracuje s Praktickou školou v Martine

Študenti z klubu G8 už niekoľko rokov spolupracujú so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Avšak ich práca tu nekončí. Dňa 25. októbra sa naši študenti z klubu G8 zúčastnili vyučovania v Praktickej škole v Martine. Dostalo sa im vrúcneho privítania od pána riaditeľa, pani zástupkyne, ale aj učiteľov, asistentov a samotných žiakov praktickej školy. Naši študenti mali šancu sledovať a aktívne sa zapojiť do výučby žiakov, pomáhali im pri tvorivých prácach a zahrali si aj spoločenské hry. Členovia G8 hodnotia tento zážitok veľmi pozitívne, absolvovali zaujímavé a podnetné dopoludnie. Tešia sa na ďalšie stretnutie a vzájomnú spoluprácu. Čítať ďalej

Stretnutie so zástupcami americkej armády na Slovensku

Pre nás je veľmi dôležité, aby naši študenti mali šancu sa stretávať s anglickým jazykom v rôznych situáciách. Preto dňa 28.10.2019 študenti šiesteho a siedmeho ročníka zažili nezvyčajné stretnutie. Do našej školy prišli zástupcovia americkej armády na Slovensku v sprievode dvoch slovenských vojakov. Prišli študentom predstaviť a priblížiť svoju prácu. Avšak v neposlednom rade to bola neformálna diskusia o tom, čo všetko našich študentov zaujímalo. Komunikácia bola výlučne v anglickom jazyku, kde naši študenti ukázali, že ich zručnosti v anglickom jazyku sú na vysokej úrovni. Čítať ďalej

3. kolo atletickej ligy

3. kolo atletickej atletickej ligy a 2. časť Majstrovstiev okresu Martin v atletike sa po preložení pre nepriazeň počasia nakoniec uskutočnila 16.10.2019. Počet medailových umiestnení - 15 - bol rovanký ako v predchádzajúcom kole. Súčet bodov družstiev našich mladších žiakov, žiačok a starších žiakov, žiačok drží našu školu aj naďalej v čele tabuľky. Každý reprezentant svojím zodpovedným úsilím prispel bodmi k celkovému umiestneniu. Najúspešnejším z našich bol Richard Franek, ktorý získal dvojnásobne titul Majster okresu a to v behoch na 60 m a 300 m. Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu! Čítať ďalej

Stužková oktávy B

Deň 26. október 2019 sa navždy vryje do pamäte študentom oktávy B! Bol to deň stužkovej slávnosti, ktorá sa konala v Stavmarte. Stužková slávnosť začala príhovorom Davida Frndu. Nasledoval príhovor pána riaditeľa Igora Libu, triednej učiteľky pani Haštovej a za rodičov sa prítomným prihovoril pán Bartoš. Boli to úprimné a krásne slová! Potom sa už večer niesol v réžii našich úžasných oktavánov. Tí ukázali neuveriteľný zmysel pre humor, ale aj súdržnosť a vzájomnú spoluprácu. Čítať ďalej

Exkurzia Liptov - Spiš – Tatry

V piatok 18. 10. 2019 sa žiaci kvarty A a B vydali poznávať ďalší z regiónov nášho Slovenska. Čakala ich jedna z najkrajších ročníkových exkurzii, Liptov – Spiš – Tatry. Poznávanie sa začalo vo Važeckej jaskyni, kde aj vďaka pútavému výkladu sprievodcov spoznali, ako vyzerá podzemný krasový reliéf s jaskynnou výzdobou. Exkurzia pokračovala na jeden z najväčších hradných komplexov na Slovensku - Spišský hrad. Tu ich opäť čakala prehliadka s pútavým výkladom. Prechádzka hradom pokračovala do múzea, mučiarne, kaplnky a hradnej kuchyne. Čítať ďalej

Nádejní mladí moderátori...

Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské. Vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Regionálne kolo pre turčiansky región, ktoré už tradične organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, sa uskutočnilo 16. októbra 2019 v Turčianskej knižnici v Martine. Súťažiaci sa predviedli v štyroch disciplínach: čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým hosťom a moderovanie bloku vlastnej relácie. Čítať ďalej


1 2 3 4 ... 122  |  staršie novinky