Upracme si GYMLET

Študenti, ktorým leží osud našej planéty na srdci a záleží im na prostredí, v ktorom trávia voľný čas, sa v mesiaci október počas hodín ETV budú zapájať do aktivít spojených s úpravou a revitalizáciou školského dvora. Pomôžu vyčistiť doskočisko, ostrihajú stromčeky, vyčistia školský dvor od odpadkov a nežiaducej náletovej zelene. Keď každý začne od seba, veríme, že spoločnými silami sa nám podarí vyčistiť naše okolie a aspoň malou mierou aj my prispejeme k tomu, aby naša planéta bola naďalej modrá. Čítať ďalej

KÝM KOHÚT NEZASPIEVA...

Dramatický krúžok Divadelné krôčiky pripravuje v tomto školskom roku divadelné predstavenie Kým kohút nezaspieva. Ide o mierne upravenú verziu divadelnej hry Ivana Bukovčana, ktorá je súčasťou cieľových požiadaviek pre maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Ani počas dištančného vzdelávania nezabudli mladí divadelníci na prípravu svojich rolí a v domácom prostredí sa učili repliky svojich postáv. V malom mestečku istej novembrovej noci roku 1944 niekto zabije nemeckého vojaka. Nemecký dôstojník ako pomstu za jeho smrť použije starý zvyk: za jedného smrť desiatich a dá zaistiť prvých desiatich ľudí, ktorí boli na ulici po siedmej hodine. Čítať ďalej

Krajské kolo Mladého Európana

Epidemiologická situácia postihla tento rok nielen vyučovanie, ale aj priebeh mnohých súťaží. Nebolo to inak ani v súťaži Mladý Európan, ktorého krajské kolo bolo presunuté z marca na jeseň. A tak sa vo štvrtok 17. septembra 2020 v Žiline uskutočnilo regionálne kolo 15. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan 2020. Tento výstižný názov nesie už po niekoľko rokov celoslovenská súťaž, ktorú vyhlasuje zastúpenie Európskej komisie v SR so sídlom v Bratislave. Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti študentov stredných škôl na Slovensku o Európskej únii poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politike, programoch EÚ a jednotlivých členských štátoch. Čítať ďalej

Naši žiaci úspešní v príjímačkách na VŠ

Naši žiaci sú už tradične mimoriadne úspešní v prijímacích skúškach na vysoké školy. Epidemiologická situácia v minulom školskom roku síce neumožnila žiakom konať tradičnú maturitnú skúšku, ale mnohé prijímacie skúšky už absolvovali dištančne, online alebo za sprísnených hygienických opatrení. Ani to nebránilo našim absolventom umiestniť sa medzi najlepšími. Nielen že takmer všetci sú prijatí na zvolené vysokoškolské štúdium, ale mnohí obstáli v silnej konkurencii a budú pokračovať v štúdiu na tých najnáročnejších vysokých školách na Slovensku i v zahraničí. Tento rok bolo až 8 našich absolventov úspešných v prijímacích skúškach na lekárske fakulty, z toho 7 bude študovať na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Gratulujeme našim minuloročným absolventom a držíme im palce v ďalšom štúdiu. Čítať ďalej

Privítanie primánov

Začiatok školského roku 2020/2021 bol pre nás všetkých iný kvôli opatreniam, ktoré sme museli dodržať. Pre najmladších stredoškolákov v okrese – našich malých primánov bol ešte o čosi špeciálnejší. Novinkou pre nich nebol len ranný filter, prostredie, učitelia a spolužiaci, ale aj vrúcne privítanie v novej škole, ktoré bolo venované výhradne im. Stojacich v predpísaných rozostupoch ich povzbudivými slovami privítala pani riaditeľka, ktorá nielenže vyzdvihla ich výnimočnosť a talent, ale im aj zapriala veľa úspechov, spokojnosti a zdravia po celý zvyšok školského roka. Čítať ďalej

Začal sa nový školský rok

Žijeme v náročnej dobe, keď sme konfrontovaní s okolnosťami, ktoré sme nikdy predtým nezažili. Začal sa 28. rok v histórii našej školy a prvýkrát sme nemali tradičné spoločné slávnostné otvorenie školského roku. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sme začali v netradičnom, ale sprísnenom režime. Do školy prichádzali študenti podľa špeciálneho a časovo náročného harmonogramu a prešli tzv. ranným filtrom. Tieto činnosti sa stanú každodennou rutinou aj v nasledujúcich dvoch týždňoch. Čítať ďalej

Otvorenie školského roku 2020/2021

Otvorenie školského roku 2020/2021 sa vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu uskutoční v mimoriadnom režime nasledovne: Čítať ďalej

Informácia o prevádzke školy počas letných prázdnin

Úradné hodiny budú nasledovné: 1.7.2019 - 17.7.2020 škola v prevádzke od 7.30 - 12.30 hod., 20.7.2020 – 31.7.2020 škola zatvorená, 3.8.2020-12.8.2020 škola v prevádzke od 7.30 - 12.30 hod., 13.8.2020- 16.8.2020 škola zatvorená, 17.8.2020 - 27.8.2020 škola v prevádzke od 7.30 - 12.30 hod. Čítať ďalej

Netradičné ukončenie netradičného školského roku

Školský rok 2019/2020 bol naozaj jedinečný. Bol to 27. rok v histórii školy a nikomu v jeho začiatkoch nenapadlo, že okolnosti ovplyvnia všetko, čo sme plánovali. Situácia vo svete a na Slovensku nás donútila rýchlo reagovať, zmeniť sa, prispôsobiť, pracovať inak, komunikovať inak, učiť inak, učiť sa inak. Dnes môžeme konštatovať - zvládli sme to. Nastal čas ukončiť školský rok a odovzdať žiakom vysvedčenia. Nastal čas oceniť záujem študentov o moderné a tentokrát naozaj netradičné formy vzdelávania, oceniť flexibilitu učiteľov a sťaženú prácu nepedagogických zamestnancov školy. Čítať ďalej

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Tento školský rok bol nezvyčajný z viacerých uhlov pohľadu. Neuskutočnila sa typická maturitná skúška, chýbala rozlúčka s maturantmi a nestretli sme sa ani v Slovenskom komornom divadle pri odovzdávaní maturitných vysvedčení. S obavami sme sledovali, ako sa vyvíja situácia na Slovensku a držali sme palce, aby sa uvoľnila situácia natoľko, aby sme mohli dôstojne ukončiť nielen školský rok, ale aj osemročné štúdium našich oktavánov. Čítať ďalej


1 2 3 4 ... 133  |  staršie novinky