Matematická olympiáda kategória Z9

Matematická olympiáda sa pre nižšie ročníky nášho gymnázia rozbieha práve kategóriou Z9, ktorá je určená študentom kvarty. Tesne pred nástupom na vianočné prázdniny každoročne dokončujú kvartáni svoje riešenia domáceho kola tejto náročnej matematickej súťaže. Ani v predchádzajúcich dňoch to nebolo inak. Súťaž je náročná najmä tým, že úlohy nestačí len vyriešiť, ale svoje riešenia aj správne a logicky okomentovať a vysvetliť. Sme radi, že rovnako ako u najstarších študentov v kategórii A mohla predmetová komisia matematiky odporučiť do okresného kola až troch postupujúcich Čítať ďalej

Na Bibliotéke aj publikácia našej kolegyne a nášho absolventa

V Bratislave na najväčšom výstavisku v Inchebe sa každoročne na jeseň koná niekoľkodňový prestížny knižný veľtrh – Bibliotéka. V stánku Slovenskej národnej knižnice č. 404 bola niekoľkokrát spomenutá aj naša škola, pretože pani Cabadajová viedla prezentáciu knihy nášho bývalého študenta Eda Lazoríka, ktorá je zaradená do súťaže o najkrajšiu knihu Slovenska. Ide o novú publikáciu z dielne Slovenskej národnej knižnice s názvom Stredoveké rukopisné fragmenty na tlačiach 16. storočia z fondu františkánskych knižníc SNK. Autorom je náš absolvent Eduard Lazorík, dnes študent Pomocných vied historických na Masarykovej univerzite v Brne a pripravili ju spolu s p. Cabadajovou ako bakalársku prácu a SNK ju vydala tlačou. Čítať ďalej

Matematická olympiáda kategória A

Aby sa študent strednej školy odhodlal riešiť matematickú olympiádu tej najvyššej kategórie, nestačí mu odvaha, potrebuje veľké množstvo matematických poznatkov, logiku, vytrvalosť, tvorivosť, precíznosť aj systém vo svojej práci. Táto súťaž je čerešničkou na torte stredoškolskej matematiky. Školské kolo sa tento rok konalo 10. decembra a zúčastnili sa ho naši traja matematickí mušketieri zo septimy A - Matej Buocik, Ján Feja a Ondrej Franko. Čítať ďalej

Filozofická olympiáda

Pod záštitou UNESCO sa každoročne organizuje súťaž v písaní filozofickej eseje pod názvom International Philosophy Olympiad. Od roku 2016 môžu aj slovenskí študenti postúpiť na túto medzinárodnú súťaž prostredníctvom slovenskej filozofickej olympiády, ktorú organizuje Katedra filozofie Filozofickej fakulty KU v Ružomberku. Súťaž je trojkolová: celoslovenské, kvalifikačné a medzinárodné. Tohtoročného celoslovenského kola sa zúčastnilo spolu 208 účastníkov z 38 stredných škôl. Čítať ďalej

Výnimočná beseda s hovorcom americkej ambasády (press attaché) na Slovensku

V tomto predvianočnom období zavítal dňa 17.12.2019 do našej školy zástupca americkej ambasády (press attaché) pán Griffin Rozell. Študenti maturitného ročníka tak získali možnosť neformálne diskutovať o americkej kultúre, práci diplomata a súčasných témach ako sú riziká dezinformácií a podobne. Beseda sa niesla v príjemnej atmosfére, k čomu prispel pán Rozell predstavením štátu, z ktorého pochádza, ale aj rôznymi príbehmi zo života diplomata. Čítať ďalej

Opäť krajší interiér

Oktáva je veľmi náročný ročník. O tom určite nikto nepochybuje. O to viac si vážime, že žiaci oktávy A Paťka Gírethová, Oskar Záhorský a Maťka Bobrovská sa aj napriek mnohým povinnostiam rozhodli oživiť priestory školy. Vytapetovali priestory, ktoré za tie roky potrebovali upgrade. Tapetovanie nie je jednoduché, je potrebná trpezlivosť, presnosť a pevná ruka. Odstraňovanie vzduchových bubliniek nie je až také zábavné, ako to znie. Za ochotu, snahu a skvelo odvedenú robotu študentom ďakujeme! Čítať ďalej

Vianočná latka

V utorok 10.12.2019 sa v Turanoch uskutočnil 25. ročník Vianočnej latky - halových majstrovstiev okresu, ktorá je zároveň 4. kolom Turčianskej žiackej ligy. Pretekov sa zúčastnilo 76 žiakov súťažiacich v štyroch kategóriách. Našu školu reprezentovalo 15 pretekárov a každý z nich prispel bodmi do Turčianskej žiackej ligy. Tento rok sa na stupeň víťazov postavili Tomáš Spišák(kvinta A), ktorý v kategórii st. žiakov získal titul Halový majster okresu výkonom 165 cm Čítať ďalej

Školské kolo dejepisnej olympiády

12. ročník dejepisnej olympiády priniesol žiakom našej školy v školskom kole úspech vo všetkých kategóriách. Tohtoročné zadania riešilo až 52 žiakov. Úlohy boli rozdelené do troch oblastí: podľa učiva z daného ročníka, na monotematickú časť pre kat. F, E: Milan Rastislav Štefánik – politik, vojak, vedec, pre kat. C, D: Česi a Slováci v období prvej svetovej vojny a tretiu oblasť tvorila regionálna história. Úspešní súťažiaci kategórie F, E, C, D z 1. a 2. miesta postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 14. februára 2020. Čítať ďalej

Tvorivé predvianočné aktivity

Kreativita je dôležitá zručnosť, mimoriadne potrebná v živote. Naši študenti ju trénujú nielen počas školského roku pri projektovom vyučovaní a pri tvorbe posterov, ale využili aj tento predvianočný čas na výrobu vianočných ozdôb. Kým študenti kvinty až oktávy sa prostredníctvom filmového predstavenia preniesli v čase do udalostí 90-tych rokov 20. storočia, študenti prímy až kvarty premenili svoje triedy na tvorivé dielne. Strihali, kreslili, maľovali, skladali, spájali... no proste mali plné ruky práce, aby vytvorili čo najkrajšie symboly blížiacich sa Vianoc. Čítať ďalej

Na FLL opäť s najlepším výsledkom

Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League je na Slovensku organizovaná v niekoľkých regionálnych turnajoch, z ktorých víťazi postupujú na medzinárodné česko-slovenské finále. My sme sa tento rok opäť zúčastnili regionálneho turnaja v Žiline. Ale pekne po poriadku. Naša príprava začala ako už býva zvykom hneď na začiatku školského roku, keď sme sa zoznámili s tohtoročným zadaním CITY SHAPERSM - Navrhujme a budujme lepšie miesta na život a prácu pre každého. Nasledovalo veľa hodín poctivej práce na našom výskumnom projekte, na stavbe a programovaní robota a, samozrejme ,aj na príprave na prezentáciu. Čítať ďalej


1 2 3 4 ... 126  |  staršie novinky