Vystúpenie našich debatérov v Slovenskej národnej knižnici

V dňoch 16. - 17. októbra 2019 Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav a Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť usporiadali v priestoroch SNK konferenciu Morálne autority v našich rodinách. Prejednávali sa osobnosti v lexikónoch, žiadosti o udelenie šľachtictva, denníky tolstojovca Alberta Škarvana, otázky slovenskej heraldiky na prahu 21.storočia, problémy bádania v rodinnej histórii. Čítať ďalej

Zdravý životný štýl

Začiatkom októbra sa naši primáni zúčastnili 3-dňového zážitkového vyučovania, aby získavali nové vedomosti a posilňovali svoje telá. Absolvovali zábavnú, vzdelávaciu aj relaxačnú aktivitu v rámci projektu pod názvom Zdravý životný štýl. Počas troch dní sa bližšie zoznámili so škodlivými vplyvmi niektorých látok na ľudský organizmus a v rámci pohybových aktivít spravili aj niečo pre svoje zdravie. Počas teoretických hodín sa dozvedeli o nebezpečenstvách fajčenia a alkoholu, neobišli ani fakty a mýty o iných drogách a absolvovali zaujímavú besedu s pracovníkmi Mestskej polície v Martine. Všetky spomínané aktivity boli realizované formou zážitkového učenia, kde si žiaci vyskúšali fajčiarsky stroj, okuliare simulujúce 1,4 promile alkoholu v krvi, súťažili, rozprávali sa, tvorili aj prezentovali. Čítať ďalej

Atletická liga

2. kolo atletickej ligy, ktoré sa konalo 26.9.2019, začínalo odovzdávaním diplomov a pohárov víťazným školám predošlého ročníka. Družstvo našich atlétov získalo pohár a diplom Najúspešnejšia mestská škola. Na programe boli bežecké disciplíny 150 m, 600 m, 800 m, chôdza na 1000 m a z technických disciplín hod kriketovou loptičkou a skok do diaľky. Aj do tohto ročníka vykročili naši úspešne, po 2. kole sme na čele tabuľky s 15-timi medailovými umiestneniami nepočítajúc cezpoľný beh v rámci 1. kola. Naši najúspešnejší Čítať ďalej

Holanďania v našej škole

V nedeľu 13.10.2019 napoludnie po roku opäť k nám zavítali holandskí priatelia z mesta Groningen. Naši žiaci ich srdečne privítali a pripravili pre nich zaujímavý program. Aj učitelia strávili krásne slnečné popoludnie spolu, navštívili Múzeum slovenskej dediny v Jahodníkoch. Tradičné slovenské výrobky počas podujatia určite zaujali. K dobrej nálade prispelo i vystúpenie spevákov z Podhradia s tradičnými ľudovými piesňami sprevádzané sláčikmi a cimbalom. Krásny začiatok tohoročného výmenného pobytu! Pondelok 14.10.2019 sa začalo vyučovanie trochu netradične. Študenti sa stretli v tabletovej učebni pri prezentácii našej krásnej krajiny, kvíze kahoot.it a prezentačnom videu o Slovensku. Celé dopoludnie strávili diskutovaním o projektoch, ktoré budú holandskí žiaci spoločne s našimi žiakmi prezentovať na jar v Groningene. Čítať ďalej

Pečatenie triednej knihy

Ôsmy ročník štúdia je už tradične spojený s pečatením triednej knihy. Študenti oktávy B sa túto aktivitu rozhodli uskutočniť dňa 18.10.2019. Úspešne ju vypustili do neba, keďže im celých 8 rokov dobre slúžila a priznajme si, bola dobrou výhovorkou, keď sa počas vyučovania potrebovali vyvetrať a triednu knihu zaniesť druhej skupine. Balóny ju vyniesli vysoko do oblakov a jej vzlet pozorovali aj mladší študenti. Všetci prajeme triednej knihe priaznivé podmienky Čítať ďalej

