Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Voľby do Rady školy na ďalšie obdobie sa uskutočnili v apríli 2016.

Zloženie Rady školy pri Gymnáziu Jozefa Lettricha

Členovia Rady školy pri Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine zvolení v apríli 2016 pre ďalšie obdobie:
za rodičov:
p. Dalibor Murgaš - predseda
p. Stanislav Pšenka
p. Tatiana Človiečiková

za pedagogických zamestnancov:
Mgr. Magdaléna Sedláčková - podpredseda
Mgr. Ján Vaňko

za nepedagogických zamestnancov:
p. Marta Zifčáková - tajomník

za študentov:
Michal Nosáľ

za zriaďovateľa:
p. Anna Polachová
p. Marta Mravcová
Mgr. Imrich Žigo
Mgr. Erika Cintulová

Štatút Rady školy pri Gymnáziu Jozefa Lettricha

Zápisnice zo zasadnutí

Zápisnica zo zasadnutia dňa 08.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia dňa 12.03.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 12.12.2016
Zápisnica zo zasadnutia dňa 12.04.2016