Vynikajúce výsledky v Mock teste z anglického jazyka

Žiaci VI. a VII. ročníka tento rok testovali svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka. Ich práce boli následne zaslané na opravu do Veľkej Británie. Po dôkladnom opravení boli do školy doručené výsledky. Mock testu pre úroveň B2 sa zúčastnilo 58 žiakov. Maximálny počet bodov, ktorý mohli žiaci získať, bol 84. Štyria žiaci našej školy dosiahli hodnotenie First Class Pass. Čítať ďalej

Mladý Európan 2015

Vo štvrtok 16. apríla 2015 sa v Žiline uskutočnilo regionálne kolo jubilejného 10. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. Tento výstižný názov nesie už po niekoľko rokov celoslovenská súťaž, ktorú vyhlasuje zastúpenie Európskej komisie v SR so sídlom v Bratislave. Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti študentov stredných škôl na Slovensku o Európskej únii poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politike, programoch EÚ a jednotlivých členských štátoch. Súťaž zároveň umožní poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám EÚ o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku. Čítať ďalej

Recitačná súťaž v cudzích jazykoch Jazykový kvet – krajské finále

Vo štvrtok 16.4.2015 sa konalo krajské finále recitačnej súťaže v cudzích jazykoch – Jazykový kvet. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline. Našu školu reprezentovalo celkovo 11 súťažiacich. Mali sme zastúpenie v rôznych vekových kategóriách v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku (poézia a próza - prevzatá tvorba a v anglickom jazyku aj vlastná tvorba). Čítať ďalej

Exkurzia v Martine

V polovici apríla sa vybrala tercia A na exkurziu po Martine s p. p. Juríkovou a p. p. Šimečkovou. Zastavili sa na Národnom cintoríne, pokračovali k Rímskokatolíckemu kostolu sv. Martina, ďalej k Turčianskej galérii, starej budove Tatra banky, Národnému domu, no a na záver k prvej budove Matice slovenskej. Čítať ďalej

Mladý Slovák

V stredu 15. apríla sa uskutočnilo školské kolo súťaže Mladý Slovák. Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja vyhlásil už jej VIII. ročník. Súťaž má dve kolá a je určená pre žiakov 2. a 3. ročníkov stredných škôl. Zameriava sa na geografiu, históriu Slovenska a literatúru a kultúru. Dvaja najúspešnejší žiaci postupujú do krajského kola. Čítať ďalej

Volejbalisti prehrali až vo finále

14.4. 2015 sa uskutočnili majstrovstvá okresu SŠ vo volejbale chlapcov. Naši volejbalisti po výhrach nad OA a SPŠ prehrali až vo finále s GVPT. Družstvo zostáva až na jedného maturanta pokope aj na ďalší školský rok a vzhľadom k tomu pohár, ktorý sme získali, nemusí byť posledný. Čítať ďalej

Gutenberg - počiatky mediálnej komunikácie

To je názov projektu, ktorý sa stal náplňou niekoľkých hodín dejepisu v sekunde A a sekunde B. Žiaci pracovali v dvojiciach na jednotlivých témach. Spracovali vývoj písma, kníhväzbu, iluminácie a ilustrácie, prepisovanie kníh v skriptóriách, ale aj vývoj knižníc. Pravdaže projekt by nebol kompletným, keby chýbal životopis Johana Gutenberga a jeho vynález. Zaujímavé boli aj témy o vývoji fotografie, ale aj o dnešnej výrobe kníh, čo dávalo možnosť venovať sa aj činnosti našej Neografie. Čítať ďalej

Okresné kolo biologickej olympiády kat. E

Začiatkom apríla sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kategórie E, ktorá je známa aj pod starším názvom "Poznaj a chráň!" Ivan Hašto súťažil v kategórii geológia a v náročnej súťaži skončil na peknom 3. mieste. Kristián Demčík v kategórii botanika skončil na 1. mieste a postupuje do krajského kola. Chlapcom gratulujeme a Kristiánovi držíme palce na kraji. Čítať ďalej

Oktáva A kooperatívne

Komu by sa už chcelo učiť fyziku v piatok, k tomu šiestu (poslednú) vyučovaciu hodinu, ak je ešte k tomu žiakom oktávy? Asi nikomu. Preto sme sa 10.4.2015 na poslednej vyučovacej hodine v oktáve zahrali! Opakovali sme učivo na písomnú prácu, ale trochu nezvyčajne – kooperatívne. Žiaci sa rozdelili do 5 tímov po štyroch. Najprv každý v tíme zhodnotil svoje vedomosti z témy rádioaktivita. Čítať ďalej

Okresné kolo vo volejbale stredných škôl

V piatok 10.4.2015 sa v našej škole konalo okresné kolo vo volejbale stredných škôl. Z prihlásených piatich škôl nakoniec bojovali o prvenstvo v rámci nášho okresu len tri. Žiaľ, pred pár rokmi sa takéhoto turnaja zúčastnilo deväť SŠ. Naše dorastenky s vysokým rozdielom vyhrali nad Obchodnou akadémiou a nad Bilingválnym gymnáziom v Sučanoch. Rovnako ako v dlhodobej súťaži aj teraz potvrdili svoje kvality. Čítať ďalej


1 ... 85 86 87 88 89 ... 107  |  staršie novinky