Krajské a celoštátne kolo geografickej olympiády

V čase od 23.3. do 25.3.2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo geografickej olympiády kat A, B a Z pre stredné školy. Našu školu, okres i celý Žilinský kraj reprezentovali dvaja študenti našej školy, ktorí postúpili z krajského kola. V kategórii B – Regionálna geografia SR nás reprezentoval Matej Gulas zo septimy A s prácou Rozvojové aspekty regiónu Turiec. V testovej kategórii Z mal zastúpenie Peter Gilan z oktávy A. Chlapci prešli náročnými troma dňami, kde sa museli popasovať - Matej s obhajobou práce, Peter praktickou časťou, ale aj s testami z učiva geografie a znalosťami anglického jazyka. Celoštátne kolo bolo obohatené aj o sprievodný program v podobe spoznávania metropoly západného Slovenska – Bratislavy a jej okolia. Čítať ďalej

Volejbal v našej škole

Prednedávnom sme písali o úspechoch našich mladých volejbalistov v okresných kolách v rámci ZŠ a následne sa ani ich starší spoluhráči nedali zahanbiť. Najprv dievčatá v silnej konkurencií skončili v okresnom kole na 2. mieste zo šiestich stredných škôl. Vyhralo Bilingválne gymnázium Milana Hodžu a 3. miesto získalo Evanjelické gymnázium. Naši chlapci, stredoškoláci, okresné kolo vyhrali, lebo postupne zdolali všetkých účastníkov: Gymnázium Mikuláša Galandu v T. Tepliciach, Strednú priemyselnú školu v Martine, Gymnázium V. Paulinyho-Tótha aj Bilingválne gymnázium Milana Hodžu. Čítať ďalej

Na začiatku bola výzva, na konci majstrovské diela

Týždeň tvorivosti na úvodných hodinách matematiky začal obrovskou výzvou - ponoriť sa do rozličných problémov, záhad a myšlienok matematiky a vytvoriť z nich ucelený systém. Nastúpila fáza motivácie, v ktorej žiaci mohli byť zvedaví aj všeteční. Ak chceli veci poznať, museli pozorovať, skúmať, bádať, pýtať sa, ale aj hrať sa s nápadmi a snažiť sa o nové pohľady, byť otvorení k vlastnej intuícii. Na ďalších hodinách vznikol priestor pre rozvoj ich schopnosti mať elegantné nápady a produkovať netradičné odpovede. Porušiť hranice tradičného myslenia je zložité, ale nové, originálne nápady, ktoré sú niekedy ponímané ako utopické, sú tým, čo žiakov posúva vpred. Nápady, ktoré sa v úvode javili ako nemožné a nereálne, boli po určitej dobe realizovateľné. Čítať ďalej

Aj taký je futbal

Naši futbalisti sa zúčastnili 19.4.2018 majstrovstiev okresu žiakov SŠ. Hoci neprehrali, dokonca nedostali ani gól, skončili na 3. mieste. Určite si však zaslúžia pochvalu, pretože odohrať v priebehu dopoludnia 4 zápasy, je náročné. Turnaja sa zúčastnilo 9 škôl. Čítať ďalej

Matika je pre nás hračka

Úžasný úspech dosiahli v tomto školskom roku naši najmladší študenti v jednej z najťažších postupových súťaží v matematickej olympiáde. V ročníkoch príma, sekunda a tercia súťažilo v domácom kole celkovo 87 študentov. Našli si čas nielen na detské radovánky, ale aj na precvičovanie mozgových závitov vo svojich šikovných hlavičkách. Postup do okresného kola si vybojovalo 19 študentov, ktorí nás svojimi výkonmi veľmi potešili. Naozaj náročné úlohy zvládli tak veľkolepo, že z okresného kola priniesli všetky tri vzácne kovy zlato, striebro aj bronz. Najväčší úspech dosiahli práve najmladší, ktorí boli prvýkrát v histórii školy všetci úspešnými riešiteľmi. Čítať ďalej

IQ olympiáda

V našej škole riešilo IQ olympiádu 95,14 % študentov od prímy po kvartu. Celkom sa v kategórii B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 11 170 riešiteľov, z toho v našom kraji 2 139. Do regionálneho kola v Žiline dňa 10. 5. 2018 postupujú 4 riešitelia z našej školy: Hjadlovský, Adam, Husárik Filip, Stančok Michal a Hrabovský Tadeáš. Gratulujeme! Čítať ďalej

Týždeň tvorivosti tínedžerov na hodinách angličtiny

Tvorivosť by mala byť každodennou súčasťou života. Tvorivé nápady totiž dokážu meniť svet. O tom sme sa presvedčili v týždni tvorivosti, počas ktorého sa naše hodiny angličtiny zmenili na priestor zvedavosti, kompetentnosti, odvahy, originality a imaginácie. Študenti prím pripravili kuchársku knihu plnú receptov, vypracovali projekt o ostrovoch svojej osobnosti, sekundáni predstavili obrázkový anglicko-slovenský slovník z reality, terciáni zhotovovali brožúrky o dielach anglických literátov, kvartáni pripravili nádherné 3-dimenzionálne projekty o anglicky hovoriacich krajinách a zbierku úvah o vplyve sociálnych médií na medziľudské vzťahy. Čítať ďalej

3T – Týždeň tvorivosti tínedžerov

Tínedžeri sú prirodzene tvoriví, nápadití, dokážu navrhnúť množstvo spôsobov, ako veci zmeniť či vylepšiť. Túto schopnosť si mohli naši študenti prehĺbiť počas Týždňa tvorivosti tínedžerov v dňoch 9. – 13.4.2018. Na vyučovaní jednotlivých predmetov sa zamerali na produkciu nápadov, návrhov, nových myšlienok, pričom museli akceptovať rámec práve preberaného učiva. A to nebolo všetko, vlastné návrhy sa pokúsili aj zrealizovať. Vzniklo tak množstvo modelov, produktov, posterov, projektov či iných materiálov, ktoré predstavili svojim spolužiakom. Čítať ďalej

Tradičné popoludnie študentov G8 so ZPMP

Ako sa už stalo zvykom, opäť sme sa stretli s našimi známymi zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, aby sme strávili jedno štvrtkové popoludnie spolu. Dňa 12.5. sme mali naplánované cibrenie zručností na počítači. Avšak mali sme pripravený a iný program, a to vymaľovávanie tzv. antistresových omaľovánok. Po polhodinke vyhľadávania receptov, čítania noviniek na internete, ako aj jednoduchých počítačových hier sme sa spoločne presunuli k stolom, kde už bolo pripravené všetko potrebné. Čítať ďalej

V sekunde o význame reformácie

Poznať význam pojmov je v dejepise ako malá násobilka v matematike. V sekunde sa žiaci zoznamujú s novovekom, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je obdobie reformácie a protireformácie. Priblížiť túto dobu, jej príčiny, atmosféru v spoločnosti, rozhodujúce udalosti a osobnosti, ako aj dôsledky pre ďalší vývoj priblížila žiakom učiteľka dejepisu a odborná pracovníčka SNK Mgr. Janka Cabadajová v stredu 11. apríla na prednáške v kultúrnej sále. Aby študenti mali predstavu o atmosfére v spoločnosti na prelome 15. a 16. storočia, snažila sa prednášajúca všetky fakty podložiť a ilustrovať ukážkami z originálov tlačí z tohto obdobia, ktoré pochádzajú z fondu Slovenskej národnej knižnice. Čítať ďalej


1 ... 35 36 37 38 39 ... 130  |  staršie novinky