Škola priateľská k deťom

V školskom roku 2016/2017 sa naša škola zapája do globálnej iniciatívy detského fondu UNICEF – Škola priateľská k deťom.

Podmienkou pre účasť na projekte a získanie titulu Škola priateľská k deťom je splnenie nasledujúcich kritérií:

1. Informovanie o programe Škola priateľská k deťom
2. Školenie pre personál školy
3. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF
4. Práva detí v školskom vzdelávacom programe
5. Spoločné rodičovské združenia/spoločné neformálne stretnutia
6. Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko
7. Žiacky školský parlament/rada

Tešíme sa na všetky zaujímavé podujatia. O ich priebehu vás budeme informovať v novinkách na stránke školy a na tomto mieste.

Nástenka

Stretnutie učiteľov so psychológom

Novembrové triednícke hodiny

Zástupcovia študentov na školení UNICEFu v Dolnom Kubíne

Akcie pripravené ŽŠR a študentmi v mesiaci november

Informácia pre učiteľov na pracovnej porade dňa 29.9.2016

Oznam pre študentov v školskom rozhlase dňa 12.10.2016

Informácia pre rodičov na triednych schôdzkach rodičovského združenia konaného dňa 13.10.2016