Gymlet pre škôlkarov

Prosociálny projekt pod názvom Gymlet ľuďom bol určený študentom sexty. V tomto školskom projekte mali študenti prispieť akýmkoľvek spôsobom do rozvoja komunity a odovzdať tak správu, že Gymlet nezabúda na ľudí okolo. Študenti uskutočnili niekoľko dobrovoľníckych a prosociálnych podujatí pre ľudí v núdzi, pre študentov z Ukrajiny, pre hendikepovaných, pre seniorov, a časť sextánov si zvolila prácu s deťmi. Chceli im ukázať, že zdravý životný štýl a pohyb na čerstvom vzduchu dokáže priniesť človeku zábavu a radosť. Keďže na zdravie vplýva aj prostredie, do programu zahrnuli aktivity, ktoré odkazujú na ochranu životného prostredia. Každá z 3 skupín sextánov pripravila rôznorodé aktivity a zorganizovali program pre malých škôlkarov každú stredu od 13.4. do 27.4.2022. Čítať ďalej

Deň detí v nezvyčajnej podobe

Pri príležitosti oslavy Dňa detí sme v našej školy pripravili zaujímavé dopoludnie plné kreativity, nadšenia pre niečo nové, environmentálnej problematiky, prosociálneho cítenia a športového ducha. Program bol pripravený pre žiakov prímy až tercie. V prvej časti sa predstavili študenti, ktorí pracovali na celoročných projektoch na spoločnú tému Dominový efekt. Študenti boli neskutočne tvoriví, predstavili projekt s názvom Monopoly, navrhli vlastnú stolovú hru, objasnili problém globálneho otepľovania, nahliadli do zákulisia francúzskej revolúcie formou krátkeho divadelného spracovania a ponúkli nový pohľad na aktuálnu biologickú problematiku Čítať ďalej

Gymlet si váži seniorov

Školský parlament sa v tomto školskom roku zapojil do prosociálneho projektu s témou Gymlet ľuďom. V rámci projektu sa študenti nášho parlamentu rozhodli pre ušľachtilú akciu s názvom Gymlet si váži seniorov. Zástupcovia jednotlivých tried mali za úlohu zapojiť celú triedu do zbierky a každý mohol dobrovoľne priniesť darčeky, ktoré sme neskôr venovali seniorom. A úspech bol naozaj obrovský! Najčastejšie žiaci nosili krížovky, sudoku, knihy, drogériu, obľúbenými darčekmi boli aj čajíky či sladké sušienky. Do zbierky sa zapojili aj naši pedagógovia ako súčasť podpory tohto projektu Čítať ďalej

Odovzdávanie maturitných vysvedčení

Napätie našich oktavánov sa skončilo, maturitné skúšky úspešne zvládli, a tak zavŕšili ďalšiu kapitolu vo svojom živote. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení našim čerstvým absolventom sa uskutočnilo 27.5.2022 v zasadačke Mestského úradu v Martine. Slávnostné podujatie za prítomnosti čerstvých absolventov, ich rodičov a učiteľov otvorila po krátkom umeleckom úvode riaditeľka školy. Prihovorila sa publiku a ocenila študijné úspechy absolventov počas celého štúdia, nielen na maturitnej skúške. Nasledovali krátke rozlúčkové príhovory študentov a riaditeľka školy ocenila študentov Čítať ďalej

Nevšedná exkurzia v Univerzitnej nemocnici Martin

Na začiatku bol nápad rodiča. Navrhol spôsob, ako využiť priestor počas maturitných skúšok a zorganizovať exkurziu v Univerzitnej nemocnici Martin. Jej cieľom bolo dať študentom podnet na zamyslenie pri výbere budúceho povolania, oboznámiť s výhodami a nevýhodami pôsobenia lekára a v konečnom dôsledku inšpirovať študentov pre prácu v zdravotníctve. Tento nápad sa zrealizoval 24.5.2022 návštevou Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Žiaci si mohli pozrieť poslucháreň, študovňu, vyskúšať rôzne medicínske praktické cvičenia vrátane prvej pomoci v modernom simulačnom centre. Potom objavovali, čo sa deje v laboratóriách BioMedu vybavených špičkovými prístrojmi Čítať ďalej

