Skončilo 7 nádherných mesiacov

Máme to za sebou. 9. februára ráno sme tesne pred piatou štartovali z Martina na Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, kde sa konalo semifinále FIRST LEGO League ČR a SR. V oboch krajinách sa do súťaže zapojilo viac ako 150 tímov, čo je takmer 1200 detí. Do semifinále postúpilo z regionálnych kôl z celého Slovenska a Česka celkovo 18 tímov. Konkurencia bola naozaj veľmi silná a my sme boli na takomto veľkom podujatí nováčikmi. Čítať ďalej

Beseda a ponuka počítačového krúžku

Posledné piatkové hodiny študenti prímy a sekundy strávili v multimediálnej učebni na zaujímavej besede s odborníkom v oblasti informačných technológii. Pán Radoslav Kaštíl porozprával o svojom štúdiu a o svojej práci. Priniesol ukázať rozobrané diely počítača aj zaujímavé prístroje, pomocou ktorých sa dajú počítače rozoberať, testovať a opravovať. Žiaci sa dozvedeli aj o dôležitosti programovania a o rôznych programovacích jazykoch. Mnohí zo študentov ešte nevedia, čo by chceli robiť, ale oblasť informačných technológii je určite veľmi zaujímavá a perspektívna. Čítať ďalej

IDEME ĎALEJ!!! Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

V mesiaci február sa ako už tradične konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku v Čadci. Organizáciu malo na starosti Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana. Na cestu do tohto mesta sa spoločne vydali dve naše zástupkyne, a to Zuzana Ľudviková (VI.B) a Ema Miškolciová (II.A). Absolvovali celodenné zápolenie, počas ktorého si zmerali svoje vedomosti a hlavne zručnosti v anglickom jazyku so svojimi rovesníkmi z celého kraja. Nie je jednoduché sa presadiť v takej silnej konkurencii. Avšak opätovne sa potvrdilo, akých skvelých študentov máme. Zuzana Ľudviková obsadila 1. miesto v kategórii 2A Čítať ďalej

Slovenčinársky milionár

Na Valentína sa naša škola po prvýkrát zúčastnila súťaže Slovenčinársky milionár. Ako nováčikovia sa vybrali naše oktavánky Emma Urbanová a Natália Martina Beláková s pani profesorkou Juríkovou do areálu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, síce s malou dušičkou, no s predzvesťou radostného očakávania. Celoslovenská súťaž sa konala niekoľko hodín, účastníkmi boli prevažne maturanti v dvojčlenných družstvách. Obsah súťaže sa skladal z viacerých teoretických otázok z frazeológie, štylistiky, pravopisu či syntaxe, ktoré si vyžadovali najmä všeobecný prehľad. Čítať ďalej

Valentínske školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti

Dňa 14. 2. 2019 sa na našej akademickej pôde konalo školské kolo 41. ročníka súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. SOČ predstavuje záujmovú činnosť žiakov stredných škôl, ktorej sa venujú v škole aj mimo vyučovania vo svojom voľnom čase. V aktuálnom ročníku sa na súťaži zúčastnili študenti septimy A a B. Celkovo bolo v 14-tich odboroch odprezentovaných 43 prác. Hodnotiace komisie mali neľahkú úlohu posúdiť kvalitu súťažných prác a určiť umiestnenie súťažiacich. Čítať ďalej

Schránka dôvery

V našej škole venujeme pozornosť všetkým návrhom a pripomienkam žiakov, či už boli predstavené prostredníctvom žiackej školskej rady, návštevnej knihy na webovej stránke školy, prostredníctvom rodičovských združení, triednych učiteľov alebo formou osobných rozhovorov žiakov a vyučujúcich. Od februára sme zaviedli aj ďalší prostriedok na zlepšenie komunikácie, a to prostredníctvom schránky dôvery. Je umiestnená pred učebňou etickej výchovy a študenti do nej môžu vkladať návrhy, nápady, sťažnosti, pripomienky či postrehy. Čítať ďalej

Deň otvorených dverí

7. februára ostali dvere našej školy otvorené trošku dlhšie. Bol to opäť ten deň, keď sa v našej škole konajú dve významné akcie. Taká trochu vážnejšia pre rodičov našich budúcich spolužiakov v školskej jedálni a druhá v odborných učebniach plná veselých zážitkov pre našich nádejných primánov. Rodičom pripravilo vedenie školy informácie o všetkom, čo sa v našej škole deje. Ako sa konajú prijímacie skúšky, aké sú kritéria na prijatie uchádzačov, ako sa potom u nás v škole študuje a čo všetko sa dá počas ôsmich rokoch v našej škole zažiť. Neostalo len pri slovných informáciách a prišli sa im predstaviť najstarší členovia krúžku Veda a robotika. Čítať ďalej

Prezentácia robotov na Dni otvorených dverí

Dva dni pred semifinále FLL Česko – Slovensko prezentovali členovia krúžku svoje projekty a robotov na dni otvorených dverí v našej škole. Najmladší študenti so svojimi robotmi pomocníkmi a autíčkom na ovládanie pomocou mobilu zabávali v počítačovej učebni záujemcov o štúdium. V piatich interaktívnych prezentáciách ukázali svoju šikovnosť viac ako sedemdesiatim piatakom z nášho okresu. Veková blízkosť prezentujúcich a publika odbúrala zábrany našich malých hostí, ktorí si so záujmom pozreli prezentácie robotov a s chuťou vyskúšali ovládanie autíčka na prekážkovej dráhe. Čítať ďalej

Majstrovstvá okresu v basketbale

Basketbalové družstvo chlapcov našej školy sa 6.2.2019 zúčastnilo Majstrovstiev okresu. Do súťaže sa zapojilo 5 škôl. Hral každý s každým a naši dosiahli nasledovné výsledky: Gymlet - ZŠ A.Dubčeka 13:14 Gymlet - ZŠ Hurbanova 14:6 Gymlet - ZŠ Mudroňova 13:10 Gymlet - ZŠ A.Stodolu 37:12 Došlo k zaujímavej situácii, keď Gymlet, ZŠ Mudroňova a ZŠ A.Dubčeka získali rovnaký počet bodov a o poradí rozhodovalo skóre z ich vzájomných zápasov. Čítať ďalej

Lyžovačka namiesto vysvedčenia

Vo štvrtok 31.1.2019 šesť našich žiakov namiesto preberania polročného vysvedčenia brázdili zjazdovky Kubínskej hole. Konal sa tu totiž 8. ročník lyžiarskej súťaže pre žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti ŽSK s názvom „Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní a snowbordingu“. Vyhlasovateľom súťaže bol odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja. Úspech, opäť ako minulý rok, zaznamenal Marek Zumrik, ktorý vo svojej kategórií získal II. miesto. Marekovi gratulujeme a ostatným - Sophií Lilgovej, Barborke Michalkovej, Martinovi Buocikovi, Martinovi Smerekovi a Samovi Stolárikovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 ... 110  |  staršie novinky