Rovesnícke učenie na hodinách chémie

Na hodinách chémie sa učíme aj navzájom. Naše oktavánky obohatili septimánske hodiny chémie svojimi prácami stredoškolskej odbornej činnosti. Mladším spolužiakom prezentovali svoje práce, ich výsledky, materiály aj videá a následne ochotne zodpovedali na všetky otázky študentov. Reagovali na odborné otázky, otázky k písaniu práce, ale hovorili aj o výbere témy, keďže našich septimánov tento rok čaká tvorba ich vlastných prác SOČ. Čítať ďalej

LETNÁ ŠKOLA CHEMIKOV 2021

Prvé dva júlové týždne sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave konala Letná škola chemikov. Toto podujatie je určené pre najlepších riešiteľov krajských kôl chemických olympiád v kategórii C a B, kde sa počas dvoch týždňov riešitelia vzdelávajú v jednotlivých oblastiach chémie – anorganickej, organickej, fyzikálnej, analytickej a biochémii. Absolvujú dva týždne prednášok a laboratórnych cvičení pod vedením vysokoškolských pedagógov a asistentov. Tento rok sa tohto podujatia zúčastnila aj naša študentka Monika Ševčíková zo septimy B, ktorá skončila na krajskom kole chemickej olympiády kategórie B druhá. Čítať ďalej

Výborná správa na začiatok školského roku!

Družstvo našich minuloročných primánov, ktoré zvíťazilo v regionálnom kole olympijského odznaku všestrannosti, bolo počas prázdnin na základe výsledkov vyhodnotené ako štvrté najlepšie v rámci Slovenská a tým získalo postup do celoslovenského finále. Dokonca Laura Fučelová získala najviac bodov zo všetkých účastníčok a Katka Kureková bola tretia. Tak budú naši mladí športovci bojovať 27. – 28.9.2021 v krásnom areáli X-Bionic Spere v Šamoríne. Gratulujeme k výsledkom a všetkým držíme palce ! Čítať ďalej

Začali sme nový školský rok

Čas dovoleniek, prázdnin a leňošenia sa nezadržateľne skončil, dnes už len spomíname na neopakovateľné chvíle, malé či väčšie radosti, úsmevné i vážne situácie, ktoré sme prežili počas leta. Dňa 2.9.2021 sme na multifunkčnom ihrisku otvorili nový školský rok, už 29. v histórii našej školy. Nikto nevie predpokladať, aký bude, ale určite vieme, že bude úplne iný, na aký sme boli zvyknutí pred pandémiou. Škola je pripravená na návrat žiakov, aj na rôzne podoby štúdia, ktoré nás v tomto roku čakajú. Čítať ďalej

Začiatok školského roku

Otvorenie školského roku sa uskutoční dňa 2.9.2021 o 9.00 hod. na multifunkčnom ihrisku. Čítať ďalej

Slávnostné ukončenie školského roku

Tento školský rok mal rôzne prívlastky, bol označovaný ako zvláštny, koronový, náročný, problémový... Postavil pred nás výzvy, ktoré sme neočakávali a na ktoré sme možno ani neboli pripravení. Dnes je však posledný deň školského roku, deň, keď chceme ďakovať, bilancovať, hodnotiť, odmeňovať. Dnes triedni učitelia odovzdali žiakom vysvedčenia, ale aj pochvaly a ocenenia. Napriek zložitému obdobiu sa mnohí študenti zapájali do súťaží a olympiád, reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach a šírili dobré meno Gymletu. Prevažne ich zásluhou naša škola obhájila podľa hodnotenia agentúry INEKO popredné umiestnenie medzi gymnáziami, aktuálne sme obsadili 4. miesto v SR. Čítať ďalej

