Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou

Rok sa s rokom zišiel a zase sú tu Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou. Tentoraz sme dňa 5.6.2019 v pobočke Turčianskej knižnice v našej škole privítali nášho regionálneho autora, Pavla "Hiraxa" Baričáka, ktorý už síce bol u nás na besede v knižnici, ale stále je študentmi veľmi žiadaný. Tentoraz sa stretol so žiakmi kvinty B a opäť zabodoval. Veľa sme sa dozvedeli nielen o ňom, ale aj o sebe, o literatúre, o ďalekých krajinách, ale aj o tom, ako správne a lepšie žiť. Čítať ďalej

Testovanie 9 2019

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutočnilo 3. a 4.apríla 2019 na 1446 základných školách a po prvýkrát aj na 113 gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom. Test z matematiky riešilo 40 452 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 63,1 %. Test z matematiky na základných školách písalo 37 296 žiakov s priemernou úspešnosťou 61,7 %. Test z matematiky v gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom písalo 2 956 žiakov s priemernou úspešnosťou 80,8 %. Čítať ďalej

Opäť sme hviezdili na THM

Už sa stalo tradíciou, že THM sa každoročne konajú počas maturít. Naša pozornosť sa teda vždy sústredí nielen na to, či budú úspešní naši oktaváni, ale aj na to, ako sa bude dariť našim športovcom. Aj maturity, aj THM z pohľadu našej školy dopadli veľmi dobre. V minulom roku sme vytvorili rekord v počte medailí, ktoré jedna škola získala v celej histórii THM. Ten počet 46 získaných medailí sa zdal neprekonateľný. No nie pre našu školu! Získali sme 48 medailí, a tak vytvorili nový rekord v 59. ročnej histórii THM. Čítať ďalej

TVORIVOSŤ A KREATIVITA V NAŠEJ ŠKOLE

V našej škole sa po celý čas snažíme podporovať kreativitu žiakov vo všetkých smeroch. Jednou z aktivít je projektové vyučovanie realizované v III. až VI. ročníku ako celoročná aktivita, ktorá vyvrcholila projektovou konferenciou dňa 31.5.2019. Tento rok sme sa rozhodli spojiť oslavu Dňa detí s prezentáciami žiakov pre žiakov. Spojenie klasického projektového vyučovania s peer to peer učením len zvýraznilo toto skvelé podujatie. Čítať ďalej

Prosociálna výchova pre kvalitnejší život a jasnejšie vnímanie sveta

V dňoch 15. až 17.5. študenti sexty počas vyučovania absolvovali projekt s názvom Prosociálna výchova. Pozostával z rôznorodých prednášok, besied a aktivít, ktoré mali študentom predstaviť skutočné hodnoty v živote a uviesť ich do úvah a debát o altruizme a humánnych vzťahoch medzi ľuďmi v rodinách, v školách, v spoločnosti, medzi národmi a k sebe samému. Žiaci navštívili Resocializačné centrum Manus v Priekope, zúčastnili sa besedy o nelegálnom obchodovaní s ľuďmi alebo si fiktívne vyskúšali ťažkú prácu v podnikoch v ázijských krajinách. Uvedomili si, čo všetko je za výrobou oblečenia pre obrovské svetové značky. Čítať ďalej

Sextáni sa stretli s bývalými alkoholikmi a narkomanmi

V rámci projektu prosociálnej výchovy, ktorý je každý rok súčasťou vyučovania pre sexty, naši študenti v dňoch 15. a 17.5 absolvovali besedu v Resocializačnom centre Manus v Priekope. Mali možnosť stretnúť a porozprávať sa s ľuďmi, ktorí v minulosti boli závislí od drog či alkoholu. Klienti dopodrobna a s úprimnosťou študentom opísali svoj vnútorný boj, ktorý trval dlhé roky a trvá aj doteraz. Sextáni sa vyjadrili, že im táto návšteva skutočne dala veľa a pre mnohých to bolo veľmi silné stretnutie, ktoré ich prinútilo zamyslieť sa nad touto vážnou témou. Čítať ďalej

Finančná zbierka pre deti z Ukrajiny

V rámci projektu o prosociálnej výchove v dňoch 15. a 17.5. sextáni uskutočnili finančnú zbierku pod hlavičkou UNICEF-u, ktorej cieľom bolo vyzbierať peňažné dary pre deti žijúce v zlých podmienkach pri vojnových zónach na Ukrajine. Študenti si vyskúšali netradičnú pracovnú pozíciu – aké to je, nezištne žiadať peniaze pre dobrú vec od okoloidúcich v meste a po okolí. Nie vždy sa stretli s pozitívnou reakciou, a preto to pre nich bola nesmierne zaujímavá a netradičná skúsenosť, ktorá ich naučila komunikovať s ľuďmi s istým dobročinným cieľom. Čítať ďalej

Mladý Digitálny Európan 2019

Dňa 19. mája 2019 sa konali školské kolá súťaže Mladý Digitálny Európan. O súťaž bol veľký záujem, zapojilo sa až 1 259 žiakov zo 104 stredných škôl z celého Slovenska. Ide o elektronické testovanie so zameraním na vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť, ktoré má aj formu vedomostnej súťaže pre žiakov 2. a 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Mladý digitálny Európan (MDE) využíva moderné technológie 21. storočia a uskutočňuje sa prostredníctvom nového elektronického testovacieho systému e-Test. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 29 študentov zo sexty a septimy, ktorí preukázali veľmi dobré vedomosti v danej oblasti. Čítať ďalej

Krajské kolo fyzikálnej olympiády

Marek Zumrik (kvinta A) pre našu školu vybojoval v krajskom kole fyzikálnej olympiády kategórie D krásne 3. miesto. Jeho úspech si veľmi ceníme, pretože fyzikálna olympiáda je náročná súťaž, ktorá si vyžaduje dlhodobú a intenzívnu prípravu. Tú absolvoval v škole počas stretnutí s p. p. Haštovou, ale pracovať musel samozrejme aj doma. Stáva sa, že aj napriek snahe žiakov a ich priebežnej príprave sa rozhodnú nepostúpiť do vyšších kôl. Marek vydržal a vyplatilo sa. Čítať ďalej

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Napätie našich oktavánov sa skončilo, maturitné skúšky všetci úspešne zvládli, a tak zavŕšili ďalšiu kapitolu v živote. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení našim čerstvým absolventom sa uskutočnilo 23.5.2019 v Slovenskom komornom divadle. Slávnostné podujatie za prítomnosti absolventov, ich rodičov a učiteľov otvoril po krátkom umeleckom úvode riaditeľ školy, ktorý zároveň ocenil študentov, ktorí si napriek náročnému štúdiu našli čas aj na reprezentáciu školy. Nasledovali príhovory triednych učiteľov a prevzatie maturitných vysvedčení a pochvalných listov. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 117  |  staršie novinky