Maturitné skúšky v školskom roku 2020/2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 zrušuje externá časť maturitnej skúšky.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021. Konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021. Predpokladaný termín MS v našej škole je 24.5. – 26.5.2021.