Na hodinách chémie v tercii aj s ukulele

Žiaci z tercie B si na triednických hodinách pomocou testov vyhodnotili, k akému učebnému štýlu inklinujú. Na hodinách chémie dostali úlohy z tematického celku chemická väzba, ktoré boli zadané podľa preferujúcich učebných štýlov. Na úlohách pracovali v skupinách a ich prezentácie boli naozaj plné tvorivých nápadov. Vypočuli si rozprávky o iónovej väzbe v chloride sodnom, videli pokus, ako jeho vodný roztok vedie elektrický prúd, prostredníctvom nákresov si predstavili typy chemických väzieb a videli ich praktickú ukážku pomocou švihadla. Čítať ďalej

Excelentné školské kolo Pytagoriády

V magický deň, priamo na Luciu, 13. decembra si študenti prímy, sekundy a tercie dopriali zvýšenú dávku matematiky. Bojovali s časom a náročnými zadaniami v školskom kole obľúbenej matematickej súťaže – Pytagoriáda. Matematických nadšencov bolo tento rok až 131. Presne o 13.00 sa s chuťou pustili do práce. Výsledok ich kvalitného štúdia a prípravy nám urobil obrovskú radosť. Veď uznajte, 42 úspešných riešiteľov je hádam rekordom školy za celú jej 25-ročnú históriu. V pondelok 17. decembra boli ocenení najúspešnejší riešitelia zo všetkých troch ročníkov, ktorí skončili na stupňoch víťazov. Čítať ďalej

Okresné kolo olympiády zo SJL

Kým mnohí organizátori v decembri ukončovali ešte len školské kolá jednotlivých olympiád, slovenčinári mali už dávno za sebou okresné kolo. Trinásti účastníci olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C otvárali v stredu 28. 11. 2018 sériu okresných kôl olympiád z rôznych predmetov. Tohtoročný didaktický test v rámci písomnej časti bol naozaj náročný, obsahoval viac otvorených otázok ako po minulé roky. Druhou časťou písomnej práce bola transformácia textu. P Čítať ďalej

Nový školský rekord na Mikulášskej latke

6. ročník Mikulášskej latky alebo školské majstrovstvá v skoku do výšky sa konali tento rok na Mikuláša za účasti 67 pretekárov. Predvianočná nálada, súťaživá atmosféra a aktívni fanúšikovia vyburcovali súťažiacich k osobným rekordom. Nádherným vyvrcholením súťaže bol nový školský rekord 176 cm Jána Bartoša zo septimy, ktorý si ho plne zaslúžil za 7 rokov úspešnej atletickej reprezentácie. Veľkým prekvapením boli hodnotné výkony žiakov z kvarty - 165 cm Tomáša Spišáka, 160 cm Jakuba Viludu a 140 cm žiačky z tercie Kristíny Bažlekovej. Čítať ďalej

Škola roka

Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci s CVČ Martin v zastúpení PaedDr. Eleny Šmidtovej vyhlasuje na základe výsledkov všetkých športových postupových súťaží najlepšiu školu v okrese. Toto ocenenie sa udeľuje vždy za predchádzajúci školský rok. Naša škola bola vyhodnotená za školský rok 2017/2018 ako najlepšia nielen medzi základnými školami (ZŠ) ale aj medzi strednými školami (SŠ). Z celkového počtu 23 ZŠ sme sa zúčastnili na 86 % všetkých súťaží, tak ako ZŠ Hurbanova, ktorá bola na druhom mieste, ale my sme dosiahli 203 bodov za umiestnenia a ona získala 195 bodov. Na treťom mieste skončila ZŠ Nade Hejnej (ZŠ Jahodnícka) so 100 bodmi pri 54 % účasti na súťažiach. Zvyšné percentá neúčasti našej školy predstavujú súťaže v kategóriách žiakov, ktoré naša škola nemá. Čítať ďalej

Stolný tenis stredných škôl 2018

Dňa 29.11.2018 sa uskutočnilo v našej škole okresné kolo stredných škôl v stolnom tenise. Chlapci v zložení Dominik Maruniak, Martin Maruniak, Dávid Frnda a Martin Franek vybojovali krásne prvé miesto a postúpili na krajské kolo. Dievčatá v zložení Dominika Dvorská, Zuzana Ľudvigová, Paula Štermenská a Natália Klimová obsadili pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Čítať ďalej

Exkurzia Viedeň

V stredu 5.12.2018 sa žiaci kvarty A a kvarty B zúčastnili exkurzie do predvianočnej Viedne. Spoznali historické pamiatky Viedne - zimnú rezidenciu Habsburgovcov Hofburg, Augustiner Kirche - miesto, kde sú uložené srdcia všetkých Habsburgovcov, Albertina Museum, Staatsoper, Stephansdom a mnohé iné. Pokračovali prechádzkou mestom k vianočným trhom pri radnici, kde si preverili svoje jazykové znalosti pri nakupovaní praclíkov, klobások, pečených zemiakov, gaštanov a prekrásnych vianočných dekorácií. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka rakúskej čokoládovne Hauswirth v mestečku Kittsee. Čítať ďalej

Opäť sme súťažili v Chebe

Dejepisná súťaž o histórii spoločnej Československej republiky určenej pre gymnáziá v ČR a SR sa tento rok konala už po dvadsiatysiedmy krát a našej škole sa už po štvrtýkrát podarilo prebojovať sa do finále v Chebe. Súťaž je určená pre trojčlenné tímy. Extrémne namáhavej ceste predchádzala vyše polročná príprava. Obsahovala komplexné štúdium československých dejín v období rokov 1968 - 1977, získavanie všeobecných vedomostí o politike, hospodárstve, ekonomike, ale aj hudbe, filmoch a športových, technických, či vedeckých úspechoch Československa v danom časovom rozmedzí. Viete napríklad, koľkokrát bol Vlado Dzurilla majstrom sveta? Alebo ako sa volali herci v hlavných úlohách v seriáli Chalupári či Žena za pultom? Čítať ďalej

Sen o slobode

Každý rok Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje pre stredoškolských študentov výzvu na zapojenie sa do projektu. Tento rok bola zverejnená téma Študenti po stopách totality (venovaný emigrácii). Po prvom pracovnom seminári vo februári v Žiline, kde si naši študenti ujasnili tému a spôsob realizácie, už bolo potrebné len uviesť všetky myšlienky a zámery do reality. Nakoniec mali možnosť sa s projektom, ktorý tvorila divadelná scénka a najmä mestská hra simulujúca cestu utekajúceho kňaza, predstaviť v rámci cvičení v prírode a aj priamo v uliciach mesta. Na jeseň bolo treba obhájiť projekt pred trojčlennou komisiou nadácie na seminári v Košiciach. Čítať ďalej

Školské kolo geografickej olympiády

28. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. 63 žiakov riešilo zadania v dvoch kategóriách, F (príma, sekunda) a E (tercia, kvarta), z toho 56 boli úspešní . Na to, aby sa stali úspešnými riešiteľmi, museli získať 55 bodov z maximálneho počtu 100 bodov (teoretická časť 50 b, poznatky o miestnej krajine 10 b, praktická časť 40 b). Prví traja z každej kategórie postupujú do okresného kola. Srdečne blahoželáme a držíme im palce! Čítať ďalej


1 2 3 4 ... 107  |  staršie novinky