Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Už sa stalo tradíciou, že po vianočných prázdninách sa rozbehnú okresné kolá predmetových olympiád. Anglický jazyk nevynímajúc. Dňa 15.1.2020 sa naši študenti popasovali s úlohami preverujúcimi ich základné jazykové zručnosti v hovorení, počúvaní, čítaní v anglickom jazyku. CVČ Kamarát privítalo našich mladších študentov v kategóriách 1A a 1B a Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha starších študentov v kategóriách 2A a 2B. Veľmi nás všetci potešili svojimi výkonmi a budeme držať palce našim postupujúcim na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v mesiaci február. Čítať ďalej

Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka

V stredu 16.1.2020 sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola olympiády z nemeckého jazyka, ktoré sa konalo v Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Paulína Tomečková zo VI.A úspešne reprezentovala našu školu, umiestnila sa na druhom mieste a postupuje do krajského kola. Barbora Buchová zo VII.A sa umiestnila na peknom piatom mieste. Obidvom účastníčkam blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Čítať ďalej

Veselé Vianoce

Veselé Vianoce a šťastný nový rok všetkým študentom, rodičom a priaznivcom školy želajú zamestnanci Gymnázia Jozefa Lettricha. Čítať ďalej

AVe - GYMLET

20. decembra 2019 sa v našej škole uskutočnil druhý diel vianočnej rozprávky VAV pod názvom AVe Gymlet. Na jedinečné a neopakovateľné stretnutie absolventov a učiteľov prišlo opäť viac ako 100 mladých ľudí z celého sveta, ktorí s úsmevom na tvárach prekročili prah svojej alma mater. Slávnostný punč a sladké koláčiky spríjemnili stretnutie plné dobrej a priateľskej nálady. Rozhovory začali plynúť tak prirodzene, akoby sme odtiaľto nikdy neodišli. Kroniky školy, školské ročenky aj nové číslo časopisu Gymlet oživovali spomienky na stredoškolské podujatia a neopakovateľné zážitky. Čítať ďalej

Vianoce v škole

Posledný vyučovací deň, piatok 20.12.2019, strávili naši žiaci už tradične netradične. Absolvovali nielen vianočné aktivity v triede a prehliadku školských vianočných trhov, prispeli na zbierku pre deti z detského domova pod gesciou kvinty B, ale zúčastnili sa aj na školskom vianočnom koncerte. Sviatočné hudobno-dramatické pásmo doplnené o tanečné vystúpenia boli dôkazom toho, že v škole máme mnoho talentovaných študentov. Vianočné piesne zas všetkým pripomenuli, že sa blížia najkrajšie sviatky roka, sviatky radosti a pokoja. Ďakujeme študentom za skvelý program a pani profesorkám Lobotkovej a Najšelovej za prípravu vianočnej akadémie. Čítať ďalej

Mladí lídri z G8 opäť v akcii

Mladí lídri z G8 sú naozaj šikovní. Počas kalendárneho roku zorganizovali množstvo podujatí pre svojich spolužiakov a nesklamali ani v predvianočnom čase. Zorganizovali po prvýkrát v histórii našej školy mimoriadne úspešné Vianočné trhy a piatok navyše aj ochutnávku punču, z ktorého výťažok bol pridaný k vianočnej zbierke pre detský domov v Martine. Keďže toto obdobie nie je len o dostávaní, ale aj o dávaní a darovaní, rozhodli sa zorganizovať aj zbierku hračiek. Čítať ďalej

Adventný kalendár plný splnených snov

Adventné kalendáre robia väčšinou pre svoje malé deti ich ocovia a mamy. No v súčasnej dobe sú adventné kalendáre pre rôzne vekové kategórie. Sú nielen plné sladkostí, ale aj hračiek, vôní kozmetiky, čaju alebo vonných sviečok. No špeciálny školský kalendár, ktorý nikde nekúpite, sa počas adventu nachádza vždy len vo vestibule našej školy. V tomto školskom roku ho pripravili dievčatá zo sekundy B. Pripevnili vrecúška a vyzdobili ho obrázkami a veršíkmi pripomínajúcimi blížiace sa Vianoce. Čítať ďalej

Predvianočný seminár z fyziky

Dňa 19.12.2019 sa uskutočnila prednáška doc. RNDr. Ivana Mela, PhD. zo Žilinskej Univerzity na tému gravitačné vlny. Prednáška zaujala žiakov septimy A a septimy B – našich seminaristov. Žiaci mali možnosť zažiť prednášku o gravitačných vlnách, ktorú pán doc. RNDr. Ivan Melo, PhD. viedol primerane vedomostiam gymnazistov. Veríme, že k nám zavíta a oboznámi nás s ďalšími zaujímavými témami zo sveta fyziky. Ďalej nasledovala prednáška na tému SkyHook nášho minuloročného absolventa Ivana Haštu, ktorý momentálne študuje na Lancaster University v Anglicku. Čítať ďalej

V hodnotení INEKO na 8. mieste

Každoročne INEKO zostavuje na základe rôznych kritérií rebríčky škôl. Naša škola v tomto rebríčku už tradične obsadzuje popredné miesta medzi gymnáziami v rámci Slovenska. Hodnotených je 168 gymnázií a my sme sa v aktuálnom hodnotení umiestnili na 8. mieste. Dôležitá pre nás je skutočnosť, že naše bodové hodnotenie má stúpajúcu tendenciu. Od školského roku 2008/2009, odkedy je zverejňované poradie gymnázií, bola naša škola opakovane hodnotená ako škola s výbornými výsledkami. V tomto školskom roku sme však nadviazali na minuloročné hodnotenie - škola s vynikajúcimi výsledkami. Čítať ďalej

Dramatický krúžok Divadelné krôčiky opäť vyčaril úsmev...

„Divadlo zdokonaľuje reč. Bičujúc hriech a odmeňujúc cnosť, lahodí srdcu a povzbudzuje ľudí k veľkým činom. Materinským slovom zažíha iskru a rozduchuje v plameň.“ (Vladimír Štefko) Kým ostatní finišujú s predvianočnými prípravami a hľadaním darčekov, mladí divadelníci v tomto uponáhľanom čase myslia aj na tých, ktorí budú tráviť vianočné sviatky sami. Dramatický krúžok Divadelné krôčiky v predvianočnom období potešil rozprávkou Popoluška z medovníkového domčeka srdiečka klientov z Domova sociálnych služieb Benetrix v Priekope a Centra sociálnych služieb Martin Ľadoveň. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 128  |  staršie novinky