Pokojné sviatočné dni

Končí sa naozaj zvláštny rok. Rok, v ktorom sme mali možnosť rozlíšiť dôležité od nepodstatného. Rok, ktorý nám dal šancu byť zodpovednejší, kreatívnejší, organizačne zručnejší a možno aj lepší. Vykročme do nového roka takto pripravení a využime to, čo sme sa naučili počas ťažkého obdobia. Želáme všetkým žiakom, rodičom, zamestnancom školy a spolupracujúcim partnerom pokojné sviatočné dni a nech nový rok 2021 všetkým prinesie zdravie, radosť, úsmev na tvári a spokojnosť v osobnom aj pracovnom živote. Nech je bohatý na dobro, lásku a nádej. Nech je štedrý na stretnutia so vzácnymi ľuďmi. Nech vládne tolerancia, úcta a vzájomné porozumenie Čítať ďalej

Netradičné Vianoce v škole

Už niekoľko rokov sa posledný vyučovací deň v kalendárnom roku mení na pestrú mozaiku hudby, zábavy, súťaží, hier, vianočných výrobkov a viacerých charitatívnych podujatí. Tento rok bol aj v tomto ohľade iný. Chodby školy zostali tiché, chýbal duch Vianoc. Ale od svojej tradície sme neopustili. Dnešný deň bol venovaný Vianociam, aj keď netradičným. Aj keď dištančné vzdelávanie prinieslo mnohé prekážky a bolo náročné na obsah aj formu vzdelávania, snažíme sa nezabúdať na vzťahy, ľudskosť, empatia, spoluprácu a predvianočnú atmosféru. Čítať ďalej

Seminár maturantov s absolventom

Posledný tohtoročný seminár z matematiky v triede septima B začal trochu netradične. Študenti privítali medzi sebou prostredníctvom ZOOM-u nášho minuloročného maturanta Filipa Straku. Filip bol jedným z dvoch dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli maturovať prezenčnou formou z predmetu matematika. Táto ho chytila za srdce. Dnes študuje na Rijskuniversiteit Groningen, Econometrics and operations research. Áno, je to univerzita v meste Gronningen, kde máme partnerskú školu Montessori Lyceum Groningen. Filip na výmennom pobyte v Groningene bol a je milá náhoda, že tu aj študuje na vysokej škole Čítať ďalej

Hoaxy už septimánov neprekvapia

Počas predvianočných hodín informatiky sa študenti septimy A a B stretli s novinárom Vladimírom Šnídlom, ktorý pre nich v rámci online prostredia pripravil interaktívnu besedu na tému Hoaxy a internet. Študenti sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o kanáloch šírenia - cez Facebook, Instagram alebo YouTube a starý, dobre známy email. Študenti si spoločne s lektorom pozreli ukážky hoaxov z oblasti zdravotníctva, telekomunikačných sietí, migrantov a mnohých iných oblastí. Čítať ďalej

Online predstavenie o roku 1989

Už začiatkom školského roku prišla ponuka od spoločnosti Divadelné centrum pozrieť si online divadelné predstavenie o udalostiach v novembri 1989, ktoré vytvorili študenti pre študentov. Túto možnosť napokon využili žiaci septím a kvarty B na vyučovaní dejepisu, aj keď s určitým časovým oneskorením. No súčasná situácia prináša veľa prekážok, dôležité je vedieť sa s nimi popasovať. Aj keď tesne pred Vianocami, ale predsa si študenti rozšírili svoje vedomosti netradičným spôsobom. Čítať ďalej

Šťastné a veselé a olympijské

Vyučovanie v roku 2020 je pre učiteľov, študentov, ale aj rodičov mimoriadne náročné. Museli si zvyknúť na dištančné vyučovanie jednotlivých predmetov, naučiť sa pracovať s rôznymi programami a v neposlednom rade motivovať študentov k pracovitosti a usilovnosti. COVID-19 však nezastavil ani vyučujúcich telesnej a športovej výchovy. V našej škole ako v jednej z mála v Martinskom okrese sa vyučuje online aj telesná a športová výchova. Práve online cvičenie je vhodnou a obľúbenou alternatívou k náročnému vzdelávaniu teoretických predmetov. Čítať ďalej

Hodina dejepisu v online priestore

Aj v týchto časoch, keď nie je možné osobne absolvovať návštevu múzea, vyskytla sa pre študentov našej školy možnosť navštíviť virtuálne Múzeum holokaustu v Seredi. Prehliadka bola mimoriadne zaujímavá a pútavá. Veľavravné a emotívne boli príbehy žien, prostredníctvom ktorých bol život v seredskom pracovnom a neskôr koncentračnom tábore priblížený septimánom. Dojímavý bol aj príbeh muža, ktorý si na online hodine vypočuli kvartáni. Žiaci sa dozvedeli množstvo faktov, no zarážajúcim údajom bol počet deportovaných ľudí hlavne v druhej vlne Čítať ďalej

Náboj Online

Náboj Online je súťaž nahrádzajúca Náboj 2020 a konala sa virtuálne 11. decembra 2020. Náboj je medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov. Na začiatku súťaže dostane každý tím zadania šiestich príkladov. Akonáhle tím dospeje u niektorého z nich k správnemu, väčšinou číselnému výsledku, dostane zadanie ďalšieho. Kto vyrieši v časovom limite najviac príkladov, vyhráva. Čítať ďalej

Debatný klub aj online!

U nás v debatnom klube veríme, že keď sa chce, tak sa dá, a preto nás ani pandémia nezastavila a každý týždeň sa stretávame prostredníctvom zoomu. Naše tréningy delíme na kategóriu mladších, ktoré sú pre žiakov prímy – kvarty, a starších, ktoré sú pre kvintu - oktávu. Mladší žiaci a žiačky sa tak usilovne každý týždeň pripravujú na súťaž Juniorská debatná liga trénovaním rôznych zručností, ako je napríklad argumentácia, písanie esejí alebo práca s internetom. Popri tom všetkom sa stíhame aj zabávať mnohými hrami a aktivitami. Tento mesiac sa zaoberali témami, ako sú napríklad: „Dištančné vzdelávanie má viac výhod ako nevýhod.” Čítať ďalej

Biochémia trochu inak

Dňa 2.12. mali septimáni a oktaváni navštevujúci seminár z chémie možnosť pripojiť sa na Zoom prezentáciu vysielanú z viac ako 1000 kilometrovej vzdialenosti, zo Švajčiarska. Prednášajúcou bola absolventka nášho gymnázia, Martina Ribár-Hestericová. Úspešná forenzná chemička, ktorá už 5 rokov žije a pracuje vo Švajčiarsku, predstavila dnes veľmi aktuálnu tému. Prezentovala rôzne spôsoby vakcinácie a vysvetlila podstatu pôsobenia vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2. Pani Hestericová predstavila spôsoby, ako vírus zneškodniť, diskutovali sme o výhodách i nevýhodách vakcinácií, informovala nás o pokrokoch vo výrobe vakcíny proti vírusu COVID-19. Čítať ďalej


1 2 3 4 ... 137  |  staršie novinky