Ešte raz o časopise Gymlet - 2. najlepšom stredoškolskom časopise na Slovensku

Štúrovo pero, súťaž pre mladých novinárov a redakcie študentských časopisov sa pre nepriaznivú pandemickú situáciu minulý rok neuskutočnila a ani tohto roku osud neprial fyzickému stretnutiu redakcií a novinárov v Krajskej knižnici vo Zvolene. Porotcovia sa však rozhodli zlúčiť súčasný ročník s minulým a najlepšie stredoškolské časopisy ocenili aspoň na diaľku. Časopis Gymlet sa do súťaže zapojil s dvomi číslami z minulého školského roka a jedným číslom venovanom pandémii, ktoré vyšlo len nedávno (a stále sa dá zakúpiť na vrátnici školy). V súťaži Štúrovo pero dosiahol krásne 2. miesto a oproti predchádzajúcemu ročníku sa tak posunul o jednu priečku vyššie. Po dlhej odmlke tak kvalita študentského periodika Gymlet od roku 2018 opäť stúpa a po tomto ročníku si časopis hrdo nesie status druhého najlepšieho stredoškolského časopisu na Slovensku. Čítať ďalej

Strieborné Štúrovo pero 2021

Štúrovo pero je celoslovenskou prestížnou súťažou stredoškolských a vysokoškolských časopisov. V takejto súťaži náš časopis GYMLET, samozrejme, nemohol chýbať. Porota v tomto roku hodnotila aj príspevky zaslané do súťaže Štúrovo pero 2020, keďže tá sa pre šírenie Covid-19 a následne prijaté opatrenia neuskutočnila. Súťažné práce oboch ročníkov boli vyhodnotené súčasne a majú v jednotlivých kategóriách spoločného víťaza. Organizátori pozvali do Zvolena jedného zástupcu každej redakcie, najúspešnejších stredoškolákov a vysokoškolákov v kategóriách jednotlivcov a v kategórii online žurnalistika zástupcov najúspešnejších redakcií. Vyhodnotenie bolo spojené so seminármi o žurnalistike a tlačovými besedami. Veľmi nás teší, že v dvojročnom koronovom období naši žurnalisti potvrdili kvalitu školského časopisu a vo veľkej konkurencii získali druhé miesto. Čítať ďalej

Triumf v súťaži Hodžova esej

Organizátorom 17. ročníka celoslovenskej literárnotvorivej súťaže pod názvom Hodžova esej je Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch v spolupráci s Ústavom politických vied SAV v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Záštitu nad súťažou prevzal úrad predsedu vlády SR. Témou súťaže býva spravidla citát od Milana Hodžu, tento rok na tému: "Tí z našich, ktorí v konkurenčnom boji vedeli uplatniť svoje nadanie, schopnosti, skúsenosti, dostali sa na popredné vedúce miesta. Bolo to len usilovnou, húževnatou prácou. Podmienkou budúcnosti Slovenska je a musí byť, aby naša mládež bola iniciatívnejšia, aktívnejšia." Podnázov 17. ročníka bol: Hodnota usilovnosti a cieľavedomosti v živote mladých ľudí. Čítať ďalej

Cena Absynt - škola reportáže s vydavateľstvom Absynt

Cena Absynt vytvára priestor pre dobrovoľnú mimoškolskú činnosť študentov gymnázií na území Žilinského kraja. Žiaci si preverujú schopnosť kriticky myslieť, písať odbornú recenziu, tvoriť vlastnú reportáž a precvičovať sa v rečníctve. Vďaka sérii webinárov s fundovanými lektormi mali študenti v čase druhej vlny pandémie možnosť získať žurnalistické a recenzentské zručnosti z domu. Cieľom tohto ročníka, do ktorého je zapojených 12 stredných škôl, je skvalitniť úroveň študentských výstupov v oblasti reportáže, recenzie a rečníctva. Úlohou študentov bolo v tomto školskom roku prečítať päť súťažných reportážnych kníh a zapojiť sa aspoň do jednej súťažnej kategórie. Čítať ďalej


1 2 3 4 ... 151  |  staršie novinky