Divadielko v nemeckom jazyku pre primánov

Dňa 10. júna sa žiaci sexty B stali oduševnenými hercami v divadelnom predstavení Schneewittchen – Snehulienka v nemeckom jazyku pre triedy príma A a príma B. Známa rozprávka pochádza zo zbierky nemeckých bratov Jacoba a Wilhelma Grimmovcov. Sexta B pri nacvičovaní dramatizácie rozprávky zažila veľa zábavy, rozvila si rečové schopnosti a nadobudla sebaistotu pri komunikácii. Vďaka talentu sextánov bolo divadelné predstavenie obohatené nielen skvelými hereckými výkonmi, ale aj hrou na klavír a známou piesňou trpaslíkov. Čítať ďalej

Geografická súťaž GQIG

V tomto školskom roku sme sa zapojili po prvýkrát do celoslovenskej geografickej súťaže GQIQ 2019. Cieľom tejto súťaže je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov v tomto predmete s využitím moderných technológií, bez ktorých sa v dnešnom svete už nezaobídeme. Práve prepojenie populárneho online sveta s vedomosťami dnešné deti láka. To všetko ponúka aj súťaž GQIQ. Žiaci súťažili od februára, riešili úlohy školského a krajského kola prostredníctvom internetu. Kategória Q je špecifická tým, že tu súťažia spolu primáni až kvartáni (6. - 9. roč. ZŠ). Čítať ďalej

Krajské kolo súťaže Slávika Slovenska

V pondelok 3. júna 2019 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy Ladislava Arvaya v Žiline uskutočnilo krajské kolo súťaže v interpretácii ľudových piesní Slávik Slovenska 2019. Tak ako v obvodnom kole, aj v tom krajskom sa súťažilo v troch vekových kategóriách. V každom kole súťažilo jedenásť spevákov, víťazov jednotlivých odvodných kôl z celého Žilinského kraja. Na jednom pódiu teda postupne súťažili speváci zo všetkých okresov z Kysúc, Oravy, Liptova a Turca. Čítať ďalej

Slovesná jar 2019

Prvé júnové dni sa už tradične nesú v Martine v znamení literatúry a umeleckého slova. Tento rok sa koná už 53. ročník Slovesnej jari – najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku. Študenti našej školy sú pravidelnými návštevníkmi tohto významného podujatia a tento rok sme si z bohatej ponuky vybrali Stretnutie s mladou slovenskou literatúrou vo štvrtok 6. júna v Barmuseu. Súčasťou programu bolo okrem hovoreného slova aj vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže O cenu Jána Červeňa. Čítať ďalej

Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou

Rok sa s rokom zišiel a zase sú tu Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou. Tentoraz sme dňa 5.6.2019 v pobočke Turčianskej knižnice v našej škole privítali nášho regionálneho autora, Pavla "Hiraxa" Baričáka, ktorý už síce bol u nás na besede v knižnici, ale stále je študentmi veľmi žiadaný. Tentoraz sa stretol so žiakmi kvinty B a opäť zabodoval. Veľa sme sa dozvedeli nielen o ňom, ale aj o sebe, o literatúre, o ďalekých krajinách, ale aj o tom, ako správne a lepšie žiť. Čítať ďalej

Testovanie 9 2019

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutočnilo 3. a 4.apríla 2019 na 1446 základných školách a po prvýkrát aj na 113 gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom. Test z matematiky riešilo 40 452 žiakov. Testovaní žiaci dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 63,1 %. Test z matematiky na základných školách písalo 37 296 žiakov s priemernou úspešnosťou 61,7 %. Test z matematiky v gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom písalo 2 956 žiakov s priemernou úspešnosťou 80,8 %. Čítať ďalej

Opäť sme hviezdili na THM

Už sa stalo tradíciou, že THM sa každoročne konajú počas maturít. Naša pozornosť sa teda vždy sústredí nielen na to, či budú úspešní naši oktaváni, ale aj na to, ako sa bude dariť našim športovcom. Aj maturity, aj THM z pohľadu našej školy dopadli veľmi dobre. V minulom roku sme vytvorili rekord v počte medailí, ktoré jedna škola získala v celej histórii THM. Ten počet 46 získaných medailí sa zdal neprekonateľný. No nie pre našu školu! Získali sme 48 medailí, a tak vytvorili nový rekord v 59. ročnej histórii THM. Čítať ďalej

TVORIVOSŤ A KREATIVITA V NAŠEJ ŠKOLE

V našej škole sa po celý čas snažíme podporovať kreativitu žiakov vo všetkých smeroch. Jednou z aktivít je projektové vyučovanie realizované v III. až VI. ročníku ako celoročná aktivita, ktorá vyvrcholila projektovou konferenciou dňa 31.5.2019. Tento rok sme sa rozhodli spojiť oslavu Dňa detí s prezentáciami žiakov pre žiakov. Spojenie klasického projektového vyučovania s peer to peer učením len zvýraznilo toto skvelé podujatie. Čítať ďalej

Prosociálna výchova pre kvalitnejší život a jasnejšie vnímanie sveta

V dňoch 15. až 17.5. študenti sexty počas vyučovania absolvovali projekt s názvom Prosociálna výchova. Pozostával z rôznorodých prednášok, besied a aktivít, ktoré mali študentom predstaviť skutočné hodnoty v živote a uviesť ich do úvah a debát o altruizme a humánnych vzťahoch medzi ľuďmi v rodinách, v školách, v spoločnosti, medzi národmi a k sebe samému. Žiaci navštívili Resocializačné centrum Manus v Priekope, zúčastnili sa besedy o nelegálnom obchodovaní s ľuďmi alebo si fiktívne vyskúšali ťažkú prácu v podnikoch v ázijských krajinách. Uvedomili si, čo všetko je za výrobou oblečenia pre obrovské svetové značky. Čítať ďalej

Sextáni sa stretli s bývalými alkoholikmi a narkomanmi

V rámci projektu prosociálnej výchovy, ktorý je každý rok súčasťou vyučovania pre sexty, naši študenti v dňoch 15. a 17.5 absolvovali besedu v Resocializačnom centre Manus v Priekope. Mali možnosť stretnúť a porozprávať sa s ľuďmi, ktorí v minulosti boli závislí od drog či alkoholu. Klienti dopodrobna a s úprimnosťou študentom opísali svoj vnútorný boj, ktorý trval dlhé roky a trvá aj doteraz. Sextáni sa vyjadrili, že im táto návšteva skutočne dala veľa a pre mnohých to bolo veľmi silné stretnutie, ktoré ich prinútilo zamyslieť sa nad touto vážnou témou. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 118  |  staršie novinky