Valentínska kvapka krvi 2020

V rámci tohtoročnej Valentínskej kvapky krvi sme spojili hneď dve aktivity do jednej. Naši septimáni v rámci praktických cvičení z biológie dňa 19.2.2020 absolvovali návštevu a prehliadku Národnej transfúznej stanice v Martine. Keďže nemajú všetci ešte 18 rokov, mohli sa aspoň takto zúčastniť a prezrieť si priestory, kde ľudia dobrovoľne darúvajú to najcennejšie, čo majú – krv. Našli sa medzi nimi aj takí, ktorí podmienky darcovstva splnili, a tak sa mohli pridať k našim oktavánom a zakúsiť darovanie krvi naživo – priamo na sebe. Aktívne sa tak zapojili do tohtoročnej kvapky krvi. Každoročne ju organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Ide už o jubilejný 25. ročník. Heslo tohto roku nesie slogan „Láska lieči“. Čítať ďalej

Ako sme pozorovali mäkkýše

Praktické cvičenia z biológie patria k obľúbeným formám vyučovania v našej škole. Presvedčili sa o tom aj naši najmladší žiaci z prímy A. Objektom pozorovania boli mäkkýše. Miško Mitíľ obohatil cvičenia prinesením 2 zástupcov ulitníkov - slimákov afrických, Miloša a Emila, ktorých takto familiárne volá. Porozprával, ako sa k týmto zástupcom mäkkýšov dostal, ako sa o nich stará, čím ich kŕmi a kde ich chová. Žiaci mali takto na živých objektoch možnosť pozorovať vonkajšiu stavbu tela, spôsob pohybu i reflexy a zmysly týchto živočíchov. Dozvedeli sa aj zaujímavosti, napr., že sliz z týchto jedincov blahodarne pôsobí na problematickú suchú pokožku človeka. Čítať ďalej

Školské kolo SOČ

Školské kolo 42. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti sa v našej škole konalo 13. februára 2020. Súťažiaci zo septím si vybrali zaujímavé témy v rámci sedemnástich odborov. V školskom kole preukázali svoju schopnosť prezentácie a argumentácie, dokázali, že sú schopní nielen spracovať odborný text, ale vytvoriť aj praktickú časť a obhájiť ju pred komisiou. 52 septimánov predstavilo výsledky svojej viac ako polročnej činnosti a 25 z nich postúpilo do okresného kola, ktoré sa bude konať 9. marca 2020 v SPŠ v Martine. Držíme im palce. Čítať ďalej

Okresné kolo dejepisnej olympiády

Aktuálny 12. ročník dejepisnej olympiády priniesol žiakom našej školy v okresnom kole úspech v troch kategóriách. Tohtoročné zadania riešilo v OK 7 študentov. Úlohy boli rozdelené do troch oblastí. Podľa učiva z daného ročníka, druhá časť bola monotematická - pre kat. F, E: Milan Rastislav Štefánik – vojak, vedec, politik a pre kat. C, D: Česi a Slováci v období prvej svetovej vojny s dôrazom na osobnosť M. R. Štefánika. Tretiu časť tvorila regionálna história. Úspešní súťažiaci kategórie E, C, D z 1. a 2. miesta postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční sa 24. marca 2020. Čítať ďalej

Dve prvenstvá v súťaži

Po novembrovom 1. kole stredoslovenského regionálneho turnaja Debatiády v našej škole sa dňa 12. februára uskutočnilo 2. kolo spomínanej súťaže v priestoroch Gymnázia Varšavská v Žiline. Súťaže sa zúčastnili tímy zo Žiliny, Martina a Banskej Štiavnice. Debatiáda je postupová súťaž organizovaná Slovenskou debatnou asociáciou (SDA) pre žiakov ZŠ a nižšieho stupňa osemročných gymnázií. Čítať ďalej

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 13.2.2020 sa konal 12. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Žiline. Našu školu v krajskom kole reprezentovali Adam Hjadlovský zo VI.A v kategórii B a Alžbeta Ľudmová z VIII.A v kategórii A. Alžbeta Ľudmová obsadila v silnej konkurencii krásne 2. miesto. Napriek náročnosti je súťaž rozhodne dobrá skúsenosť, vhodná príprava na maturitnú skúšku a v neposlednom rade vedie k zdokonaleniu vedomostí z materinského jazyka. Blahoželáme našim študentom a ďakujeme za reprezentáciu školy. Čítať ďalej

Lyžiarsky a snowbordový kurz v kvintách

V dňoch 9. - 13.2.2020 sa žiaci kvinty A a kvinty B zúčastnili lyžiarskeho a snowbordového kurzu vo Veľkej Rači. Už v nedeľu začali s výcvikom na svahu a po celodennom pohybe na zdravom vzduchu sa ubytovali v chate Čučoriedka, ktorá sa nachádza priamo na jednej zo zjazdoviek. Celý týždeň sa zdokonaľovali v lyžiarskych a snoubordingových zručnostiach na svahoch Dedovka, Marguška a Laliky. Čítať ďalej

Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 12.2.2020 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku v Gymnáziu J.M.Hurbana v Čadci. Vo veľmi veľkej konkurencii najlepších angličtinárov v kraji úspešne reprezentovali našu školu Paulína Tomečková zo sexty A v kategórii 2A, ktorá sa umiestnila na 4. mieste a Zuzana Ľudvíková zo septimy B v kategórii 2B, ktorá sa umiestnila na 5. mieste. Obidvom dievčatám ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu, blahoželáme k peknému umiestneniu a prajeme veľa ďalších úspechov v budúcnosti. Čítať ďalej

Ruské slovo

V stredu 12. februára 2020 sa v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy v Žiline konalo krajské kolo 14. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo. Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru. Keďže v tomto roku si pripomíname 75. výročie konca druhej svetovej vojny, témou súťaže Ruské slovo je v tomto roku „Vďaka za mier!" Našu školu v spomínanej súťaži reprezentovali dvaja žiaci z tercie A. Čítať ďalej

Deň otvorených dverí

Dňa 11.2.2020 privítala naša škola počas dňa otvorených dverí takmer 100 zvedavcov, ktorí sa prišli pozrieť na to, ako to u nás „funguje“. Kým rodičia absolvovali úvodné stretnutie s vedením školy, počas ktorého získali množstvo informácií o štúdiu, ich deti zatiaľ školu preskúmali. Sprievodcami a hlavnými organizátormi sa stali naši skvelí primáni, ktorí sa tejto úlohy zhostili excelentne. Rozdelenie do piatich skupín pomenovaných podľa kontinentov zatraktívnilo návštevu piatich stanovísk. Pani profesorky chémie a fyziky so svojím tímom asistentov predviedli netradičné pokusy, informatika pripravila robotické stanovište, ktoré zaujalo najmä chlapcov. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 130  |  staršie novinky