Beseda s Gustávom Murínom

Dňa 15.10.2019 sa študenti kvinty B zúčastnili na besede s Gustávom Murínom, biológom, botanikom, publicistom aj cestovateľom. Beseda sa uskutočnila v spolupráci s pobočkou Turčianskej knižnice v našej škole v rámci projektu Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2019. Besedovalo sa na tému Slávni a úspešní Slováci vo svete. Výborný rozprávačský štýl autora a atraktívna téma prispeli k tomu, že žiaci získali nielen množstvo nových informácií, ale strávili vyučovaciu hodinu v uvoľnenej atmosfére. Ďakujeme p. Murínovi a tešíme sa na ďalšie stretnutie možno na mafiánsku tému. Čítať ďalej

Našim študentom záleží na prírode

Našim študentom záleží na prírode, neveríte? Presvedčili sme sa o tom v sobotu 12. októbra, keď sa konalo dobrovoľné upratovanie odpadkov v okolí školy, na sídlisku Ľadoveň a v Jahodníckych hájoch. Strávili sme spolu príjemné slnečné doobedie v spojení pohybu, pobytu v prírode a dobrovoľníctva s myšlienkou očisty zelene. Zapojilo sa 20 študentov od prímy až po septimu. Počas zbierania odpadkov sme mysleli aj na recykláciu, plastový odpad sme zbierali do žltých vriec určených na separáciu a sklo do jutových vriec z prírodného materiálu. Zozbieraný odpad sme následne separovali do kontajnerov na to určených. Čítať ďalej

Na Majstrovstvách Európy a Majstrovstvách sveta v ROB odznela slovenská hymna!

2. - 8.9.2019 sa v slovinskej Rogli, lyžiarskom stredisku 1500 metrov nad morom, odohrali Majstrovstvá Európy v Rádiovom orientačnom behu juniorov a dospelých. V slovenskej reprezentácii boli aj študenti našej školy Tomáš Jurčík, Michal Nosáľ, Matej Budiský, Vratko Pravňan a zastúpenie mali aj juniorky Katka Cuninková a Sophia Lilgová. Pre niektorých to bol krst ohňom, niektorí už podobnú atmosféru zažili minulý rok na MS v Kórei. Môžeme však byť na nich hrdí, pretože sa aj tentoraz podarilo získať cenné kovy v silnej konkurencii hlavne ruských, ukrajinských a českých pretekárov. Čítať ďalej

Keď ochotníci vyčaria úsmev...

Dramatický krúžok Divadelné krôčiky navštevujú mladí študenti našej školy, ktorí si popri svojich školských povinnostiach nájdu čas aj na divadlo. Cez improvizácie stavané na vlastných zážitkoch a skúsenostiach sa dostávajú k ucelenému divadelnému útvaru, ktorý prezentujú na verejnosti. Deti od prímy až po sextu vytvorili skvelý tím amatérskych hercov - ochotníkov a v priebehu minulého školského roku vyčarili úsmev svojim spolužiakom, seniorom z DSS, deťom z MŠ Lienka, klientom ZPMP a sociálne slabším spoluobčanom, ktorí žijú v kempe Priestor pre život. Minulý školský rok im tlieskalo viac ako päťsto divákov. Na začiatku tohto školského roku predstavili svoj talent študentom z Mendelovho gymnázia v Opave. Čítať ďalej

DAJME MOBILOM ODDYCH

Väčšina z nás si nevie predstaviť život bez mobilu. Používame ho denne bez obmedzenia, a to nevynímajúc školské prostredie. Na základe požiadaviek rodičov, učiteľov, ale aj samotných študentov bolo nevyhnutné obmedziť používanie mobilov najmä počas vyučovacích hodín. Preto sme sa rozhodli v našej škole urobiť zmenu. DAJME MOBILOM ODDYCH! Do každej učebne bude v krátkom čase nainštalovaný odkladací priestor, do ktorého si študenti svoj mobil odložia počas vyučovacej hodiny. Veríme, že táto zmena bude pozitívna a pre študentov obohacujúca. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 122  |  staršie novinky