Maturitné skúšky v školskom roku 2017/2018

  • Termín konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 12. marca 2019
  • Termín konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka a ruského jazyka 13. marca 2019
  • Termín konania externej časti maturitnej skúšky z matematiky 14. marca 2019

  • Termín ústnej formy internej časti marturitnej skúšky 20.5. - 22.5.2019.

  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení sa uskutoční 23.5.2019 v Slovenskom komornom divadle.