Sezóna 2020//21 v debatnom klube Gymlet

Tento rok nebol jednoduchý pre nikoho a rovnako ani pre náš debatný klub. Napriek tomu môžeme z ľahkosťou zhodnotiť, že nebol o nič menej úspešný ako tie predtým. Nielenže počet debatérov a debatériek radikálne stúpol na krásny počet 22, ale aj úspechov bolo mnoho. V Juniorskej debatnej lige (príma - kvarta) našu školu reprezentovalo 10 žiakov. Nebol turnaj, na ktorom by sa naša škola neumiestnila v top trojke. Táto zásluha patrí najmä Nine Dedinskej a Lívií Huberovej, dvom primánkam, ktoré napriek tomu, že začali debatovať len tento rok, už majú za sebou celoslovenské úspechy. Lívia Huberová sa na celoslovenskom finále umiestnila na krásnom 3. mieste a Nina Dedinská na krásnom 2. mieste. Čítať ďalej

GymLET na LETisku

Aktuálna situácia sa čiastočne zlepšila, a tak je možné uskutočniť aspoň niektoré aktivity, ktoré sú spojené s ukončením školského roku. Medzi najobľúbenejšie podujatia patria školské výlety a hoci sú organizované len do blízkeho okolia, žiaci si ich užívajú naplno. V piatok 25. júna sa príma B po náročnom projektovom primánskom trojtýždni vybrala na zaslúžený koncoročný školský výlet. Po pešom prechode do Tomčian sa zastavili na Tomčianskom dvore, kde ssi zahrali plážový volejbal, pozabávali sa s bublifukom a keďže bolo veľmi teplo, aj s vodnými balónmi. Neskôr prešli na Tomčianske letisko, kde im pán sprievodca poukazoval lietadlá zaparkované v hangári, porozprával informácie o súťažiach letcov, o atmosférických zákonitostiach, ktoré využívajú vetrone, priblížil technické údaje o jednotlivých lietadlách. Čítať ďalej

Lepší svet je v našich rukách

Máme za sebou náročný školský rok, ktorý bol v mnohých smeroch netradičný a zvláštny. Naši primáni strávili prezenčne v škole len 21 dní, prišli o možnosť spoznať sa navzájom v príma klube, ísť spolu na exkurziu po Turci, mať pasovací večierok. Dištančné vzdelávanie obmedzilo ich sociálne kontakty a ich vzájomné vzťahy sa ani nemali ako začať vytvárať. No všetko zlé je na niečo dobré, a preto učitelia s pokorou, ale s odhodlaním prijali výzvu pripraviť pre primánov taký typ vyučovania, ktorý by ich pripravil nielen do reálneho života, ale z nich urobil aj lepších ľudí. Čítať ďalej

Študenti Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine zvíťazili v národnom kole súťaže Mladý Európan

Pocit radosti a eufórie zažili členovia tímu Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine po vyhlásení výsledkov 16. ročníka národného kola súťaže Mladý Európan 2021. Celoštátne kolo sa konalo prezenčne hybridnou formou v Banskej Bystrici v dňoch 22. – 23. 6. 2021 a do súťaže postúpilo víťazné družstvo z krajského kola v zložení Ivan Murín zo sexty A, Tomáš Marček a Ondrej Krčula zo septimy B. Trinásť súťažných tímov bojovalo v troch kolách – vedomostnom teste o Európskej únii, v multimediálnom teste o histórii, geografii, osobnostiach a zaujímavostiach členských krajín EÚ. Čítať ďalej

Voľnočasové aktivity, robotika, kritické myslenie aj rovesnícke učenie

Posledné dni školského roku sú v našej škole možnosťou, ako uplatniť vedomosti a zručnosti z voľnočasových aktivít pri rovesníckom učení. Dnes predstavíme dva úspešné krúžky a niekoľko úžasných študentov, ktorí dokážu svojimi vedomosťami, zručnosťami a profesionálnou prezentáciou zaujať spolužiakov, priniesť im množstvo zaujímavých informácií a podnetov, aj zapáliť iskru túžby po nových poznatkoch. Nadšenie, s ktorým prezentujú svoje zručnosti a postoje, je nesmierne chytľavé, preto veríme, že tento článok zaujme Vás všetkých. Krúžok Veda a robotika už niekoľko rokov šíri dobré meno našej školy nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Čítať ďalej

