Ako sme objavovali Bratislavu

V dňoch 3. – 4. mája 2018 sa výber žiakov kvárt a kvínt zúčastnil 2-dňovej exkurzie do nášho hlavného mesta, Bratislavy. Začali ju spoznávať zo Slavína – pamätníka obetiam 2. svetovej vojny, kde sa im naskytol nádherný pohľad na celé mesto a jeho dôležité dominanty. Odtiaľ ich spoznávanie pokračovalo k budove Národnej rady a bratislavskému hradu. Cez hradné záhrady prešli do podhradia a starého mesta. Uličkami objavovali jeho krásy, ako Dóm svätého Martina, Akadémiu Istropolitanu, Michalskú bránu, radnicu, Rolandovo či Hviezdoslavovo námestie s historickou budovou SND. Čítať ďalej

Exkurzia do Banskej Štiavnice

V piatok 27.4.2018 sa žiaci oboch tercií zúčastnili exkurzie do Banskej Štiavnice. Najskôr navštívili mineralogickú expozíciu Slovenského banského múzea, kde mali možnosť vidieť minerály a horniny, o ktorých sa učili tento školský rok na biológii. Nechýbali ani ukážky vzácnych kameňov. Uvideli mnoho mineralogických skvostov, ktoré dokazujú, že v prírode nič nie je nemožné. Nasledovala prechádzka mestom spolu so sprievodcami, ktorí predstavili históriu Banskej Štiavnice od založenia až po súčasnosť. Ukázali žiakom významné miesta a stavby, ktoré sú pre mesto výnimočné. Potom nasledovala prehliadka Starého zámku. Čítať ďalej

Aj u nás sa fotí a vyhráva

V stredu 18. apríla 2018 sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnila vernisáž spojená s vyhodnotením už 46. ročníka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby s názvom AMFO. Aj v našej škole máme medzi nami študentov, ktorí holdujú fotografii a venujú sa tejto činnosti už niekoľko rokov. Tento rok sa našim trom študentkám podarilo umiestniť v kategóriách čiernobielej aj farebnej fotografii. Lucia Jesenská zo VI.B hviezdila, vďaka svojim fotografiám získala 1. a 3. miesto vo farebnej fotografii a 1. miesto v čiernobielej fotografii v kategórii autorov do 21 rokov. Čítať ďalej

Regionálne kolo IQ olympiády

Máme víťazov a postupujeme na celoslovenské kolo do Smoleníc! Dňa 9.5.2018 sa v budove Žilinského samosprávneho kraja konalo regionálne finále Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Z vyše 5000 účastníkov školských kôl do Žiliny pricestovalo 80 najlepších. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou Mensa Slovensko. Našu školu reprezentovali 4 žiaci: Adam Hjadlovský IV.A, Tadeáš Hrabovský IV.A, Michal Stančok II.B a Filip Husárik II.A. V čase od 9.00 do 12.00 bojovali vo viacerých disciplínach logickej súťaže a popoludní sa dozvedeli výsledky: Čítať ďalej

Futbal dievčatá

Dňa 9.5.2018 sa družstvo starších žiačok zúčastnilo Majstrovstiev okresu v malom futbale. Táto súťaž bola zároveň aj kvalifikáciou na THM 2018. Naše dievčatá predviedli bojovný výkon v každom zápase a obsadili nakoniec krásne 2. miesto. Najviac gólov strelili Dominika Dvorská a Peťa Najšelová. Poďakovanie patrí všetkých hráčkam. Úlohu splnili, a tak budú mať možnosť potvrdiť svoje kvality na THM. Budeme im držať palce! Čítať ďalej

Stretnutie so ZPMP tentokrát netradične

Pravidelné stretnutia našich študentov z G8 a členov ZPMP v Martine sa konajú vždy posledný piatok v mesiaci. Ale to aprílové - dňa 27.4.2018 bolo naozaj netradičné. Začalo sa totiž divadelným predstavením. Naši študenti z dramatického krúžku si pripravili pre divákov rozprávku Zlatá priadka. Výborné herecké výkony boli patrične ocenené búrlivým potleskom publika. Čítať ďalej

Krajské kolo súťaže Vajanského Martin má svojich víťazov

Hviezdoslavov Kubín pozná z hodín slovenského jazyka a literatúry vari každý. História tejto najznámejšej celoštátnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých na Slovensku píše v tomto roku už svoju 64. kapitolu. Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je už dlhé roky organizátorom krajskej súťaže Hviezdoslavovho Kubína, ktorá sa od roku 1996 v Martine koná pod názvom Vajanského Martin. Čítať ďalej

Úspechy na biologickej olympiáde

Dňa 11. apríla 2018 sa žiačky tercie B zúčastnili okresného kola biologickej olympiády. Môžeme spokojne konštatovať, že sa im výnimočne darilo. V odbore zoológia sa Monika Ševčíková umiestnila na 1. mieste a Emma Hvizdáková na druhom mieste. V odbore botanika sa na prvom mieste umiestnila Patrícia Najšelová a druhom mieste Petra Sumková. Všetky tak postupujú do krajského kola, v ktorom im budeme držať palce. Čítať ďalej

Sezamko – veľký úspech Lukáša Zumrika

Sezamko (seminár zaujímavej matematiky) je korešpondenčná matematická súťaž, ktorá sa koná v rámci celého Slovenska v dvoch sériách, zimnej a letnej. Súťaž organizuje Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. V dnešnej elektronickej dobe je súťaž zaujímavá aj tým, že riešenia, napísané na samostatných a podpísaných papieroch (spolu s obálkou veľkosti A5, na ktorej je napísaná vaša spätná adresa a nalepená známka), posielate na adresu organizátora klasickou poštou. V našej škole sa do súťaže prihlásil jediný zástupca - Lukáš Zumrik z prímy A. Množstvo Čítať ďalej

Študenti objavovali fyziku

Dňa 25.4.2018 študenti septimy, ktorí navštevujú fyzikálny krúžok, navštívili Elektrotechnickú fakultu na Unize (University of Žilina) v Žiline. Študenti mali možnosť stretnúť sa s vedúcim profesorom, ktorý im stručne priblížil všetky fyzikálne odbory a podrobnejšie im objasnil, čo sa vyučuje na prednáškach, pokiaľ si študenti zvolia odbor elektrotechnika. Taktiež sa stretli aj so študentom, ktorý priamo študuje elektrotechniku a absolvovali s ním praktické cvičenie, na ktorom merali prúd a napätie na fotovoltaickom článku. Čítať ďalej


1 ... 33 34 35 36 37 ... 130  |  staršie novinky