Celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku

...alebo príbeh o talentovaných, odvážnych a úspešných žiakoch nášho gymnázia pokračuje! Dňa 8. apríla sa konalo celoštátne kolo olympiády v ruskom jazyku a našu školu a zároveň Žilinský kraj reprezentovala žiačka V.B Lenka Zigová. Opäť nesklamala. Jej zodpovedný prístup a svedomitá príprava sa odrazili aj na výsledku celkového hodnotenia, keď vo svojej kategórii B1 obsadila vynikajúce 5. miesto. Blahoželáme a ďakujeme nielen za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia, ale aj kraja. Čítať ďalej

Anglicky zmysluplne

Po prechode oktavánov z dištančnej výučby na prezenčnú bolo potrebné ich plynulo zapojiť do vzdelávania. Na hodinách ANJ a KAJ sa nám to podarilo pomocou riešenia Kahoot kvízov o reáliách anglicky hovoriacich krajín, vďaka zábavným rolovým úlohám, pomocou diskusií o koronakríze a zdieľaní pocitov študentov a vyučujúcich, keďže si uvedomujeme, že vyučovanie súvisí nielen s fyzickou, ale aj s duševnou pohodou žiakov a učiteľov. Do vyučovania KAJ v VIII. B pribudla aj aktivita 5 proti 5 v anglickom jazyku, ktorú si dobrovoľne pripravili Anton Kica a Ondrej Jurkovič pre svojich spolužiakov Čítať ďalej

Výborní chemici opäť bodovali

Epidemiologická situácia a dištančné vzdelávanie ovplyvnili všetky súťaže, ale predsa len sa najviac dotkli tých predmetov, ktoré sú zamerané na posilnenie zručností v laboratóriu. Žiaci našej školy sú mimoriadne úspešní v chemických súťažiach. Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili na krajskom kole chemickej olympiády kategória B a boli sme úspešní. Reprezentoval nás skvelý všestranný talent Ivan Murín zo VI.A a jedinečná Monika Ševčíková, ktorá obsadila 2. miesto. Ich výkon si o to viac ceníme, že mali sťažené podmienky, do laboratória sa nedostali a nemohli si tak zdokonaliť svoje zručnosti v praktických experimentoch. Ďakujeme za reprezentáciu školy a Monike blahoželáme. Čítať ďalej

Prvé úspešné kroky aj kompletné pódium v okresnom kole matematickej olympiády

Posledný marcový deň 31.3.2021 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z6 (prímy), Z7(sekundy), Z8(tercie). Ide o súťaž žiakov základných škôl, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády. Úlohy neboli ani zďaleka jednoduché, no naši študenti opäť hviezdili. Školu reprezentovalo v jednotlivých kategóriách 28 žiakov. Čítať ďalej

Hybridné vzdelávanie nás posúva vpred

Koronakríza pred nás postavila nové výzvy a poukázala na možné trendy, ako bude vyzerať budúcnosť vzdelávania. Viac nemôžeme uvažovať o vzdelávaní len ako o vyučovaní v škole alebo len ako o vyučovaní online. Budúcnosť pravdepodobne bude patriť hybridnému vzdelávaniu. Ide o model vyučovania, pri ktorom niektoré deti navštevujú vyučovanie v triedach osobne, zatiaľ čo iné sa učia z domu. Učitelia učia diaľkovo a osobne v rovnakom čase s využitím digitálnych technológií. Čítať ďalej

Prvý deň oktavánov v škole

A je to konečne tu! Po mnohých mesiacoch dištančného vzdelávania naša škola opäť ožila a privítali sme v nej žiakov, zatiaľ len oktavánov. Čaká nás ešte mesiac spoločnej práce, spoločných rozhovorov a spoločného učenia. Veríme, že čas, ktorý nám zostáva, využijeme zmysluplne a efektívne. Na začiatok sme pre našich najstarších študentov pripravili trochu nezvyčajnú nástenku na mieste, ktoré bolo tradične venované maturitám. Trochu s vtipom, trochu vážne, trochu s nadhľadom a trochu s nadsázkou. Každopádne sme radi, že Vás tu máme a sme hrdí na Vás a Vaše postoje k škole, učeniu a vzdelávaniu. Čítať ďalej

Žneme úspechy aj v medzinárodných kolách súťaží

Vedecký štvorboj je prírodovedná súťaž, v ktorej účastníci merajú svoje sily v štyroch odboroch - matematike, fyzike, chémii a biológii. Zúčastniť sa môžu štvorčlenné tímy zložené zo stredoškolských študentov, ktorí majú bohaté zručnosti práve v týchto vedách. Princíp súťaže spočíva ako v samostatnej práci jednotlivých súťažiacich, tak v schopnosti dať mozgy dohromady a pracovať ako tím. V prvej časti čakajú na každého študenta teoretické a následne praktické úlohy, v ktorých sa vo svojom odbore sám za seba pokúša získať pre svojich členov tímu čo najviac bodov. Potom prichádza spoločná časť, kedy musia členovia tímu spojiť svoje sily v pripravenej hre, v ktorej sa miešajú znalosti všetkých štyroch predmetov a jednotlivec teda nemá šancu uspieť. Čítať ďalej

Úspech v krajskom kole SOČ

A máme to za sebou! Tesne pred veľkonočnými prázdninami dňa 31.3. 2021sa konalo krajské kolo SOČ online formou. Organizátorom súťaže bola Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. Z našej školy postúpilo z okresného kola 17 žiakov, ktorí obhajovali svoje práce. Na 1. mieste sa umiestnil Samuel Sochuľák VII.B v odbore 02 s prácou Problematika modrého svetla. V odbore 05 sa na 2. mieste umiestnila Michaela Rajčanová VII.A s prácou Problematika plytvania potravín a v odbore 08 sa na 2. mieste umiestnil Adam Hjadlovský VII.A s prácou Návrh okruhu Formuly 1 na Slovensku. Čítať ďalej

Krajské kolo Geografickej olympiády

V piatok 26. 3. 2021 sa uskutočnil 49. ročník krajského kola geografickej olympiády kat. A a Z pre stredné školy. Z našej školy sa do tejto súťaže zapojilo 34 študentov, ktorí postúpili ako úspešní riešitelia zo školského kola. Mali sme aj žiaka, ktorý súťažil v oboch kategóriách. I. Murín zo VI. A patril k úspešným riešiteľom v kat. Z a v kat. A, ktorú tento rok riešil po prvýkrát a dosiahol veľký úspech. S prácou Vysychajúce bezodtokové jazerá sveta získal za prácu hodnotenie 68 bodov z množných 70-tich a obsadil tak nádherné 1. miesto v kraji, s postupom do celoslovenského kola. Čítať ďalej

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach?

V dňoch 29. – 31. marca 2021 sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, ktorého sa v našom regióne zúčastnilo 76 súťažiacich z 9 okresov. Súťaž je určená jednotlivcom, záujemcom o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmických prostriedkov v astronómii. Čítať ďalej


1 2 3 4 5 6 ... 145  |  staršie novinky