Noc v škole

Na prelome apríla a mája sa študenti prímy B rozhodli využiť voľný prvomájový deň. Uprostred týždňa si v škole užili spoločnú noc plnú zaujímavých aktivít a veselých zážitkov. Študenti sa začali zbiehať vo vestibule školy podvečer, okolo pol šiestej. Niektorí prišli naľahko s karimatkou, spacákom a malým ruksakom s najnutnejšími hygienickými potrebami a náhradným oblečením. Iní, sprevádzaní rodičmi, si priniesli výbavu hodnú zariadenia novej detskej izby: nafukovacie postele, vankúše, prikrývky, plyšové hračky, reproduktory, lopty, spoločenské hry a, samozrejme, kopec „zdravého“ vysoko kalorického jedla. Čítať ďalej

Hodina s nemeckým lektorom

Dňa 2. mája 2019 sa žiaci sexty A a sexty B zúčastnili hodiny s nemecky hovoriacim lektorom Wolfhardom Hinzom z Bavorska. V úvode hodiny si žiaci vypočuli prednášku o Nemecku, nemeckých zvykoch a tradíciách a spolkovej krajine Bavorsko, na ktorú nadväzovala živá diskusia s lektorom. Svoje vedomosti si mohli overiť v interaktívnych cvičeniach a popasovali sa aj s bavorským dialektom. Študentom sa hodina s nemeckým lektorom veľmi páčila, mnohí mali prvýkrát možnosť overiť si svoje vedomosti v reálnej konverzácii. Čítať ďalej

Celoštátne kolo ORJ

V polovici apríla sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v ruskom jazyku. Naše želiezko v ohni – Sandra Drábiková z V. A - bola nominovaná ako víťazka krajského kola v kategórii B1. V priebehu dvoch dní súťažiaci z celého Slovenska absolvovali sedem disciplín v ústnej a písomnej podobe. Sandra získala v náročnej konkurencii 110 bodov z celkového počtu 130 a vybojovala tak vynikajúce 3. Miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu! Čítať ďalej

Úspech v celoslovenskom kole SOČ

V dňoch 24. - 26.4.2019 sa konalo celoslovenské kolo SOČ v Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach. V tejto súťaži našu školu reprezentovali žiaci zo septimy A a B, Martin Škuta, Júlia Mikitová a Veronika Murgašová. Po prebojovaní sa cez školské, okresné a krajské kolo mali možnosť obhajovať svoju prácu pred najlepšími žiakmi z celého Slovenska v odboroch z oblasti chémie, pedagogiky a životného prostredia. Získali tak množstvo skúseností a informácií o zaujímavých témach a prieskumoch. Blahoželáme Martinovi Škutovi, ktorý sa so svojou prácou umiestnil na 1. mieste. Čítať ďalej

Moricove Sučany

Dňa 26. apríla 2019 sa v priestoroch Základnej školy SNP v Sučanoch uskutočnil už 15. ročník okresného kola súťaže Moricove Sučany. Súťažilo sa v troch kategóriách v prednese poézie a prózy s tematikou prírody. Recitátorov privítala v prekrásnej Pamätnej izbe E. Lazišťana organizátorka súťaže Mgr. Jarmila Hanáková. Po jej úvodných slovách týkajúcich sa spomienky na našich dvoch rodákov sa začalo súťažiť. Teší nás úspech našich gymnazistov a ich umiestnenie: Čítať ďalej

Biblická olympiáda

Dňa 12. apríla 2019 sa naše študentky Simonka Zvodová z prímy B a Kristínka Žlnková z kvinty A v rámci predmetu náboženská výchova evanjelická zúčastnili Seniorátnej Biblickej olympiády v príjemných priestoroch Biblickej školy v Martine. Postupne sa priestory zapĺňali žiakmi z rôznych miest - Žiliny, Považskej Bystrice, Púchova, Hája a Martina. Po privítaní, zaspievaní piesne a povzbudzujúcich slovách brata farára, boli žiaci rozdelení do skupín podľa kategórií. Príprava na súťaž bola náročná, ale obohatila súťažiace. Na postavách Starého zákona spoznávali vzostupy a pády izraelských kráľov. Nový zákon ich viedol misijnými cestami apoštola Pavla po celom Stredomorí. Naše študentky sa v náročnej konkurencii nestratili. Čítať ďalej

Školské kolo IQ olympiády

Tento školský rok sme sa už po tretí raz zapojili do IQ olympiády. Súťaž sa konala na celom Slovensku a v kategórii druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií (príma až kvarta) súťažilo až 11 309 žiakov. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 51 študentov a všetci dosiahli kvantil vyšší ako 33 %. Dvaja z nich postupujú na regionálne kolo do Žiliny – Tereza Haršányiová z tercie B a Patrícia Sýkorová zo sekundy A. Čítať ďalej

Zapojili sme sa do podujatia Girls‘ Day

Dňa 25.4.2019 mali možnosť naše kvintánky zúčastniť sa v rámci celoslovenského projektu Aj TY v IT aktivity Girls‘ Day. Projekt bol zameraný na to, aby dievčatám priblížil svet technológií a presvedčil ich, aby sa rozhodli študovať tento odbor. Na výber mali viac než 50 prednášok na rôzne témy po celom Slovensku. Väčšina dievčat si vybrala prednášky na Žilinskej univerzite o Virtuálnej realite alebo o 3D skenovaní. Čítať ďalej

Projekt predĺžil primánom veľkonočné prázdniny

Tri dni pred začatím Veľkonočných prázdnin, kým ostatní žiaci a študenti ešte sedeli v laviciach, naši primáni síce získavali vedomosti a posilňovali svoje telá, ale nie na vyučovacích hodinách. Absolvovali zábavnú, vzdelávaciu aj relaxačnú aktivitu v rámci projektu pod názvom Zdravý životný štýl. Počas troch dní sa bližšie zoznámili so škodlivými vplyvmi niektorých látok na ľudský organizmus a v rámci telesných aktivít spravili aj niečo pre svoje zdravie. Čítať ďalej

Postupové kolá geografickej olympiády

Dňa 29. - 31. marca 2019 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo geografickej olympiády pre stredné školy. Našu školu, okres i kraj reprezentovali 2 žiaci. V kat. A - regionálna geografia sveta sa A. Hjadlovský z V. A s prácou Česká republika - 100 rokov od vzniku Československa umiestnil na 11. mieste. V kat. Z - testovej sa M. Buocik zo VI. A umiestnil na 12. mieste. Čítať ďalej


1 2 3 4 ... 114  |  staršie novinky