Klub študentov G8 g8


Stanovy klubu

Plán aktivít v školskom roku 2018/2019

Plán aktivít v školskom roku 2017/2018

Plán aktivít v školskom roku 2016/2017

Plán aktivít v školskom roku 2015/2016

Plán aktivít v školskom roku 2014/2015

Plán aktivít v školskom roku 2013/2014

Plán aktivít v školskom roku 2012/2013

Školský rok 2018/2019

Tentoraz hlasujem za

Tento rok hlasujem za

Pomôž mi a dokážem to sám 2018

Školský rok 2017/2018

Zlatá priadka

Tvorivé hry a aktivity

Popoludnie s počítačom

Tvorivo a zábavne pred Vianocami

Príma klub

Školský rok 2016/2017

Deň poézie - originálna súťaž v písaní básní

Podujatia so ZPMP

Začíname

Školský rok 2015/2016

Mladí lídri

Deň bez mobilu

Spolupráca s Opavou

Príma klub

Matematická zábava v súťaži ZAMAT

ZPMP

Školský rok 2014/2015

Deň študentov aj Deň zdravia

Mliečny minimaratón

Školský rok 2013/2014

Opava

Deň študentov

Netradičné stretnutia

Na slovíčko s...

Školský rok 2012/2013

Projekt CC - Naša cesta

Líder CC

Young leadersPríma noc

Mladí lídri opäť v akcii

Záverečné stretnutie CC

FIT deň

Beseda s primátorom

Tréning mladých lídrov

Prima night

Young leaders in action

The final meeting of a Connecting Classrooms project

FIT day

The Debate with the Mayor

The training for Young leaders

Connecting Classrooms
Spájame triedy

Školský rok 2011/2012

Základné informácie o projekte

Naši študenti na stretnutí v Seredi

Príma deň v GJL

Stretnutie v Liverpoole

Stretnutie mladých lídrov v Martine

Pomôž mi a dokážem to sám

Stretnutie v Bratislave

Družobné stretnutie v Martine

Connecting Classrooms Day

Nemecko – Bitterfeld

Nemecko – Bitterfeld – pohľad učiteľa

Basic information about project

Our students and their first training in Sered

GJL Prima Day

Liverpool CC meeting

A meeting of young leaders in Martin

Help me and I can do it by myself

Our students in Bratislava

Student Exchange meeting in Martin

Connecting Classrooms Day

Germany – Bitterfeld

Germany – Bitterfeld – Teacher's–viewpoint