Olympijský deň

23. júna o 15.00 v atletickom areáli na Východnej ulici sa po dlhom odlúčení stretli športovci a priaznivci športu pri príležitosti osláv Olympijského dňa. Toto podujatie sa koná každoročne rôznymi formami na počesť založenia Medzinárodného olympijského výboru Pierrom de Coubertinom v roku 1894. Myšlienka olympionizmu je založená na životnej filozofii spájajúcej vyrovnanosť kvality ducha a tela na princípoch radosti z úsilia, dobrého príkladu a rešpektovaní morálnych hodnôt. Keďže súťažiť na Turčianskych hrách mládeže našim študentom tento rok nebolo dopriate, neváhali a prišli nielen zmerať si sily po karanténnej prestávke, ale aj podporiť myšlienku olympionizmu. Čítať ďalej

Gymlet 2 osciloval medzi prvým a druhým miestom

Počas debatnej súťažnej sezóny Gymlet 2 vždy osciloval medzi prvým a druhým miestom. Začnime rekapituláciou, ktorá trend potvrdzuje. Na dvoch regionálnych turnajoch najprv získal 2. miesto a v 2. turnaji zvíťazil, pokračoval cez korešpondenčné kolo Debatiády, ktoré v celoslovenskom meradle vyhral. V dňoch 25.5.2020 - 22.6.2020 Slovenská debatná asociácia realizovala korešpondenčné celoslovenské finále Debatiády, kde sa podľa regionálnych výsledkov v 2. vekovej kategórii pre ôsmakov a deviatakov i terciánov a kvartánov dostalo 10 najlepších tímov z jednotlivých regiónov. Čítať ďalej

Kvarta, kvinta a fyzika plná energie

Študenti Gymnázia Jozefa Lettricha z ročníkov kvarta a kvinta sa vyznačujú veľkým množstvom vnútornej energie. Sú medzi nimi výborní športovci, umelci, debatéri aj bádatelia a sú neuveriteľne tvoriví a hraví. Možno práve preto im záverečné tematické celky v predmete fyzika sadli ako uliate. Pri tvorbe projektov o rôznych typoch energie sa prejavili naplno, a tak vznikli naozaj nádherné diela, plné informácií a zaujímavostí, ale aj farieb, chutí a vôní. Projekty na témy Energia v potravinách, Bezpečné zaobchádzanie s elektrickými zariadeniami, či Šetrenie elektrickej energie boli spracované rôznymi technikami, od využitia počítačových grafických programov cez strihanie a lepenie, návrhy vlastných zariadení až po varenie a pečenie. Čítať ďalej

Celoštátne kolo Geografickej olympiády

Ani geografiu mimoriadna situácia v korona období neporazila a geografi ukázali, že sa vedia popasovať s úlohami v olympiáde aj v neštandardných podmienkach. Celoštátne kolo geografickej olympiády, kat. A, B a Z sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnilo dňa 24. 4.2020 dištančnou formou. Našu školu, mesto a kraj reprezentovali 4 žiaci, ktorí sa museli popasovať s náročnými testami. V kategórii A – regionálna geografia sveta nás reprezentoval A. Hjadlovský zo sexty A. S prácou Škótsko - jeho charakteristika a postavenie v Spojenom kráľovstve sa umiestnil na krásnom 4. mieste. Čítať ďalej

BRLOH – EXTRA

Extra zadanie a extra výsledky, aj tak by sme mohli hodnotiť špeciálnu Brnenskú Logickú Hru, ktorá kvôli korone nebola súťažou tímovou, ale súťažou jednotlivcov. Počas 150 minút mali súťažiaci vyriešiť čo najviac z dvadsiatich úloh, ktoré boli zadávané v českom jazyku. V medzinárodnom stretnutí Čiech a Slovenska bolo zaregistrovaných 1209 súťažiacich. Nás zaujímali kategórie pre nižšie ročníky osemročných gymnázií, kde našu školu reprezentovali siedmi študenti a kategória od 15 do 99 rokov, kde sme mali dvoch zástupcov. Študenti nás veľmi potešili a my všetkým našim účastníkom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu v náročnej logickej súťaži. Poďme sa teda podrobnejšie pozrieť na ich výsledky. Čítať ďalej

