V chémii tradične úspešní aj v okresnom kole

Naši žiaci, hoci sa nemôžu pripravovať v laboratóriu, aj v takýchto znevýhodnených podmienkach sa zúčastňujú chemických súťaží. Dňa 12.3.2021 sa konalo okresné kolo CHO v kategórii D, do ktorého postúpili štyria naši žiaci - Tomáš Dubovec a Alexandra Lišková z IV.B, Vojtech Baláž a Daniel Šupolík z IV.A. Všetci si viedli mimoriadne dobre, boli úspešní a obsadili popredné miesta. O druhé miesto s rovnakým počtom bodov sa delia Vojtech Baláž a Daniel Šupolík. Na prvom mieste sa umiestnil Tomáš Dubovec a Alexandra Lišková bola len o 0,25 bodu štvrtá. Máme veľmi šikovných žiakov, postupujú do krajského kola CHO D. Blahoželáme im a držíme im palce!!! Čítať ďalej

Postupujeme do celoslovenského kola v OSJL

Mimoriadny rečnícky talent a prirodzený šarm, bystrý um a cieľavedomosť prispeli k suverénnemu víťazstvu PETRY NAJŠELOVEJ z kvarty B v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C. Forma a priebeh olympiády ostali nezmenené a realizovali sa v troch častiach: online test, transformácia textu a ústny prejav. Iba piati súťažiaci s najvyšším počtom bodov získaných v prvých dvoch častiach boli pozvaní do tretej - rétorickej časti. Čítať ďalej

Primáni pripravili darček maminkám k MDŽ

Ku koncu každej lekcie v anglickom jazyku naši žiaci spracúvajú projekty na rôzne témy. Tentokrát primáni dostali nezvyčajné projektové zadanie z témy Jedlo a stravovacie návyky. Jednou z úloh bolo zistiť, čo jedávajú ľudia na raňajky v rôznych krajinách sveta. Nezvyčajnosť projektu potvrdila druhá úloha. V tej mali vytvoriť vlastné raňajkové menu a ponúknuť ho svojej maminke ako darček k Medzinárodnému dňu žien. Počas jedného víkendového rána tak raňajky pripravili a svoje dobroty nafotili. Čítať ďalej

Herci a herečky inšpirujú mladých… inak

Pre študentov oktávy B nabralo pondelkové ráno dňa 8.3.2021 celkom iný smer - miesto klasickej hodiny sa ocitli na priateľskom posedení so známou slovenskou herečkou Luciou Hurajovou. Stredobodom programu však boli samotní študenti, ktorých sa Lucia pýtala na ich momentálne pocity z karantény či na plány do budúcna. Lucia Hurajová, 44-ročná úspešná herečka a mama troch detí, sa z Bratislavy pripojila na virtuálnu hodinu preto, aby svojím čarom osobnosti i životnými skúsenosťami oživila dni našim izolovaným študentom. Napriek krátkosti tohto stretnutia si žiaci s hostkou vymenili mnoho milých slov a úsmevov, vďaka ktorým aspoň na chvíľu zabudli na stres z búrlivej doby, či na starosti z neistých ústnych maturít a zrušenej stužkovej slávnosti. Čítať ďalej

Výborné výsledky našich žiakov v okresnom kole SOČ

Ako každý školský rok, tak aj tento „koronový” sa konala súťaž stredoškolskej odbornej činnosti. V období od 1.3. do 8.3.2021 sa konalo okresné kolo 43. ročníka súťaže. Organizátorom bola tradične Stredná priemyselná škola technická v Martine. Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa súťaž uskutočnila dištančnou formou, no aj tak si zachovala dôstojnú atmosféru. V rámci okresného kola sa prezentovali účastníci prostredníctvom krátkych videovizitiek súťažiacich a ich prác. Do súťaže sa zapojilo 22 našich septimánov, ktorí postúpilo zo školského kola. Čítať ďalej

Novinka v spôsobe vyučovania v našej škole

Kolegiálne učenie sa je špecifický spôsob spolupráce, keď viacerí učitelia vytvárajú skupiny s cieľom zlepšiť edukačný proces. Aj v našej škole sme uskutočnili niekoľko netradičných hodín matematiky (tercia A, tercia B, sexta A), na ktorých vyučovali naraz dvaja učitelia. Cieľom týchto zaujímavých hodín je naučiť žiakov reagovať na inak kladené otázky, ako sú zvyknutí od učiteľa, ktorý ich vyučuje celý školský rok. Prvá hodina v danej triede je vždy trochu rozpačitá, ale postupne žiaci prirodzene reagujú na otázky oboch učiteľov. Čítať ďalej

Seminár z nemeckého jazyka pravidelne s nemeckým lektorom

Tohtoročné hodiny seminára z nemeckého jazyka majú oktaváni obohatené o priamu jazykovú konverzáciu s nemeckým lektorom Wolfom Hinzom, ktorého poznajú už vďaka niekoľkým hodinám v septime. Na seminári im pomáha s prípravou na ústnu maturitnú skúšku, predstavuje maturitné témy pomocou rôznych zaujímavých aktivít, alebo so žiakmi len komunikuje v nemčine. Wolf sa na Zoom hodiny s maturantmi pripája až z ďalekého Ingolstadtu v Nemecku a vo svojej učiteľskej práci tak pokračuje aj na dôchodku. Myšlienku tohto netradičného nemeckého semináru zhmotnila p. prof. Hoferíková, ktorej mama je práve Wolfovou manželkou. Počas rozhovorov na hodinách panuje veľmi príjemná, uvoľnená, priateľská atmosféra. Čítať ďalej

Praktická online hodina fyziky

Fyzika je všade okolo nás, aj keď si to často neuvedomujeme. Skúsenosť s praktickou fyzikou si vyskúšali aj naši študenti na online vyučovaní. Najskôr sa venovali video ukážkam, ako si vyrobiť vlastný silomer. A potom to už bolo na každom z nich, pretože pani profesorka sa stala iba poradkyňou a motivátorkou pri občasných nezdaroch. Ale študenti si pomáhali aj navzájom, aj keď iba prostredníctvom zoom. Nápady mali naozaj skvelé a podarilo sa im priamo na hodine vytvoriť funkčný model silomera (o presnosti radšej pomlčíme). Žiaci získali nielen skúsenosti a pre život potrebné fyzikálne zručnosti, ale zažili aj množstvo zábavy. Čítať ďalej

Geografický piatok

Piatok 5. 2. 2021 patril geografii. Uskutočnilo sa totiž okresné kolo už 49. ročníka geografickej olympiády kat. F a kat. E. Po prvýkrát v histórii sa konalo dištančne online formou. Žiaci sa v teoretickej a praktickej časti museli popasovať s témami ako národné parky Slovenska, Indický oceán, subtropické krajiny Ázie, Afriky, Európy, Indiou, najznámejšími riekami sveta či najväčšími nížinami Slovenska. Ukázali svoju zručnosť aj pri práci s atlasom, počítaním mierky mapy či určovaním azimutu. Naši žiaci v rámci okresu patrili opäť k najúspešnejším, o čom svedčia výsledky. Čítať ďalej

Veľký úspech vo svete financií

FINANČNÁ OLYMPIÁDA je finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy. Súťaž je jednou z aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti. Ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. V prvom verejnom kole sa súťaže prostredníctvom e-testu môžu zúčastniť všetci stredoškoláci v našom prípade študenti ročníkov kvinta až oktáva. Do druhého uzavretého kola z tisícov študentov postúpi 500 najlepších. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 142  |  staršie novinky