Víťazstvo v basketbale

V dňoch 27. - 28.2.2019 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v basketbale SŠ. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev. Naši basketbalisti opäť potvrdili svoje kvality a suverénnym spôsobom obhájili vlaňajšie prvenstvo. Na druhom mieste skončili gymnazisti zo Sučian a na treťom z GVPT. Osobitne treba vyzdvihnúť Andreja Hanzela, Jána Feju a Martina Maruniaka, ktorí aj napriek zdravotným problém nastúpili a ťahali družstvo od zápasu k zápasu. Postúpili sme na majstrovstvá kraja, ktoré sa uskutočnia 4.4.2019 v Žiline. Čítať ďalej

Šaliansky Maťko

Keď sa v mestečku Šaľa v roku 1991 zrodila iniciatíva zorganizovať súťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári bolo meno Matej a tak predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom. A keďže krátko pred týmto dátumom v matičiaroch ešte čerstvo rezonoval dátum narodenia významného slovenského spisovateľa a matičného činovníka, zakladateľa a prvého predsedu zahraničnej Matice slovenskej Jozefa Cígera Hronského, originálny názov súťaže s priliehavým prívlastkom bol na svete. Čítať ďalej

Pobyt na horách namiesto školy

Tohtoročná zima nám dopriala bohatú nádielku snehu. Naši kvintáni si ho mohli užiť vo Veľkej Rači a terciáni zase v Jasenskej doline. Tí mladší sa v období od 18.2. do 22.2.2019 buď učili základom lyžovania a snowbordingu alebo sa zdokonaľovali v týchto pohybových zručnostiach. Všetci však boli radi, že namiesto sedenia v školských laviciach trávili čas zdravým pohybom na čerstvom vzduchu so svojimi rovesníkmi. Čítať ďalej

V srdci SNP

Každoročné poznávacie exkurzie v našej škole prinášajú pre študentov veľa zaujímavých poznatkov z geografie, biológie a histórie Slovenska. Poznať vlastnú históriu je priam povinnosťou. Vedieť, čím naši predkovia prešli, je základom pre lepšiu budúcnosť. Tak sa študenti kvarty A a kvarty B dňa 22.2. 2019 vybrali do Múzea SNP v Banskej Bystrici v sprievode pani profesoriek Sajkovej, Tomagovej a Šimečkovej. Exkurzia začala netradične najmä preto, že tentokrát objednaný autobus vymenili za vlak. Deň priniesol veľa zaujímavých zážitkov. Prehliadka múzea začala netradične filmovým dokumentom z obdobia pred 2. svetovou vojnou v Nemecku. Čítať ďalej

Opäť s medailou

Stalo sa už zvykom, že naši základoškolskí debatéri, ktorí sa sústreďujú z prvých štyroch ročníkov našej školy, sa nezaobídu bez medailového umiestnenia. Potvrdilo to aj 2. kolo stredoslovenského regionálneho turnaja Debatiády pod záštitou Slovenskej debatnej asociácie. Turnaj sa uskutočnil v Sučanoch dňa 13.02.2019. Zúčastnili sa ho školy zo Sučian, Žiliny, Martina a Banskej Bystrice. Téza, ktorú si mohli pripraviť doma, znela: Deti by sa mali postarať o svojich rodičov. Pri debate platí pravidlo, že súťažiaci majú vedieť v jednej debate obhájiť súhlasný postoj, potom sa strany vymenia, zo súhlasného tímu sa stane nesúhlasný tím, aj nesúhlasný postoj sa musí obrániť v nasledujúcej debate. Čítať ďalej

Programovanie a hra – Python Cup

V stredu 13.2.2019 sa 1 žiak zo sexty a časť žiakov zo septimy zapojili do súťaže v programovaní PythonCup. Uskutočnil sa už druhý ročník, ale my sme sa do súťaže zapojili prvý raz. Súťaž bola určená najmä žiakom so záujmom o programovanie v jazyku Python s využitím jeho grafických možností. Súťaž trvala 90 minút, počas ktorých žiaci riešili 3 súťažné úlohy. Úlohy v zadaniach boli dosť náročné, bolo treba využiť korytnačiu geometriu modul turtle (korytnačia grafika v Pythone) aj grafiku s modulom tkinter a v tretej úlohe naprogramovať jednoduchú hru. Čítať ďalej

Okresné kolo dejepisnej olympiády

11. ročník dejepisnej olympiády priniesol žiakom našej školy v okresnom kole úspech v troch kategóriách. Tohtoročné zadania riešilo v okresnom kole 8 študentov. Úlohy boli rozdelené do troch oblastí: podľa učiva z daného ročníka, monotematická časť pre kat. F, E: Územie Slovenska v prvých storočiach nášho letopočtu, pre kat. C, D: Československo v rokoch 1968 až 1989 a regionálna história. Úspešní súťažiaci kategórie F, E, C, D z 1. a 2. miesta postúpili do okresného kola. Uskutočnilo sa v polovici februára. V kategórii E si 3. miesto vybojovala Nikola Halajová, v kategórii D 2. miesto obsadila Barbora Kocanová a zaslúžene postupuje do krajského kola. Čítať ďalej

Naši plavci ohúrili skvelými výkonmi

O tom, že naši študenti sú šikovní nielen v učení, ale darí sa im aj v športovej oblasti, sme už informovali viackrát. Teraz sme hrdí na výborné výsledky plavcov. Blahoželáme im k skvelým výkonom. Prečítajte si viac na: Čítať ďalej

Geografická žatva

Vo štvrtok 7.2.2019 sa v priestoroch CVČ Kamarát konal už 47. ročník okresného kola geografickej olympiády základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií. Žiaci museli preukázať svoje vedomosti v teoretickej časti z predpísaných tém, ale zvládnuť aj otázky o miestnom regióne Turiec. V praktickej časti riešili úlohy pomocou atlasu, určovali azimuty, počítali časové posuny či mierku mapy. Náročnosť testov bola vysoká. Aj napriek tomu sme opäť patrili k najúspešnejším školám. V kategórii F (príma, sekunda a 6. a 7. roč. ZŠ) si 1. miesto v okrese vybojoval T. Dubovec z II. B, 2. miesto patrilo P. Sýkorovej z II. A a 3. miesto obsadila A. Líšková z II. B. Čítať ďalej

Návšteva Národnej transfúznej stanice v Martine

Súčasťou témy obehová sústava, ktorá sa preberá v septime, je aj časť venovaná krvným skupinám a darcovstvu krvi. Preto máme v rámci praktických cvičení z biológie zaradenú aj návštevu Národnej transfúznej stanice. 12.2. a 13.2.2019 obe septimy navštívili tieto priestory v Martine. Prezreli si jednotlivé oddelenia, vysvetlili podmienky darovania krvi a samozrejme aj to, kto sa môže stať dobrovoľným darcom. Praktickou ukážkou bol odber krvi našim žiakom A. Hanzelovi, A. Ľudmovej a S. Koraušovej, ktorí darovali krv po prvýkrát. Nedali sa zahanbiť ani p. profesorky M. Takacsová a G. Franeková. Čítať ďalej


1 2 3 4 ... 110  |  staršie novinky