Projektové práce z matematiky už tradične netradične

Aký vysoký je váš obľúbený strom? Alebo ako zmerať vzdialenosť medzi dvomi bodmi v teréne, ak je medzi nimi prekážka a vy máte k dispozícii iba špagát a kolíky? Že neviete? Na tieto a mnohé ďalšie otázky by vám mali vedieť dať odpoveď naši kvartáni... Koniec školského roku už tradične prináša so sebou zadávanie matematických projektov pre žiakov. Ani obdobie korony na tomto fakte nič nezmenilo. Práve naopak, v čase uvoľňovania opatrení je priam ideálny pobyt vonku pri pre matematiku trochu netradičných činnostiach – meraní, vytyčovaní, krokovaní... Že vôbec netušíte, o čo ide? Toto sú činnosti spojené s riešením úloh projektu: Čítať ďalej

Ukáž, čo vieš - zábava aj poučenie

Po vyhlásení konca karanténnych opatrení a povolení nástupu študentov do škôl sme 9.6.2020 ukončili posledné kolo celoškolskej koronovej súťaže Ukáž, čo vieš. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 68 študentov rôznych ročníkov od prímy po oktávu. Obsah prvej časti a jej víťazov sme Vám po desiatom kole predstavili v našom hodnotiacom príspevku. Nastal čas pre rekapituláciu druhej časti a vyhlásenie víťazov z 11. – 20. kola, ako aj celkových víťazov v jednotlivých kategóriách. Čítať ďalej

Škola v prírode počas pandémie

„Chcete šťastné deti?“ pýtala sa pani profesorka rodičov koncom mája, po troch mesiacoch online výučby a sedenia doma. Samozrejme, ktorý rodič by odpovedal nie. Dohodli sme sa na triednickej hodine v prírode a čakali sme na vhodnú príležitosť. Prvou bol Medzinárodný deň detí, ale opatrenia na pohyb v prírode boli ešte dosť obmedzené. Hneď ako uvoľnili aspoň trochu karanténne opatrenia, sekunda B našla najvhodnejší deň, vypli sme počítače, telky aj mobily a vyrazili do prírody. Prečo? Pretože príroda má schopnosť posilniť duševné zdravie aj našu triednu súdržnosť. Deň D, ako sa zvykne výnimočný deň označovať, padol na stredu 3.6.2020. Kto takúto akciu nezažil, neuverí. Čítať ďalej

Tablo oktávy B

5. jún 2020 bol veľkým dňom pre tohtoročných študentov oktávy B. V obedňajších hodinách prechádzali centrom mesta s tablom. Konečne bez rúšok, s krásnym úsmevom na tvári! Aj keď bolo daždivé počasie, naši absolventi priniesli na pešiu zónu radosť, hudbu a spev – centrum Martina zrazu ožilo! Aj tablo bolo originálne – na palete fotky celej triedy bez rúšok, aj s rúškami. Tablo oktávy B nám bude v našej škole navždy pripomínať výnimočný školský rok 2019/2020, keď sa nekonala externá časť maturitnej skúšky, povestná rozlúčka s maturantmi v našej telocvični ani záverečný potlesk, tradičný akademický týždeň, riadna ústna maturita pre všetkých . Čítať ďalej

Kto hľadá, nájde

V marci, keď zostali zatvorené naše školy, v mnohých prípadoch prestala fungovať aj krúžková činnosť študentov. Kto však hľadá možnosti, nájde aj cestu, ako pokračovať ďalej. V našej škole máme nielen vzdelania chtivých študentov, ale aj úžasných absolventov, ktorí nám ukazujú, že putá so školou sa neroztrhnú zložením maturitnej skúšky. A tak pod vedením nášho absolventa Lukáša Račka, študenta Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, niektorí naši študenti v rámci matematického krúžku získavali vedomosti nielen zo stredoškolskej matematiky. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 133  |  staršie novinky