Galéria – gymleťáci srdcom spolu

V čase, keď nám chýba sociálny kontakt, keď na seba hľadíme len z veľkej diaľky alebo cez obrazovku počítača, pripravili si naši študenti v spolupráci s rodičmi a učiteľmi zábavné školské online súťaže, ktoré nás stále navzájom spájajú. Ďakujeme rodičom za pomoc pri naprogramovaní portálu testovanie.gymlet.sk, na ktorom sa nachádza veľa užitočných vecí. Nájdete tu množstvo materiálov k online výučbe, učitelia tu zadávajú testy zo základného učiva a študenti okrem testovania spolu s učiteľmi súťažia v zaujímavých aktivitách. Čítať ďalej

ATTOMAT

Máme pre vás úžasnú správu, naši matematickí nadšenci sa počas pandémie zúčastnili novej medzinárodnej matematickej súťaže ATTOMAT. V online súťaži si porovnali svoje matematické vedomosti s ostatnými kockáčmi na Slovensku a v Čechách. Súťaž sa uskutočnila v polovici apríla a konala sa v niekoľkých kategóriách. V historicky prvej súťaži ATTOMAT sa našim študentom darilo najmä v dvoch kategóriách. Čítať ďalej

Deň Zeme trochu netradične

V našej škole sme aktívni a vymýšľame zaujímavé tvorivé súťaže, či pripravujeme rôzne aktivity aj v období zatvorenia škôl. Dôkazom toho je aj zapojenie sa našich žiakov do výzvy na zaslanie fotografie z prechádzky, počas ktorej mali za úlohu vyzbierať odpadky. Táto výzva trvala dva dni – 22. a 23. 4. 2020. Okrem „hmatateľnej“ odmeny – jednotky z biológie, sa žiaci vracali z prechádzok v prírode s dobrým pocitom, že pomohli skrášliť svoje okolie, či vyčistiť lesný chodníček alebo potôčik. Niektorí z nich o tomto netradičnom zážitku dokonca napísali aj krátky príbeh, v ktorom sa podelili so svojimi skúsenosťami a pocitmi. Čítať ďalej

Svetová onlinehodina TSV

V stredu 22. apríla mala celá naša škola jedinečnú možnosť zúčastniť sa pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridať sa tak k vytvoreniu SVETOVÉHO REKORDU. Hlavnou myšlienkou online podujatia bolo prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet. Stačilo sa pridať na stránku podujatia a o 14.30 byť online, zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta. A koľko nás nakoniec bolo? 5 kontinentov, 20 štátov: Slovensko, Česko, Japonsko, USA, Maďarsko, Škótsko, Poľsko, Belgicko, Litva, Slovinsko, Taliansko, Bulharsko, Čína, Kanada, Španielsko, Kurdistan, Malta, Ukrajina, Island, Južná Afrika. Čítať ďalej

Dištančné vzdelávanie

V našej škole sa realizuje dištančné vzdelávanie podľa mimoriadneho rozvrhu. Aktuálny rozvrh je platný do 7.5.2020. O prípadných zmenách budeme informovať. Čítať ďalej

Krajské kolo geografickej olympiády

Brány škôl zostávajú stále zatvorené, stav okolo korona vírusu neumožňuje bežný chod školy a vyučovacieho procesu, ale žiaci sa vzdelávajú v domácom prostredí. To nič nemení na tom, že geografiu nezlomí ani táto ťažká situácia. Dôkazom toho je fakt, že v piatok 27. 3. 2020 sa uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády pre stredné školy v kat. A, B a Z. Nekonalo sa tradičným spôsobom, ale vzhľadom na vzniknutú situáciu celoštátna komisia GO rozhodla o forme online testu z domáceho prostredia. Krajského kola sa v rámci ŽSK zúčastnilo 59 žiakov stredných škôl. Čítať ďalej

SOČ v školskom roku 2019/2020

Dňa 9. marca sme hosťovali v SPŠ technickej v Martine, kde sa konalo okresné kolo SOČ. Z našej školy súťažilo až 25 žiakov zo septím. Svoje práce obhajovali pred trojčlennými komisiami a ďalšími súťažiacimi z iných stredných škôl a gymnázií. Konkurencia bola vážna, ale nie neprekonateľná. Do krajského kola postúpilo 14 žiakov. Vzhľadom na existujúcu spoločenskú situáciu sa krajské kolo uskutočnilo len elektronicky. Členovia krajskej komisie práce posudzovali bez priamej prezentácie súťažiaceho. Do celoslovenského kola postúpilo 5 žiakov zo septimy B. Celoslovenské kolo SOČ sa uskutoční rovnako elektronickou formou. Čítať ďalej

Aktuálny oznam

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling oznamuje, že školy ostanú zatvorené až do odvolania. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Čítať ďalej

Aktuálna informácia o prerušení vyučovania

Upozorňujeme na prerušenie vyučovania v školách na základe rozhodnutia hlavného hygienika v období od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane. Podklady na samoštúdium žiakov budú zasielané priebežne prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo elektronickej žiackej knižky. O zmenách Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom webovej stránky. Mgr. Igor Libo, riaditeľ školy Čítať ďalej

EXKURZIA OPONICE - BRODZANY

Škola je miestom získavania nových informácií, zručností a vedomostí. Sedieť v triede a počúvať výklad učiteľa - situácia, ktorú pozná každý žiak. V dobe moderných technológií si okrem iného vie mnohé informácie vyhľadať aj na internete. Napriek tomu môže byť pre mnohých zaujímavým spôsobom netradičného vyučovania exkurzia. My sme sa rozhodli, že spojíme literárne informácie s historickými a dňa 6.3.2020 sme sa s triedami II.A a II.B vybrali navštíviť Literárne múzeum A.S.Puškina v Brodzanoch a vypočuť si zaujímavý výklad o rodine ruského literáta 19. storočia Čítať ďalej


1 2 3 4 5 6 ... 132  |  staršie novinky