Testovanie zručností IT FITNESS

V mesiaci jún sa na hodinách informatiky takmer 200 našich žiakov zapojilo do celoslovenského testovania IT FITNESS. Celý test pre základné školy pozostáva z 20 otázok a pre stredné školy z 25 otázok v 5 oblastiach: internet, bezpečnosť a počítačové systémy, kolaboratívne nástroje a sociálne siete, kancelárske nástroje a komplexné úlohy. Test trvá 40 minút a po jeho absolvovaní žiaci dostali vyhodnotenie svojich odpovedí v percentách. Celoslovenský priemer je okolo 51 %, naši žiaci, ktorí robili test pre ZŠ, dosiahli až 90 - 95 %. Čítať ďalej

Košické vyvrcholenie základoškolskej debaty

Debata učí mladých ľudí kriticky myslieť, argumentovať, nezamieňať názorovú nezhodu za nepriateľstvo. Slovenská debatná asociácia (ďalej SDA) organizuje pre základné školy a žiakov nižších ročníkov osemročných gymnázií debatnú súťaž Debatiádu. V tomto školskom roku sa z našej školy súťaže v 2. kategórii žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií zúčastnili 3 tímy, a to Gymlet 1 ml., kde súťažili Barbora Zuzana Biringerová a Bianca Eugénia Štrbáková, Gymlet 2 ml., v ktorom debatovali Samuel Olík s Lukášom Vecelom, tiež Gymlet 3 ml., ktorý tvorili Dorota Lučanová a Lenka Zigová. Čítať ďalej

Dejepis trochu inak

V závere školského roku mohli žiaci sexty B využiť na hodine dejepisu svoje novinárske schopnosti. Ich úlohou bolo v súvislosti s aktuálnym učivom vytvoriť denník svojej fiktívnej politickej strany. Práve na prelome 19. a 20. storočia sa začali vytvárať prvé politické strany, ktoré sa snažili hájiť záujmy Slovákov v Rakúsko – Uhorsku. Chlapci poňali zadanie nadnesenou, humornou formou a vytvorili veľmi kreatívne a zaujímavé číslo vymyslených novín, svojej vymyslenej politickej strany. Dievčatá riešili zadanie serióznejšou formou a podali obraz aj reálnej udalosti v Černovej. Čítať ďalej

Štvrté víťazstvo v atletickej lige

Atletická liga staršieho a mladšieho žiactva sa konala v tomto školskom roku 2018/ 2019 v šiestich kolách a jej vyvrcholením boli Turčianske hry mládeže. Družstvo našich žiakov ochudobnené o kvintánov a obohatené o primánov skončilo tento rok už po 4. krát za sebou na čele tabuľky. Najúspešnejším atlétom záverečného kola a 59. ročníka THM sa stal Tomáš Spišák s dvomi zlatými medailami v skoku do výšky, v štafete 4 x 60 m a jednou striebornou vo vrhu guľou. Čítať ďalej

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Do 10. ročníka celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva sa zapojili študentky Júlia Rumanová a Ema Šímová z kvinty B, a to v prvej kategórii v elektronickej forme. Pripravili kalendár na rok 2023 s cyrilometodskou tématikou. Rozhodli sa tak preto, lebo v roku 2023 si pripomenieme 1160. výročie príchodu Konštantína a Metoda. Solúnski bratia priniesli veľké bohatstvo na Veľkú Moravu, a preto sú dôležitou súčasťou našej histórie. Študentky pracovali na príprave kalendára asi mesiac pod vedením pani profesorky Kubizňovej a pani profesorky Tomagovej. Čítať ďalej

Petrohrad - Martin

Prepojenie dvoch významných centier slovanskej kultúry sa uskutočnilo minulý týždeň prostredníctvom podujatia Dni ruskej literatúry v Žilinskom samosprávnom kraji. Našu školu navštívila pani Marina Obuchova – učiteľka ruského jazyka z Petrohradského gymnázia č. 171 so sprievodom. Medzi pozvanými boli aj priatelia z OZ Ruslana, s ktorými naši rusisti spolupracujú. Študenti kvinty A a kvinty B pripravili pre hostí dramatizáciu ruskej ľudovej rozprávky Prorocký sen. Čítať ďalej

Dotyk s Rímskou ríšou

Na konci školského roku vycestovali naši primáni na svoju prvú veľkú zahraničnú exkurziu za rímskou kultúrou do Carnuntumu - archeologického parku v rakúskej obci Petronell neďaleko Bratislavy. Nachádzajú sa tu najväčšie vykopávky z rímskej doby v strednej Európe. Zatiahnutá obloha a vytrvalý dážď im nepriali, ale veľmi pútavý výklad sprievodcov o rímskom mestečku rozžiaril upršaný deň a zaujal našich študentov. Dozvedeli sa o tvrdom živote légií z 15. roku, keď tu vznikol vojenský tábor (castrum), ktorý chránil strategický priechod Jantárovej cesty cez Dunaj. Čítať ďalej

Exkurzia kvinty B

V piatok 14. júna sa študenti kvinty B zúčastnili exkurzie v spolupráci so spoločnosťou Brantner Fatra. Exkurzia súvisela s hodinami geografie na témy o globálnych environmentálnych problémoch znečisťovania životného prostredia, ktorých hlavným činiteľom je odpad. Práve o odpad sa stará spoločnosť Brantner Fatra. Študenti sa však dozvedeli aj množstvo iných vecí a informácií o službách, ktoré firma ponúka. Čítať ďalej

Kvasinky

Dňa 10. až 12. júna žiaci sekundy A a sekundy B absolvovali blokové vyučovanie o kvasinkách. Cieľom tohto projektu nebolo len oboznámenie sa s jednobunkovými organizmami, ale aj prepojenie predmetov biológie, chémie, fyziky a informatiky. Každý deň bol iný, no rovnako zaujímavý a pútavý. Kým prvý bol plný informácií, druhý bol praktický, realizoval sa prostredníctvom laboratórnych cvičení, no a tretí deň učil spolupráci pri záverečných projektoch. Čítať ďalej

Výstava fotografií Krása okamihu

Krása je všade okolo nás, vidieť ju však nedokáže každý. A zvečniť ju dokáže len málokto. Zachytiť okamih krásy nie je jednoduché, no pokúsili sa o to naše študentky Lucia Jesenská, Zuzana Ľudviková a Karin Szalayová. Dňa 12.6.2019 bola v našej škole otvorená výstava ich fotografií. Mnohé z nich rozprávajú príbeh, dokážu nás vtiahnuť do diania nevšedného okamihu, vyvolať pocity, sprítomniť atmosféru. Zachytené čaro momentu nám pomáha objaviť čaro fotografie. Čítať ďalej


1 2 3 4 ... 118  |  staršie novinky