Covid nás nezastaví

Po dlhom čase absencie športových súťaží si opäť mohli naši žiaci užiť pohyb vo štvrtok 24.6.2021. Predmetová komisia TSV sa rozhodla, že ani epidémia ich nemôže zastaviť pri organizovaní každoročnej akcie, Olympijského dňa. Tento rok sa podujatie konalo na počesť XXXII Letných olympijských hier v Tokiu. Desiati bežci - 5 dievčat a 5 chlapcov z každej triedy museli dokopy prebehnúť symbolickú trať 2021 m na čas. A bolo sa na čo pozerať. Úžasné výkony a bojovnosť neodradili ani tropické horúčavy. Vyhrali všetci, ktorí sa zúčastnili, a vďaka patrí všetkým, ktorí ich prišli povzbudiť. Čítať ďalej

Naša oktavánka medzi najúspešnejšími riešiteľmi finančnej olympiády na Slovensku

V utorok 22. 6. 2021 sa finálovým kolom uzavrel deviaty ročník finančnej olympiády. Táto súťaž ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Tento ročník bol výnimočný, celkovo sa súťaže zúčastnilo rekordných vyše 6000 súťažiacich. Do veľkého finále postúpilo 20 najúspešnejších, ktorí zdolali nástrahy online testových úloh prvých dvoch kôl. Posledné, tretie finálové kolo sa uskutočnilo prezenčnou formou v Bratislave v priestoroch usporiadateľa, ktorým je nadácia PARTNERS GROUP Čítať ďalej

Vajanského Martin s úspechom

Všetci sme radi, že najprestížnejšia recitačná súťaž Vajanského Martin (v Martinskom okrese je takto nazvaný už v poradí 67. ročník Hviezdoslavovho Kubína) sa realizovala prezenčne, a to v pondelok 21. júna 2021. Vzhľadom na menší počet súťažiacich, celkovo 78 účastníkov, bolo možné vypočuť si všetkých 5 kategórií v jeden deň. Bolo to náročné, ale stálo to za to. Vidieť a počuť recitátorov poézie a prózy od tých najmladších (1. stupeň ZŠ) až po 5. kategóriu, kde bola najstaršou súťažiacou 87-ročná pani, bol skutočný a nezabudnuteľný zážitok. Mladší žiaci videli svoj vzor vo vytrvalých a zanietených starších a skúsenejších recitátoroch, a zároveň si mohli predstaviť samých seba o niekoľko desiatok rokov. Čítať ďalej

I. kvalifikačné kolo IJSO

V dňoch 16. – 18. 6.2021 sa prostredníctvom platformy ZOOM konalo prvé kvalifikačné kolo medzinárodnej súťaže IJSO, do ktorého postúpilo 24 najlepších riešiteľov z celého Slovenska. Našu školu reprezentovala Tatiana Šimeková z tercie B. Počas dvoch dní žiakov čakalo veľké množstvo náročných úloh z chémie, biológie a fyziky. Aj keď sa Táničke nepodarilo postúpiť do užšieho dvanásťčlenného výberu, preukázala široké vedomosti z prírodovedných predmetov, ktoré vysoko presahujú štandardy vedomostí žiakov príslušných ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií. V lete Táňu čaká príprava na ďalší ročník súťaže, v ktorej jej budeme držať palce. Čítať ďalej

Olympijský odznak všestrannosti

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) aj v školskom roku 2020/2021 pokračuje v projekte Olympijský odznak všestrannosti, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom vo všetkých školách v jeho pilotnom ročníku v priebehu predošlého školského roka. Projekt Olympijský odznak všestrannosti je určený pre 6. ročníky základných škôl. Testovať sa v jeho rámci môžu žiaci buď jednorazovo (niekoľkokrát počas školského roka), prípadne možno využiť postupovú súťaž škôl. Reprezentačné družstvo školy v takom prípade musí pozostávať z ôsmich žiakov – štyroch dievčat a štyroch chlapcov. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 151  |  staršie novinky