Výbor Rodičovského združenia pri Gymnáziu Jozefa Lettricha

Zloženie výboru RZ

Predseda výboru RZ:
Katarína Jelínková

Ekonóm
Tatiana Človiečiková

Členovia výboru RZ:

Meno a priezvisko Trieda
Andrej Rodák I.A
Martin Adamov I.B
Pavol Moric II.A
Zuzana Slabejová II.B
Svetlana Muríňová III.A
Dalibor Murgaš III.B
Katarína Jelínková IV.A
Danka Černáková IV.B
Stanislav Pšenka V.A
Jana Štípalová V.B
Silvia Michalková VI.A
Ivan Kocan VI.B
Zuzana Kleinová VII.A
Alexandra Jurčíková VII.B
Klaudia Hjadlovská VIII.A
Zuzana Kovačková VIII.B

Štatút rodičovského združenia
Dodatok k štatútu rodičovského združenia

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2021/2022

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 13.09.2021

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2020/2021

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 19.10.2020

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2019/2020

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 09.12.2019
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 07.10.2019

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2018/2019

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 01.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 10.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 08.10.2018

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2017/2018

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 05.03.2018
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 04.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 09.10.2017

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2016/2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 20.03.2017
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 05.12.2016
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 10.10.2016

Zápisnice z výboru RZ v školskom roku 2015/2016

Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 18.04.2016
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 07.12.2015
Zápisnica zo zasadnutia výboru RZ pri Gymnáziu Jozefa Lettricha dňa 12.10.2015