Dištančné vzdelávanie

V našej škole sa realizuje dištančné vzdelávanie podľa mimoriadneho rozvrhu. Aktuálny rozvrh je platný do 7.5.2020. O prípadných zmenách budeme informovať. Čítať ďalej

Krajské kolo geografickej olympiády

Brány škôl zostávajú stále zatvorené, stav okolo korona vírusu neumožňuje bežný chod školy a vyučovacieho procesu, ale žiaci sa vzdelávajú v domácom prostredí. To nič nemení na tom, že geografiu nezlomí ani táto ťažká situácia. Dôkazom toho je fakt, že v piatok 27. 3. 2020 sa uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády pre stredné školy v kat. A, B a Z. Nekonalo sa tradičným spôsobom, ale vzhľadom na vzniknutú situáciu celoštátna komisia GO rozhodla o forme online testu z domáceho prostredia. Krajského kola sa v rámci ŽSK zúčastnilo 59 žiakov stredných škôl. Čítať ďalej

SOČ v školskom roku 2019/2020

Dňa 9. marca sme hosťovali v SPŠ technickej v Martine, kde sa konalo okresné kolo SOČ. Z našej školy súťažilo až 25 žiakov zo septím. Svoje práce obhajovali pred trojčlennými komisiami a ďalšími súťažiacimi z iných stredných škôl a gymnázií. Konkurencia bola vážna, ale nie neprekonateľná. Do krajského kola postúpilo 14 žiakov. Vzhľadom na existujúcu spoločenskú situáciu sa krajské kolo uskutočnilo len elektronicky. Členovia krajskej komisie práce posudzovali bez priamej prezentácie súťažiaceho. Do celoslovenského kola postúpilo 5 žiakov zo septimy B. Celoslovenské kolo SOČ sa uskutoční rovnako elektronickou formou. Čítať ďalej

Aktuálny oznam

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling oznamuje, že školy ostanú zatvorené až do odvolania. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Čítať ďalej

Aktuálna informácia o prerušení vyučovania

Upozorňujeme na prerušenie vyučovania v školách na základe rozhodnutia hlavného hygienika v období od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane. Podklady na samoštúdium žiakov budú zasielané priebežne prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo elektronickej žiackej knižky. O zmenách Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom webovej stránky. Mgr. Igor Libo, riaditeľ školy Čítať ďalej

EXKURZIA OPONICE - BRODZANY

Škola je miestom získavania nových informácií, zručností a vedomostí. Sedieť v triede a počúvať výklad učiteľa - situácia, ktorú pozná každý žiak. V dobe moderných technológií si okrem iného vie mnohé informácie vyhľadať aj na internete. Napriek tomu môže byť pre mnohých zaujímavým spôsobom netradičného vyučovania exkurzia. My sme sa rozhodli, že spojíme literárne informácie s historickými a dňa 6.3.2020 sme sa s triedami II.A a II.B vybrali navštíviť Literárne múzeum A.S.Puškina v Brodzanoch a vypočuť si zaujímavý výklad o rodine ruského literáta 19. storočia Čítať ďalej

Okresné kolo v basketbale študentiek SŠ

V piatok 6.3.2020 sa konalo okresné kolo v basketbale študentiek stredných škôl. Pri účasti troch družstiev si naše dievčatá vybojovali 2. miesto, keď v prvom zápase podľahli družstvu Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch a zvíťazili nad družstvom Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha. Srdečne blahoželáme! Čítať ďalej

Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo

V piatok 28. februára 2020 sa Vojtech Baláž, žiak tercie A, zúčastnil celoslovenského kola súťaže Ruské slovo. Súťaž je určená pre tých, ktorí sa učia či majú radi ruský jazyk. Interpretujú sa literárne texty poézie, prózy a spievajú piesne ako sólisti, duetá či spevácke kolektívy. Vojtech našu školu reprezentoval v kategórii sólový spev. Výkony súťažiacich hodnotilo päť trojčlenných porôt. Po slávnostnom úvode boli súťažiaci rozdelení podľa príslušnej kategórie, v ktorej súťažili. Čítať ďalej

Majstrovstvá okresu - basketbal

V dňoch 4. - 5.3.2020 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov stredných škôl. Osem družstiev bolo rozdelených do dvoch skupín. Našu skupinu sme suverénne vyhrali so skóre 145:6, keď sme porazili Spojenú školu Martin 44:0, GVPT Martin 50:4 a Obchodnú akadémiu Martin 51:2. V semifinále nás čakala SPŠ Martin, s ktorou sme vyhrali 48:22. Ak dovtedy sme bez problémov porazili každého súpera, tak vo finále s BGMH Sučany to bol napínavý zápas, aký sa v okresnom kole ešte nikdy nehral. Čítať ďalej

48. ročník geografickej olympiády

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do geografickej olympiády. Súťaž sa koná v dvoch úrovniach. Žiaci nižšieho stupňa gymnáziá (príma - kvarta) riešia kategóriu E, F a vyšší stupeň (kvinta - oktáva) rieši náročnejšiu kategóriu A, B a Z. V decembri sa uskutočnilo školské kolo kategórie E, F pre nižší stupeň. Tešila nás účasť viac ako 50 študentov. Do okresného kola postúpili tí najlepší traja z každej kategórie. Dňa 6. februára nás reprezentovali v okresnom kole M. Šichtová z I. B, S. Mičko z II. A, A. Lišková a T. Dubovec z III. B a B. Faber z IV. B. V okresnom kole patrili všetci naši žiaci k úspešným riešiteľom. Čítať ďalej


1 2 3 4 ... 130  |  staršie novinky