Školské kolo dejepisnej olympiády

Ani netradičné vyučovacie podmienky neodradili nadšených dejepisárov od účasti na školskom kole dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou dňa 03.12.2020. Elán a chuť vyskúšať si niečo nové sprevádzali najmä našich primánov, ktorí si v početnom zastúpení zmerali sily. Napriek kvalitným výsledkom víťazom nemôže byť každý. V okresnom kole nás budú reprezentovať: Pálušová Patrícia a Pšenka Michal z I.B, Podhradský Jonáš a Šichtová Miriam z II.A, Bernau Anna - Sophie z III.A, Bílek Richard z III.B, Vilček Jozef zo IV.A a Lišková Alexandra zo IV.B. Čítať ďalej

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - postupujeme do krajského kola!

Aj napriek zložitej epidemiologickej situácii súťaže a olympiády počas obdobia dištančného vzdelávania nepozastavili svoju činnosť. Iuventa vďaka vlastnému entuziazmu našla vhodné formy a spôsob realizácie už 13. ročníka OLYMPIÁD v rôznych predmetoch. Dňa 27. 11. 2020 sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Forma a priebeh olympiády museli byť, samozrejme, pozmenené. Z pôvodných troch častí sa realizovala len prvá písomná časť - online test. Druhá časť - transformácia textu bude súčasťou krajského kola a tretia ústna časť - rétorická, tá najzaujímavejšia a najoriginálnejšia, žiaľ, vzhľadom na okolnosti zatiaľ nie je realizovateľná. Čítať ďalej

Olympiáda v ruskom jazyku

K tradíciám nášho gymnázia patrí organizovanie a účasť našich žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach. Nie je tomu inak ani v tomto školskom roku aj napriek dištančnému vzdelávaniu. Záujem žiakov bol nemalý, a tak sme sa 3.12.2020 stretli „online“ so súťažiacimi v troch kategóriách: A1, B1 a B2. Priebeh súťaže sme prispôsobili „online priestoru“ a žiaci zvládli jednotlivé časti olympiády – počúvanie, čítanie s porozumením aj test z kulturológie. Z jedenástich riešiteľov bolo úspešných 10! Čítať ďalej

Netradičné vyučovanie dejepisu

Žiaci kvarty A virtuálne navštívili Múzeum holokaustu v Seredi spolu s interaktívnou formou výkladu online. Naším virtuálnym sprievodcom v tomto múzeu bol mladý lektor Mgr. Peter Vanko, ktorý nás voviedol do príbehu jedenásťročného chlapca Naftaliho. Bolo to veľmi pútavé, pretože okrem faktografických informácií sme boli jemne zatiahnutí do jeho každodenného života v koncentračnom tábore v Seredi. Videli sme, ako žil, ako museli on a jeho rodina pracovať v pracovnom tábore pre dodnes existujúce firmy. Videli sme, kde spal, čo si obliekal a obúval. Videli sme ľudí, ktorí sa stotožnili so zvrátenosťami a zločinom. Sledovali sme jeho kroky cez Oswienčim do Buchenwaldu, až po oslobodenie. Prezentácia bola dopĺňaná autentickou výpoveďou Naftaliho, ktorý celú túto hrôzu prežil, dožil sa vysokého veku a dnes žije v štáte Izrael. Čítať ďalej

Matematickí nadšenci žnú prvé tohtoročné úspechy

Prvý decembrový podvečer vyvrcholil mesačný matematicko-informatický a logický maratón Brnenskej logickej hry malým semifinále, do ktorého z postupových kôl postúpili všetky tri naše kvartánske družstvá. Už tradične s prehľadom naši študenti postúpili po troch vyraďovacích kolách do medzinárodného česko-slovenského semifinále po vyriešení plného počtu tridsiatich úloh. Z celkového počtu 403 súťažných družstiev postupovalo družstvo Neschopné polená z 1. miesta, Not Sus Team z 10. miesta a družstvo KALIMERO z 25. miesta. O poradí rozhodovala správnosť riešenia, ale aj celkový čas. Čítať ďalej

Netradičná chémia

Triedy sexta A a B sa v piatok počas druhej hodiny online vyučovania zúčastnili prednášky forenznej chemičky Martiny Ribar-Hestericovej na tému Riadená evolúcia (umelé enzýmy). Martina Hestericová je absolventkou Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine, odkiaľ potom išla študovať biochémiu a bioorganickú chémiu na univerzite Komenského v Bratislave. Doktorát z chémie získala na Univerzite v Bazileji vo Švajčiarsku, kde pracuje a žije už siedmy rok. Sama Martina sa označuje za "popularizátorku vedy" s cieľom oboznámiť čo najviac mladých ľudí s chémiou a jej použitím ako v bežnom, tak i profesionálnom živote. Čítať ďalej

Naša absolventka online

Dr. Martina Ribar Hestericová je absolventkou Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia biochémie a magisterského štúdia bioorganickej chémie na bratislavskej Univerzite Komenského pokračovala v štúdiu na Universität Basel vo Švajčiarsku, kde sa venovala vývoju umelých metalloenzýmov pre nanoaplikácie. Po obhájeni doktorátu začala pracovať pre farmaceutickú spoločnosť Lonza, najprv v oblasti forénznej chémie, neskôr na komunikačnom oddelení s dôrazom na komunikáciu vedy. Čítať ďalej

Tradície si zobrať nedáme

Začal sa Advent, najkrajšie obdobie v roku. Najmä deti sa tešia z kalendárov, v ktorých nachádzajú každý deň drobné sladkosti. Napriek tomu, že žiaci nie sú v škole, na tradície nezabúdame. Dnes sme preto vyzdobili vestibul naším netradičným školským Adventným kalendárom. Aj v tomto období poteší našich študentov každý decembrový pracovný deň nejaké prekvapenie. Rudolf, sob s červeným nosom, ktorý je strážcom nášho kalendára, prešiel tiež na online komunikáciu a pošle každý deň našim Gymleťákom darček v podobe predmetu, z ktorého sa v daný deň neskúša a netestuje. Čítať ďalej

Deň študentov s fyzikou

Žiaci tercie B sú veľmi aktívni a šikovní, čo sa ukázalo aj počas hodiny venovanej Dňu študentov. Dievčatá Ninka Nosáková a Emmka Hrašková pripravili tajničku na tému Hráme sa so svetlom, ktorá bola zároveň opakovaním na test, takže vlastne spojili príjemné s užitočným. Skúšali svojich spolužiakov a navrhovali, kto si zaslúži známku za aktivitu. Žiaci sexty A sú tiež povestní svojím nadšením a aktivitou, čo nezabúdajú prejavovať na hodinách fyziky. Tentokrát sa to prejavilo pri tvorbe kvízov, ktorých autormi boli Betka Papajová a Maťko Lichner. Čítať ďalej

Olympiáda v anglickom jazyku

Predposledný novembrový týždeň sa tak ako každoročne uskutočnili školské kolá Olympiády v anglickom jazyku. Napriek tomu, že situácia nedovoľovala, aby sa súťažiaci stretli v triede a popasovali sa s písomnými aj ústnymi úlohami, sa angličtiny chtiví súťažiaci zahryzli do testovania online. Čakali ich náročné úlohy, ktoré presahujú rámec školského predmetu angličtiny a ktoré preverili ich vedomosti a jazykové zručnosti vo všetkých smeroch. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 137  |  staršie novinky