Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Voľby do Rady školy na ďalšie obdobie sa uskutočnili v apríli 2016.

Zloženie Rady školy pri Gymnáziu Jozefa Lettricha

Členovia Rady školy pri Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine zvolení v apríli 2021 pre ďalšie obdobie:
za rodičov:
MUDr. Dalibor Murgaš - predseda
JUDr. Zoltán Nemrava
Stanislav Pšenka

za pedagogických zamestnancov:
PaedDr. Gabriela Franeková
Mgr. Magdaléna Sedláčková - podpredseda

za nepedagogických zamestnancov:
p. Marta Zifčáková

za študentov:
Ivan Murín

za zriaďovateľa:
Ľuboš Berešík
Mgr. Daniel Tichý
Mgr. Erika Cintulová
Mgr. Imrich Žigo

Štatút Rady školy pri Gymnáziu Jozefa Lettricha

Zápisnice zo zasadnutí

Zápisnica zo zasadnutia dňa 21.04.2021
Zápisnica zo zasadnutia dňa 17.02.2020