Prvé miesto v krajskom kole biologickej olympiády získala naša študentka

Úžasná Zuzka Bathová, študentka sekundy A, opäť zvíťazila v ďalšej olympiáde. V krajskom kole biologickej olympiády kat. E - Poznaj a chráň odbor botanika obsadila krásne 1. miesto a postupuje do celoslovenského kola tejto súťaže. Súťaž je veľmi náročná, účastníci súťaže musia poznať 50 druhov predpísaných rastlín, pričom sa od nich vyžaduje znalosť slovenských a vedeckých názvov a poznatky o ich systematickom zaradení. Musia preukázať vedomosti o plodoch a semenách predpísaných rastlín Čítať ďalej

Praktická matematika v príme B

Obvody, obsahy, objemy... Štvorce, obdĺžniky, trojuholníky... Kocky, kvádre... Jednotky dĺžkové, štvorcové, kubické, duté... Čísla, čísla, čísla, ... VZORCE! Kto sa v tom má vyznať? A načo nám to vlastne bude? Takéto otázky si kládli naši primáni na začiatku nového tematického celku v matematike. Potom sa trápili s riešením úloh, zápismi, náčrtmi, premenami jednotiek, dosadzovaním do vzorcov, až sa nakoniec dočkali projektu, pri tvorbe ktorého bolo treba využiť všetky získané vedomosti. Zadanie bolo celkom jasné: Čítať ďalej

Atletický 4boj mladšieho žiactva

V piatok 20. mája sa uskutočnilo na atletickom štadióne okresné kolo v atletickom 4boji. Pozostával z behu na 60 m a 600 m, z hodu vortexom a zo skoku do diaľky. Zúčastniť sa mohli najviac traja chlapci a tri dievčatá z každej prihlásenej školy a celkovo sa zúčastnilo 82 pretekárov, 41 dievčat a 41 chlapcov. Víťaz každej disciplíny získal 20 bodov a každý ďalší v poradí o bod menej. Po absolvovaní všetkých disciplín sa body sčítali a vyhodnotili sa najlepší atléti. Čítať ďalej

Exkurzia Turiec

Aj naši najmladší študenti – primáni mali možnosť zažiť jednu z prvých spoločných akcií. Čakala ich prvá ročníková exkurzia v našej škole. A tak sa spoločne študenti I. A a I. B v utorok 24.5.2022 vydali objavovať svoj najbližší región - Turiec. Prvá zastávka bola v Kláštore pod Znievom, kde si prezreli budovu prvého slovenského gymnázia, kostol Sv. Mikuláša, požiarnu zbrojnicu. Ukázali si, kde je kalvária i hrad Zniev. Vo svojom putovaní pokračovali na prameň minerálnej vody Budiš, kde ochutnali, ako chutí táto voda vyvierajúca spod zeme. Na ďalšej trase navštívili kúpeľné mesto Turčianske Teplice, kde sa zoznámili s rodným domom známeho výtvarníka Mikuláša Galandu. Čítať ďalej

Celoštátne kolo Geografickej olympiády

V piatok a sobotu 20. a 21. 5. 2022 sa v nádhernom prostredí Tatranskej Lomnice, priamo pod Lomnickým Štítom, stretlo 30 najlepších geografov z celého Slovenska. Uskutočnil sa tu 50. ročník celoštátneho kola geografickej olympiády najvyššej kategórie E (8. a 9. ročník ZŠ a tercie a kvarty osemročných gymnázií). Našu školu, okres i kraj reprezentovala Miriam Šichtová z tercie A. 30 najlepších geografov Slovenska si zmeralo sily v teoretickej i praktickej časti testu, počítali, merali a pracovali s atlasom. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 172  |  staršie novinky