Výmenný pobyt našich žiakov v Holandsku

Žiaci našej školy majú už 4 roky možnosť zapojiť sa do medzinárodného projektu. V rámci neho pobudli týždeň v Holandsku, v meste Groningen. Opäť ich čakalo množstvo zážitkov a získali cenné skúsenosti. Veď posúďte sami: Čítať ďalej

Krajské kolo Mladého Európana

Vo štvrtok 11. apríla 2019 sa v Žiline uskutočnilo regionálne kolo 14. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Tento výstižný názov nesie už po niekoľko rokov celoslovenská súťaž, ktorú vyhlasuje zastúpenie Európskej komisie v SR so sídlom v Bratislave. Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti študentov stredných škôl na Slovensku o Európskej únii poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politike, programoch EÚ a jednotlivých členských štátoch. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám EÚ o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku. Čítať ďalej

Úspech v súťaži Štúrovo pero

V dňoch 12. a 13. apríla 2019 sa 6 členov redakcie časopisu Gymlet v sprievode pani profesorky Krškovej zúčastnilo na vyhodnotení 25. ročníka súťaže Štúrovo pero. Do súťaže sa naši mladí redaktori zapájajú každý rok, využívajú možnosť stretnúť sa s redakciami iných slovenských študentských časopisov a taktiež získať feedback od profesionálov. Zo súťaže si odniesli jedno zo štyroch najprestížnejších ocenení, získali 3. miesto spomedzi 70-tich stredoškolských časopisov. Čítať ďalej

Jarná očista okolia školy

Chuť urobiť niečo užitočné sprevádzala tohtoročnú jarnú brigádu zameranú na vyčistenie areálu našej školy. Nadviazali sme na dvojročnú skúsenosť a aj tento ročník sa stretol so záujmom rodičov, žiakov, učiteľov a priateľov školy. Po chladnom a zamračenom počasí nám v sobotu 13.4.2019 vykuklo jarné slniečko, a tak sme sa mohli pustiť do práce. Pod rukami viac ako stovky účastníkov sa očistilo okolie školy, vyhrabalo lístie, upravilo sa vnútorné átrium a uvoľnili sa priestory pre bicykle. Čítať ďalej

Rodové stereotypy

V piatok 12. 4. 2019 sa pre oktavánky v našej škole uskutočnila beseda s bývalou študentkou nášho gymnázia Veronikou Pizano, ktorá bola zameraná na rodové stereotypy a rovnosť žien a mužov v spoločnosti. V úvode besedy pracovali dievčatá v skupinách a vypĺňali pracovný list z oblasti pracovných pozícií mužov a žien. Hodina pokračovala diskusiou, v ktorej študentky prezentovali svoje názory na stereotypy a diskutovali o rodovej diskriminácií. Beseda bola pre všetky študentky jednoznačne veľkým prínosom, pretože sa týkala tém, ktoré sú momentálne v spoločnosti veľmi aktuálne. Čítať ďalej

Matematici z kvinty opäť úspešní

Do krajského kola matematickej olympiády kategória C, ktoré sa konalo 2.4.2019 v Žiline na Gymnáziu Oravská cesta, sa zo školského kola prebojovali až traja študenti. Ich mená sa pravidelne opakujú pri úspechoch našej školy v matematických súťažiach a nie je tomu ináč ani teraz. V krajskom kole súťažilo celkovo 32 najlepších študentov z celého Žilinského kraja. Len necelá polovica riešiteľov si so štyrmi náročnými úlohami poradila tak, že boli úspešní. Naši študenti svojimi vedomosťami a logickými argumentmi, ktorými podporili svoje riešenia, k úspešným patrili. Čítať ďalej

Sedem prvých miest z matematiky na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni

Vo štvrtok 21. marca sa konala na štyroch kontinentoch na zemeguli, a samozrejme aj u nás v škole, najväčšia medzinárodná matematická žiacka súťaž na svete - Matematický klokan. Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 1500 škôl. Celkovo súťaž riešilo na celom svete viac ako 6 000 000 žiakov vo veku 6 až 19 rokov v niekoľkých vekových kategóriách. Svoju logiku, dôvtip a tvorivé použitie matematických vedomostí pri riešení 24 úloh si v našej škole vyskúšalo celkovo 60 študentov v piatich súťažných kategóriách. Pri takom veľkom počte súťažiacich sme si na výsledky museli počkať. Dočkali sme sa a radosť bola obrovská. 20-ti študenti, čo je tretina riešiteľov z našej školy, skončili v rámci celoslovenského porovnania medzi 10 % najlepších riešiteľov v SR. Čítať ďalej

Postúpili sme v hodnotení INEKO

Každoročne INEKO zostavuje na základe rôznych kritérií rebríčky škôl. Naša škola v tomto rebríčku už tradične obsadzuje popredné miesta medzi gymnáziami v rámci Slovenska. Hodnotených je 170 gymnázií a my sme sa v aktuálnom hodnotení umiestnili na 9. - 10. mieste (kvôli rovnosti bodov). Dôležitá pre nás je skutočnosť, že naše bodové hodnotenie má stúpajúcu tendenciu. Od školského roku 2008/2009, odkedy je zverejňované poradie gymnázií, bola naša škola vždy hodnotená ako škola s výbornými výsledkami. V tomto školskom roku sme ešte postúpili v hodnotení, sme škola s vynikajúcimi výsledkami. Čítať ďalej

Krajské kolo v basketbale

Dňa 4.4.2019 sa basketbalisti našej školy zúčastnili krajského kola v Žiline. Tak ako aj minulý rok skončili na 2. mieste, keď prehrali len jeden zápas. Turnaj mal oproti iným rokom vyššiu úroveň. Zásluhu na tom mali všetky družstvá a aj preto je 2. miesto veľkým úspechom našich basketbalistov a isto aj motiváciou do budúcna. V družstve sme nemali žiadneho maturanta, všetci hráči zostávajú, a preto veríme, že ten nasledujúci rok krajské kolo vyhráme a dostaneme sa až na Majstrovstvá Slovenska. Čítať ďalej

Olympionik mesiaca

Krajské kolo 49. ročníka olympiády z ruského jazyka sa uskutočnilo v Turčianskych Tepliciach. V tradične príjemnom a pohostinnom prostredí ZŠ Ul. školská štartovali aj traja zástupcovia našej školy, a to v troch kategóriách. Celé dopoludnie zdolávali počúvanie a čítanie s porozumením, konverzačné témy, rozprávanie podľa situačných obrázkov, úlohy z kulturológie. V cieľovej rovinke bol každý úspešný: Dominika Dvorská v kategórii B2, Oliver Bielik v kategórii v A1 a Sandra Drábiková v kategórii v B1. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 114  |  staršie novinky