Insígnie školy

Logo školy
autor návrhu: PaedDr. Vladimír Nosák

Ak budete hľadať, v našom logu nájdete:
8 - ako 8-ročné
R - veľké písané R ako reálne
g - malé písané g ako gymnázium
L - veľké písané L ako Lettricha
M - veľké tlačené M ako Martin


Zástava školy


Hymna školy

Ozvena zvláštnosti
medzi múrmi lieta,
roky tu pobudnúť
a odísť do sveta.

Je super byť v škole
kde vládne istota
a stovky múdrych rád
pred bránou života.

Váhavo kráčame
cestičkou poznania
hľadáme riešenia
ktoré nás nerania.

Ozvena zvláštnosti
tu naďalej lieta
aj keď odídeme
do cudzieho sveta.

Hymna školy [MP3]
Hymna školy - inštrumentálka [MP3]

Text: PaedDr. Eva Kuková
Hudba: PhDr. Ľubomír Jankovič, CSc.